Anioł Pasterzom mówił c d g c anioł pasterzom mówił: / Chrystus się wam narodził Cdgc / c f d gPobieranie 67.38 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar67.38 Kb.

 1. Anioł Pasterzom mówił C d G C

Anioł pasterzom mówił: / Chrystus się wam narodził C d G C / C F D G
W Betlejem, nie bardzo podłym mieście. C F C F C G
Narodził się w ubóstwie / Pan wszego_ stwo-rze-nia. C F C G / C F_ G-G-C 2x

Chcąc się dowiedzieć tego / poselstwa wesołego, C d G C / C F D G


Bieżeli do Betlejem skwapliwie. C F C F C G Znaleźli dziecię w żłobie, / Maryję_ z Jó-ze-f-em. C F C G / C F_ G-G-C 2x
Taki Pan chwały wielkiej, / uniżył się Wysoki, C d G C / C F D G
Pałacu kosztownego żadnego C F C F C G
nie miał zbudowanego / Pan wszego_ stw-orze-nia. C F C G / C F_ G-G-C 2x


O dziwne narodzenie, / nigdy niewysławione! C d G C / C F D G
Poczęła Panna Syna w czystości, C F C F C G

Porodziła w całości / panieństwa_ swo-je-go. C F C G / C F_ G-G-C 2x 1. Bóg się rodzi C C F G / C G

Bóg się rodzi, moc truchleje, / Pan niebiosów obnażony!  C C F G / C G
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, / Ma granice Nieskończony!  C C F G / C G
Wzgardzony - okryty chwałą, / Śmiertelny Król - nad wiekami  F G - CC / F G - CC7
A słowo - Ciałem się stało / I mieszkało - między nami. F G - CC7 / F - GG C 2x
Cóż masz niebo nad ziemiany? / Bóg porzucił szczęście swoje,  C C F G / C G
Wszedł między lud ukochany / Dzieląc z nim trudy i znoje:  C C F G / C G
Niemało cierpiał, niemało, / Żeśmy byli winni sami.  F G - CC / F G - CC7
A słowo - Ciałem się stało / I mieszkało - między nami. F G - CC7 / F - GG C 2x
W nędznej szopie urodzony, / Żłób Mu za kolebkę dano.  C C F G / C G G
Cóż jest, czym był otoczony? / Bydło, pasterze i siano.  C C F G / C G
Ubodzy! Was to spotkało / Witać Go przed bogaczami.  F G - CC / F G - CC7
A słowo - Ciałem się stało / I mieszkało - między nami. F G - CC7 / F - GG C 2x
Potem i króle widziani / Cisną się między prostotą,  C C F G / C G
Niosą dary Panu w dani: / Mirrę, kadzidło i złoto.  C C F G / C G
Bóstwo to razem zmieszało / Z wieśniaczymi ofiarami!  F G - CC / F G - CC7
A słowo - Ciałem się stało / I mieszkało - między nami. F G - CC7 / F - GG C 2x
Podnieś rękę, Boże Dziecię, / Błogosław Ojczyznę miłą,  C C F G / C G
W dobrych radach, w dobrym bycie / Wspieraj jej siłę swą siłą.  C C F G / C G
Dom nasz i majętność całą / I wszystkie wioski z miastami,  F G - CC / F G - CC7
A słowo - Ciałem się stało / I mieszkało - między nami. F G - CC7 / F - GG C 2x


 1. Pójdźmy wszyscy do stajenki G G G G

Pójdźmy wszyscy do stajenki, / Do Jezusa i Panienki, G G / G G

Powitajmy Maleńkiego / i Maryję, Matkę Jego. D G / D G

Powitajmy Maleńkiego / i Maryję, Matkę Jego. D G / D C G

(G G G G)

Witaj Jezu ukochany,/ Od patriarchów czekany, G G / G G


Od proroków ogłoszony, / Od narodów upragniony. D G / D G

Od proroków ogłoszony, / Od narodów upragniony. D G / D C G(G G G G)

Witaj, Dziecineczko w żłobie, / Wyznajemy Boga w Tobie, G G / G G


Coś się narodził tej nocy, / Byś nas wyrwał z czarta mocy. D G / D G

Coś się narodził tej nocy, / Byś nas wyrwał z czarta mocy. D G / D C G(G G G G)

Witaj, Jezu nam zjawiony, / Witaj dwakroć narodzony, G G / G G


Raz z Ojca przed wieków wiekiem, / A teraz z Matki człowiekiem. D G / D G
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, / A teraz z Matki człowiekiem. D G / D C G

(G G G G)

Któż to słyszał takie dziwy? / Tyś człowiek i Bóg prawdziwy, G G / G G


Ty łączysz w Boskiej Osobie / Dwie natury różne sobie. D G / D G

Ty łączysz w Boskiej Osobie / Dwie natury różne sobie. D G / D C G
 1. Gdy Śliczna Panna G CD G

Gdy śliczna Panna - Syna kołysała, G CD G - a D D G
Z wielkim weselem - tak Jemu śpiewała. G CD G - a D D G
Li li li li laj, - moje Dzieciąteczko, G a - D D CG
Li li li li laj, - śliczne Paniąteczko. G7 C - G a D G 2x

Wszystko stworzenie - śpiewaj Panu swemu G CD G - a D D G


Pomóż w radości - wielkiej sercu memu. G CD G - a D D G
Li li li li laj, - wielki Królewicu, G a - D D CG
Li li li li laj, - niebieski dziedzicu! G7 C - G a D G 2x

Sypcie się z nieba, - liczni aniołowie G CD G - a D D G


Śpiewajcie Panu, - niebiescy duchowie: G CD G - a D D G
Li li li li laj, - mój wonny kwiateczku, G a - D D CG
Li li li li laj, - w ubogim żłobeczku. G7 C - G a D G 2x

Cicho wietrzyku, - cicho południowy G CD G - a D D G


Cicho powiewaj, - niech śpi Panicz nowy, G CD G - a D D G
Li li li li laj, - mój wdzięczny Synaczku, G a - D D CG
Li li li li laj, - miluchny Robaczku. G7 C - G a D G 2x


 1. Bracia, patrzcie jeno! G G GG

Bracia patrzcie jeno - jak niebo goreje! G G GG↓(2x)

Znać, że coś dziwnego - w Betlejem się dzieje. G G GG↓ (2x)

Rzućmy budy - warty, stada, / niechaj nimi Pan Bóg włada. DA - DA / DA D A D

A my do Betlejem! / Do Betlejem! G G GG/ G D G 2x
Patrzcie, jak tam gwiazda - światłem swoim miga! G G GG↓(2x)

Pewnie do uczczenia - Pana swego ściga. G G GG↓(2x)

Krokiem śmiałym - i wesołym - śpieszmy i uderzmy czołem. DA - DA / DA D A D

Przed Panem w Betlejem! Przed Betlejem! G G GG/ G D G 2x

Wszakże powiedziałem, - że cuda ujrzymy G G GG↓(2x)

Dziecię, Boga świata, - w żłobie zobaczymy. G G GG↓(2x)

Patrzcie, jak - biednie okryte - w żłobie Panie znakomite. DA - DA / DA D A DW szopie przy Betlejem! Przy Betlejem! G G GG/ G D G 2x

Jak prorok powiedział: - Panna zrodzi Syna. G G GG↓(2x)

Dla ludu całego - szczęśliwa nowina. G G GG↓(2x)

Nam zaś radość - w tej tu chwili, - gdyśmy Pana zobaczyli DA - DA / DA D A DW szopie przy Betlejem! Przy Betlejem! G G GG/ G D G 2x

Betlejem miasteczko - w Juda sławne będzie. G G GG↓(2x)

Pamiętnym się stanie - w tym kraju i wszędzie. G G GG↓(2x)

Ucieszmy się - więc ziomkowie, - Pana tegoż już uczniowie. DA - DA / DA D A DW szopie przy Betlejem! Przy Betlejem! G G GG/ G D G 2x

 1. Cicha noc GG GG

Cicha noc, święta noc / pokój niesie ludziom wszem. GG GG / DD GG7

A u żłóbka Matka Święta, / czuwa sama uśmiechnięta, CC GG / CC GG

Nad Dzieciątka snem, / nad Dzieciątka snem. DD7 eA / G D G
Cicha noc, święta noc, / pastuszkowie od swych trzód, GG GG / DD GG7

biegną wielce zadziwieni, / za anielskim głosem pieni, CC GG / CC GG

Gdzie się spełnił cud, / gdzie się spełnił cud. DD7 eA / G D G
Cicha noc, święta noc, / narodzony Boży Syn, GG GG / DD GG7

Pan Wielkiego Majestatu, / niesie dziś całemu światu, CC GG / CC GG

Odkupienie win, / odkupienie win. DD7 eA / G D G
Cicha noc, święta noc, / jakiż w tobie dzisiaj cud, GG GG / DD GG7

W Betlejem Dziecina święta / wznosi w górę swe rączęta CC GG / CC GG

Błogosławi lud. / Błogosławi lud. DD7 eA / G D G


 1. Do szopy D A A D

Do szopy, hej pasterze, / Do szopy, bo tam cud, D A / A D

Syn Boży w żłobie leży, / By zbawić ludzi ród. D A / A D

Śpiewajcie Aniołowie, / Pasterze grajcie Mu, D e / A D

Kłaniajcie się królowie, / Nie zbudźcie Go ze snu! D e / A D 2x
Padnijmy na kolana, / To Dziecię to nasz Bóg, D A / A D

Uczcijmy niebios Pana, / Miłości złóżmy dług! D A / A D

Śpiewajcie Aniołowie, / Pasterze grajcie Mu, D e / A D

Kłaniajcie się królowie, / Nie zbudźcie Go ze snu! D e / A D 2x
O Boże niepojęty, / Któż pojmie miłość Twą? D A / A D

Na sianie wśród bydlęty / Masz tron i służbę swą. D A / A D

Śpiewajcie Aniołowie, / Pasterze grajcie Mu, D e / A D

Kłaniajcie się królowie, / Nie zbudźcie Go ze snu! D e / A D 2x
Jezuniu mój najsłodszy, / Oddaję Tobie się, D A / A D

O skarbie mój najdroższy, / Racz wziąć na własność mnie. D A / A D

Śpiewajcie Aniołowie, / Pasterze grajcie Mu, D e / A D

Kłaniajcie się królowie, / Nie zbudźcie Go ze snu! D e / A D 2x
Do szopy, hej pasterze, / Do szopy wszyscy wraz, D A / A D

Syn Boży w żłobie leży, / Więc spieszcie póki czas! D A / A D

Śpiewajcie Aniołowie, / Pasterze grajcie Mu, D e / A D

Kłaniajcie się królowie, / Nie zbudźcie Go ze snu! D e / A D 2x 1. Dzisiaj w Betlejem C C C CG

Dzisiaj w Betlejem, Dzisiaj w Betlejem Wesoła nowina,  C C C CG
Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna. C C C CG

Chrystus się rodzi, nas oswobodziG C


Anieli grają, Króle witają,  G C
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,  G C G C
Cuda, cuda - ogłaszają. CC - FF GC 2x
Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje ,  C C C CG
I Józef Święty i Józef Święty Ono pielęgnuje. C C C CG

Chrystus się rodzi... G C


Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna Syna rodzi,  C C C CG
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi. C C C CG

Chrystus się rodzi... G C


I Trzej Królowie, i Trzej Królowie, od wschodu przybyli,  C C C CG
I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli. C C C CG

Chrystus się rodzi... G C


Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa,  C C C CG
Króla nad królami, Króla nad królami uwielbić Chrystusa. C C C CG

Chrystus się rodzi... G C 1. Gdy się Chrystus rodzi A D D A / A E E7 A

Gdy się Chrystus rodzi / i na świat przychodzi,  A D D A / A E E7 A
Ciemna noc w jasności / promienistej brodzi.  A D D A / A E E7 A
Aniołowie się radują, / pod niebiosy wyśpiewują:  E A / E A
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. A D E / A D A E A 2x
Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,  A D D A / A E E7 A
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli,  A D D A / A E E7 A

Bo się narodził Zbawiciel, / wszego świata Odkupiciel.  E A / E A


Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. A D E / A D A E A 2x
O niebieskie duchy i posłowie nieba,  A D D A / A E E7 A
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba.  A D D A / A E E7 A
Bo my nic nie pojmujemy, / ledwo od strachu żyjemy.  E A / E A
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. A D E / A D A E A 2x
Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,  A D D A / A E E7 A
W pieluszki spowite, w żłobie położone.  A D D A / A E E7 A
Oddajcie mu pokłon boski, / On osłodzi wasze troski.  E A / E A
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. A D E / A D A E A 2x

 1. Hej, wdzień narodzenia D D G D

Hej, w Dzień Narodzenia Syna Jedynego D D G D

Ojca Przedwiecznego, Boga prawdziwego: D D e D

Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy. G D e A

Hej kolęda! Kolęda! D A D 2x
Panna porodziła niebieskie Dzieciątko, D D G D

w żłobie położyła małe Pacholątko. D D e D

Pasterze śpiewają, na multankach grają. G D e A

Hej kolęda! Kolęda! D A D 2x
Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli, D D G D

zaraz do Betlejem czem prędzej bieżeli. D D e D

Witając Dzieciątko, małe Pacholątko. G D e A

Hej kolęda! Kolęda! D A D 2x
I tak wszyscy społem wokoło stanęli. D D G D

Panu maleńkiemu wesoło krzyknęli: D D e D

„Funda, funda, funda, tota risibunda!” G D e A

Hej kolęda! Kolęda! D A D 2x 1. Jezus malusieńki e H / e H

Jezus malusieńki, / leży nagusieńki. e H / e H

Płacze z zimna – nie dała Mu / Matula – sukienki. /2x a – DG / a – DG (2x)


Bo uboga była, / rąbek z głowy zdjęła. e H / e H

W którym Dziecię – owinąwszy, / siankiem go – okryła. /2x a – DG / a – DG (2x)


Nie ma kolebeczki, / ani poduszeczki, e H / e H

We żłobie mu – położyła / siana pod – główeczki. /2x a – DG / a – DG (2x)


Dziecina się kwili, / Matuleńka lili, e H / e H

W nóżki zimno – żłóbek twardy, / stajenka się – chyli. /2x a – DG / a – DG (2x)


Matusia truchleje, / serdeczne łzy leje, e H / e H

O mój Synu – Wola Twoja, / nie moja się – dzieje. /2x a – DG / a – DG (2x)


Przestań płakać proszę, / bo żalu nie zniosę, e H / e H

Dosyć go mam – z męki Twojej, / którą w sercu – noszę. /2x a – DG / a – DG (2x)


Pokłon oddawajmy, / Bogiem Go wyznajmy, e H / e H

To Dzieciątko – ubożuchne / ludziom – ogłaszajmy. /2x a – DG / a – DG (2x)

 1. Lulajże Jezuniu C d G C

Lulajże, Jezuniu, moja perełko, C d G C
Lulaj ulubione me pieścidełko. CC7 d G C
Lulajże – Jezuniu, / lulajże – lulaj, CC7 – F / d – GC
A ty, Go Matulu, / w płaczu utulaj. a d / G C (2x)

Zamknijże znużone płaczem powieczki, C d G C


Utulże zemdlone łkaniem usteczki, CC7 d G C
Lulajże – Jezuniu, / lulajże – lulaj, CC7 – F / d – GC
A ty, Go Matulu, / w płaczu utulaj. a d / G C (2x)

Lulajże, pielkniuchny nasz Aniołeczku, C d G C


Lulajże,wdzięczniuchny świata kwiateczku. CC7 d G C
Lulajże – Jezuniu, / lulajże – lulaj, CC7 – F / d – GC
A ty, Go Matulu, / w płaczu utulaj. a d / G C (2x)

Lulajże, różyczko najozdobniejsza, C d G C


Lulajże, lilijko najprzyjemniejsza. CC7 d G C
Lulajże – Jezuniu, / lulajże – lulaj, CC7 – F / d – GC
A ty, Go Matulu, / w płaczu utulaj. a d / G C (2x)

Lulajże, prześliczna oczom gwiazdeczko, C d G C


Lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko. CC7 d G C
Lulajże – Jezuniu, / lulajże – lulaj, CC7 – F / d – GC
A ty, Go Matulu, / w płaczu utulaj. a d / G C (2x) 1. Mędry świata C C F C (wolno)

Mędrcy świata, monarchowie, / gdzie śpiesznie dążycie?  C C F C / d d G C
Powiedzcież nam, Trzej Królowie, / chcecie widzieć Dziecię?  C C7 F / C d G C
Ono w żłobie nie ma tronu / i berła nie dzierży,  G C / d C G
a proroctwo Jego zgonu / już się w świecie szerzy. (2x) C C7 F / C d G C

Mędrcy świata, złość okrutna / Dziecię prześladuje,   C C F C / d d G C


wieść okropna, wieść to smutna, / Herod spisek knuje.   C C7 F / C d G C
Nic monarchów nie odstrasza, / do Betlejem śpieszą,   G C / d C G
gwiazda Zbawcę im ogłasza, / nadzieją się cieszą. (2x) C C7 F / C d G C

Przed Maryją stają społem, / niosą Panu dary,    C C F C / d d G C


przed Jezusem biją czołem, / składają ofiary.    C C7 F / C d G C
Trzykroć szczęśliwi Królowie, / któż wam nie zazdrości?    G C / d C G
Cóż my damy, kto nam powie, / pałając z miłości? (2x) C C7 F / C d G C

 1. Mizerna cicha d g d A7

Mizerna, cicha stajenka licha,  d g d A
pełna niebieskiej chwały. d d F A
Oto leżący, przed nami śpiący,  d g d A
w promieniach Jezus mały.  d A d d

Nad Nim Anieli w locie stanęli   d g d A


i pochyleni klęczą.  d d F A
Z włosy złotymi, z skrzydły białymi   d g d A
pod malowaną tęczą.   d A d d

I oto mnodzy ludzie ubodzy   d g d A


radzi oglądać Pana. d d F A

Pełni natchnienia, pełni zbawienia,   d g d A

upadli na kolana.   d A d d

Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie  d g d A


Cały świat orzeźwiony. d d F A
Mądrość mądrości, Światłość światłości,   d g d A
Bóg-Człowiek tu wcielony!   d A d d

Hej, ludzie prości! Bóg z nami gości!   d g d A


Skończony czas niedoli. d d F A
On daje siebie, chwała na niebie,   d g d A
pokój wam dobrej woli.   d A d d


 1. Oj, Maluśki, Maluśki (refren – WOLNO!) C C C G C (b.lekki walczyk)

Oj, Maluśki, Maluśki, Maluśki – jako rękawiczka,   C C C G
alboli też jakoby, jakoby – kawałeczek smyczka. G G G C

Czy nie lepiej Tobieby, Tobieby – siedzieć było w niebieC C C G


wszak Twój Tatuś kochany, kochany – nie wyganiał Ciebie. G G G C

Śpiewajmy i grajmy Mu – Małemu, Małemu /2x C C C G C /2x


Tam Ci zawsze służyły, służyły – prześliczne Anioły,   C C C G


a tu leżysz sam jeden, sam jeden – jako palec goły. G G G C

Tam Ty miałeś pościółkę, pościółkę i miętkie piernatki,   C C C G


tutaj na to nie stanie, nie stanie – Twej kochanej Matki. G G G C

Śpiewajmy i grajmy Mu – Małemu, Małemu /2x C C C G C /2x


Tam kukiełki jadałeś, jadałeś – z czarnuszką i miodem,   C C C G
tu się tylko pożywisz, pożywisz samym tylko głodem. G G G C

Tam se w niebie spijałeś, spijałeś – słodkie małmazyje,   C C C G


tu się Twoja gębusia, gębusia gorzkich łez napije. G G G C

Śpiewajmy i grajmy Mu – Małemu, Małemu /2x C C C G C /2x


Tam w niebiosach wygody, wygody – a tu bieda wszędzie   C C C G


jak Ci teraz dokucza, dokucza – to i potem będzie. G G G C

Hej, co się więc takiego, takiego – Tobie Panie stało,   C C C G


że się Tobie na ten świat, na ten świat – przychodzić zachciało. G G G C

Śpiewajmy i grajmy Mu – Małemu, Małemu /2x C C C G C /2x 1. Przybieżeli do Betelejm C G - CFC

Przybieżeli do Betlejem – pasterze, C G – CFC

Grając skocznie Dzieciąteczku – na lirze. C G – CFC

Chwała na wysokości, / Chwała na wysokości, C C / F G

A pokój / na ziemi. (2x) CFC / CGC

Oddawali swe ukłony – w pokorze C G – CFC
Tobie z serca ochotnego – o Boże! C G – CFC

Chwała na wysokości, / Chwała na wysokości, C C / F G

A pokój / na ziemi. (2x) CFC / CGC

Anioł Pański sam ogłosił – te dziwy, C G – CFC


Których oni nie słyszeli – jak żywi. C G – CFC

Chwała na wysokości, / Chwała na wysokości, C C / F G

A pokój / na ziemi. (2x) CFC / CGC

Dziwili się napowietrznej – muzyce C G – CFC


I myśleli, co to będzie – za Dziecię? C G – CFC

Chwała na wysokości, / Chwała na wysokości, C C / F G

A pokój / na ziemi. (2x) CFC / CGC

Oto Mu się wół i osioł – kłaniają, C G – CFC


Trzej królowie podarunki – oddają. C G – CFC

Chwała na wysokości, / Chwała na wysokości, C C / F G

A pokój / na ziemi. (2x) CFC / CGC

I anieli gromadami – pilnują C G – CFC


Panna czysta wraz z Józefem – piastują. C G – CFC

Chwała na wysokości, ... C C ... (2x)

 1. Tryumfy Króla Niebieskiego G G – GDG

Tryumfy – Króla Niebieskiego G G – GDG
Zstąpiły – z nieba wysokiego. G G – GDG
Pobudziły / pasterzów, D D / A D
Dobytku / swego stróżów D D / A D
Śpiewaniem, / śpiewaniem, / śpiewaniem. (2x) DG / DG / DD GG
Chwała bądź – Bogu w wysokości, G G – GDG

A ludziom – pokój na niskości. G G – GDG


Narodził się / Zbawiciel, D D / A D
Dusz ludzkich / Odkupiciel D D / A D
Na ziemi, / na ziemi, / na ziemi. (2x) DG / DG / DD GG

Zrodziła – Maryja Dziewica G G – GDG


Wiecznego – Boga bez rodzica, G G – GDG
By nas z piekła / wybawił, D D / A D
A w niebieskich / postawił D D / A D
Pałacach, / pałacach, / pałacach. (2x) DG / DG / DD GG


 1. Wesołą nowinę D e A D

Wesołą nowinę, bracia słuchajcie,  D e A D
Niebieską Dziecinę ze mną witajcie.  D e A D
Jak miła ta nowiną! Mów, gdzie jest ta Dziecina?  D e A D
Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.  (2x) h e A D

Bogu chwałę wznoszą na wysokości,   D e A D


pokój ludziom głoszą duchy światłości.   D e A D
Jak miła ta nowiną! Mów, gdzie jest ta Dziecina?  D e A D
Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.  (2x) h e A D

Panna nam powiła Boskie Dzieciątko,   D e A D


pokłonem uczciła to Niemowlątko.   D e A D
Jak miła ta nowiną! Mów, gdzie jest ta Dziecina?  D e A D
Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.  (2x) h e A D

Którego zrodziła, Bogiem uznała,   D e A D


i Panną, jak była, Panną została.   D e A D
Jak miła ta nowiną! Mów, gdzie jest ta Dziecina?  D e A D
Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.  (2x) h e A D


 1. Wśród nocnej ciszy. D A D D

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: D A D A D G D (A)
Wstańcie, pasterze - Bóg się wam rodzi! D A D A D G D
Czym prędzej się wybierajcie, D D e A

Do Betlejem pospieszajcie D D e A


Przywitać Pana. / Przywitać Pana. (2x) D A D / D A D

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie, D A D A D G D (A)


Z wszystkimi znaki danymi sobie. D A D A D G D
Jako Bogu cześć Mu dali, D D e A
A witając zawołali, D D e A
Z wielkiej radości. / Z wielkiej radości. (2x) D A D / D A D

Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany! D A D A D G D (A)


Tyle tysięcy lat wyglądany; D A D A D G D
Na Ciebie króle, prorocy D D e A
Czekali, a Tyś tej nocy D D e A
Nam się objawił. / Nam się objawił. (2x) D A D / D A D

I my czekamy na Ciebie, Pana, D A D A D G D (A)


A skoro przyjdziesz na głos kapłana, D A D A D G D

Padniemy na twarz przed Tobą, D D e A


Wierząc, żeś jest pod osobą D D e A
Chleba i wina. / Chleba i wina. (2x) D A D / D A D

 1. W złobie leży D A A D

W żłobie leży, któż pobieży kolędować Małemu D A A D


Jezusowi Chrystusowi dziś nam narodzonemu. D A A D
Pastuszkowie przybywajcie, D A
Jemu wdzięcznie przygrywajcie D A
Jako Panu naszemu. D G A D

My zaś sami z piosneczkami za wami pospieszymy, D A A D


A tak tego Maleńkiego niech wszyscy zobaczymy, D A A D
Jak ubogo narodzony, D A
Płacze w stajni położony, D A
Więc Go dziś ucieszymy. D G A D

Naprzód tedy niechaj wszędy zabrzmi świat w wesołości, D A A D


Że posłany nam jest dany Emanuel w niskości. D A A D
Jego tedy przywitajmy, D A
Z aniołami zaśpiewajmy: D A
Chwała na wysokości! D G A D


 1. Z narodzenia Pan D G D AA D

Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły. D G D AA D
Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. D G D AA D
Radość ludzi wszędzie słynie, D A
Anioł budzi przy dolinie D A
Pasterzów, co paśli pod borem woły. D G D AA D

Wypada wśród nocy ogień z obłoku, D G D AA D


Dumają pasterze w takim widoku. D G D AA D
Każdy pyta: co się dzieje? D A
Czy nie świta? Czy nie dnieje? D A
Skąd tu łuna bije, tak miła oku?! D G D AA D

Skoro pastuszkowie głos usłyszeli, D G D AA D


Zaraz do Betlejem prosto bieżeli. D G D AA D
Tam witali w żłobie Pana, D A
Poklękali na kolana D A
I oddali dary, co z sobą wzięli. D G D AA D

 1. Dziś w stajence C E F G

Dziś w stajence mały Jezus się urodził C E F G
i pobożnie swoje małe rączki złożył. C E F G
Chociaż jest maleńki błogosławi już E E a F
wszystkim którzy zaśpiewali mu. C G C (G)

Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś C F G a


niech kolęduje z nami cała ziemia F G C (G)
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś C F G a
niech kolęduje z nami cały świat F G C (C)

W tak kolędy wieją wiatry i szumią drzewa C E F G


cały świat kolędę Jezusowi śpiewa. C E F G
Niech kolędy nuta mocno w świeci brzmi E E a F
maleńkiemu Jezusowi dziś. C G C (G)
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś ... C F G a

In Enexelsis Deo śpiewajmy do pana, C E F G


a śpiewając „Gloria” zegnijmy kolana. C E F G
Wielka radość dzisiaj ogarnęła nas E E a F
zaśpiewajmy Bogu jeszcze raz. C G C (G)
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś ... C F G a


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna