Artystyczna Podróż Hestii 2013 Karta Zgłoszeniowa 12. edycja Konkursu Dane Uczestnika KonkursuPobieranie 6.58 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar6.58 Kb.
Artystyczna Podróż Hestii 2013
Karta Zgłoszeniowa
12. edycja Konkursu

Dane Uczestnika Konkursu:
Imię i nazwisko:
Akademia Sztuk Pięknych/ Uniwersytet Artystyczny:
Wydział:
Rok studiów:
Adres do korespondencji:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Adres własnej strony WWW:

Dane na temat zgłoszonej pracy:
Tytuł pracy:
Technika:
Wymiary pracy (w cm):

Inne dane:
Nagrody i wyróżnienia:

Ważniejsze wystawy (zbiorowe i indywidualne):
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego zasady. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb Konkursu Artystyczna Podróż Hestii, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101/2002, poz. 926 z późn zmianami).


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna