Ankieta 2008 – wersja próbna Informacje o jednostce naukowej Dane podstawowePobieranie 331.82 Kb.
Strona1/6
Data04.05.2016
Rozmiar331.82 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Ankieta 2008 – wersja próbna
1. Informacje o jednostce naukowej
Dane podstawowe:

Pełna nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski - Wydział Biologii

Nazwa skrócona: wbiolUW

REGON: 000001258

Data założenia (dd/mm/rrrr): 01/01/1969

Rodzaj jednostki: podstawowa jednostka organizacyjna szkoły wyższej

Kategoria jednostki: 1

Nazwa jednostki nadrzędnej (jeżeli dotyczy): Uniwersytet Warszawski

REGON jednostki nadrzędnej (jeżeli dotyczy): 000001258

Organ sprawujący nadzór nad jednostką (jeżeli dotyczy): Uniwersytet Warszawski
Dane adresowe:

Kod pocztowy: 02-096

Miejscowość: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Ulica: I. Miecznikowa

Numer: 1

Telefon: 5541104

Fax: 5541106

E-mail: dziekan@biol.uw.edu.pl
Dyscypliny naukowe:

nauki biologiczne - biologia


Polska Klasyfikacja Działalności:

73.10.D - Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego


2. Informacje o kierowniku jednostki naukowej

/ Nazwisko i imię; Stanowisko służbowe; Telefon służbowy; E-mail /

- Pijanowska Joanna; Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; +48 022 5541104; dziekan@biol.uw.edu.pl
3. Zatrudnienie w działalności B+R (badania naukowe i prace rozwojowe)

/ Liczba N ogółem; Liczba N kobiety; PWCP ogółem; EPC ogółem /

1) profesora, profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego: 45; 21; 44,00; 33,38

2) docenta: 0; 0; 0,00; 0,00

3) adiunkta: 88; 52; 83,00; 64,13

4) asystenta: 13; 7; 11,00; 9,00

5) głównego specjalisty badawczo-technicznego: 0; 0; 0,00; 0,00

6) starszego specjalisty badawczo-technicznego: 0; 0; 0,00; 0,00

7) specjalisty badawczo-technicznego: 0; 0; 0,00; 0,00

8) innych stanowiskach: 0; 0; 0,00; 0,00

Ogółem: 146; 80; 138,00; 106,51
4. Ogólna liczba osób, dla których jednostka jest podstawowym miejscem pracy

Ogólna liczba osób, dla których jednostka jest podstawowym miejscem pracy: 355
5. Warunki lokalowe

Powierzchnia terenu:

- własnego [ha] : 12,42

- użytkowanego, stanowiącego własność innych podmiotów [ha]: 0,00

- przekazanego do użytkowania innym podmiotom w celu uzyskania przychodów [ha]: 0,00

Powierzchnia pomieszczeń:

- będących własnością jednostki [m2]: 26388,00

- wynajmowanych od innych podmiotów [m2]: 1035,00

- wynajmowanych innym podmiotom w celu uzyskania przychodów [m2]: 114,00
6. Dane o bazie bibliotecznej

1) liczba jednostek bibliotecznych z wyłączeniem dokumentów elektronicznych / cyfrowych zdalnego dostępu i czasopism elektronicznych: 1

2) liczba tytułów czasopism drukowanych w prenumeracie na bieżący rok akademicki: 62

3) liczba książek będących dokumentami elektronicznymi zdalnego dostępu, pozyskanych na własność przez biblioteki i udostępnianych zgodnie z zapisami w księgach inwentarzowych i katalogu: 0

4) liczba unikatowych tytułów wydawnictw ciągłych, udostępnianych w postaci elektronicznej według tytułów lub zagregowanych w obrębie baz pełnotekstowych: 3160

5) liczba baz danych bibliograficznych, abstraktowych, faktograficznych lub pełnotekstowych: 54

6) czy jednostka zasila repozytorium / bibliotekę cyfrową prowadzoną w obrębie uczelni (pow. 100 poz. wkładu) :
7. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Posiadane uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora lub stopni doktora sztuki:

Liczba: 1

Wykaz: / nazwa stopnia; w zakresie /

- nauk biologicznych; biologii;

Posiadane uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego lub stopni doktora habilitowanego sztuki:

Liczba: 1

Wykaz: / nazwa stopnia; w zakresie /

- nauk biologicznych; biologii;

Liczba stopni i tytułów uzyskanych w danym roku przez pracowników jednostki:

/ Wszyscy; Kobiety /

Liczba tytułów naukowych profesora i tytułów profesora sztuki : 2; 1

Liczba stopni naukowych doktora habilitowanego lub stopni doktora habilitowanego sztuki : 2; 0

Liczba stopni naukowych doktora lub stopni doktora sztuki : 11; 8
8. Dane o publikacjach naukowych i monografiach
Liczba publikacji ogółem (zliczana z wykazów): 186

a) Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports:

Liczba: 123

Wykaz: / Czasopismo; Tytuł; Autor (Autorzy); Rok, nr, str.; Czasopismo z listy MNiSW.; Max.l.punkt.; L.autorów; L.aut.z jedn.; L.punktów /

- Acta Biochimica Polonica; High light induced accumulation of two isoforms of the CF1 α,-subunit in mesophyll and bundle sheath chloroplasts of C4 plants; Elżbieta Romanowska, M. Powikrowska, Maksymilian Zienkiewicz, Anna Drożak, Berenika Pokorska; 2008, 55, 175-182; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 20,00; 5; 5; 20,00

- Acta Biochimica Polonica; Metabolizm of conjugated sterols in eggplant. Part 1. UDP-glucose:sterol glucosyltransferase; Anna Potocka, Jan Zimowski; 2008, 55, 127-134; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 20,00; 2; 2; 20,00

- Acta Biochimica Polonica; Metabolizm of conjugated sterols in eggplant. Part 2. Phospholipid: steryl glucoside acyltransferase; Anna Potocka, Jan Zimowski; 2008, 55, 135-140; ACTA BIOCHIMICA POLONICA; 20,00; 2; 2; 20,00

- Acta Ornithologica; Breeding parameters and recruitment in Feral Pigeons Columba livia F. Domestica; Hetmański T., Barkowska M.; 2008, 43(2), 159-166; ACTA ORNITHOLOGICA; 27,00; 2; 2; 27,00

- Acta Paleontologica Polonica; A dicynodont-theropod association in the latest Triassic of Poland; Jerzy Dzik, T. Sulej, Grzegorz Niedźwiedzki; 2008, 53, 733-738; ACTA PALAEONTOLOGICA POLONICA; 32,00; 3; 2; 32,00

- Acta Physiologiae Plantarum; Shoot meristem differentiation in shoot primordia culture (SPC) obtained from root primordia culture (RPC) of Solanum lycopersicoides Dun; A Tylicki, W Burza, Mieczysław Kuraś, S Malepszy; 2008, 30, 19-25; ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM; 20,00; 4; 1; 20,00

- Acta Societatis Botanicorum Poloniae; Flora and habitat of potato pits on kame hills in north-eastern Poland; Anna Kwiatkowska-Falińska, Janusz Faliński; 2008, 77, 53-58; ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE; 13,00; 2; 2; 13,00

- Acta Societatis Botanicorum Poloniae; Post-fire succession on abandoned fields in coniferous habitat (north-east Poland); Anna Kwiatkowska-Falińska; 2008, 77, 235-254; ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE; 13,00; 1; 1; 13,00

- Acta Societatis Botanicorum Poloniae; The floristic differentiation of microhabitats within kurgans in the desert steppe zone of southern Ukraine; Barbara Sudnik-Wójcikowska, I. Moysiyenko; 2008, 77, 139-147; ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE; 13,00; 2; 1; 13,00

- Acta Theriologica; Multiple paternity in a wild population of the yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis); Alicja Gryczyńska-Siemiątkowska, Tomasz Gortat, Anna Kozakiewicz, R Rutkowski, J. Pomorski, Michał Kozakiewicz; 2008, 53, 251-258; ACTA THERIOLOGICA; 27,00; 6; 4; 27,00

- American Naturalist; Predation-mediated coexistence of large –, and small bodied Daphnia at different food levels.; Zbigniew Gliwicz, Dariusz Wrzosek; 2008, 172, 358-374; AMERICAN NATURALIST; 32,00; 2; 2; 32,00

- Annales Zoologici Fennici; Do otters and mink compete for access to foraging sites? A winter case study in the Mazurian Lakeland, Poland; Marcin Brzeziński, A. Święcicka-Mazan, J Romanowski; 2008, 45, 317-322; ANNALES ZOOLOGICI FENNICI; 32,00; 3; 1; 32,00

- Annales Zoologici Fennici; Long-term dynamics and biodiversity changes in small mammal communities in the mosaic of agricultural and forest habitats; Michał Kozakiewicz, Anna Kozakiewicz; 2008, 45, 263-269; ANNALES ZOOLOGICI FENNICI; 32,00; 2; 2; 32,00

- Annals of Botany; Are Pectins Involved in Cold Acclimation and De-acclimation of Winter Oilseed Rape Plants?; Danuta Solecka, J. Żebrowski, Alina Kacperska-Lewak; 2008, 101, 521-530; ANNALS OF BOTANY; 32,00; 3; 2; 32,00

- Biochemical and Biophysical Research Communications; Fragment responsible for translocation in the N-terminal domain of human topoisomerase I; Agnieszka Girstun, Barbara Kowalska-Loth, Alicja Czubaty, M. Klocek, Krzysztof Staroń; 2008, 366, 250-257; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS; 27,00; 5; 5; 27,00

- Biochemical and Biophysical Research Communications; Yeast transcription factor Oaf1 forms homodimer and induces some oleate-responsive genes in absence of Pip2; Joanna Trzcińska-Danielewicz, Takao Ishikawa, A. Miciałkiewicz, Jan Fronk; 2008, 374, 763-766; BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS; 27,00; 4; 4; 27,00

- Biochemistry; Structural changes of eIF4E upon binding to mRNA 5' monomethylguanosine and trimethylguanosine cap; Izabela Rutkowska-Włodarczyk, Janusz Stępiński, Michał Dadlez, Edward Darżynkiewicz, Ryszard Stolarski, Anna Niedźwiecka; 2008, 47, 2710-2720; BIOCHEMISTRY; 27,00; 6; 6; 27,00

- Biochemistry and Cell Biology - Biochimie et Biologie Cellulaire; PPAR-γ,-independent inhibitory effect of rosiglitazone on glucose synthesis in primary cultured rabbit kidney-cortex tubules; Rafał Derlacz, K. Hyc, M. Usarek, Adam Jagielski, Jakub Drożak, Robert Jarzyna; 2008, 86, 396-404; BIOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY-BIOCHIMIE ET BIOLOGIE CELLULAIRE; 27,00; 6; 6; 27,00

- Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects; MITOCHIP assessment of differential gene expression in the skeletal muscle of Ant1 knockout mice: coordinate regulation of OXPHOS, antioxidant, and apoptotic genes; V. Subramaniam, Paweł Golik, D. Murdock, S. Levy, K. Kerstann, P. Coskun, G. Melkonian, D. Wallace; 2008, 1777, 666-675; BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS; 27,00; 8; 1; 27,00

- Biochimie; Lipoic acid ameliorates oxidative stress and renal injury in alloxan diabetic rabbits; Katarzyna Winiarska, D. Malińska, K. Szymański, Marta Dudziak, Jadwiga Bryła; 2008, 90, 450-459; BIOCHIMIE; 27,00; 5; 5; 27,00

- Biologia Plantarum; Effect of Pb ions on superoxide dismutase and catalase activities in leaves of pea plants grown in high and low irradiance; Elżbieta Romanowska, Barbara Wróblewska, Anna Drożak, Maksymilian Zienkiewicz, Maria Siedlecka; 2008, 52, 80-86; BIOLOGIA PLANTARUM; 27,00; 5; 5; 27,00

- Biological Conservation; Plantations of Convallaria majalis L. as a threat to the natural stands of the species: Genetic variability of the cultivated plants and the natural populations; K. Chwędorzewska, Halina Galera, I. Kosiński; 2008, 141, 2619-2624; BIOLOGICAL CONSERVATION; 32,00; 3; 1; 32,00

- Biology of Reproduction; Expression of core clock and output genes in the male reproductive ducts of mice; Chappell P., Bebas P., Goodall C., Latham K., Majewska M., Giebultowicz J.; 2008, 105; BIOLOGY OF REPRODUCTION; 32,00; 6; 2; 32,00

- Biology of Reproduction; Metaphase I arrest in LT/Sv mouse oocytes involves the spindle assembly checkpoint; A. Hupałowska, Ilona Kalaszczynska, S. Hoffmann, Ch. Tsurumi, J. Kubiak, Z. Polański, Maria Ciemerych; 2008, 79, 1102-1110; BIOLOGY OF REPRODUCTION; 32,00; 7; 2; 32,00

- Biophysical Journal; Influence of macromolecular crowding on protein –, protein association rates –, a Brownian dynamics study; Piotr Zielenkiewicz, G. Wieczorek; 2008, 95, 5030-5036; BIOPHYSICAL JOURNAL; 32,00; 2; 2; 32,00

- BMC Cancer; Limited clinical relevance of mitochondrial DNA mutation and gene expression analyses in ovarian cancer; P. Bragoszewski, J. Kupryjanczyk, Ewa Bartnik, A. Rachinger, J. Ostrowski; 2008, 8, 292-293; BMC CANCER; 27,00; 5; 1; 27,00

- BMC Developmental Biology; Yolk protein is expressed in the insect testis and interacts with sperm; Piotr Bębas, Joanna Kotwica, Ewa Joachimiak, J Giebultowicz; 2008, 8, 64-64; BMC DEVELOPMENTAL BIOLOGY; 32,00; 4; 3; 32,00

- Botany; European bison as seed dispersers: an effect on species composition of a disturbed pine forest community; Jaroszewicz B., Pirożnikow E. & Sagehorn R.; 2008, 5, 475-484; CANADIAN JOURNAL OF BOTANY-REVUE CANADIENNE DE BOTANIQUE; 27,00; 3; 2; 27,00

- Caryologia; Comparative investigations of cytotoxic action of anticancer drugs Taxol and Taxotere on meristematic cells of Allium cepa; Agnieszka Majewska, E Śliwińska, Małgorzata Wierzbicka, Mieczysław Kuraś; 2008, 61, 26-44; CARYOLOGIA; 13,00; 4; 4; 13,00

- Current Microbiology; The Campylobacter jejuni/coli cjaA (cj0982c) gene encodes an N-glycosylated lipoprotein localized in the inner membrane; Agnieszka Wyszyńska, J. Zycka, Renata Godlewska, Elżbieta Jagusztyn-Krynicka; 2008, 57, 181-188; CURRENT MICROBIOLOGY; 13,00; 4; 4; 13,00

- Current Microbiology; Tip-alpha (hp0596 gene product) is a highly immunogenic Helicobacter pylori protein involved in colonization of mouse gastric mucosa; Elżbieta Jagusztyn-Krynicka, Nadzieja Drela, J Ostrowski, M. Mikula, M. Pawłowski, A. Dzwonek, Renata Godlewska; 2008, 56, 279-286; CURRENT MICROBIOLOGY; 13,00; 7; 4; 13,00

- Developmental Biology; Cdc42 protein acts upstream of IQGAP1 and regulates cytokinesis in mouse oocytes and embryos; Bielak-Zmijewska A, Kolano A, Szczepanska K, Maleszewski M, Borsuk E.; 2008, 322(1), 21-32; DEVELOPMENTAL BIOLOGY; 32,00; 5; 5; 32,00

- Developmental Biology; Blastomeres of the mouse embryo lose totipotency after the fifth cleavage division: expression of Cdx2 and Oct4 and developmental potential of inner and outer blastomeres of 16- and 32-cell embryos; Aneta Suwińska, Renata Czołowska, Wacław Ożdżeński, Andrzej Tarkowski; 2008, 332, 133-144; DEVELOPMENTAL BIOLOGY; 32,00; 4; 4; 32,00

- Ecotoxicology and Environmental Safety; Armeria maritima from a calamine heap –, Initial studies on physiologic-metabolic adaptations to metal enriched soil; A. Olko, Agnieszka Abratowska, J. Żyłkowska, Małgorzata Wierzbicka, A. Tukendorf; 2008, 69, 209-218; ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY; 32,00; 5; 2; 32,00

- Environmental Pollution; Bacteria, hypertolerant to arsenic in the rocks of an ancient gold mine and their potential role in dissemination of arsenic pollution; Łukasz Drewniak, A. Styczek, M. Majder-Łopatka, Aleksandra Skłodowska; 2008, 156, 1069-1074; ENVIRONMENTAL POLLUTION; 32,00; 4; 2; 32,00

- European Journal of Cell Biology; The F658G substitution in Saccharomyces cerevisiae cohesin Irr1/Scc3 is semi-dominant in the diploid and disturbs mitosis, meiosis and the cell cycle; Ewa Kozłowska, E. Plochocka, D. Grynberg, Takao Ishikawa, Jan Fronk, J. Kurlandzka; 2008, 87, 831-844; EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY; 27,00; 6; 3; 27,00

- European Journal of Entomology; Light-induced behavioural effects on the locomotor activity rhythm of the blow fly, Calliphora vicina (Diptera: Calliphoridae); D. Saunders, Bronisław Cymborowski; 2008, 105, 133-144; EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY; 27,00; 2; 1; 27,00

- European Journal of Human Genetics; A homoplasmic mtDNA variant can influence the phenotype of the pathogenic m.7472Cins MTTS1 mutation: are two mutations better than one?; H. Swalwell, E. Blakely, R. Sutton, Katarzyna Tońska, M. Elstner, L. He, T. Taivassalo, D. Burns, D. Turnbull, R. Haller, M. Davidson, R. Taylor; 2008, 16, 1265-1274; EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS; 27,00; 12; 1; 6,75

- European Journal of Pharmacology; The inhibition of gluconeogenesis by gatifloxacin may contribute to its hypoglycaemic action; Jakub Drożak, A. Miecznik, Robert Jarzyna, Jadwiga Bryła; 2008, 594, 39-43; EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY; 27,00; 4; 4; 27,00

- Evolution & Development; Evolution of morphogenesis in 360-million-year-old conodont chordates calibrated in days; Jerzy Dzik; 2008, 10, 733-738; EVOLUTION & DEVELOPMENT; 32,00; 1; 1; 32,00

- Experimental and Applied Acarology; Diversity of acarophatogenic fungi in Poland and other European countries; S. Bałazy, R. Miętkiewski, C. Tkaczuk, R. Wegensteiner, Marta Wrzosek; 2008, 46, 53-70; EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY; 27,00; 5; 1; 27,00

- Experimental Parasitology; Opioid peptides are involved in immune regulation of histotropic phase of infection Heligmosomoides polygyrus; Katarzyna Donskow-Schmelter, Marzena Laskowska, Maria Doligalska; 2008, 118, 338-440; EXPERIMENTAL PARASITOLOGY; 27,00; 3; 3; 27,00

- Experimental Parasitology; The course of Cryptosporidium parvum infection in C57BL/6 mice co-infected with the nematode Heligmosomoides bakeri; Małgorzata Bednarska, Anna Bajer, Edward Siński; 2008, 120, 21-28; EXPERIMENTAL PARASITOLOGY; 27,00; 3; 3; 27,00

- FEBS Journal; Ciz1, a p21Cip1/Waf1-interacting zinc finger protein and DNA replication factor, is a novel molecular partner for human enhancer of rudimentary homolog; A. Łukasik, K. Uniewicz, K. Kuliś, Piotr Kozłowski; 2008, 275, 332-340; FEBS JOURNAL; 27,00; 4; 1; 27,00

- Folia Histochemica et Cytobiologica; Temporal regulation of embryonic M-phases; J Kubiak, F. Bazile, A. Pascal, L. Richard-Parpaillon, Z Polański, Maria Ciemerych, F. Chesnel; 2008, 46, 5-9; FOLIA HISTOCHEMICA ET CYTOBIOLOGICA; 13,00; 7; 1; 13,00

- Freshwater Biology; To sink or float: the fate of dormant offspring is determined by maternal behaviour in Daphnia; Mirosław Ślusarczyk, Barbara Pietrzak; 2008, 53, 569-576; FRESHWATER BIOLOGY; 32,00; 2; 2; 32,00

- Genes & Development; Efficient termination of transcription by RNA polymerase I requires the 5'-exonuclease Rat1 in yeast; A. El Hage, Michał Koper, Joanna Kufel, D. Tollervey; 2008, 22, 1068-1081; GENES & DEVELOPMENT; 32,00; 4; 2; 32,00

- Geomicrobiology Journal; Arsenic hypertolerant Pseudomonads isolated from ancient gold mine and cooper bearing black shale; Renata Matlakowska, Łukasz Drewniak, Aleksandra Skłodowska; 2008, 25, 7-8, 357-362; GEOMICROBIOLOGY JOURNAL; 32,00; 3; 3; 32,00

- Geomicrobiology Journal; Arsenite and arsenate metabolism of Sinorhizobium sp. M14 living in extreme environment of Zloty Stok; Łukasz Drewniak, Renata Matlakowska, Aleksandra Skłodowska; 2008, 25, 7-8, 363-370; GEOMICROBIOLOGY JOURNAL; 32,00; 3; 3; 32,00

- International Journal of Developmental Biology; Defective calcium release during in vitro fertilization of maturing oocytes of LT/Sv mice; Archacka K., Ajduk A., Pomorski P., Szczepańska K., Maleszewski M. and Ciemerych M.A.; 2008, 52, 903-12; INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY; 27,00; 6; 5; 27,00

- International Journal of Developmental Biology; Many faces of regeneration; Jerzy Moraczewski, Karolina Archacka, Edyta Brzóska-Wójtowicz, Maria Ciemerych, Iwona Grabowska, Katarzyna Jańczyk-Ilach, Władysława Stremińska, Małgorzata Zimowska; 2008, 52, 219-227; INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY; 27,00; 8; 8; 27,00

- International Journal of Developmental Biology; On the transition from the meiotic to mitotic cell cycle during early mouse development; J Kubiak, Maria Ciemerych, A Hupałowska, M Sikora-Polaczek, Z Polański; 2008, 52, 201-217; INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY; 27,00; 5; 1; 27,00

- International Journal of Developmental Biology; Vertebrate embryology at Warsaw Unversity: from XIX century to the present time; Andrzej Tarkowski, Marek Maleszewski, Teresa Rogulska, Maria Ciemerych, Ewa Borsuk; 2008, 52, 121-134; INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY; 27,00; 5; 5; 27,00

- International Journal of Developmental Biology; Acquisition of cell polarity during cell cycle and oral replacement in Tetrahymena; J. Kaczanowska, S Kaczanowski, Mauryla Kiersnowska, H. Fabczak, K. Tułodziecka, Andrzej Kaczanowski; 2008, 52, 249-258; INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY; 27,00; 6; 4; 27,00

- International Journal of Developmental Biology; CDK4 activity in mouse embryos expressing a single D-type cyclin; Maria Ciemerych, Qunyan Yu, Katarzyna Szczepańska, P. Sicinski; 2008, 52, 299-305; INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY; 27,00; 4; 2; 27,00

- International Journal of Developmental Biology; Defective calcium release during fertilization of maturing LT/Sv oocytes; Maria Ciemerych, Marek Maleszewski, Katarzyna Szczepańska, P Pomorski, A. Aiduk, Karolina Archacka; 2008, 52, 903-912; INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY; 27,00; 7; 7; 27,00

- International Journal of Developmental Biology; Developmental Biology in Poland. Preface; M Kloc, Marek Maleszewski, Andrzej Tarkowski; 2008, 52, 93-96; INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY; 27,00; 3; 2; 27,00

- International Journal of Developmental Biology; Distinct patterns of MMP-9 and MMP-2 activity in slow and fast twitch skeletal muscle regeneration in vivo; Małgorzata Zimowska, Edyta Brzóska-Wójtowicz, M. Świerczyńska, Marta Stremińska, Jerzy Moraczewski; 2008, 52, 307-314; INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY; 27,00; 5; 5; 27,00

- International Journal of Developmental Biology; Early mammalian embryo: my love. An interview with Andrzej K. Tarkowski.; Marek Maleszewski, Andrzej Tarkowski; 2008, 52, 163-169; INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY; 27,00; 2; 2; 27,00

- International Journal of Developmental Biology; From Planarians to Mammals - the many faces of regeneration; Jerzy Moraczewski, Karolina Archacka, Edyta Brzóska-Wójtowicz, Maria Ciemerych, Iwona Grabowska, Katarzyna Jańczyk-Ilach, Władysława Stremińska, Małgorzata Zimowska; 2008, 52, 219-227; INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY; 27,00; 8; 8; 27,00

- International Journal of Developmental Biology; Mammalian and avian embryology at Warsaw University (Poland) from XIX century to the present; Andrzej Tarkowski, Marek Maleszewski, Teresa Rogulska, Maria Ciemerych, Ewa Borsuk; 2008, 52, 121-134; INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY; 27,00; 5; 5; 27,00

- International Journal of Medical Microbiology; Effects of host diversity and the community composition of ixodid ticks (Ixodidae) on Babesia microti infection; Renata Welc-Falęciak, Anna Bajer, J Behnke, Edward Siński; 2008, 289, 235-242; INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY; 27,00; 3; 2; 27,00

- International Journal of Phytoremediation; Pilot study of bioaccumulation and distribution of cesium, potassium, sodium and calcium in king oyster mushroom (Pleurotus eryngii) grown under controlled conditions; Michał Bazała, D Pianka, Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska, Romuald Stęborowski, J. Manjon, Paweł Urban; 2008, 10, 503-514; INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYTOREMEDIATION; 27,00; 6; 6; 27,00

- Jornal of Bacteriology; Transposable modules generated by a single copy of insertion sequence ISPme1 and their influence on structure and evolution of natural plasmids of Paracoccus methylutens DM12; Jadwiga Baj, E. Jagiełło, Michał Szymanik, E. Malewska, J Łukasik, Łukasz Dziewit, M. Putyrski, Dariusz Bartosik; 2008, 190, 3306-3313; JOURNAL OF BACTERIOLOGY; 32,00; 8; 7; 32,00

- Journal of Biological Chemistry; Structural organization of photosynthetic apparatus in agranal chloroplasts of maize; Elżbieta Romanowska, Józef Kargul, M. Powikrowska, G. Finazzi, J. Nield, Anna Drożak, Berenika Pokorska; 2008, 283, 26037-26046; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY; 32,00; 7; 4; 32,00

- Journal of Biological Chemistry; Poly(ADP-ribose) binds to the splicing factor ASF/SF2 and regulates its phosphorylation by DNA topoisomerase I; M. Malanga, Alicja Czubaty, Agnieszka Girstun, Krzysztof Staroń, F. Althaus; 2008, 283, 19991-19998; JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY; 32,00; 5; 3; 32,00

- Journal of Biological Rhytms; The circadian clock protein BMAL1 is necessary for fertility and proper testosterone production in mice; A. Sehgal, S. Moss, C. Williams, J Giebultowicz, P. Chappell, Piotr Bębas, T. Ord, A. Hansen, J. Alvarez; 2008, 23, 26-36; JOURNAL OF BIOLOGICAL RHYTHMS; 32,00; 9; 2; 32,00

- Journal of Cell Science; Functional diversification of centrins and cell morphological complexity; D. Gogendeau, C. Klotz, O. Arnaiz, A. Malinowska, Michał Dadlez, N. Garreau de Loubresse, F. Koll, F. Ruiz, J. Beisson; 2008, 121, 65-74; JOURNAL OF CELL SCIENCE; 32,00; 9; 1; 32,00

- Journal of Cystic Fibrosis; F508 mutation increases conformational flexibility of CFTR protein; G. Wieczorek, Piotr Zielenkiewicz; 2008, 7, 295-300; JOURNAL OF CYSTIC FIBROSIS; 20,00; 2; 2; 20,00

- Journal of Environmental Radioactivity; A study of mechanisms responsible for incorporation of cesium and radiocesium into fruitbodies of king oyster mushroom (Pleurotus eryngii); Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska, Michał Bazała; 2008, 99, 1185-1191; JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY; 27,00; 2; 2; 27,00

- Journal of Environmental Radioactivity; Transport of radiocesium in mycelium and its translocation to fruitbodies of a saprophytic macromycete; Michał Bazała, K. Gołda, Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska; 2008, 99, 1200-1202; JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY; 27,00; 3; 2; 27,00

- Journal of Experimental Botany; On the mechanism of C4 photosynthesis intermediate exchange between Kranz mesophyll and bundle sheath cells in grasses; Paweł Sowiński, Jarosław Szczepanik, P. Minchin; 2008, 59, 1137-1148; JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY; 32,00; 3; 2; 32,00

- Journal of Experimental Botany; Overexpression of phytochelatin synthase in tobacco: distinctive effects of AtPCS1 and CePCS genes on plant response to cadmium; S. Clemens, Sylwia Wojas, Danuta Antosiewicz, W. Bal, H. Schat, E. Kopera, Aleksandra Skłodowska, J. Hennig; 2008, 59, 2205-2219; JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY; 32,00; 8; 4; 32,00

- Journal of Food Protection; Comparison of antimicrobial resistance of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolated from humans and chicken carcasses in Poland.; D. Dzierżanowska, M. Jarosz, S. Wardak, J. Szych, Dorota Korsak, P. Konieczny, K. Dzierżanowska-Fangrat, E. Rodzynek; 2008, 71, 602-607; JOURNAL OF FOOD PROTECTION; 32,00; 8; 1; 32,00

- Journal of Invertebrate Pathology; Laboratory trials to infect insects and nematodes by some acaropathogenic Hirsutella strains (Mycota: Clavicipitaceaus anamorphs); S. Bałazy, Marta Wrzosek, D. Sosowska, C. Tkaczuk, A. Muszewska; 2008, 97, 103-113; JOURNAL OF INVERTEBRATE PATHOLOGY; 32,00; 5; 1; 32,00

- Journal of Molecular Evolution; Structural relationships among the ribosomal stalk proteins from the three domains of life; P. Grela, P. Bernadół, D. Svergun, Jan Kwiatowski, D. Abramczyk, N. Grankowski, M. Tchałrzewski; 2008, 67, 154-167; JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION; 27,00; 7; 1; 27,00

- Journal of Morphology; Gill structure and relationships of a fresh-water crab-like cycloid crustacean from the Late Triassic of Poland; Jerzy Dzik; 2008, 269, 1501-1519; JOURNAL OF MORPHOLOGY; 27,00; 1; 1; 27,00

- Journal of Pineal Research; Diurnal differences in melatonin effect on intracellular Ca2+ concentration in chicken spleen leukocytes in vitro; M. Wronka, M. Maleszewska, U. Stepińska, Magdalena Markowska; 2008, 44, 134-140; JOURNAL OF PINEAL RESEARCH; 32,00; 4; 4; 32,00

- Journal of Plant Physiology; Protein oxidation in the leaves and roots of cucumber plants (Cucumis sativus L. ), mutant MSC16 and wild type; Izabela Juszczuk, A. Tybura, Anna Rychter; 2008, 165, 355-365; JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY; 32,00; 3; 2; 32,00

- Journal of Plant Physiology; Mitochondria from leaf mesophyll cells of C4 plants are deficient in the H protein of glycine decarboxylase complex; Eugeniusz Parys, Hubert Jastrzębski; 2008, 165, 1061-1069; JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY; 32,00; 2; 2; 32,00

- Journal of Reproductive Immunology; Association of leptin with inflammatory cytokines and lymphocyte subpopulations in peritoneal fluid of patients with endometriosis; Ł. Milewski, E. Barcz, P. Dziunycz, D. Radomski, P. Kamiński, P. Roszkowski, Grażyna Korczak-Kowalska, J. Malejczyk; 2008, 79, 111-117; JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY; 32,00; 8; 1; 32,00

- Journal of Theoretical Biology; Theoretical model of thalassemic erythrocyte shape transformation; P. Pawłowski, B Burzyńska, Piotr Zielenkiewicz; 2008, 254, 575-579; JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY; 32,00; 3; 1; 32,00

- Mammalian Biology; Food habits of the American mink Mustela vison in the Mazurian Lakeland, Northeastern Poland; Marcin Brzeziński; 2008, 73, 177-188; MAMMALIAN BIOLOGY; 27,00; 1; 1; 27,00

- Methods in Enzymology; In Vivo and In Vitro Approaches for Studying the Yeast Mitochondrial RNA Degradosome Complex; Michał Małecki, R. Jędrzejczak, O. Puchta, Piotr Stępień, Paweł Golik; 2008, 447, 463-488; METHODS IN ENZYMOLOGY; 20,00; 5; 3; 20,00

- Mitochondrion; A family with 3460G>A and 11778G>A mutations and haplogroup analysis of Polish Leber hereditary optic neuropathy patients; Katarzyna Tońska, M. Kurzawa, A. Ambroziak, M. Korwin-Ruina, J. Szaflik, E. Grabowska, Ewa Bartnik; 2008, 8, 383-388; MITOCHONDRION; 32,00; 7; 2; 32,00

- Molecular and Biochemical Parasitology; Attempts to establish RNA interference in the parasitic nematode Heligmosomoides polygyrus; M. Lendner, Maria Doligalska, R. Lucius, S Hartman; 2008, 161, 21-31; MOLECULAR AND BIOCHEMICAL PARASITOLOGY; 32,00; 4; 1; 32,00

- Molecular and Cellular Endocrinology; Regulation of the first mitosis in the mouse and Xenopus embryo; J. Kubiak, F. Chesnel, L. Richard-Parpaillon, F. Bazile, A. Pascal, Z. Polański, M. Sikora-Polaczek, Zuzanna Maciejewska, Maria Ciemerych; 2008, 282, 63-69; MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY; 27,00; 8; 3; 27,00

- Molecular Cell; Polyadenylation linked to transcription termination directs the processing of snoRNA precursors in yeast; Paweł Grzechnik, Joanna Kufel; 2008, 32, 247-258; MOLECULAR CELL; 32,00; 2; 2; 32,00

- Molecular Cell; Structure of the active subunit of the yeast exosome core, Rrp44: diverse modes of substrate recruitment in the RNase II nuclease family; E. Lorentzen, J. Basquin, Rafał Tomecki, Andrzej Dziembowski, E. Conti; 2008, 29, 717-728; MOLECULAR CELL; 32,00; 5; 2; 32,00

- Molecular Reproduction and Development; Constitutive heterochromatin during mouse oogenesis: the pattern of histone H3 modifications and localization of HP1a and HP1b proteins; Maciej Meglicki, Maciej Zientarski, Ewa Borsuk; 2008, 75, 414-428; MOLECULAR REPRODUCTION AND DEVELOPMENT; 27,00; 3; 3; 27,00

- Nature; Endonucleolytic RNA cleavage by a eukaryotic exosome; A. Lebreton, Rafał Tomecki, Andrzej Dziembowski, B. Séraphin; 2008, 456, 993-996; NATURE; 40,00; 4; 2; 40,00

- Neuroendocrinology Letters; Involvement of the cocaine-amphetamine regulated transcript peptide (CART 55-102) in the modulation of rat immune cell activity; W. Bik, Krystyna Skwarło-Sońta, J. Szelągiewicz, E. Wolińska-Witort, M. Chmielowska, L. Martyńska, A. Baranowska-Bik, B. Baranowska; 2008, 29, 359-365; NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS; 20,00; 8; 1; 20,00

- Neuroendocrinology Letters; Serum interleukin (IL-2, IL-10, IL-6, Il-4), TNFa and INFg concentrations are elevated in patients with atypical and idiopathic parkinsinism; Brodacki B., Staszewski J., Toczułowska B., Kozłowska E., Nadzieja D., Calimoniuk M., Stępień A.; 2007, 441, 158-162; NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS; 20,00; 7; 4; 20,00

- Neuroscience Letters; Serum interleukin (IL-2, IL-10, IL-6, IL-4), TNF, and INFγ, concentrations are elevated in patients with atypical and idiopathic parkinsonism; B. Brodacki, J. Staszewski, B. Toczyłowska, Ewa Kozłowska, Nadzieja Drela, M. Chalimoniuk, A. Stępień; 2008, 441, 158-162; NEUROSCIENCE LETTERS; 20,00; 7; 4; 20,00

- Nucleic Acids Research; Apoptotic signals induce specific degradation of ribosomal RNA in yeast; Seweryn Mroczek, Joanna Kufel; 2008, 36, 2874-2888; NUCLEIC ACIDS RESEARCH; 32,00; 2; 2; 32,00

- Nucleic Acids Research; WRN exonuclease activity is blocked by specific oxidation-induced base lesions positioned in either DNA strand; Z. Bukowy, J. Harrigan, D. Ramsden, Barbara Tudek, V. Bohr, T. Stevnsner; 2008, 36, 4975-4987; NUCLEIC ACIDS RESEARCH; 32,00; 6; 1; 32,00

- Parasite Immunology; Selenium supplementation enhances the protective response to Toxocara canis larvae in mice; B. Pilarczyk, Maria Doligalska, Katarzyna Donskow-Schmelter, A. Balicka-Ramisz, A. Balicki; 2008, 30, 394-402; PARASITE IMMUNOLOGY; 27,00; 5; 2; 27,00

- Parasitology; Between-year variation and spatial dynamics of Cryptosporidium spp. and Giardia spp. infections in naturally infected rodent populations; Anna Bajer; 2008, 135, 1629-1649; PARASITOLOGY; 27,00; 1; 1; 27,00

- Parasitology; Temporal and between-site variation in helminth communities of bank voles (Myodes glareolus) from N.E. Poland. 1. Regional fauna and component community levels; C. Barnard, F. Gilbert, Edward Siński, M. Kuliś-Malkowska, C. Sheriff, G. Rowlands, E. Pidgeon, L. Newington, P. Harris, Anna Bajer, J. Behnke; 2008, 135, 985-997; PARASITOLOGY; 27,00; 11; 2; 13,50

- Parasitology; Temporal and between-site variation in helminth communities of bank voles (Myodes glareolus) from NE Poland. 2. The infracommunity level; Behnke J.M., Bajer A., Harris P.D., Newington L., Pidgeon E., Rowlands G., Sheriff C., Kuliś-Malkowska K., Siński E., Gilbert F. S. & Barnard C. J.; 2008, 135, 999-1018; PARASITOLOGY; 27,00; 11; 4; 13,50

- Parasitology Research; A study of the sylvatic rodent reservoir for Bartonella spp. in NE Poland: prevalence and the diversity of infection; Renata Welc-Falęciak, Anna Paziewska, Anna Bajer, Edward Siński; 2008, 103, 50-51; PARASITOLOGY RESEARCH; 20,00; 4; 4; 20,00

- Parasitology Research; Genotyping of Cryptosporidium isolates from human clinical cases in Poland; Edward Siński, Renata Welc-Falęciak, Anna Paziewska, M. Wielopolska, E. Bernatowska, E. Herapolitańska-Pliszka, B. Wolska-Kuśnierz, S. Caccio, Małgorzata Bednarska, Anna Bajer; 2008, 103, 137-142; PARASITOLOGY RESEARCH; 20,00; 10; 5; 20,00

- Photosynthesis Research; Two isoforms of ferredoxin : NADP+ oxidoreductase from wheat leaves - purification and initial biochemical characterisation; J. Grzyb, Izabela Rumak, P. Malec, Maciej Garstka, K. Strzałka; 2008, 96, 99-112; PHOTOSYNTHESIS RESEARCH; 32,00; 5; 2; 32,00

- Physiologia Plantarum; Protein-protein interaction in membranes stacking phenomena in thylakoids and articial systems.; Maciej Garstka, W Gruszecki, Agnieszka Mostowska, Katarzyna Gieczewska; 2008, 133, 14-14; PHYSIOLOGIA PLANTARUM; 32,00; 4; 4; 32,00

- Physiologia Plantarum; Turnover of PSII reaction center D1 protein in C4 maize plants.; Berenika Pokorska, Anna Drożak, M. Powikrowska, Maksymilian Zienkiewicz, Elżbieta Romanowska; 2008, 133, 5-25; PHYSIOLOGIA PLANTARUM; 32,00; 5; 5; 32,00

- Physiologia Plantarum; A pleiotropic drug resistance transporter from Nicotiana plumbaginifolia is involved in plant-patogen interactions. ; Anna Drożak, T. Trombik, A. Bultreys, E. Peeters, M. Boutry; 2008, 133, 05-025; PHYSIOLOGIA PLANTARUM; 32,00; 5; 1; 32,00

- Plant Biology; Chilling response of plants:importance of galactolipase, free fatty acid and free radicals; Kaniuga Z.; 2008, 10, 171-184; PLANT BIOLOGY; 32,00; 1; 1; 32,00

- Plant Systematics and Evolution; Phylogenetic position of the genus Ferula (Apiaceae) and its placement in tribe Scandiceae as inferred from rDNA ITS sequence variation; Renata Kurzyna-Młynik, A. Oskolski, S. Downie, R. Kopacz, Aneta Wojewódzka, Krzysztof Spalik; 2008, 274, 47-66; PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION; 27,00; 6; 3; 27,00

- Planta; Changes in energy status of leaf cells as a consequence of mitochondrial genome rearrangement; Z. Dąbrowska, Bożena Szal, G. Malmberg, P. Gardestrom, Anna Rychter; 2008, 227, 697-706; PLANTA; 32,00; 5; 2; 32,00

- Planta Medica; Separation and structural analysis of lignin glycoside isolated from Vaccinium myrtillus L. rhizomes. 7th Joint Meeting AFERP, ASP, GA, PSE and SIF; Anna Szakiel, L. Voutquenne-Nazabadioko, M. Henry; 2008, 74, 1065-1065; PLANTA MEDICA; 27,00; 3; 1; 27,00

- Planta Medica; Synergism of lyoniside and triterpenic acid in allelopathic of Vaccinium myrtillus L. 7th Joint Meeting AFERP, ASP, GA, PSE and SIF; Anna Szakiel, M. Henry; 2008, 74, 980-980; PLANTA MEDICA; 27,00; 2; 1; 27,00

- Planta Medica; Antibacterial and Antiparasitic Activity of Oleanolic Acid and its Glycosides isolated from Marigold (Calendula officinalis); Anna Szakiel, Dariusz Ruszkowski, Anna Grudniak, A. Kurek, Krystyna Wolska, Maria Doligalska, Wirginia Janiszowska; 2008, 74, 1709-1715; PLANTA MEDICA; 27,00; 7; 7; 27,00

- Polish Journal of Ecology; Long-term population trends of corvids wintering in urban parks in central Poland.; T Mazgajski, M. Żmihorski, Ryszard Halba, A. Woźniak; 2008, 56, 521-526; POLISH JOURNAL OF ECOLOGY; 13,00; 4; 1; 13,00

- Polish Journal of Environmental Studies; The Use of Wetlands for the Monitoring of Non-Point Source Air pollution; Małgorzata Suska-Malawska, Aneta Ekonomiuk; 2008, 17, 55-70; POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES; 13,00; 2; 2; 13,00

- Proceedings of the Nutrition Society; Melatonin supplementation modifies experimental chronic colitis in mice.; Krystyna Skwarło-Sońta, Marta Dudziak, Mateusz Gołąb; 2008, 67, 4-5; PROCEEDINGS OF THE NUTRITION SOCIETY; 32,00; 3; 3; 32,00

- Proceedings of the Nutrition Society; Melatonin supplementation modifies experimental chronic colitis in mice; Skwarło-Sońta K., Dudziak M., Gołąb M.; 2008, 67, 4-5; PROCEEDINGS OF THE NUTRITION SOCIETY; 32,00; 3; 3; 32,00

- Protein Expression and Purification; Overexpression, purification and characterization of functional calf purine nucleoside phosphorylase (PNP); Katarzyna Breer, Agnieszka Girstun, Beata Wielgus-Kutrowska, Krzysztof Staroń, Maria Bzowska; 2008, 61, 122-130; PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION; 20,00; 5; 5; 20,00

- Proteomics; Proteome analysis of chick embryonic matrix vesicles; M Balcerzak, Agnieszka Malinowska, A. Sekrecka, R. Buchet, S. Pikula, Michał Dadlez, C. Thouverey; 2008, 8, 192-205; PROTEOMICS; 32,00; 7; 2; 32,00

- Reproduction; Fertilization differently affects the levels of cyclin B1 and MPF activity in maturing and metaphase II mouse oocytes; A. Aiduk, Maria Ciemerych, V. Nixon, K. Swann, Marek Maleszewski; 2008, 136, 741-752; REPRODUCTION; 32,00; 5; 3; 32,00

- Reproductive Biology and Endocrinology; Cytoplasmic maturation of mammalian oocytes: development of a mechanism responsible for sperm-induced Ca^2+ oscillations; Ajduk A., Małagocki A. and Maleszewski M.; 2008, 8, 3-22; REPRODUCTIVE BIOLOGY AND ENDOCRINOLOGY; 27,00; 3; 3; 27,00

- Trends in Plant Science; Snf2 proteins in plants: gene silencing and beyond.; Łukasz Kniżewski, Krzysztof Ginalski, Andrzej Jerzmanowski; 2008, 13, 557-565; TRENDS IN PLANT SCIENCE; 32,00; 3; 3; 32,00

- Vector-Borne and Zoonotic Diseases; Bartonella spp. infection in rodents from different habitats of Mazury Lakes District, NE Poland; Renata Welc-Falęciak, Anna Paziewska, Anna Bajer, J Behnke, Edward Siński; 2008, 8, 467-474; VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES; 27,00; 5; 1; 27,00

- Warter Air and Soil Pollution; Indigenous plant species with the potential for the phytoremediation of arsenic and metals contaminated soil; Danuta Antosiewicz, M. Escude-Duran, E. Wierzbowska, Aleksandra Skłodowska; 2008, 193, 197-210; WATER AIR AND SOIL POLLUTION; 32,00; 4; 2; 32,00

  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna