Analiza rynku turystycznego SłowacjiPobieranie 262.37 Kb.
Strona6/6
Data03.05.2016
Rozmiar262.37 Kb.
1   2   3   4   5   6

27. Charakterystyka odwiedzających wg wykształcenia

Źródło:www.economy.gov.sk
28. Charakterystyka odwiedzających wg wykształcenia

Źródło:www.economy.gov.sk

Większość turystów odwiedzających Słowację w 2007 r. (razem 81,79%) posiadała co najmniej średnie wykształcenie. Może to świadczyć między innymi o większej mobilności tej grupy społecznej.VI. Branża turystycznaFirmy transportowe

Nazwa firmy

Lokalizacja firmy

SAD Trenčín, a.s.

Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín

SAD Trnava, a.s.

Nitrianska č. 5, 917 02 Trnava

SAD Žilina, a.s.

Košická 2, 01065 Žilina

Slovak Lines, a.s.

Rožňavská 2, P.O.Box 35, 82004 Bratislava 24


Agencja Transportowa DA.SK, s.r.o.

Hrachová 20, 821 05 Bratislava

Akara, s.r.o.

Damborského 9, 94 901 Nitra

Eurobus a.s.

Staničné námestie 9, 042 04 Košice

FATRA SKI s.r.o.

1. Čsl. brigády 53, 038 61 Vrútky

JALLAtrans s.r.o.

013 42 Horný Hričov 247

SAD Banská Bystrica, a.s.

Partizánska cesta 97, 974 67 Banská Bystrica

SAD Humenné, a.s.

Fidlikova 1, 066 43 Humenné

SAD Liptovský Mikuláš, a.s.

Štefániková 2, 03101 Liptovský Mikuláš

SAD Nitra, a.s.

Štúrova ulica 72, 949 44 Nitra

SAD Prievidza a.s.

Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza

Źródło: http://www.slovakia.travel/


 

Sieć hotelowa i zakwaterowanie na Słowacji

Zgodnie z obowiązującą kodyfikacją, podobnie jak w innych krajach europejskich, hotele na terenie Słowacji mieszczą się w 5 klasach kategoryzacji. Hotele niższych kategorii (** oraz *) są przeznaczone dla mniej wymagających gości, oferują proste zakwaterowanie za niższe ceny. Standardowe zakwaterowanie można znaleźć w hotelach *** typu Ibis, wyższy komfort oferują obiekty **** takie jak np. Crowne Plaza itd.

Największe sieci hotelowe na Słowacji to:

- Accor (Ibis)

- Best Western

- Inter Continetal Hotels (Holiday Inn, Crowne, Plaza)

- Carlson/Rezidor SAS (Radisson)

Oczywiście tylko bardzo nieznaczna liczba turystów korzysta ze standardu wymienionych wyżej hoteli, bo nie ma ich zbyt wiele, a usługi w nich świadczone należą do najdroższych.

Znacznie tańszą i łatwo dostępną usługę w tej materii świadczą takie obiekty jak botele, motele, wotele, hostele, schroniska turystyczne, kempingi, pensjonaty, farmy (gospodarstwa agroturystyczne), oraz bardzo liczne kwatery prywatne.

VII. Znaczenie rynku turystycznego Słowacji dla Polski

Analiza liczby turystów przyjeżdżających do Polski
Słowacy jako nasi południowy sąsiedzi dość chętnie odwiedzali nasz kraj w przeszłości. Jest tak i dziś, choć w ostatnich latach zauważa się tu wyraźnie tendencję spadkową. Jest to spowodowane głównie tym, że dzisiaj Polska nie jest już krajem tak atrakcyjnym cenowo jak dawniej.

2002

2003

2004

2005

2006

Słowacja

60000

80000

85000

70000

70000

29 . Liczba turystów słowackich odwiedzających Polskę

Źródło: www.intur.com.pl30. Liczba turystów słowackich odwiedzających Polskę

Źródło: www.intur.com.pl

Cele przyjazdów


Turystyka i wypoczynek

30,6%

Odwiedziny u krewnych i znajomych

15,0%

Interesy

18,6%

Zakupy

13,9%

Motywy religijne

1,6%

Tranzyt

14,5%

Inne cele

5,8%

31. Cele przyjazdów Słowaków do Polski

Źródło: www.intur.com.pl32. Cele przyjazdów Słowaków do Polski

Źródło: www.intur.com.pl
Większość słowackich turystów (30,6%) odwiedzała w ostatnich latach nasz kraj w celach turystycznych i wypoczynkowych, 18,6% przybywała tu w interesach, 15% składało wizytę znajomym i krewnym, 14,5% jedynie przejeżdżało przez Polskę (tranzyt). Dla 13,9% odwiedzających głównym celem były zakupy, 5,8% miało inne cele, a 1,6% turystów sprowadziły do nas cele religijne.

Przekrój wiekowy, wykształcenie

Wśród przyjeżdżających do Polski słowackich turystów dominują osoby w średnim wieku (30 – 60 lat), a drugą grupę stanowią osoby w wieku 20 – 30 lat. Na kolejnym miejscu są dzieci oraz starsi. Dominującą grupą są osoby ze średnim wykształceniem, a na drugim miejscu sklasyfikowano grupę osób posiadających wyższe wykształcenie. Wśród nich dominują obywatele słowaccy odwiedzający Polskę w celach biznesowych lub turystycznych.Noclegi

Przyjeżdżający do nas Słowacy najczęściej wybierają niedrogie hotele, bądź pensjonaty czy motele. Tylko nieliczna grupa nocuje w wielogwiazdkowych hotelach. Dość duży procent słowackich turystów korzysta z gościnności zaprzyjaźnionych rodzin i znajomych.Forma przyjazdów

Zdecydowana większość przyjazdów to przyjazdy indywidualne. Często Słowacy przyjeżdżają do Polski w małych grupkach. Choć ogólnie biorąc, odchodzą w przeszłość masowe „wyprawy” do naszego kraju, to jednak pewien procent przyjezdnych stanowią grupy wycieczkowe. Zniesienie przejść granicznych powinno jeszcze bardziej wpłynąć na ożywienie przyjazdów naszych sąsiadów z za Tatr. Na wyniki statystyczne w tej materii trzeba będzie jednak poczekać przynajmniej do końca roku.VIII. Podsumowanie
Słowacja to kraj, który posiada wspaniałe wprost, naturalne warunki do rozwoju różnych rodzajów turystyki. Pomimo małej powierzchni, terytorium tego państwa, będącego w zakresie oddziaływań dwóch stref klimatycznych, jest krajobrazowo bardzo zróżnicowane. Posiada urozmaiconą przyrodę nieożywioną i ożywioną, interesujący układ hydrograficzny, w którym brak tylko morza, ale ono jest rekompensowane przez obecność kilku dużych (z perspektywy powierzchni Słowacji) jezior. Już wymienione wyżej fakty wskazują na dużą atrakcyjność turystyczną tego kraju, a należy tu jeszcze koniecznie wspomnieć o interesującej przeszłości ziem dzisiejszej Słowacji od czasów prehistorycznych aż po dzisiejsze i o dużej liczbie zabytków, rozsianych po całym kraju, wymownie zaświadczających o tej historii. Są to głównie zabytki architektoniczne, ale nie tylko one świadczą o przeszłości i kulturze słowackiego ludu. Słowacja bowiem to również kraj, w którym zachowało się bardzo wiele elementów należących do kultury ludowej. Folklor Słowacji to również duża atrakcja turystyczna tego kraju. Można go podziwiać w różnych regionach podczas wielu imprez folklorystycznych, w licznych muzeach regionalnych, ale także w niektórych miejscach jeszcze „na żywo”.

Pomimo tego potencjału przyrodniczo-kulturowego, jaki posiada Słowacja, turystyka w tym kraju, choć stara się go wykorzystywać, ma jeszcze dużo do zrobienia. Ruch turystyczny w porównaniu z krajami ościennymi (w tym głównie z Austrią) jest jeszcze stosunkowo mały i choć rozwija się, to jego tempo nie może zadawalać. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Infrastruktura turystyczna modernizowana i rozwijana jest zbyt wolno, zapewne głównie z braku odpowiednich funduszy na te cele. O ile turystyka wewnętrzna ma się w miarę dobrze, to turystę zagranicznego nie jest łatwo zachęcić do przyjazdu bez zapewnienia mu odpowiedniego, szerokiego i komfortowego zaplecza, do istnienia którego jest przyzwyczajony.

Również turystyka wyjazdowa obywateli słowackich, nie licząc turystyki zarobkowej, nie rozwija się zbyt szybko, a jeśli chodzi o ich przyjazdy do Polski, to w ostatnim roku obserwuje się wyraźny regres w porównaniu do roku poprzedniego.

Pomimo zauważonych minusów, przed turystyką Słowacji, a także innych państw Europy Środkowej (w tym Polski), pojawia się możliwość przyspieszenia w tym względzie i nadrobienia opóźnień. Taką szansę stworzyły zmiany w Europie, w szczególności po wejściu do Unii Europejskiej państw z Europy Środkowej. Pojawiła się możliwość wykorzystania funduszy unijnych do rozwoju gospodarki państw nowo przyjętych, w tym także do rozwoju ruchu turystycznego. Przyczyni się prawdopodobnie też do niego zlikwidowanie przed paroma miesiącami przejść granicznych między krajami unijnymi, choć na analizę tego zjawiska dziś jeszcze jest za wcześnie. Potrzeba przynajmniej roku, żeby posiąść dane statystyczne, które można będzie następnie wykorzystać do opisania i zinterpretowania tego faktu.Wykaz ilustracji
1. Mapa fizyczna Słowacji................................................................................................3

2. Regiony turystyczne Słowacji.......................................................................................6

3. Nacje najczęściej odwiedzające Słowację-tabela........................................................21

4. Nacje najczęściej odwiedzające Słowację-wykres......................................................21

5. Dochody z turystyki przyjazdowej w latach 2004- 2007, tabela.................................22

6. Dochody z turystyki przyjazdowej w latach 2004- 2007, wykres...............................22

7. Średnia długość pobytu turystów zagranicznych (w dniach), tabela...........................22

8. Średnia długość pobytu turystów zagranicznych (w dniach), wykres.........................23

9. Średnia długość pobytu zagranicznych turystów w 2007 roku, tabela........................23

10. Średnia długość pobytu zagranicznych turystów w 2007 roku, wykres.....................24

11. Średnia długość pobytu turystów miejscowych (w dniach), tabela............................24

12. Średnia długość pobytu turystów miejscowych (w dniach), wykres..........................25

13. Całkowita liczba turystów korzystająca z zakwaterowania, tabela.............................25

14. Całkowita liczba turystów korzystająca z zakwaterowania, wykres...........................26

15. Długość pobytu w dobach w 2007 roku, tabela...........................................................26

16. Długość pobytu w dobach w 2007 roku, wykres.........................................................27

17. Cel wizyty turystów zagranicznych w 2007 w %, tabela...........................................27

18. Cel wizyty turystów zagranicznych w 2007 w %, wykres.........................................28

19. Noclegi turystów zagranicznych, tabela.....................................................................28

20. Najczęściej odwiedzane województwa, wykres.........................................................29

21.Liczba turystów zagranicznych wyjeżdżających za granice, wykres..........................30

22.Wydatki turystów słowackich na turystykę międzynarodową, wykres.......................30

23.Wykaz turystów odwiedzających Słowację w 2007r. według wieku, tabela..............32

24.Wykaz turystów odwiedzających Słowację w 2007r. według wieku, wykres............32

25. Rodzaj zakwaterowania turystów zagranicznych w 2007 roku (w %), tabela...........33

26. Rodzaj zakwaterowania turystów zagranicznych w 2007 roku (w %), wykres.........33

27. Charakterystyka odwiedzających wg wykształcenia, tabela......................................34

28. Charakterystyka odwiedzających wg wykształcenia, wykres....................................34

29 . Liczba turystów słowackich odwiedzających Polskę, tabela.....................................37

30. Liczba turystów słowackich odwiedzających Polskę, wykres....................................37

31. Cele przyjazdów Słowaków do Polski, tabela.............................................................38

32. Cele przyjazdów Słowaków do Polski, wykres...........................................................38

BIBLIOGRAFIA


Pozycje książkowe:


 1. Bzowski Krzysztof, 2005, Słowacja. Kąpieliska termalne i mineralne, Kraków.

 2. Gotkiewicz Marian, 1937, Od Dunaju po Tatry, (W:) Słowacja i Słowacy, Kraków.

 3. Kaprowski Wiesław, 2004, Geografia Turystyczna, Warszawa.

 4. Kruczek Zygmunt, 2007, Europa. Geografia turystyczna, Kraków.

 5. Tomczyk Edyta, Juranyi Elżbieta, 2000, Słowacja, Bielsko Biała.

 6. Żamojtel Maciej (red.), 2008, Słowacja. Karpackie serce Europy, Kraków.


Opracowania i materiały cyfrowe:

 1. http://www.stat.gov.pl/gus/45_737_PLK_HTML.htm

 2. http://www.sacr.sk/odborna-verejnost?id=8&lang=pl

 3. http://www.etc-corporate.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid

 4. http://www.instytutslowacki.pl/strony/menu.htm

 5. http://www.economy.gov.sk/index/go.php?id=696&lang=en

 6. http://sasiedzi.2p.pl/kraje/slowacja/linki.html

 7. http://www.travelguide.sk/default.asp?prg=article&id=71&lang=pol

 8. http://www.turistikaonline.sk/index.php?m=201

 9. http://www.slovakia.travel/portal.aspx?l=5&ami=408009&smi=408009

10. http://www.intur.com.pl

Spis treści

I. Informacje ogólne.............................................................................................................3

II. Warunki rozwoju turystyki..............................................................................................5

III. Rynek recepcji turystycznej..........................................................................................21

IV. Rynek emisji turystycznej.............................................................................................30

V. Profile turystów...............................................................................................................32

VI. Branża turystyczna.........................................................................................................35

VII. Znaczenie rynku turystycznego Słowacji dla Polski....................................................37

VIII. Podsumowanie........ ...................................................................................................40

Wykaz ilustracji...................................................................................................................42Bibliografia..........................................................................................................................43

1 Dr Marian Gotkiewicz (1901-1972), krakowski geograf, badacz m.in. geomorfologii Podtatrza, stosunków polsko-słowackich, autor wielu prac z zakresu krajoznawstwa i turystyki (biogram m.in. (w:) Zofia i Witold H. Paryscy, Wielka Encyklopedia Tatrzańska, Poronin 1995, s. 355).

2 Marian Gotkiewicz, Od Dunaju po Tatry (Z wędrówek po kraju), „Słowacja i Słowacy”, praca zbiorowa pod red. Władysława Semkowicza, tom I, Kraj i Lud, Kraków 1937, ss. 73-178).

3


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna