Asertywność. Sięgaj po to, co chcesz, nie raniąc innych. Gdańsk 2005Pobieranie 497.42 Kb.
Strona3/5
Data02.05.2016
Rozmiar497.42 Kb.
1   2   3   4   5

Elżbieta

Laskowska

Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym. Bydgoszcz 2004.

2004

Język wypowiedzi publicznej – polityka

Akty mowy

Perswazja

Elżbieta

Laskowska

Emotywizacja jako środek perswazji. W: Manipulacja w języku. Red. Piotr Krzyżanowski, Paweł Nowak. Lublin 2004, s.81-90.

2004

Perswazja

Język uczuć
Elżbieta

Laskowska

Językowe wykładniki ideologii. W: Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją. Red. I. Kamińska – Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko - Zielińska. Kraków 2006, s. 53-61.

2006

Perswazja

Język ideologii
Elżbieta

Laskowska

Informacja czy perswazja, czyli co widzi lingwista, czytając bydgoską prasę. W: Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność. Red. Małgorzata Święcicka. Bydgoszcz 2007, s.143-151.

2007

Perswazja

Język wypowiedzi publicznej – media
Elżbieta

Laskowska

Lingwista wobec zjawiska manipulacji językowej. W: Mechanizmy perswazji i manipulacji . Zagadnienia ogólne. Red. G. Habrajska. Łask 2007, s. 9-15.

2007

PerswazjaElżbieta

Laskowska

Wartościowanie jako środek perswazji. W: Język, społeczeństwo, wartości. Red. Elżbieta Laskowska, Iwona Benenowska, Małgorzata Jaracz. Bydgoszcz 2008, s.219-226.

2008

Wartościowanie

Perswazja
Julia

Legomska

„Prawdziwy mężczyzna nie uważa, że dziecko to sprawa kobiet”. Modelowanie stereotypu ojca w prasie adresowanej do rodziców. . W: Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją. Red. I. Kamińska – Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko - Zielińska. Kraków 2006, s. 517-535.

2006

Język wypowiedzi publicznej – media

Perswazja

JOS

Andrzej Maria

Lewicki

Nagłówki w formie ustalonych związków wyrazowych jako narzędzie manipulacji. W: Manipulacja w języku. Red. Piotr Krzyżanowski, Paweł Nowak. Lublin 2004, s.101-113.

2004

Perswazja

Język wypowiedzi publicznej – media
Andrzej M.,

Paweł


Lewicki,

Nowak


Manipulacja językowa w mediach. W: Język w mediach masowych. Red. Jerzy Bralczyk, Katarzyna Mosiołek – Kłosińska. Warszawa 2000, s.34-42.

2000

Język wypowiedzi publicznej – media

Perswazja

Reguły zachowań językowych – etyka

Piotr

Lewiński

Granice perswazji. W: Język w komunikacji, t. 1. Red. Grażyna Habrajska. Łódź 2001, s.284-293.

2001

PerswazjaPiotr

Lewiński

Norma w dyskursie argumentacyjnym. W: Norma a komunikacja. Red. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski. Wrocław 2009, 61-70.

2009

PerswazjaPiotr

Lewiński

Argumentacja ad hominem jako strategia komunikacyjna. W: Sytuacja komunikacyjna i jej parametry. I monografia z cyklu Sytuacje - komunikacja – konteksty. Red. Grażyna Sawicka. Bydgoszcz 2010, s.95-103.

2010

Perswazja

Reguły zachowań językowych – etyka

Komunikacja

Piotr

Lewiński

Strategie operacyjne w dyskursie argumentacyjnym. W: Od idei do inteligencji w działaniu. Aloszy – przyjaciele. Red. Grażyna Habrajska. Kielce 2010, s.253-272.

2010

PerswazjaPiotr H.

Lewiński

O figuralności tekstów perswazyjnych. W: Regulacyjna funkcja tekstów. Red. Kazimierz Michalewski. Łódź 2000, s.246-260.

2000

PerswazjaJakub Z.

Licheński

Reklama i retoryka. W: Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Zbiór studiów. Red. Kwiryna Handke, Hanna Dalewska – Greń. Warszawa 1994, s. 299-316.

1994

Język wypowiedzi publicznej – reklama

Perswazja
Jadwiga

Lizak

Jak działają słowa w reklamie. W: Retoryka dziś. Teoria i praktyka. Red. Renata Przybylska i Wiesław Przyczyna. Kraków 2001, s.191-197.

2001

Język wypowiedzi publicznej - reklama

Perswazja
Iwona

Loewe

Stylistyczna perspektywa tekstu perswazyjnego. W: Stylistyka a pragmatyka. Red. Bożena Witosz. Katowice 2001, s.347-357.

2001

PerswazjaWładysław

Lubaś

Szczególna rola nazw własnych w funkcji perswazyjnej. W: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, 19. Studia Lingustica II. Red. Leszek Bednarczuk, Edward Stachurski, Tadeusz Szymański. Kraków 2004, s.253-258.

2004

Język wypowiedzi publicznej

Perswazja
Michał

Łabaszczuk

Pozajęzykowe podstawy i językowe aspekty manipulacji. W: Mechanizmy perswazji i manipulacji. Red. Grażyna Habrajska i Anna Obrębka. Łódź 2007, s.57-64.

2007

PerswazjaRoma,

Maria


Łobodzińska,

Peisert


Antroponimia ekspresywna w Internecie. W: Manipulacja w języku. Red. Piotr Krzyżanowski, Paweł Nowak. Lublin 2004, s.211-220.

2004

Język wypowiedzi publicznej - Internet

Perswazja

Język uczuć

Paulina

Łuczeńczyk

Mechanizmy perswazji w komunikacji przez Internet w procesie dydaktycznym. W: Mechanizmy perswazji i manipulacji. Red. Grażyna Habrajska i Anna Obrębka. Łódź 2007, s.383-395.

2007

Perswazja

Język wypowiedzi publicznej - Internet
Józef

Maciuszek

Presupozycje i negacja jako lingwistyczne narzędzia komunikacji perswazyjnej. W: Mechanizmy perswazji i manipulacji. Red. Grażyna Habrajska i Anna Obrębka. Łódź 2007, s.29-48.

2007

PerswazjaJolanta

Maćkiewicz

>Kiedy słowo jest bronią<, czyli erystyka w ujęciu potocznym. „Język Polski” LXXVI, 1996, nr 2-3 s.108-113.

1996

Akty mowy

Perswazja
Anna

Maj

Czy patrzenie jest towarem? Wpływ nowych mediów na współczesne doświadczanie percepcji - komunikacji – konsumpcji. . W: Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją. Red. I. Kamińska – Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko - Zielińska. Kraków 2006, s. 495-507.

2006

Język wypowiedzi publicznej – media

Perswazja
A.

Mamcarz

Metodologia badań nad językiem nakłaniania. Zarys problematyki. „Poradnik Językowy” 1996, nr 10, s. 14-24.

1996

PerswazjaBożena

Matuszczyk

O definicjach projektujących w perswazji kaznodziejskiej. W: Regulacyjna funkcja tekstów. Red. Kazimierz Michalewski. Łódź 2000, s.318-323.

2000

Język wypowiedzi publicznej - duszpasterstwo

Perswazja
Kazimierz

Michalewski

Telewizyjna manipulacja zespolona. W: Manipulacja w języku. Red. Piotr Krzyżanowski, Paweł Nowak. Lublin 2004, s.187-197.

2004

Perswazja

Język wypowiedzi publicznej – media
Urszula

Michalik

Perswazja, manipulowanie postawami odbiorców a kształtowanie wizerunku firmy. W: Mechanizmy perswazji i manipulacji. Red. Grażyna Habrajska i Anna Obrębka. Łódź 2007, s.471-479.

2007

Perswazja

Public relations
Monika

Michalska

Językowe środki perswazji w kazaniach księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. W: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Gniezno 15-17 kwietnia 2002. Red. Stanisław Mikołajczak i ks. Tomasz Węcławski. Poznań 2004, s.157-164.

2004

Język religijny

Język wypowiedzi publicznej - duszpasterstwo

Perswazja

Ewa

Migaczewska

Dyskurs polityczny w mediach konfesyjnych jako forma komunikacji perswazyjnej. W: Język trzeciego tysiąclecia III. Kraków, 4-7 marca 2004. Tom I: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny. Red. Grzegorz Szpila. Kraków 2005, s.317—324.

2005

Język wypowiedzi publicznej – polityka

Język wypowiedzi publicznej – media

Perswazja

Beata

Mikołajczyk

Perswazja jako działanie językowe. W: Mechanizmy perswazji i manipulacji. Red. Grażyna Habrajska i Anna Obrębka. Łódź 2007, s.65-73.

2007

PerswazjaKatarzyna

Molek

Wartościowanie jako językowy środek perswazyjny w tekstach reklamowych. W: Język w komunikacji, tom 3. Red. Grażyna Habrajska. Łódź 2001, s.38-45.

2001

Wartościowanie

Perswazja

Język wypowiedzi publicznej – reklama

Ewa

Mukoid

Filozofia manipulacji – propozycje. W: Mechanizmy perswazji i manipulacji. Red. Grażyna Habrajska i Anna Obrębka. Łódź 2007, s. 95-103.

2007

PerswazjaLaszlo Kalman

Nagy

Manipulowanie odbiorem i odbiorcą na przykładzie emigracyjnej prozy o tematyce łagrowej. W: Manipulacja w języku. Red. Piotr Krzyżanowski, Paweł Nowak. Lublin 2004, s.243-260.

2004

PerswazjaIsabelle

Nazare – Aga

Nie pozwól sobą manipulować w życiu. Warszawa 2004.

2004

Perswazja

Reguły zachowań językowych – etyka
Paweł

Nowak

Parafrazowanie - narzędzie manipulacji i perswazji. W: Manipulacja w języku. Red. Piotr Krzyżanowski, Paweł Nowak. Lublin 2004, s.137-149.

2004

PerswazjaKrzysztof

Nowakowski

Public relations – perswazja czy manipulacja? W: Mechanizmy perswazji i manipulacji. Red. Grażyna Habrajska i Anna Obrębka. Łódź 2007, s.457-470.

2007

Perswazja

Public relations
Anna

Obrębska

Perswazja poprzez kreowanie wizerunku polityka. W: Mechanizmy perswazji i manipulacji. Red. Grażyna Habrajska i Anna Obrębka. Łódź 2007, s.489-498.

2007

Perswazja

Język wypowiedzi publicznych - polityka
Elżbieta

Pachocińska

Badania nad manipulacją i perswazją w językoznawstwie. W: Mechanizmy perswazji i manipulacji. Red. Grażyna Habrajska i Anna Obrębka. Łódź 2007, s.75-84.

2007

PerswazjaMarek

Palczewski

News telewizyjny jako czynnik politycznej jako czynnik politycznej manipulacji. W: Mechanizmy perswazji i manipulacji. Red. Grażyna Habrajska i Anna Obrębka. Łódź 2007, s.321-327.

2007

Perswazja

Język wypowiedzi publicznej – media
Patrycja

Pałka

Manipulacja – zła siostra perswazji. W: Mechanizmy perswazji i manipulacji. Red. Grażyna Habrajska i Anna Obrębka. Łódź 2007, s.369-381.

2007

PerswazjaEdyta

Pałuszyńska

Strategie wywierania wpływu realizowane na poziomie struktur globalnych dialogu. W: Mechanizmy perswazji i manipulacji. Red. Grażyna Habrajska i Anna Obrębka. Łódź 2007, s.251-259.

2007

PerswazjaMagdalena,

Jolanta


Pastuch,

Tambor


Środki perswazyjne w „wystąpieniach” polityków.. W: Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej). Red. Zofia Kurzowa, Władysław Śliwiński. Kraków 1994, s.143-150.

1994

Perswazja

Język wypowiedzi publicznej – polityka
Helena

Pczenlincewa

Perswazyjne funkcje słowotwórczych środków języka. W: Mechanizmy perswazji i manipulacji . Zagadnienia ogólne. Red. G. Habrajska. Łask 2007, s.191-199.

2007

PerswazjaChaim

Perelman

Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Warszawa 2002.

2002

PerswazjaMagdalena

Piechota

Odkłamywanie PRL-u – perswazja w reportażach Hanny Krall. W: Mechanizmy perswazji i manipulacji. Red. Grażyna Habrajska i Anna Obrębka. Łódź 2007, s.149-158.

2007

Perswazja

Język wypowiedzi publicznej – media
Tomasz

Piekot

Perswazyjność przekazów werbalno-wizualnych. W: Mechanizmy perswazji i manipulacji. Red. Grażyna Habrajska i Anna Obrębka. Łódź 2007, s.439-448.

2007

Perswazja

Język wypowiedzi publicznej – reklama
Andrzej

Piotrowski

Kłamstwo jako technika wpływu społecznego. W: Mechanizmy perswazji i manipulacji. Red. Grażyna Habrajska i Anna Obrębka. Łódź 2007, s.21-28.

2007

PerswazjaWalery

Pisarek

Retoryki dziś w Polsce. W: Retoryka dziś. Teoria i praktyka. Red. Renata Przybylska i Wiesław Przyczyna. Kraków 2001, s. 33-40.

2001

PerswazjaKrystyna

Pisarkowa

Rozważania argumentacji w języku naturalnym. W: tejże, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień. Kraków 1994, s.155-163.

1994

PerswazjaEwa

Pogonowska

Artura Oppmana „Służba poety” – perswazja w poezji patriotycznej o tematyce historycznej. W: Mechanizmy perswazji i manipulacji. Red. Grażyna Habrajska i Anna Obrębka. Łódź 2007, s.125-140.

2007

PerswazjaKatarzyna

Jolanta

1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna