Apache na Systemach OperacyjnychPobieranie 14.65 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar14.65 Kb.
Apache – serwer HTTP


 1. Wstęp:

Powstał on na bazie uniksowego programu NCSA HTTPD 1.3, a w wyniku ciągłego ulepszania i stosowania łat (ang. Patch) powstał „łaciaty” serwer (ang. A PatCHy server) i stąd wzięła się nazwa APACHE. Swoją popularność niewątpliwie zawdzięcza temu, że jest programem darmowym, rozprowadzanym z kodem źródłowym i dołączanym do wszystkich dystrybucji Linuksa. Apache charakteryzuje się modularną budową, prostą instalacją i konfiguracją oraz obsługą języków skryptowych PHP, CGI, JavaScript, i apletów Java.
 1. Wersje Apacha

wersja 1.3.x (nadal rozwijana wersja początkowa) • obsługa DSO (Dynamic Shared Object)

 • obsługa Windows 95/NT

 • obsługa cygwin

 • wspomaganie dla NetWare 5.x

wersja 2.0 (nowe możliwości w stosunku do 1.3.x) • nowa budowa serwera (obsluga bibliotek, konfiguracja itp.)

 • lepsza współpraca z systemami non-UNIX (Windows, BeOS,OS/2)

 • Nowy interfesj programistyczny dla ludzi piszących moduły

 • support dla Ipv6

 • wielojęzykowa odpowiedź na blędy

 • ułatwiona konfiguracja

 • wspomaganie kodowania dla Windows NT (utf-8)

 • wbudowanie modułówApache na Systemach Operacyjnych:
AIX, AUX, BeOS, BSDI, CygWin, FreeBSD, HP-UX, IRIX, Linux, Mac OS X, NetWare, NetBSD, QNX, Solaris, SunOS, Win32, Windows NT 2002 i XP
Bazy Danych obsługiwane przez Apache:
Obsługa baz danych zaimplementowana do serwera Apache była już bardzo dawno – czy to jako funkcja własna, czy to przez moduły firm trzecich. Lista takich baz i technologii bazodanowych wspieranych przez serwer Apache jest dluga, na tej liście można znaleść pozycje takie jak:
Microsoft Access, Adabase, DB2, DBI, LDAP, MSQL, MySQL, ODBC, Oracle, PostgreSQL, SQLServer, Sysbase i wiele innych.


Instalacja Apacha :
# ./configure –disable-cgi –enable-vhost-alias –enable-ssl –enable-so
#wyłączenie skryptów CGI, obsługa Virtualnych Hostów, obsługa SSL/TSL, obsługa modułów
# make && make install
start / stop / restart serwera :
/usr/local/apache2/bin/apachectl [start] [stop] [restart]
sprawdzenie zainstalowanych modułów
/usr/local/apache2/bin/apachectl -l
pliki konfiguracyjne serwera :
/usr/local/apache2/conf/

 1. httpd.conf - główny plik konfiguracji serwera

 2. ssl.conf - konfiguracja SSL dla Apache (jak serwer ma reagowac na witryny z SSL)

Insalacja PHP i MySQL dla Apache ;

Sciągamy i rozpakowujemy źródła PHP (php.net)
#./configure --with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs –with-mysql

#make && make install

kopiujemy plik php.ini-dist do katalogu /usr/local/lib/ jako php.ini

#cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini


Następnie edytujemy plik httpd.conf i w miejscu ładowania modułów dopisujemy :
LoadModule php4_module libexec/libphp4.so #dla PHP4

LoadModule php5_module libexec/libphp5.so #dla PHP5


Teraz tylko trzeba powiedzieć naszemu serwerowi aby mógł przetwarzać pliki php, w tym celu dopisujemy :

AddType application/x-httpd-php .php .phtml

AddType application/x-httpd-php-source .phps
Aby serwer mógł automatycznie obsługiwać pliki index.php należy mu to wytłumaczyć dopisując do

DirectoryIndex index.html index.html.var index.phpPlik: httpd.conf

ServerRoot ''/usr/local/apache2'' #określa główny katalog servera
Timeout #ustawia liczbę sekund, jaką serwer ma czekać na to, aż klient wyśle żadanie po nawiazaniu przez niego połączenia). Domyślną wartością jest 300sekund czyli 5 minut.
KeepAlive #utrzymywanie polaczenia z klientem podczas przegladania plikow
Listen #mozna podac IP : port albo sam port na ktorym nasluchuje nasz servera
ServerAdmin email #adres e-amil administratora – pokazuje sie przy generowaniu bledow

ServerName www.adres.servera.pl #adres serwera – musi byc zarejestrowany
DocumentRoot ''/usr/local/apache2/htdocs'' #sciezka do strony głównej naszego servera
UserDir public_html #katalog w jakim bedzie odczytywana stona prywatna urzytkownika
DirectoryIndex index.html #pliki jakie sa pobierane do odczyty na starcie gdy wykonane jest rzadanie odczytu katalogu
AccessFileName .htaccess #nazwa pliku z konfiguracja dostepu do danego katalogu


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna