And presentationsPobieranie 23.68 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar23.68 Kb.

AND PRESENTATIONS

 • Language of the lecturer: agielski
Course form

Lecture

Classes

Laboratory

Project

Seminar

Number

of hours/week*2Number

of hours/semester*30Form of the course completionProjekt i konstrukcja prezentacji multimedialnejECTS credits3Total Student’s Workload60 • Level of the course: basic

 • Prerequisites: Znajomość dowolnego programu graficznego (Photoshop, Corel itp.)

 • Name, first name and degree of the lecturer/supervisor: Dr inż. Krzysztof Waśko

 • Year: 2008/2009 Semester: letni

 • Type of the course: obligatory

 • Aims of the course (effects of the course):

Mastering rules of multimedia presentations design and development. Getting skills in making use of Adobe Flash CS3 Professional environment. Understanding basics of computer animations and interactions development in Flash environment.

Students attending the “Multimedia techniques II ― computer animations and presentations” course should get knowledge about the rules of interactive multimedia presentations design and development in Adobe Flash CS3 Professional environment. The course curriculum will start with presentation of basic concepts necessary to understand the features of Adobe Flash CS3 Professional environment. The sequence of hands-on cases illustrating the core functions of the Flash environment follows. Next, the usage of these functions for the creation of interactions and computer animations will be discussed. The cases will provide the foundation for the development of a 100% interactive multimedia presentation, what is necessary to complete the course.

 • Laboratory – the contents:

  Particular lectures contents

  Number of hours

  1.Wprowadzenie podstawowych pojęć. Przegląd wybranych prezentacji multimedialnych oraz multimedialnych stron internetowych z obszaru architektury. Przegląd i analiza wybranych interfejsów i mechanizmów interakcji.

  2.Prezentacja środowiska Adobe Flash CS3 Professional. Realizacja podstawowych operacji graficznych. Pojęcie linii czasu (timeline), klatki kluczowej (keyframe), aplikacji w środowisku flash (movie).

  3. Wprowadzenie pojęcia symbolu (symbol). Symbole movie clip, button oraz graphic. Import elementów multimedialnych do biblioteki (library) aplikacji. Edycja przycisku (button). Realizacja prostej galerii fotografii.

  4.Wprowadzenie do animacji 2D. Realizacja wybranych przykładów animacji ruchu (motion tween) i kształtu (shape tween).

  5.Realizacja przykładowych aplikacji na linii czasu (timeline): galerii z animacją wymiany obrazów, generatora wykresów, układanki typu puzzel.

  6. Publikacja aplikacji wykonanej w środowisku Flash. Import plików zawierających dźwięk. Import filmów. Realizacja aplikacji wykorzystującej dźwięk i film.

  7. Movie clip – przykłady zastosowań. Realizacja krótkiej kreskówki (cartoon).

  8. Elementy programowania w języku ActionScript 2.0. Prezentacja i szczegółowe omówienie wybranych przykładów: pobieranie plików zewnętrznych, realizacja interakcji.

  9. Realizacja animacji za pośrednictwem języka ActionScript 2.0. Przykłady użycia konstrukcji onEnterFrame.

  10. Zasady importu animacji 3D do środowiska Adobe Flash. Konstrukcja interakcji. Przykład wirtualnej galerii 3D.

  11. Zasady konstrukcji multimedialnego, interaktywnego portfolio. Prezentacja wybranych portfolio. Konstrukcja scenariusza portfolio (storyboard). Konstrukcja prototypu interfejsu.

  12. Opracowanie multimedialnej prezentacji zaliczeniowej.


  2


  2

  2

  2
  2

  2

  2
  6

  2
  2
  2

  4

 • Basic literature:

“Adobe Flash CS3 Professional Classroom in a Book” by Adobe Systems Inc. 2007

“Macromedia Flash 8 Professional: Training from the Source”, Tom Green, Jordan L. Chilcott, Macromedia Inc. 2006 • Additional literature:

“3D for the WEB. Interactive 3D animation using 3ds Max, Flash and Director”, Carol Mac Gillivray and Anthony Head, ELSEVIER 2005

 • Conditions of the course acceptance/credition: PROSZĘ UZUPEŁNIĆ !©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna