Analiza przekazów handlowych umieszczonych przed i po audycjach dla małoletnich w programach telewizyjnych, telewizji publicznej oraz posiadających polską koncesję, na podstawie dwóch prób tygodniowychStrona1/10
Data02.05.2016
Rozmiar1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Analiza przekazów handlowych umieszczonych przed i po audycjach dla małoletnich w programach telewizyjnych, telewizji publicznej oraz posiadających polską koncesję, na podstawie dwóch prób tygodniowychWYZWANIA. SZKOLENIE I DORADZTWO. EWA PRĘDKA
2 LISTOPADA 2012 R.
ZAWARTOŚĆ
ZAWARTOŚĆ 2

Cel analizy 3

Zakres analizy 3

Opis przeprowadzonego postępowania analitycznego 4

Uregulowania prawne 4

Dane uzyskane z przeprowadzonej analizy 7

Liczba audycji dla małoletnich 7

Liczba reklam wyemitowanych przy audycjach dla małoletnich 8

Czas wyemitowanych reklam przy audycjach dla małoletnich 9

Reklamy produktów i usług przeznaczonych dla małoletnich 10

Reklamy „niezdrowej żywności” 13

Kategorie reklam przy audycjach dla małoletnich we wszystkich badanych programach 16

Kategoria: żywność 16

Kategoria: gry i zabawki 23

Kategoria: preparaty lecznicze 25

Kategoria: napoje 28

Kategoria kosmetyki 31

Kategoria usługi finansowe 32

Kategoria: prasa, radio, telewizja, Internet, wydawnictwa, film 33

Kategoria: inne – kampanie społeczne 36

Reklamy w poszczególnych programach 36

MINI MINI + 36

NICKELODEON 37

teleTOON + 38

TVP 1 39

TVP 2 40


TVP POLONIA 42

POLSAT 43

TV 4 44

PULS 45


Kategorie reklam przy audycjach dla małoletnich 46

Podsumowanie 53


Cel analizy


Celem analizy reklam umieszczonych przed i po audycjach przeznaczonych dla małoletnich w programach telewizji publicznej oraz wybranych nadawców telewizyjnych posiadających polską koncesję było uzyskanie aktualnego obrazu przekazów handlowych skierowanych do małoletnich.

Przeprowadzona analiza pozwoliła na uzyskanie informacji dotyczących: • liczby reklam emitowanych przed i po audycjach dla małoletnich, udziału w nich produktów i usług przeznaczonych dla małoletnich

 • produktów, usług reklamowanych przed i po audycjach dla dzieci (z uwzględnieniem branż, produktów), w tym produktów i usług dla małoletnich (z uwzględnieniem branż, produktów, oraz udziału reklamy tzw. niezdrowej żywności. Na potrzeby analizy za niezdrową żywność uznano żywność zawierającą zbyt dużą ilość cukru, soli czy tłuszczu, których nadmierne spożycie może wywołać niekorzystne skutki dla zdrowia, szczególnie dla zdrowia małoletnich),

 • ewentualnego naruszania przez nadawców art. 16b. ust. 2, ust. 3 pkt. 4 oraz art. 3a ustawy o radiofonii i telewizji (poprzez bezpośrednie nawoływanie małoletnich do nabywania produktów lub usług, zachęcanie małoletnich do wywierania presji na rodziców lub inne osoby w celu skłonienia ich do zakupu reklamowanych produktów lub usług, wykorzystywanie zaufania małoletnich, jakim darzą oni rodziców, nauczycieli i inne osoby, nieuzasadnione ukazywanie małoletnich w niebezpiecznych sytuacjach, emitowanie reklam zagrażającym fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, emitowanie przy audycjach dla dzieci przekazów handlowych artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana).


Zakres analizy


Analizą zostały objęte programy dedykowane małoletnim, programy telewizji publicznej oraz wybrane programy uniwersalne telewizji koncesjonowanych:

Programy przeznaczone dla małoletnich: • MiniMini +

 • teleTOON +

 • Nickelodeon

Programy uniwersalne, w których emitowane są audycje dla małoletnich: • TVP 1

 • TVP2

 • TVP POLONIA

 • POLSAT

 • TV 4

 • PULS

Analizie zostały poddane przekazy handlowe wyemitowane w jednym tygodniu wakacji (9-15.07.2012 r.) i jednym tygodniu września (24-30.09.2012 r.). Tak dobrana próba pozwoliła na uzyskanie obrazu reklam z uwzględnieniem ramówki wakacyjnej i jesiennej.

Opis przeprowadzonego postępowania analitycznego


W zależności od charakteru programu, postępowanie analityczne miało różny przebieg.

 1. Programy przeznaczone dla małoletnich.

 1. Dzięki danym telemetrycznym firmy AGB Nielsen Media Research zostały przeanalizowane wszystkie wyemitowane bloki reklamowe (ich liczba, czas, rodzaj reklamowanego produktu lub usługi).

 2. Każda wyemitowana reklama produktu lub usługi przeznaczonej dla małoletnich została obejrzana i przeanalizowana pod kątem celów niniejszej analizy. 1. Programy uniwersalne, w których emitowane są audycje dla małoletnich.

 1. Pierwszym krokiem analizy było wyłonienie w poszczególnych programach telewizyjnych audycji przeznaczonych dla małoletnich (szczególnie do nich kierowanych, jak również takich, które mogą oglądać z rodzicami, typu kino familijne). Ograniczono czas analizy do godzin 5:30-20:00.

 2. Dzięki danym telemetrycznym firmy AGB Nielsen Media Research zostały przeanalizowane składy bloków reklamowych (ich liczba, czas, rodzaj reklamowanego produktu lub usługi).

 3. Reklamy produktów lub usług przeznaczonych dla małoletnich zostały obejrzane, aby ocenić je pod kątem celów niniejszej analizy.: Data -> Files -> public -> Portals
Portals -> Uwaga: dokument ten nie jest oryginałem pisma, a stanowi cyfrowe odwzorowanie (ocr) papierowego dokumentu, udostępnionego na stronie krrit w formacie pdf
Portals -> Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Departament Polityki Europejskiej I Współpracy z Zagranicą Wrzesień 2006 analiza biura krrit nr 4/2006 Rozwój naziemnej telewizji cyfrowej w wybranych krajach europejskich Wielkiej Brytanii
Portals -> Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Departament Strategii I Analiz Listopad 2005 analiza biura krrit nr 13/2005 Informacja o państwowych oraz innych formach
Portals -> Sprawozdanie z sesji eurodig „who sets the rules for the internet?”, Sztokholm, 14 – 15 czerwca 2012 R
Portals -> Informacja o przyjmowaniu I załatwianiu wniosków w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych
Portals -> Sprawozdanie z 35. spotkania Europejskiej Platformy Organów Regulacyjnych Portoroż, Słowenia, 30. 05 06. 2012 r
Portals -> Wersja skrócona Programy ogólnopolskie Badanie zrealizowane na zlecenie: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 2015 Zespół koordynujący i przygotowujący raport
Portals -> Spis treści zakres stosowania dokumentu 3
Portals -> Projekt z dnia 28 września 2012 r. Rozporządzenie krajowej rady radiofonii I telewizji


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna