Atf lt 71141 Charakterystyka Świadectwa kwalifikacyjnePobieranie 6.56 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar6.56 Kb.
ATF LT 71141

Charakterystyka Świadectwa kwalifikacyjne
ATF LT 71141 jest wysokiej jakości * MB 236.11;
półsyntetycznym olejem typu ATF, * VW TL 521 62;
o długim czasookresie eksploatacji, * ZF TE-ML 11B, 14B;
do stosowania w automatycznych * VOITH lista produktów smarnych
skrzyniach biegów pojazdów. G 607 (przekładnie typoszeregu
D 85.., D 86.., jak i przekładnie
Wyselekcjonowane oleje bazowe D 502 i Midimat);
w połączeniu z nową, nowoczesną * VOITH lista produktów smarnych
technologią uszlachetniania olejów, G 1363 (przekładnie typoszeregu
pozwoliły osiągnąć temu produktowi D 85.. i D 86..), z zalecanym
nadzwyczajne możliwości eksploatacyjne, czasookresem wymian oleju
także ze względu na wydłużone na poziomie 120 000 km;
czasookresy wymian.

Ściśle określony współczynnik tarcia oleju


ATF LT 71141 pokrywa wymagania stawiane
zarówno przez sprzęgła włączalne
w przekładniach automatycznych
jak i sprzęgła przekładni zmianowych.
Parametry typowe Metoda badań

Lepkość kinemat. w temp. 100 C mm2/s 7,4 DIN 51 562 cz. 1


w temp. 40 C mm2/s 37
Lepkość dynamiczna w temp. - 40 C mPa*s 18 000 ASTM D 2983 zmod.
Gęstość w temp. 15 C kg/m3 855 DIN EN ISO 12185
Temp. zapłonu (Cleveland) C 219 DIN ISO 2592
Temp. płynięcia C - 54 DIN ISO 3016
Korozja z miedzią (3h, 150 C) stopień korozji 1 DIN EN ISO 2160
Pienienie S1 ml max 30/0 ASTM D 892
S2 ml max 40/0
S3 ml max 30/0
Badanie mechaniczne na urządzeniu
kontrolnym *(FZG) A/8,3/90 stopień obciążeń 12 DIN 51 354 cz. 2
Test na ścinanie filmu olejowego
na wałeczkach stożkowych,
lepkość V100 po ścinaniu mm2/s 6,6 DIN 51 350 cz. 6Ochrona zdrowia: Przy kontakcie z produktami smarnymi należy przestrzegać przepisów BHP!


Pozostałe informacje prosimy zasięgnąć z Karty Charakterystyki
*FZG - badanie zdolności przenoszenia obciążeń przez film olejowy, na zębach kół walcowych w urządzeniu
kontrolnym, przy rosnącym stopniu obciążenia.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna