Ankieta uczestnikaPobieranie 15.83 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar15.83 Kb.
ANKIETA UCZESTNIKA

Konferencja naukowa

„Archiwa instytucji życia publicznego w strukturze narodowego zasobu archiwalnego”
Warszawa 22 - 23 września 2010r.


1

Imię i nazwisko

 

2

Miejsce pracy

 

3

Stanowisko

 

4

Tematyka referatu/ głosu w dyskusji*
5

Adres dla korespondencji

 

6

Telefon
7

E-mail

 

8

Dane do faktury
(dane zakładu pracy)
 

* niepotrzebne skreślić
data i podpis uczestnika

Dane osobowe z ankiety zostaną wykorzystane wyłącznie do celów organizacyjnych Stowarzyszenia i odpowiednio zabezpieczone.Informacje o konferencji:
Termin nadsyłania ankiet: do 10 lipca 2010r. – droga pocztową lub na adres

E-mailowy – sekretariat@ aan.gov.pl, aangp@aan.gov.pl
Koszt uczestnictwa:

W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne, poczęstunek w trakcie obrad, udział w koktajlu, a także po skompletowaniu tekstów referatów i wystąpień w dyskusji wydawnictwo pokonferencyjne.

Konto do wpłaty: Wpłaty prosimy dokonać na konto: 93 1140 1010 0000 5190 3500 1001  z dopiskiem: „ Konferencja AAN”.

Miejsce Konferencji: Archiwum Akt Nowych ul. Hankiewicza 1

Dojazd do hotelu:


UWAGA

Organizatorzy nie zapewniają noclegu i obiadu w trakcie obrad


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna