Analiza rynku turystycznego SłowacjiPobieranie 262.37 Kb.
Strona4/6
Data03.05.2016
Rozmiar262.37 Kb.
1   2   3   4   5   6

16. Region pohroński (Pohronie)


Obejmuje powiaty: Zwoleń (Zvolen), Żar nad Hronem (Žiar nad Hronom), Żarnowca (Žarnovica), Bańska Szczawnica (Banská Štiavnica), Dietwa (Detva)

Już sama nazwa sugeruje, że osią środkowego Pohronia (Pohronie) jest rzeka Hron. Rejon, który go otacza, był w młodszym trzeciorzędzie miejscem potężnych erupcji wulkanicznych rozłożystych stratowulkanów. Szczawnicki stratowulkan o średnicy ponad 50 km należał do największych w Europie. Wulkaniczne pochodzenie regionu jest niezwykle korzystne dla mieszkańców Pohronia Środkowego (stredné Pohronie). Pozostawiło ono niezmierne bogactwo minerałów, wydajne łożyska rud z zawartością złota, srebra, miedzi i innych metali. W średniowieczu rozwinął się w tym miejscu jeden z najbardziej znaczących regionów górniczych w Europie z miastami górniczymi Bańską Szczawnicą (Banská Štiavnica - wpisana na Listę światowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego UNESCO) i Kremnicą (Kremnica). Oprócz sławnych miast Pohronie skrywa także romantyczne ruiny zamków Rewiszcze (Revište), Szaszów (Šášov) i Dobra Niwa (Dobrá Niva), starodawny klasztor w Hrońskim Beniadiku (Hronský Beňadik) i mnóstwo unikalnych  zabytków technicznych. To wszystko zostało wkomponowane w piękny krajobraz z doskonałymi warunkami do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i narciarstwa. Możliwość regeneracji sił witalnych oferują liczne uzdrowiska (Sliacz - Sliač, Kowaczowa - Kováčová, Sklene Cieplice - Sklené Teplice). Z punktu widzenia tradycji folklorystycznych bardzo interesującym jest rejon nazywany Podpolaniem (Podpoľanie) z centrum w Dietwie (Detva).17. Region spiski (Spiš)

Obejmuje powiaty: Lewocza (Levoča), Nowa Wieś Spiska (Spišská Nová Ves), Gelnica (Gelnica), częściowo Rożniawa (Rožňava).

Spisz (Spiš) jest historycznym terytorium na pograniczu polsko-słowackim, mającym wszystkie podstawowe cechy charakterystyczne dla typowego obszaru karpackiego. Tworzy go barwna mozaika pasm górskich i kotlin, przy czym kotliny mają w tej kompozycji położenie centralne. Na obszarze Spiszu historycznie rozwinęły się trzy regiony. Wokół Starej Lubowli (Stará Lubovňa) uformował się Spisz Północny (severný Spiš), w Kotlinie Popradzkiej (Popradská kotlina) pod szczytami Tatr rozpościera się Spisz Środkowy (stredný Spiš). Terytorium, z którego odprowadza swoje wody rzeka Hornad (Hornád) wraz z dopływami, oznacza się jako  Spisz Południowy (južný Spiš). Z punktu widzenia przyrodniczego oraz kulturalno-historycznego Spiszowi prawie niczego nie brakuje. Park Narodowy Słowacki Raj (Národný park Slovenský raj) jest prawdziwym rajem do uprawiania turystyki pieszej. Panorama Tomaszowska (Tomášovský výhľad), Przełom Hornadu (Prielom Hornádu), przepaści i rozpadliny są również niezwykłymi atrakcjami. Miesiące zimowe mogą być niezapomnianymi w regionie Spisza. Narciarstwo zjazdowe w ośrodkach Krompachy-Plejsy albo Młynki (Mlynky) są znane między miłośnikami białego szaleństwa na całej Słowacji. Spisz jest nadzwyczajnie bogaty w zabytki kulturalno-historyczne. Nie przypadkiem Zamek Spiski (Spišský hrad) wraz z okolicą (największy średniowieczny kompleks zamkowy w Europie Środkowej, Podgrodzie Spiskie - Spišské Podhradie, miasteczko sakralne Kapituła Spiska - Spišská Kapitula, gotycki kościółek w Żehrze - Žehra) zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego UNESCO. Klejnotem Spisza jest miasto Lewocza (Levoča), z mnóstwem zabytków architektonicznych i największym drewnianym ołtarzem na świecie. Większość zabytków pochodzących z okresu gotyku łączy tzw. Szlak Gotycki (Gotická cesta).

18. Region dolnozempliński (Dolný Zemplín) Obejmuje Powiaty: Trebiszów (Trebišov), Sobrańce (Sobrance), częściowo Michałowce.

Nazwa „Zemplin” (Zemplín) pochodzi od oznaczenia Zamku Zemplińskiego (Zemplínský hrad), który wybudowano w miejscu starosłowiańskiego grodziska na brzegu rzeki Bodrog, na północ od miejscowości Somotor. Był on najstarszym zamkiem w Zemplinie – został wybudowany jeszcze przed najazdem tatarskim. Dziś region ten charakteryzują rozległe niziny z mnóstwem akwenów wodnych, zakoli i meandrów rzecznych, wspaniałe wini tokajskie oraz smakowite potrawy miejscowej kuchni. Większość terytorium regionu pokrywają równinne tereny Równiny Wschodniosłowackiej (Východoslovenská rovina). Do najczęściej odwiedzanych turystycznych rejonów Zemplina Dolnego należą okolice zbiornika wodnego Zemplińska Szirawa (Zemplínska šírava) oraz chroniony park krajobrazowy Wihorlat (Vihorlat).19. Region górnozempliński (Horný Zemplín) Obejmuje powiaty: Humenne (Humenné), Medzilaborce, Snina, Stropków (Stropkov), Wranów nad Toplą (Vranov nad Topľou), częściowo Michalowie (Michalovce).

Zemplin Górny (Horný Zemplín) jest najbardziej wysuniętym na wschód rejonem Słowacji. Na północy graniczy z Polską a na wschodzie z Ukrainą. Na północy rozpościera się typowy karpacki krajobraz z pierwotnymi puszczami oraz z rzadką fauną. Oferuje dziewiczą przyrodę, samotnie z dalekimi widokami i unikalne wsie w rejonie Wschodnich Karpat (Východné Karpaty). Zemplin jest przyozdobiony szeregiem prawosławnych i greckokatolickich drewnianych kościółków o olbrzymiej wartości artystycznej i historycznej. Najczęściej odwiedzanym przez turystów rejonami Zemplina Górnego są okolice zbiornika wodnego Domasza (Domaša), Park Narodowy Połoniny (Národný park Poloniny) oraz parki krajobrazowe Wihorlat (Vihorlat) i Karpaty Wschodnie (Východné Karpaty). Warto zwiedzić Medzilaborce z unikalnym Muzeum Sztuki Nowoczesnej im. Andy’ego Warhola.20. Region ipelski (Ipeľ) Obejmuje powiaty: Krupina (Krupina), Wielki Krtisz (Veľký Krtíš), Luczeniec (Lučenec), Poltar (Poltár), częściowo Lewice (Levice)

Już sama nazwa wskazuje, że chodzi o region Słowacji związany z dorzeczem rzeki Ipel (Ipeľ), która na przeważającej części jest jednocześnie granicą państwową miedzy Słowacją a Republiką Węgierską. Niższe partie regionu są otoczone pasmami górskimi pochodzenia wulkanicznego. Chociaż wulkany już dawno wygasły, pozostawiły jednak po sobie przebogate złoża minerałów i rud. Oprócz znanych w przeszłości miast górniczych takich jak Krupina albo Pukaniec (Pukanec), rejon Poipla obfituje przede wszystkim w liczne ruiny zamków (Filakowo - Fiľakovo, Diwin - Divín, Modry Kamień - Modrý Kameň, Czabradź - Čabraď) oraz umocnienia przeciwtureckiej linii obronnej (Bzowik - Bzovík). Długo trwający okres zagrożenia najazdami Turków pozostawił tu liczne ślady, które mogą na wielu miejscach podziwiać zwiedzający ten południowy kąt Słowacji. Jeśli dodamy do tego starodawne klasztory, pałace i kasztele oraz mnóstwo unikalnych zabytków technicznych, wkomponowanych w przepiękny krajobraz do słowa usiany winnicami, otwiera się przed nami wiele sposobów przyjemnego spędzenia wolnego czasu.


21. Region zagórzański (Záhorie)

Obejmuje powiaty: Senica (Senica), Skalica (Skalica), częściowo Malacki (Malacky), częściowo Myjava (Myjava).

Nazwa Zagórze (Záhorie) ma stare korzenie, sięgające XVII wieku. Pochodzi od łacińskiej nazwy „Processus transmontanus, która oznaczała obszar leżący za Małymi Karpatami (Malé Karpaty), a zatem „za górami“. Region ten leży w zachodniej części Słowacji. Terytorium od zachodu ogranicza granica państwowa z Austrią, którą tworzy rzeka Morawa (Morava), z kolei na północnym zachodzie granica państwowa z Republiką Czeską. Od południowego wschodu ograniczają go Małe Karpaty. Dzięki dogodnemu położeniu geograficznemu i łagodnym warunkom klimatycznym Zagórze jest jednym z najwcześniej osiedlanych terytoriów na Słowacji. Z punktu widzenia ruchu turystycznego region oferuje dogodne warunki do uprawiania turystyki rowerowej, turystyki pieszej oraz letnie pobyty nad brzegami licznych jezior. Uzdrowisko Smrdaki (Smrdáky), znajdująca się w miejscowości Szasztin (Šaštín) bazylika oraz zabytki kulturalno-historyczne dawnego wolnego miasta królewskiego Skalica uzupełniają bogatą ofertę tego regionu.

W opisane wyżej regiony można się dość łatwo dostać wykorzystując fakt, że Słowacja jest krajem o dobrych drogach, liczących 42 tys. km. Bratysławę łączy z Pragą i Trenczynem 300 km autostrada, w budowie jest odcinek łączący Żylinę z Popradem. Dość dobrze rozwinięta jest też komunikacja kolejowa. Trakcja kolejowa wynosi ok. 3600 km. Porty lotnicze znajdują się w Bratysławie, Koszycach, Popradzie i Siliaču. Atrakcyjnym dla turystów sposobem komunikacji jest żegluga pasażerska na Dunaju. Wykorzystując ten sposób podróżowania można popłynąć do Wiednia lub Budapesztu.
III. Rynek recepcji turystycznej
Wielkość przyjazdów turystów zagranicznych w 2007 roku wynosiła 1 684 526.

Kraj


Ilość turystów w poszczególnych latach

2003

2004

2005

2006

%

Czechy

469 991

419 273

424 900

455 381

28,3

Polska

215 383

179 078

198 479

224 159

13,9

Niemcy

175 746

188 067

194 158

190 422

11,8

Węgry

100 546

111 065

121 615

121 981

7,6

Rosja

51 365

55 609

55 630

60 560

3,8

Włochy

37 996

50 201

59 344

60 971

3,8

Wielka Brytania

26 062

34 349

51 720

63 137

3,9

3. Nacje najczęściej odwiedzające Słowację

Źródło: www.economy.gov.sk
4. Nacje najczęściej odwiedzające Słowację

Źródło: www.economy.gov.sk
Ilość turystów zagranicznych na Słowacji rośnie w szybkim tempie. Głównymi nacjami odwiedzającymi Słowację są: Czesi, Polacy, Niemcy, Węgrzy.

Dochody z turystyki przyjazdowej w latach 2004- 2007.

2004

2005

2006

2007

Dochód w mln SK

29 069,7

37 529,1

44 985,2

49 751,4
5. Dochody z turystyki przyjazdowej w latach 2004- 2007.

Źródło: www.economy.gov.sk6. Dochody z turystyki przyjazdowej w latach 2004- 2007

6. Dochody z turystyki przyjazdowej w latach 2004- 2007.

Źródło: www.economy.gov.sk


Dochody z turystki przyjazdowej na Słowacji rosną w ostatnich latach w szybkim tempie. W przeciągu ostatnich 4 lat wzrosły o 20 mln SK.

Średnia długość pobytu zagranicznych turystów (w dniach)

2004

2005

2006

2007

Średnia ilość dni

3,3

3,2

3,2

3,1

7. Średnia długość pobytu turystów zagranicznych (w dniach)

Źródło: Statistical Office of the Slovak Republic
8. Średnia długość pobytu turystów zagranicznych (w dniach)

Źródło: Statistical Office of the Slovak Republic

Statystycznie rzecz ujmując, średnia długość pobytu turystów zagranicznych na Słowacji spadała nieznacznie w ciągu kilku ostatnich lat, jednak w obliczu zdecydowanego wzrostu ilości turystów odwiedzających ten kraj ogólny bilans jest zdecydowanie dodatni.Kraj

Przeciętna długość pobytu zagranicznych turystów w 2007 roku (w dniach)


Niemcy

4,06

Czechy

2,95

Ukraina

1,00

Polska

2,35

Rosja

1,73

Węgry

1,50

Inne

2,64

9. Średnia długość pobytu zagranicznych turystów

w 2007 roku (w dniach)

Źródło: www.economy.gov.sk

10. Średnia długość pobytu zagranicznych turystów

w 2007 roku (w dniach)

Źródło: www.economy.gov.sk

Statystycznie na najdłuższe pobyty na terenie Słowacji decydowali się Niemcy (4,06 dni). Drudzy pod tym względem byli Czesi (2,95 dnia), następnie Polacy (2,35), Rosjanie (1,73), Węgrzy(1,5) i Ukraińcy (1).

Średnia długość pobytu turystów miejscowych (w dniach)

2004

2005

2006

2007

Średnia ilość dni

3,3

3,1

3,0

3,0

11. Średnia długość pobytu turystów miejscowych (w dniach)

Źródło: www.economy.gov .sk
12. Średnia długość pobytu turystów miejscowych (w dniach)

Źródło: www.economy.gov.sk

Średnia długość pobytu słowackich turystów w ostatnim czasie w nieznacznym stopniu spadła w porównaniu do danych sprzed kilku lat, jednak wartości te są tak nieznaczne (10% w przeciągu 4 lat), iż chyba nie należy przywiązywać do nich przesadnego znaczenia, zwłaszcza obserwując w tym samym okresie nieustanny wzrost ilości turystów korzystających z zakwaterowania.

13. Całkowita liczba turystów korzystająca z zakwaterowania

2004

2005

2006


2007Całkowita liczba turystów

(korzystających z zakwaterowania)


3 244 500


3 428 1003 583 879

3 778 000

W ty\m: zagraniczni

1 401 200

1 515 000

1 611 808

1 685 000

Miejscowi

1 843 300

1 913 100

1 972 071

2 093 000
Źródło: www.economy.gov.sk

14. Całkowita liczba turystów korzystająca z zakwaterowania

Źródło: www.economy.gov.sk

Całkowita liczba turystów (zarówno krajowych jak i zagranicznych) korzystających z zakwaterowania w dość znaczący sposób wzrosła w przeciągu kilku ostatnich lat (miejscowych o: 249700, zagranicznych o: 283800).
Typ pobytu

%

Tranzytowy

31,43

jednodniowy nietranzytowy

30,25

jednodobowy pobyt

19,17

Dwudobowy ( i dłuższy) pobyt

19,15

Razem

100,00

15. Długość pobytu w dobach w 2007 roku

Źródło:www.economy.gov.sk16. Długość pobytu w dobach w 2007 roku

Źródło: www.economy.gov.sk
Niemal 40% turystów zagranicznych odwiedzających Republikę Słowacką w 2007 r. zdecydowało się na spędzenie tam co najmniej jednej (19,17%) lub więcej (19,15%) doby. Dla pozostałych Słowacja była jedynie krajem tranzytowym (31,43%), lub celem jednodniowej wycieczki (30,25%).


Cel wizyty

%

Tranzyt

31,45

pobyt rekreacyjny

19,68

praca, edukacja

14,77

odwiedziny rodziny, znajomych

11,96

Zakupy

9,42

turystyka kult.- poznawcza

8,70

Kąpieliska

3,43

inny pobyt rekreacyjny

0,59

Razem

100,00

17. Cel wizyty turystów zagranicznych w 2007 r. w %

Źródło: www.economy.gov.sk18. Cel wizyty turystów zagranicznych w 2007 r. w %

Źródło: www.economy.gov.sk
Dla większości (31,45%) zagranicznych turystów w 2007r. Słowacja była jedynie krajem tranzytowym. 19,68% turystów udało się tam w celach rekreacyjnych, dla 14,77% celem wyjazdu była praca lub edukacja. 11,96% pojechało tam by spotkać się ze znajomymi, 9,42% na zakupy, 8,7% uprawiało turystykę kult.-poznawczą, 3,43% wybrało się na kąpieliska a 0,59% wybrało inną formę pobytu rekreacyjnego.

1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna