Angielska Gramatyka RzeczownikiPobieranie 164.67 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar164.67 Kb.

Angielska Gramatyka

Rzeczowniki

Liczba mnoga rzeczowników


Większość rzeczowników kończy się na -s or -es.

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Dog (pies)

dogs (psy)

Book (książka)

books (książki)

rose (róża)

roses (róże)

Box (pudełko)

boxes (pudełka)

Rzeczowniki zakończone na -y poprzedzone spółgłoską kończą się w liczbie mnogiej na –ies.

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

a cry (łza)

cries (łzy)

a fly (mucha)

flies (muchy)

a nappy (chusteczka)

nappies (chusteczki)

a poppy (roślina)

poppies (rośliny)

a city (miasto)

cities (miasta)

a lady (pani)

ladies (panie)

a baby (dziecko)

babies (dzieci)

Niektóre rzeczowniki przyjmują nieregularne formy. Przykłady takich rzeczowników znajdują się poniżej.

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

woman (kobieta)

women (kobiety)

man (mężczyzna)

men (mężczyźni)

child (dziecko)

children (dzieci)

tooth (ząb)

teeth (zęby)

foot (stopa)

feet (stopy)

person (osoba)

people (osoby)

leaf (liść)

leaves (liście)

half (połowa)

halves (połowy)

knife (nóż)

knives (noże)

wife (żona)

wives (żony)

life (życie)

lives (życia)

loaf (bochenek)

loaves (bochenki)

potato (ziemniak)

potatoes (ziemniaki)

cactus (kaktus)

cacti (kaktusy)Niektóre rzeczowniki przyjmują jednakową formę w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Przykłady:Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

sheep (owca)

Sheep (owce)

fish (ryba)

fish (ryby)

species (rodzaj)

species (rodzaje)

aircraft (samolot)

aircraft (samoloty)

Niektóre rzeczowniki w liczbie mnogiej mają znaczenie liczby pojedynczej.

Przykłady:news (wiadomości)The news is(wiadomości są) on at 6.30 p.m.
Athletics (atletyka) Athletics is (Atletyka-sport jest)good for young people.
Linguistics (lingwistyka)) Linguistics is (Lingwistyka jest) the study of language.
Darts (dart) Darts is (dart jest) a popular game in England.
Billiards (bilard) Billiards is (bilard jest)played all over the world.

Niektóre rzeczowniki mają formę mnogą i są połączone z czasownikami w liczbie mnogiej.

Przykłady:

trousers (spodnie) My trousers are (spodnie są) too tight.
Jeans (dżinsy) Her jeans are (dżinsy) black.
Glasses (okulary) Those glasses are (okulary są) his.


Czasy

Czas teraźniejszy

Czas teraźniejszy, trzecia osoba liczby pojedynczej


Note:

 1. he, she, it: w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czasownik zawsze kończy się na -s:
  he wants (on chce), she needs (ona chce), he gives (on daje), she thinks (ona myśli).

 2. W przeczeniu i pytaniu używamy DOES + bezokolicznik
  He wants. Does he want? He does not want.(On chce. Czy on chce? On nie chce.)

 3. Czasowniki kończące się na -y: w trzeciej osobie -y zmienia się na -ies
  fly (latać) flies (on lata), cry(płakać) cries(on płacze)

  Exception (Wyjątki)
  : jeśli jest samogłoska przed -y:
  play (grać) plays (on gra), pray (modlić się) prays (on modli się)

 4. Dodaj -es do czasowników kończącycch się na -ss, -x, -sh, ch:
  he pass
  es (on zdaje), she catches (ona łapie)


Przykłady
:

1. Trzecia osoba w liczbie pojedynczej z -s lub -es

a. He goes to school every morning. (On chodzi do szkoły każdego dnia.)
b. She understands English. (Ona rozumie język angielski.)
c. It mixes the sand and the water. (To składa się z piasku i wody.)
d. He tries very hard. (On stara się bardzo.)
e. She enjoys playing the piano. (Ona uwielbia grać na pianinie.)

2. Czas teraźniejszy, formy

Przykład: to think (myśleć), present simple (czas teraźniejszy)twierdzenie

Pytanie

przeczenie

I think (ja myślę)

Do I think ? (Czy ja myślę?)

I do not think. (ja nie myślę)

You think (ty myślisz)

Do you think? (Czy ty myślisz?)

You don't think. (ty nie myślisz)

he, she, it thinks (on, ona, ono myśli)

Does he, she, it think? (Czy on, ona, ono myśli?)

He, she, it doesn't think. (on, ona, ono nie myśli)

we think (my myślimy)

Do we think? (Czy my myślimy?)

We don't think. (my nie myślimy)

you think (wy myślicie)

Do you think? (Czy wy myślicie?)

You don't think. (wy nie myślicie)

they think* (oni, one myślą)

Do they think?* (Czy oni, one myślą?

They don’t think.* (oni, one nie myślą)


czasy

Czas teraźniejszy

1. formy czasu teraźniejszego


Czasownik w czasie teraźniejszym składa się z dwóch elementów: forma teraźniejsza czasownika to be + forma czasownika w czasie teraźniejszym

Formę czasownika w czasie teraźniejszym tworzymy poprzez dodanie do bezokolicznika koncowki -ing, np. Talking, playing, movingtwierdzenie

Subject (podmiot)

+ to be

+ bezokolicznik+ing

She (ona)

is

talking (mówi)

 

 

 

przeczenie

Subject (podmiot)

+ to be + not

+ bezokolicznik+ing

she

is not (isn't) (nie)

talking (mówi)

 

 

 

pytanie

to be

+ subject (podmiot)

+ bezokolicznik+ing

is

she

talking? (mówi)

Przykład: to go (iść), present continuous (czas teraźniejszy)

twierdzenie

Przeczenie

pytanie

I am going (ja idę)

I am not going (ja nie idę)

Am I going? (Czy ja idę?)

You are going (ty idziesz)

You aren't going. (ty nie idziesz)

Are you going? (Czy ty idziesz?)

He, she, it is going (on, ona, ono idzie)

He, she, it isn't going (on, ona, ono nie idzie)

Is he, she, it going? (Czy on, ona, ono idzie?)

We are going (my idziemy)

We aren't going (my idziemy)

Are we going? (Czy my idziemy?)

You are going (wy idziecie)

You aren't going (wy idziecie)

Are you going? (Czy wy idziecie?)

They are going (oni, one idą)

They aren't going (Oni, one idą)

Are they going? (Czy oni idą?)

2. Present continuous, function (Czas teraźniejszy, jego znaczenie)

Jak ze wszytskimi czasami w języku angielskim, postawa osoby wypowiadającej się jest równie ważna co użyty czas lub forma. Gdy używamy czasu teraźniejszego, myślimy o czymś co jest niedokończone lub niekompletne.


czasy

PRESENT PERFECT

1. Present perfect – form (formy czasu present perfect)


Forma czasownika używana w czasie present perfect składa się z dwóch elementów: właściwej formy czasownika pomocniczego 'to have' (czas teraźniejszy) plus formy past participle czasownika. Czas present perfect czasowników regularnych tworzy się poprzez dodanie końcówki -ed, np. Played, arrived, itp.

twierdzenie

Subject (podmiot)

to have

past participle

She

has

visited

przeczenie

Subject (podmiot)

to have + not

past participle

She

hasn't

visited

pytanie

to have

subject (podmiot)

past participle

Has

she

visited..?

Pytanie przeczące

to have + not

subject (podmiot)

past participle

Hasn't

she

visited...?

Przykład: to walk (spacerować), present perfect

twierdzenie

przeczenie

pytanie

I have walked (ja spacerowałem)

I haven't walked (ja nie spacerowałem)

Have I walked? (Czy spacerowałem?)

You have walked (ty spacerowałeś)

You haven't walked (ty nie spacerowałeś)

Have you walked? (Czy ty spacerowałeś?)

He, she, it has walked (on spacerował, ona spacerowała, ono spacerowało)

He, she, it hasn't walked (on nie spacerował, ona nie spacerowała, ono nie spacerowało)

Has he, she, it walked (Czy on spacerował? Czy ona spacerowała? Czy ono spacerowało?)

We have walked (my spacerowaliśmy)

We haven't walked (my nie spacerowaliśmy)

Have we walked? (Czy my spacerowaliśmy?)

You have walked (wy spacerowaliście)

You haven't walked (wy nie spacerowaliście)

Have you walked? (Czy wy spacerowaliście?)

They have walked (oni spacerowali, one spacerowały)

They haven't walked (oni nie spacerowali, one nie spacerowały)

Have they walked? (Czy oni spacerowali? Czy one spacerowały?)

2. Present perfect, funkcja


Present Perfect jest używany, aby wskazać połączenie pomiędzy teraźniejszością a przeszłością. Czas dokonania czynności jest przeszły, jednak nie jest sprecyzowany. Ponadto często w tym czasie interesuje nas rezultat czynności aniżeli ona sama.

czasy

przeszły


Uwaga! Czas Simple past w języku angielskim może wyglądać podobnie do czasu przeszłego w twoim rodzimym języku, ale znaczenie jest inny.

1. Simple past, formy


Regular verbs (czasowniki regularne): bezokolicznik+ed
e.g. walked, showed, watched, played, smiled, stopped

Simple past, be, have, do:Subject

Podmiot

Verb (czasownik)

Be (być)

Have (mieć)

Do (robić)

I (ja)

was (byłem)

had (miałem)

did (zrobiłem)

You (ty)

were (byłeś)

had (miałeś)

did (zrobiłeś)

He, she, it (on, ona, ono)

was (był, była, było)

had (miał, miała, miało)

did (zrobił, zrobiła, zrobiło)

We (my)

were (byliśmy)

had (mieliśmy)

did (zrobiliśmy)

You (wy)

were (byliście)

had (mieliście)

did (zrobiliście)

They (oni, one)

were (byli, były)

had (mieli, miały)

did (zrobili, zrobiły)

 

Affirmative (twierdzenie)


a. I was in Japan last year (Byłem w Japonii rok temu.)
b. She had a headache yesterday. (Ona miała wczoraj ból głowy.)
c. We did our homework last night. (Zrobiliśmy pracę domową zeszłej nocy.)

Negative and interrogative (Przeczenie i pytanie)
 • They weren't in Rio last summer. (Oni nie byli w Rio ostatniego lata.)

 • We hadn't any money. (Nie mamy żadnych pieniędzy.)

 • We didn't have time to visit the Eiffel Tower. (Nie mieliśmy czasu aby odwiedzić Wieżę Eiffla.)

 • We didn't do our exercises this morning. (Nie zrobiliśmy naszych ćwiczeń tego ranka.)

 • Were they in Iceland last January? (Czy oni byli w Islandii w styczniu?)

 • Did you have a bicycle when you were a boy? (Czy miałeś rower gdy byłeś małym chłopcem?)


Simple past, regular verbs (czasowniki regularne)


twierdzenie

Subject (podmiot)

verb + ed
I

washed
przeczenie

Subject (podmiot)

did not

infinitive without to (bezolicznik bez to)

They

didn't

visit ...

pytanie

Did

subject

infinitive without to (bezokolicznik bez to)

Did

she

arrive...?

Pytanie przeczące

Did not

subject

infinitive without to (bezokolicznik bez to)

Didn't

you

like..?

Przykład: to walk, simple past. (spacerować w czasie simple past)

twierdzenie

przeczenie

pytanie

I walked (ja spacerowałem)

I didn't walk (ja nie spacerowałem)

Did I walk? (Czy ja spacerowałem?)

You walked (ty spacerowałeś)

You didn't walk (ty nie spacerowałeś)

Did you walk? (Czy ty spacerowałeś?)

He, she, it walked (on spacerował, oan spacerowała, ono spacerowało)

He, she, it didn't walk (on nie spacerował, ona nie spacerowała, ono nie spacerowało)

Did he, she, it walk? (Czy on spacerował? Czy ona spacerowała? Czy ono spacerowało?)

We walked (my spacerowaliśmy)

We didn't walk (my nie spacerowaliśmy)

Did we walk? (Czy my spacerowaliśmy?)

You walked (wy spacerowaliście)

You didn't walk (wy nie spacerowaliśmy)

Did you walk? (Czy wy spacerowaliście?)

They walked (oni spacerowali, one spacerowały)

They didn't walk (oni nie spacerowali, one nie spacerowały)

Did they walk? (Czy oni spacerowali? Czy one spacerowały?)

Przykłady: Simple past, irregular verbs (nieregulae czasowniki)

to go (iść)
a. He went to a club last night. (On poszedł do klubu zeszłej nocy.)
b. Did he go to the cinema last night? (Czy on poszedł do kina zeszłej nocy?)
c. He didn't go to bed early last night. (On nie poszedł spać wcześnie zeszłej nocy.)

to give (dać)
d. We gave her a doll for her birthday. (Daliśmy jej lalkę na jej urodziny.)
e. They didn't give John their new address. (Oni nie dali Janowi ich nowego adresu.)
f. Did Barry give you my passport? (Czy Barry dał ci mój nowy passport?)

to come (przyjść)
g. My parents came to visit me last July. (Moi rodzice przyjechali aby odwiedzić mnie w lipcu.)

h. We didn't come because it was raining. (Nie przyszliśmy ponieważ padało.)


i. Did he come to your party last week? (Czy on przyszedł na twoje party (przyjęcie) w zeszłym tygodniu?)

2. Simple past, function (funkcje)


Simple past jest używany w sytuacji, gdy mówimy o czynności już dokonanej w określonym czasie. Okres trwania tej czynności nie jest ważny. Czas simple past stosowany jest zarówno do opisania czynności, która wydarzyła się ostatnio jak i dawno temu.

 • John Cabot sailed to America in 1498. (John Cabot dopłynął do Ameryki w 1498.)

 • My father died last year. (Mój ojciec zmarł rok temu.)

 • He lived in Fiji in 1976. (On żył na Fiji w 1976.)

 • We crossed the Channel yesterday. (Przekroczyliśmy kanał wczoraj.)

Czasy simplepast używasz zawsze kiedy stosujesz wyraz 'when' (kiedy).

czasy

SIMPLE FUTURE (przyszły)

Simple future, form (formy)


Czas Simple Future tworzymy poprzez 'will/shall' + bezokolicznik bez to

Subject (Podmiot)

will

infinitive without to (bezokolicznik bez to)

He

will

leave...

Affirmative (Twierdzenie)

I

will

go

I

shall

go

Negative(przeczenie)

They

will not

see

They

won't

see

Interrogative (pytanie)

Will

she

ask?

Interrogative negative (pytanie przeczące)

Won't

she

take?Contractions (kostrukcja)

I (ja) will I'll

We (my)will we'll

You (ty) will you'll

You (wy) will you'll

He,she, (on, ona, ono) will he'll, she'll

They (oni, one) will they'll

Przykład: to see (widzieć), simple future

Affirmative (twierdzenie)

Negative (przeczenie)

Interrogative (pytanie)

I'll see (ja zobaczę)

I won't see/ (ja nie zobaczę)

Will I see?/ (Czy ja zobaczę?)

*I will/shall see

I shan't see

Shall I see?

You'll see (ty zobaczysz)

You won't see (ty nie zobaczysz)

Will you see? (Czy ty zobaczysz?)

He, she, it will see (on, ona, ono zobaczy)

He, she, it won't see (on, ona, ono nie zobaczy)

Will he, she, it see? (Czy on, ona, ono zobaczy?)

We'll see (my zobaczymy)

We won't see/ (my nie zobaczymy)

Will we see?/ (Czy my zobaczymy?)

*We will/shall see

We shan't see

Shall we see?

You will see (wy zobaczycie)

You won't see (wy nie zobaczycie)

Will you see? (Czy wy zobaczycie?)

They'll see (oni, one zobaczą)

They won't see (Oni, one nie zobaczą)

Will they see? (Czy oni, one zobaczą?)

*Uwaga: shall jest nieco przestarzałą formą, ale wciąż jest używane w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej.

DEFINITE ARTICLE

THE


Rodzajniki w języku angielskim są niezmienne. Oznacza to, że nie różnią się w zależności od osoby, liczby rzeczownika, np. the boy (chłopiec), the woman (kobieta), the children (dziecko)

INDEFINITE ARTICLE

A / AN


Używa się 'a' z rzeczownikami rozpoczynającymi od spółgłoski
'an' używamy z rzeczownikami rozpoczynającymi się od samogłoski (a,e,i,o,u)

Przykłady:A boy (chłopiec)
An apple (jabłko)
A car (samochód)
An orange (pomarańcza)
A house (dom)
An opera (opera)

KINDS OF ADVERBS (rodzaje przysłówków)

INTERROGATIVE ADVERBS (przysłówki pytające)


Zaliczamy do nich:

why (dlaczego), where (gdzie), how(jak), when (kiedy)

They are usually placed at the beginning of a question. (Są one zazwyczaj umiejscowione na początku zdania.)

Przykłady:


 • Why are you so late? (Dlaczego jesteś tak późno?)

 • Where is my passport? (Gdzie jest mój paszport?)

 • How are you? (Jak się masz?)

 • How much is that coat? (Ile kosztuje ten płaszcz?)

 • When does the train arrive? (O której odjeżdża pociąg?)

Notice that how can be used in four different ways: (Zauważ, że how może być użyte w czterech różnych znaczeniach.

1. meaning 'in what way?': (znaczenia 'w jaki sposób'?)


How did you make this sauce? (Jak przygotowałeś ten sos?)
How do you start the car? (Jak uruchomiłeś samochód?)

2. with adjectives: (z przymiotnikami)


How tall are you? (Jak wysoki jesteś?)
How old is your house? (Jak stary jest twój dom?)

3. with much and many: (z 'much' i 'many')


How much are these tomatoes? (Po ile są te pomidory?)
How many people are coming to the party? (Ile ludzi przychodzi na imprezę (przyjęcie)?)

4. with other adverbs: (z innymi przysłówkami)


How quickly can you read this? (Jak szybko możesz to przeczytać?)
How often do you go to London? (Jak często jeździsz do Londynu?)

PERSONAL PRONOUNS (zaimek osobowy)

Personal Pronouns (zaimki osobowe)

Subject (podiot)

Indirect (osobowe)

 Riflexive(zwrotne)

I (ja)

Me (mnie)

Myself (mnie)

You (ty)

You (tobie)

Yourself (tobie)

He (on)

Him (jemu)

Himself (jemu)

She (ona)

Her (jej)

Herself (jej)

It (ono)

It (jemu)

Itself (jemu)

We (my)

Us (nam)

Ourselves (nam)

You (wy)

You (wam)

Yourselves (wam)

They (oni, one)

Them (im)

Themselves (im)

Possessives (zaimek dzierżawczy)

adjetives

 pronouns

My (mój)

Mine (mój)

Your (twój)

Yours (twój)

His (jego)

His (jego)

Her (jej)

Hers (jej)

Its (jego)
Our (nasz)

Ours (nasz)

Your (wasz)

Yours (wasz)

Their (ich)

Theirs (ich)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna