Attané Isabelle Tam gdzie dzieci są luksusem : Chiny wobec katastrofy demograficznej / Isabelle Attané; [przekł. Andrzej Bilik]. Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2012. BadaniaPobieranie 35.2 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar35.2 Kb.
ATTANÉ Isabelle

Tam gdzie dzieci są luksusem :  Chiny wobec katastrofy demograficznej /  Isabelle Attané ; [przekł.

Andrzej Bilik]. - Warszawa :  Wydawnictwo Studio Emka,  2012.
BADANIA

Badania jakościowe. T. 1, Podejścia i teorie / red. Dariusz Jemielniak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – (Metodologia - Wydawnictwo Naukowe PWN) / [Zakup z grantu]


BARBOUR Rosaline S.

Badania fokusowe / Rosaline Barbour ; tł. Barbara Komorowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - (Niezbędnik Badacza) – (Metodologia - Wydawnictwo Naukowe PWN)


BŁASIAK Anna 

Oddziaływania wychowawcze w rodzinie :  zagadnienia wybrane /  Anna Błasiak. -Kraków : 


Akademia Ignatianum :  Wydawnictwo WAM,  2012. / [Zakup z grantu]

FILOZOFIA

Filozofia i pedagogika twórczości :  główne problemy, zasadnicze rozstrzygnięcia : księga 

Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Andrzejowi Góralskiemu /  red. Jan Łaszczyk.

 Warszawa :  Wydawnictwo Universitas Rediviva,  2011.


FLICK Uwe

Jakość w badaniach jakościowych / Uwe Flick ; tł. Paweł Tomanek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – (Niezbędnik Badacza) - (Metodologia - Wydawnictwo Naukowe PWN)


FOTOSPOŁECZEŃSTWO

Fotospołeczeństwo : antologia tekstów z socjologii wizualnej / pod red. Malgorzaty Boguni-Borowskiej i Piotra Sztompki. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo "Znak", 2012.


FRĄCZEK Zofia

Wybrane problemy pedagogiki rodziny = Family pedagogy - selected problems / Zofia Frączek, Barbara Lulek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. / [Zakup z grantu]


FREIRE Paulo

Pedagogy of the oppressed / Paulo Freire ; transl. by Myra Bergman Ramos ; with an introd. by Donaldo Macedo. - 30th anniversary ed., reprint 2011. - New York ; London : Continuum, 2012. / [Zakup z grantu]


FURMANEK Waldemar

Miłość - zagubiona wartość współczesnej pedagogiki / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Fosze, 2011. / [Zakup z grantu]


GAJEWSKA Grażyna

Wsparcie dziecka w rozwoju : konteksty opieki i edukacji / Grażyna Gajewska ; [Uniwersytet Zielonogórski]. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009. / [Zakup z grantu]


GIROUX Henry A.

Theory and resistance in education : towards a pedagogy for the opposition / Henry A. Giroux ; foreword by Paulo Freire ; preface by Stanley Aronowicz. - Revised and expanded ed. - Westport, Conn. ; London : Bergin & Garvey, 2001. – (Critical Studies in Education and Culture Series , ISSN 1064-8615)


GODLEWSKI Grzegorz

Słowo - pismo - sztuka słowa : perspektywy antropologiczne / Grzegorz Godlewski. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008. – (Communicare)


GRAY Deborah D.

Adopcja i przywiązanie : praktyczny poradnik dla rodziców / Deborah D. Gray ; przekł.: Marta Lipińska, Maryla Kowalska, Sylwia Kot. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. / [Zakup z grantu]


GROJS Boris

Wprowadzenie do anty-filozofii / Boris Groys ; przeł. Joanna Gilewicz. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. – (Terminus ; 57)


GUZOWSKI Jan 

 Etyczny wymiar wychowania /  Jan Guzowski. - Olsztyn :  Studio Poligrafii Komputerowej 


"SQL",  2011. - (Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ; nr 72) / [Zakup
z grantu]
HAMMERSLEY Martyn, ATKINSON Paul

Metody badań terenowych / Martyn Hammersley, Paul Atkinson ; przeł. Sławomir Dymczyk. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2000.


HILLENBRAND Clemens.

Pedagogika zaburzeń zachowania / Clemens Hillenbrand ; przeł. Elżbieta Cieślik. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - Pedagogika - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne / [Zakup z grantu]


INTEGRATIONSKLASSEN

Integrationsklassen in Hamburger Grundschulen : Bilanz eines Modellversuchs / Hans Wocken, Georg Antor, Andreas Hinz (Hrsg.). - Hamburg : Curio Verlag Erziehung und Wissenschaft, 1988.


ISSUES

Issues in promoting multilingualism : teaching - learning - assessment / ed. by Hanna Komorowska.

Warsaw : Foundation for the Development of the Education System, 2011.
JAN AMOS KOMEŃSKI 

Jan Amos Komeński a Europa XVII wieku :  praca zbiorowa = Jan Amos Komenský und Europa im 17.Jahrhunderts [!] : Sammelband /  pod red. nauk. Barbary Sitarskiej i Romana Mnicha. - Siedlce : 


Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny,  2012.-(Studia Comeniana Sedlcensia,  
ISSN  2084-3526 ;  t. 4)
JANION Maria

Gorączka romantyczna / Maria Janion. - Wyd. 2. - Gdańsk : słowo/obraz terytoria, 2007. – (Klasyka Światowej Humanistyki)


JUUL Jesper,  ØIEN Monica

Przestrzeń dla rodziny / Jesper Juul, Monica Øien ; przeł. z jęz. norw. Anna Marciniakówna. - Podkowa Leśna :  Wydawnictwo Mind,  2012. / [Zakup z grantu]


KANT Immanuel

Pisma po roku 1781 / Immanuel Kant ; red. nauk. Marek Jankowski [et al.]. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.


KAROWSKA-KOPERWAS Magdalena

Moja mama jeździ na wózku / Magdalena Karowska-Koperwas ; [il. Arkadiusz Wilczek]. - Warszawa : Fundacja Otwórz Oczy, [2009]. – (Porozmawiajmy o Uczuciach)


KĄDZIOŁKA Władysław

Dialog źródłem wychowania w rodzinie / Władysław Kądziołka. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012. / [Zakup z grantu]


KIERUNEK 

Kierunek kultura :  w stronę żywego uczestnictwa w kulturze /  red. Wojciech Kłosowski. -Warszawa :  


Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki,  2011.
KOMPETENCJE

Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie :  = Multilingual competences for professional and social success in Europe  / red. Hanna Komorowska, Jolanta Zając. -

Warszawa :  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,  2012.
KUSTRA Czesław Adam 

Kobieta i praca w koncepcji wychowawczej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej (1831-1923)/ Czesław Kustra. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,  


2012.
KWIECIŃSKI Zbigniew 

Pedagogie postu :  preteksty - konteksty - podteksty /  Zbigniew Kwieciński. Kraków : Oficyna 


Wydawnicza "Impuls",  2012.
LEFEBVRE Henri 

The production of space /  Henri Lefebvre ; transl. by Donald Nicholson-Smith. - Malden [etc.] : 

Blackwell Publishing,  2012. / [Zakup z grantu]
LEFEBVRE Henri 

The urban revolution /  Henri Lefebvre ; transl. by Robert Bononno ; forew. by Neil Smith.

Minneapolis ; London :  University of Minnesota Press,  cop. 2003. / [Zakup z grantu]
LESZCZYŃSKI Adam

Dziękujemy za palenie : dlaczego Afryka nie może sobie poradzić z przemocą, głodem, wyzyskiem


i AIDS / Adam Leszczyński ; zdj. Krzysztof Miękus [et al.]. - Warszawa : Polska Akcja Humanitarna, 2012

 

LEWANDOWSKI Jan 

Kontrola zarządcza w szkole lub placówce oświatowej :  komentarz, przykłady, dokumentacja / Jan

Lewandowski. - Gdańsk :  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr,  2012.


ŁADYŻYŃSKI Andrzej

Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce / Andrzej Ładyżyński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. / [Zakup z grantu]


MATEJEK Józefa

Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych / Józefa Matejek. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008.

(Prace Monograficzne - Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie , ISSN 0239-6025 ; nr 507 ) / [Zakup z grantu]
MIĘDZY

Między negacją a afirmacją - czy kryzys oddziaływań pedagogicznych? /  pod red. Joanny Rutkowiak,

Danuty Wajsprych. - Kraków :  Oficyna Wydawnicza "Impuls",  2012. - ( Naukowe Forum Pedagogów 
Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego ; 7)
MOURSHED Mona, CHIJIOKE Chinezi, BARBER Michael 

Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze / [aut.: Mona Mourshed, Chinezi Chijioke, Michael Barber ; tł. Magdalena Pater]. - Warszawa : Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2012.


POŻEGNANIE

Pożegnanie z Matką Polką? : dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce / red. nauk. Renata E. Hryciuk i Elżbieta Korolczuk. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, cop. 2012.


PRASEK Cezary

Złota młodzież PRL : i jej obraz w literaturze i filmie / Cezary Prasek. - Warszawa : Bellona, cop. 2010.


PRZEŁOMY

Przełomy edukacyjne : dziedzictwo polskiej teorii i praktyki / red. nauk. Władysława Szulakiewicz.

Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. – (Biblioteka Historii Edukacji ; t. 1)
PRZYGOTOWANIE 

Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów / red. nauk. Anna Dudak, Katarzyna Klimkowska, 


Andrzej Różański. - Kraków :  Impuls,  2012.
RYDZEWSKA Marzena

Moja mama nie słyszy / Marzena Rydzewska ; [il. Arkadiusz Wilczek]. - Warszawa : Fundacja Venti : Fundacja Otwórz Oczy, [2009]. – (Porozmawiajmy o Uczuciach)


RYDZEWSKA Marzena

Moja mama nie widzi / Marzena Rydzewska ; [il. Arkadiusz Wilczek]. - Warszawa : Fundacja Venti : Fundacja Otwórz Oczy, [2009]. – (Porozmawiajmy o Uczuciach)


SKAŁBANIA Barbara

Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara 


Skałbania. - Wyd. 2. - Kraków :  Impuls,  2011.
SLOTERDIJK Peter 

Pogarda mas : szkic o walkach kulturowych we współczesnym społeczeństwie / Peter Sloterdijk ;

przeł. Bogdan Baran. - Warszawa :  Wydawnictwo Aletheia,  2012.
THEISS Wiesław

Troska i nadzieja : Działalność społeczno-wychowawcza ks. Henryka Szumana na Pomorzu w latach 1908-1939 / Wiesław Theiss. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.


URBAN Bronisław

Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – (Resocjalizacja) / [Zakup z grantu]


UZALEŻNIENIA

Uzależnienia w praktyce klinicznej : zagadnienia diagnostyczne / pod red. Barbary Bętkowskiej-Korpała ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009. / [Zakup z grantu]


WAŁĘGA Agnieszka

Polskie podręczniki i wydawnictwa pomocnicze do historii wychowania okresu zaborów i II Rzeczypospolitej / Agnieszka Wałęga. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. -

(Biblioteka Historii Edukacji ; t. 2)
WCZESNE

Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym / Krystyna Barłóg [at al.] - Rzeszów : Mitel, 2011.


WOJCISZKE Bogdan

Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. / [Zakup z grantu]


WRÓBLEWSKA urszula

Oświata Tatarów w Drugiej Rzeczypospolitej / Urszula Wróblewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2012.


WYCHOWANIE

Wychowanie i kształcenie w systemach politycznych : praca zbiorowa / pod red. Elmara Anhalta i Dariusza Stępkowskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Saleziańskie, 2012. – (Educatio)


ZAWIROWANIA

Zawirowania systemu edukacji : z perspektywy socjologicznych warsztatów badawczych / red. nauk. Marta Zahorska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012.


Z PEDAGOGIKĄ 

Z pedagogiką przez życie : studia i drogi życiowe we wspomnieniach absolwentów pedagogiki 


Uniwersytetu Gdańskiego rocznik 1968-1972 :  książeczka wydana z okazji III Zjazdu Absolwentów 
zorganizowanego w 40. rocznicę ukończenia studiów Gdańsk, 15 września 2012 / [red. Wacław 
Bielecki]. - Gdańsk :  [s. n.],  2012  (Pelplin :  Drukarnia Wydawnictwa "Bernardinum").
ZWOLIŃSKI Andrzej

Krzywdzone dzieci : zagrożenia współczesnego dzieciństwa / Andrzej Zwoliński. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012. / [Zakup z grantu]


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna