Archiwum Państwowe w Gdańsku (Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku)Pobieranie 7.59 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar7.59 Kb.
.................................dnia................2016 r..
...............................................................

pieczęć zakładu pracy


Archiwum Państwowe w Gdańsku

(Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku)

80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 5

tel.(058) 301-74-63/64, fax( 058) 301-83-66

ZGŁOSZENIE NA KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY

Zgłaszamy kandydata na kurs kancelaryjno–archiwalny pierwszego stopnia organizowany przez Archiwum Państwowe w Gdańsku i Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku w miesiącu …………… 2016 r.
Imię i nazwisko kandydata...................................................................................................
Data i miejsce urodzenia......................................................................................................
Numer dowodu osobistego..................................................................................................
Zawód / wyuczony i wykonywany /......................................................................................
Telefon kontaktowy..............................................................................................................
Zobowiązujemy się jednocześnie po otrzymaniu faktury VAT przelać na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku – PE KAO S.A V Oddział w Gdańsku nr 11124029201111000044998051 z dopiskiem „kurs archiwalny”, opłaty uczestnictwa w wysokości 1200 zł ( słownie: tysiąc dwieście złotych) za kurs I-go stopnia oraz stwierdzamy, że ułatwimy wyżej wymienionemu kandydatowi naukę na kursie poprzez delegowanie na wszystkie zajęcia przewidziane rozkładem zajęć kursu.

................................................. ............................................

Główny księgowy Kierownik zakładu pracy


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna