Analityka medyczna 20. 10. 2006Pobieranie 5.39 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar5.39 Kb.
Analityka medyczna 20.10.2006
Metabolizm

Procesami metabolicznymi są przede wszystkim:

  • Proteoliza (uwalniająca aminokwasy z białek)

  • Hydroliza kwasów nukleinowych wraz z dezaminacją i utlenieniem zasad purynowych i purymidynowych

  • Lioliza (powodująca rozkład acylogliceroli do glicerolu i kw. tłuszczowych

  • Glikogenoliza (polegająca na rozpadzie glikogenu do glukozo-(fosforanu)

  • Betaoksydacja kwasów tłuszczowych (powodująca ich rozpad na fragmenty dwuwęglowe, acetylo -CoA

  • Glikoliza i oksydacja dekarboksylacyjna pirogronian (prowadząca do rozpadu glukozy poprzez pirogronian do acetylko-CoA)

  • Cykl kwasów trikarboskylowych (będący ostatecznym miejscem utlenienia dwuwęglowych fragmentów grup acetylowych do CO i H2O)


Procesami anabolicznymi są przede wszystkim:

GLIKOLIZA

Glukoza->kw. Pirogronowy

Z 1 glukozy 2 cz. kw. 2 HTP


NADH- transportowany do mitochondrium

Kw.pirogronowy-> acetylo-CoA

Powstaje 2 NADH
Cykl kw. Trikarboksylowych

Powstają 2 HTP


Powstaje łącznie 6 cz. NHDH i 2 cz. FADH
Fosforylacja oksydacyjna
Każda z tych cząsteczek NHDH daje po 2 cz. http na koszt transportu

Każda z cz. NHDH wykorzystanych w mitochondrium daje 3 cz. HTPKażda z cz. FACH daje 2 cz. HTP


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna