Anatomia literatura obowiązkowa Anatomia I fizjologia człowieka. Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie pzwlPobieranie 17.61 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17.61 Kb.


ANATOMIA

Literatura obowiązkowa 1. Anatomia i fizjologia człowieka. Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Ross & Wilson anatomia i fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby. Anne Waugh, Allison Grant. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2012.

BIOFIZYKA

Literatura obowiązkowa 1. Biofizyka: podręcznik dla studentów. Pod red. Feliksa Jaroszyka. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2008.

 2. Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki: skrypt dla studentów medycyny. Michał Bartoszkiewicz i in. Wrocław: Akademia Medyczna, 2005.

 3. Wybrane zagadnienia z biofizyki. Pod red. Stanisława Miękisza, Andrzeja Hendricha. Wrocław: Volumed, 1998.

Literatura uzupełniająca

 1. Biofizyka dla biologów: praca zbiorowa. Pod red. Marii Bryszewskiej i Wandy Leyko. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1997.

 2. Chemia fizyczna: dla przyrodników. Lucjan Sobczyk, Adolf Kisza. Warszawa: PWN, 1981.

 3. Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki i fizyki: podręcznik dla studentów. Pod red. Józefa Terleckiego. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 1999.

 4. Neurobiologia. Alan Longstaff. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2009.

 5. Neurobiologia: od cząsteczek i komórek do układów. Gary G. Matthews. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2000.

BIOLOGIA I GENETYKA

Literatura obowiązkowa 1. Biologia farmaceutyczna. Ernst Reinhard. Wrocław: MedPharm Polska, cop. 2012.

 2. Biologia. Eldra P. Solomon, Linda R. Berg, Diana W. Martin. Warszawa: MULTICO, cop. 2007.

BOTANIKA

Literatura obowiązkowa 1. Biologia farmaceutyczna. Ernst Reinhard. Wrocław: MedPharm Polska, cop. 2012.

 2. Botanika. T. 1-2, Morfologia. Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011-2012.

 3. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Lucjan Rutkowski. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. Farmakognozja: podręcznik dla studentów farmacji. Pod red. Ireny Matławskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2008.

 2. Farmakognozja: podręcznik dla studentów farmacji. Stanisław Kohlmünzer. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2007.

 3. Fitoterapia i leki roślinne. Red. nauk. Eliza Lamer-Zarawska, Barbara Kowal-Gierczak, Jan Niedworok. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL cop. 2012.

 4. Zarys botaniki farmaceutycznej. Bolesław Broda. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2002.

CHEMIA OGÓLNA I NIEORGANICZNA

Literatura obowiązkowa 1. Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej. Krzysztof M. Pazdro, Anna Rola-Noworyta. Warszawa: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, cop. 2013.

 2. Chemia analityczna: podręcznik dla studentów. T. 1, Analiza jakościowa: analiza ilościowa klasyczna. Pod red. Ryszarda Kocjana. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2013.

 3. Chemia ogólna z elementami biochemii: dla studentów kierunków medycznych i przyrodniczych. Teresa Kędryna. Kraków: Wydaw. ZamKor, 2007.

 4. Chemia ogólna: cząsteczki, materia, reakcje. T. 1-2. Loretta Jones, Peter Atkins. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Chemia analityczna. T. 1, Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa. Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001.

 2. Chemia: podstawy i zastosowania. Michell J. Sienko, Robert A. Plane. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2002.

 3. Podstawy chemii nieorganicznej. T. 1-2. Adam Bielański. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

FIZJOLOGIA

Literatura obowiązkowa 1. Anatomia i fizjologia człowieka: podręcznik dla studentów farmacji. Bogusław Gołąb, Władysław Z. Traczyk. Warszawa: PZWL, 1986.

 2. Fizjologia człowieka w zarysie. Władysław Z. Traczyk. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.

Literatura uzupełniająca 1. Ross & Wilson anatomia i fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby. Anne Waugh, Allison Grant. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2012.

HISTORIA FILOZOFII

Literatura obowiązkowa 1. Historia filozofii. T. 1-3. Władysław Tatarkiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.

 2. Historia medycyny filozoficznie ujęta. Władysław Szumowski. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2008.

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

Literatura obowiązkowa 1. Podręcznik pierwszej pomocy. Michael Buchfelder, Albert Buchfelder. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2008.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna