Article citation info: Xxxxxx X, Yyyyyy Y. Title of the articlePobieranie 16.15 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar16.15 Kb.

Article citation info:

Xxxxxx X, Yyyyyy Y. Title of the article. Diagnostyka. 2016;17(x):xx-xx


DIAGNOSTYKA, 2016, Vol. 17, No. 1

ISSN 1641-6414
e-ISSN 2449-5220


TYTUŁ PUBLIKACJI W JĘZYKU ANGIELSKIM (cz. 12 pkt. pogrubiona, wyśrodkowane)

(1 pusty wiersz cz. 10 pkt.)


Imię i NAZWISKO_1, Imię i NAZWISKO_2 (czcionka 10 pkt)


Afiliacja, adres e-mail (czcionka 10 pkt.)

(1 pusty wiersz cz.10 pkt.)


Summary (cz. 9 pkt.)


Streszczenie (cz. 9 pkt.) o charakterze dokumentacyjnym nie powinno przekraczać dziesięciu wierszy. Przy streszczeniu stosować obustronne wcięcie równe 1 cm i obustronne justowanie. Tekst streszczenia powinien być napisany w języku angielskim, przy zastosowaniu akapitu 0,5 cm w pierwszym wierszu.

(1 pusty wiersz cz. 9 pkt.)

Keywords: (1 wiersz, wyśrodkowane, cz. 9 pkt.)

(1 pusty wiersz cz. 9 pkt.)

TYTUŁ W JĘZYKU POLSKIM (cz. 10 pkt., wyśrodkowane)

(1 pusty wiersz cz. 9 pkt.)


Streszczenie (cz. 9 pkt.)


Streszczenie (cz. 9 pkt.) w języku polskim powinno być tłumaczeniem streszczenia umieszczonego na początku publikacji (sposób formatowania jak w przypadku streszczenia początkowego). Po streszczeniu umieścić słowa kluczowe w języku polskim.

(1 pusty wiersz cz. 9 pkt.)

Słowa kluczowe: (1 wiersz, wyśrodkowane, cz. 9 pkt.)

(1 pusty wiersz cz. 9 pkt.)  1. TYTUŁ ROZDZIAŁU (cz. 10 pkt. pogrubiona)

(1 pusty wiersz cz. 10 pkt.)

Objętość publikacji nie powinna przekraczać 6-10 stron A4 (artykuły krótsze jak 6 stron będą zwracane autorom w celu ich rozszerzenia). Ze względów edytorskich prosimy o zachowanie parzystej liczby stron. Cały artykuł musi być napisany w języku angielskim.

(1 pusty wiersz cz. 10 pkt.)

1.1. Tytuł podrozdziału (cz. 10 pkt. pogrubiona)

(1 pusty wiersz cz. 10 pkt.)

Tekst całej publikacji (z wyjątkiem tytułu) należy napisać 10 punktową czcionką Times New Roman w dwóch kolumnach o szerokości 7,5 cm, odstęp miedzy wierszami pojedynczy. Wymaganym edytorem tekstu jest Word for Windows1. Lewy, prawy oraz górny margines powinny wynosić 2,5 cm, a dolny 2 cm. W tekście publikacji stosować akapit 0,5 cm w pierwszym wierszu oraz pełne justowanie. Tytuły rozdziałów głównych należy pisać wielkimi literami (z pogrubieniem), natomiast tytuły podrozdziałów – małymi pogrubionymi. Po tytułach nie stawiać kropki.

(1 pusty wiersz cz. 10 pkt.)2. TYTUŁ ROZDZIAŁU (cz. 10 pkt. pogrubiona)

(1 pusty wiersz cz. 10 pkt.)

Równania należy ustawiać na środku wiersza i numerować po prawej stronie tekstu. Rysunki, wykresy lub fotografie wykonane dowolną techniką powinny stanowić integralną część tekstu. Podpisy pod rysunkami, wykresami lub fotografiami powinny być wyśrodkowane i posiadać obustronne wcięcie równe 1 cm. Podpisy pod rysunkami należy wykonać czcionką o rozmiarze 9 pkt. Rysunki należy wstawiać bezpośrednio w tekście, nie dopuszczalne jest wstawianie rysunków w ramki. Nazwy tabel należy umieszczać nad tabelami i równać w prawo – rozmiar czcionki 9 pkt.

Przygotowane według wymagań artykuły należy zgłaszać przez formularz dostępny na stronie internetowej czasopisma.

(1 pusty wiersz cz. 10 pkt.)

LITERATURA (cz. 10 pkt. pogrubiona)

(1 pusty wiersz czcionka 9 pkt.)  1. Wykaz cytowanej literatury powinien zawierać bezwzględnie odniesienia do najnowszej literatury (min. 12 pozycji), pochodzącej z renomowanych czasopism o zasięgu międzynarodowym. Należy unikać cytowania literatury opublikowanej w języku polskim.

  2. Cytowanie literatury według stylu Vancouver. Powinien zawierać: Nazwiska i pierwsze litery imion. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma. Rok wydania; Nr czasopisma: strony. nr DOI (jeśli artykuł posiada).

  3. Przykład prawidłowego cytowania:

  4. Mikulski M, Wierzbicki S, Duda K. Performance and emissions of a CRDI diesel engine fuelled with swine lard methyl esters-diesel mixture. Fuel, 2016;164:206-219. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2015.09.083

  5. .........................................................

Received 20xx-xx-xx

Accepted 20xx-xx-xx

Available online 20xx-xx-xx


Na końcu publikacji należy umieścić krótką informację o Autorze (Autorach) wraz ze zdjęciem o wymiarach 3×4 cm (zdjęcie zeskanowane w rozdz. 300 dpi). Informacje te powinny być sformatowane tak jak tekst publikacji (rozmiar czcionki 9 pkt).

Adres redakcji oraz inne informacje na temat zgłaszania artykułów do publikacji w czasopiśmie „Diagnostykamożna znaleźć na stronie

http://www.diagnostyka.net.pl1 Ewentualne przypisy umieszczać na tej samej stronie


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna