Archiwum głÓwne akt dawnych w warszawiePobieranie 5.24 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar5.24 Kb.

A
RCHIWUM GŁÓWNE AKT DAWNYCH w WARSZAWIE


The Central Archives of Historical Records

PL 00 - 263 Warszawa, ul. Długa 7

 (+ 48-22) 831-15-25 fax. (+ 48-22) 831-16-08 wew. 463

http://www.agad.archiwa.gov.pl

e-mail: sekretariat@agad.gov.pl

Nasz znak: OD5.631.39.2016 Warszawa, 18.03.2016 r.
Szanowni Państwo!

Archiwum Główne Akt Dawnych uprzejmie informuje, że od 4 kwietnia 2016 roku w związku z kontynuacją przemieszczeń zasobu aktowego w magazynach Oddziału II oraz reinwentaryzacją akt, w Pracowni Naukowej AGAD nie będą udostępniane w oryginałach zespoły/zbiory o następujących numerach:

nr 169, 171, 220, 223, 227 (dot. tylko akt Wydziału Wojskowego oraz ksiąg kancelaryjnych – dzienników i protokołów posiedzeń), 228, 259, 292, 294, 296.

Przypominamy także, że nadal nieudostępniane są zespoły o nr: 306, 313, 315-318, 323-325, 331, 333, 416, 418, 471.

Mogą wystąpić także czasowe wyłączenia z udostępniania części akt z zespołów: nr 170 (Generalne Dyrektorium. Departament Prus Nowowschodnich), nr 194 (Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu), nr 200 (Władze Centralne Powstania Listopadowego – dot. tylko jednostek akt niezmikrofilmowanych) ze względu na kontynuowaną ich reinwentaryzację oraz z zespołu 191 (KRSW) ze względu na skanowanie akt.

Dyrektor


Archiwum Głównego Akt Dawnych

dr Hubert Wajs


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna