Armii krajowej leksykon elektronicznyPobieranie 1.86 Mb.
Strona1/39
Data02.05.2016
Rozmiar1.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


HISTORIA

ARMII KRAJOWEJ

LEKSYKON ELEKTRONICZNYAutor:      
  1. Leksykon należy skopiować i zapisać na swoim komputerze.

  2. Należy wyłączyć podgląd formatowania – naciskając ikonę ¶ na pasku narzędzi oraz włączyć cieniowanie pól formlarza – naciskając ikonę

  3. Odgadnięte hasła należy wpisywać w zacieniowane pola, przy czym:

  • dla ułatwienia odgadnięcia hasła na zakończenie objaśnienia podawana jest liczba liter hasła;

  • poprawność wpisanych haseł nie jest sprawdzana, dlatego przed wpisaniem trzeba je zweryfikować.

  1. Na końcu leksykonu można wpisywac swoje uwagi i uzupełnienia.

  2. Nie jest możliwe dokonywanie zmian w objaśnieniach haseł.

  3. Plik z zaktualizowanym leksykonem należy zapisać i zrobić jego kopię.

  4. Wypełniony leksykon lub jego wybraną część można wydrukować.Marek Cieciura

Wszelkie prawa zastrzeżoneSPIS TREŚCI

1. ARMIA KRAJOWA W „PIGUŁCE” 4

2. AKCJA „BURZA” 6

3. AKCJE SABOTAŻOWO-DYWERSYJNE I WYROKOWO-LIKWIDACYJNE 11

4. ARMIA KRAJOWA W SAMOOBRONIE NA KRESACH WSCHODNICH 20

5. BATALIONY CHŁOPSKIE 30

6. CICHOCIEMNI 46

7. FILMY O ARMII KRAJOWEJ 62

8. GWARA OKUPACYJNA 69

9. KADRA DOWÓDCZA ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ I ARMII KRAJOWEJ 72

10. KAPELANI ARMII KRAJOWEJ 83

11. KOBIETY W ARMII KRAJOWEJ 94

12. KOMENDA GŁÓWNA ARMII KRAJOWEJ 107

13. KSIĄŻKI O ARMII KRAJOWEJ 111

14. LOTNICZE WSPARCIE ARMII KRAJOWEJ 122

15. ŁĄCZNOŚĆ W ARMII KRAJOWEJ I PODCZAS POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 132

16. MEDYCY / SŁUŻBY SANITARNE ARMII KRAJOWEJ 139

17. NARODOWE SIŁY ZBROJNE 153

18. ODDZIAŁY AK W POWSTANIU WARSZAWSKIM 160

19. ODTWARZANIE SIŁ ZBROJNYCH W RAMACH AKCJI „BURZA” 167

20. OFICEROWIE AK – GENERAŁOWIE WP 173

21. PIOSENKI ARMII KRAJOWEJ 181

22. POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE 189

23. POMNIKI POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO I ARMII KRAJOWEJ ORAZ MIEJSCA PAMIĘCI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 198

24. PRASA I PROPAGANDA DYWERSYJNA ARMII KRAJOWEJ 206

25. SATYRA JAKO FORMA WALKI Z OKUPANTEM 215

26. STRAŻNICY PAMIĘCI O ARMII KRAJOWEJ 221

27. STRUKTURA TERYTORIALNA ARMII KRAJOWEJ 235

28. SZARE SZEREGI 241

29. UZBROJENIE ARMII KRAJOWEJ 249

30. WIERSZE O ARMII KRAJOWEJ 256

31. WYBRANE DATY W OKRESIE 1939 – 2014 265

32. WYWIAD I KONTRWYWIAD ARMII KRAJOWEJ 270

33. ZBRODNIE NIEMIECKIE PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ 281

34. ZBRODNIE SOWIECKIE PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ 296

35. ŻOŁNIERZE AK INNYCH NARODOWOŚCI LUB WYZNAŃ 304

36. ŻOŁNIERZE AK – „ŁAGIERNICY” 313

37. ŻOŁNIERZE AK W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH ORAZ OBOZACH JENIECKICH – OFLAGACH I STALAGACH 319

38. ŻOŁNIERZE AK W POLSKICH WIĘZIENIACH KARNO-ŚLEDCZYCH ORAZ SĘDZIOWIE I PROKURATORZY APARATU REPRESJI W LATACH 1944-1956 327

39. „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI” 340

40. ROZMAITE UZUPEŁNIENIA 366

INDEKS HASEŁ 375

NOTATKI 376


1. ARMIA KRAJOWA W „PIGUŁCE”


W niniejszym rozdziale podano podstawowe informacje o Armii Krajowej, których znajomość na poziomie co najmniej 90% była przyjęta jako warunek konieczny uwzględniania wyników rozwiązywania „dużej” krzyżówki w 2. etapie konkursu „Historia Armii Krajowej”.

Poziomo

2.       pięć (słownie) – liczba działek przeciwpancernych na uzbrojeniu AK w lecie 1944. (11)

5. Armia Krajowa stanowiła       część Sił Zbrojnych RP. Powstała w wyniku przekształcenia powołanej 27 września 1939 Służby Zwycięstwu Polski w utworzony 13 listopada 1939 Związek Walki Zbrojnej, przemianowany 14 lutego 1942 rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, gen. W. Sikorskiego, na AK. (10)

7. Poniżej       tysięcy (słownie) – liczba karabinów maszynowych na uzbrojeniu AK w lecie 1944. (5)

8. Gen. Stefan       , ps. „Grot” – pierwszy dowódca Armii Krajowej (do 30 czerwca 1943). (7)

10. Komendzie Głównej podlegało       (słownie) samodzielnych okręgów, będących jednostkami w terenowej strukturze organizacyjnej Armii Krajowej, obejmującymi województwa. (5)

12. Ponad       tysięcy (słownie) – liczba plutonów pełnych (35-50 żołnierzy) w Armii Krajowej na przełomie lutego i marca 1944 roku. (5)

14. Około       tysięcy (słownie) – liczba wywiezionych od stycznia 1944 do ZSRR i uwięzionych żołnierzy Armii Krajowej, np. w Riazaniu, Borowiczach i Ostaszkowie. (12)

16.       tysięcy (słownie) – liczba oficerów w AK w lecie 1944. (10)

17. Około       osiemdziesiąt tysięcy (słownie) – liczba zaprzysiężonych żołnierzy AK w lecie 1944 roku. (7)

18. Komenda       – organ dowodzenia AK. (6)

21. Prawie       osiemdziesiąt (słownie) – liczba obwodów w terenowej strukturze organizacyjnej Armii Krajowej, obejmujących powiaty (stan na


1 marca 1944 r.). (8)

22.       dwa (słownie) – liczba lotów wykonanych dla przerzucenia 316 żołnierzy-cichociemnych. (13)

23. Armia Krajowa w zamierzeniach rządu miała być organizacją      , ponadpartyjną. (14)

24. Polskie       Podziemne – tajne struktury państwa polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej, od 27 września 1939 do lipca 1945, podlegające Rządowi RP. (7)Pionowo

1.       tysięcy (słownie) – liczba granatów na uzbrojeniu AK w lecie 1944. (12)

3.       tysięcy (słownie) – liczba podoficerów w AK w lecie 1944. (16)

4. Armia Krajowa podlegała Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na       (11)

6. Komendant Główny Armii Krajowej był       , upełnomocnionym przez rząd dowódcą krajowej siły zbrojnej. (7)

9. Armia Krajowa –       organizacja wojskowa działająca w okresie okupacji niemieckiej na obszarze państwa polskiego w granicach sprzed


1 września 1939. (13)

11. Komendant Główny AK podlegał       Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych. (10)

13. Walka       – jedna z dwóch form działalności Armii Krajowej. Prowadzona była głównie przez akcje małego sabotażu, dywersję, wywiad, potyczki z siłami policyjnymi oraz regularnym wojskiem niemieckim, np. na Zamojszczyźnie. Specjalne miejsce w działalności bojowej AK zajmowały akcje odwetowe i represyjne w stosunku do SS i policji oraz zdrajców i prowokatorów, np. zamach na F. Kutscherę. (7)

15. Około       trzy tysiące (słownie) – liczba karabinów na uzbrojeniu AK. w lecie 1944 (11)

18.       zadaniem AK było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i prowadzenie samoobrony i przygotowanie armii podziemnej na okres powstania, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich
w okresie militarnego załamania Niemiec. (7)

19. Przygotowywanie powstania      . – jedna z dwóch form działalności Armii Krajowej. (12)

20. Ponad       tysięcy (słownie) – liczba podchorążych w AK w lecie 1944. (6)


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna