Aukcje internetowe Serwisy ogłoszeniowe Sklepy internetowePobieranie 75.28 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar75.28 Kb.
Wykład 5

MODELE HANDLU ELEKTRONICZNEGO
Problematyka wykładu:

 1. Aukcje internetowe

 2. Serwisy ogłoszeniowe

 3. Sklepy internetowe

 4. Pasaże handlowe

 5. Rynki elektroniczne

 6. Wirtualne giełdy

 7. E-commerce na świecie – dane statystyczne

 8. Przykłady funkcjonujących rozwiązań e-commerce na świecie i w Polsce


AUKCJE INTERNETOWE

Aukcje internetowe to model biznesu charakterystyczny dla sektorów: B2C, C2C i C2B

Termin ten można rozumieć jako:

  • serwis internetowy, gdzie odbywają się transakcje oparte na licytacjach kupowanych dóbr i usług

  • sam proces licytacji danego towaru wystawionego na sprzedaż w serwisie aukcyjnym

Podstawowe rodzaje aukcji:

  • aukcje klasyczne (angielskie)

  • aukcje holenderskie

  • aukcje jedno i wielokrotne (równoległe)

  • aukcje błyskawiczne

  • aukcje przetargowe

  • aukcje odwrócone

  • aukcje wertykalne i horyzontalne

Aukcje klasyczne:

  • polegają na podbijaniu ceny wyjściowej przez osoby, które przystąpiły do licytacji

  • aukcja kończy się po ustalonym z góry okresie czasu

  • przedmiot zostaje sprzedany, jeśli jego cenę wylicytowano na poziomie przekraczającym wstępnie ustaloną przez sprzedającego cenę minimalną

Aukcje holenderskie:

  • licytacja odbywa się ,,w dół’’

  • sprzedający ustala dwie ceny – wywoławczą i minimalną

  • cena wywoławcza jest jednocześnie najwyższą z oferowanych

  • jest ona automatycznie obniżana zgodnie z algorytmem wybranym przez sprzedawcę, aż do ceny minimalnej, po której jest on skłonny sprzedać dany produkt

  • osoby licytujące mogą tylko raz podać cenę, którą są skłonni zapłacić za licytowany produkt

  • aukcję wygrywa osoba oferująca najwcześniej najwyższą z cen

Aukcje wielokrotne:

  • polegają na tym, że sprzedający ma możliwość zaoferowania w jednej licytacji kilku identycznych produktów

  • dzięki temu wyroby sprzedawane są ostatecznie kilku zwycięzcom licytacji po cenach jakie wylicytowali

Aukcje błyskawiczne:

  • czas przeznaczony na licytację jest bardzo krótki – najczęściej do 60 minut

  • często nie określa się tutaj ceny minimalnej, a cena wyjściowa jest bardzo niska

  • aukcja kończy się po ustalonym czasie, a jej zwycięzcą zostaje osoba, która do tego momentu wylicytuje najwyższą kwotę

Aukcje szkockie – pewna odmiana aukcji błyskawicznej:

  • trwają 48 godzin

  • cena minimalna, jak i kwota podbicia są ustalone na 1 zł

  • w Polsce ten rodzaj aukcji jako pierwszy zaoferował serwis Aukcja.com

Aukcje przetargowe:

  • zainteresowani nabyciem danego dobra składają swoje oferty z ceną jaką są w stanie zapłacić

  • oferenci nie znają ani ceny minimalnej (która nie zawsze musi być ustalona), ani propozycji pozostałych uczestników aukcji

  • zwycięzcą zostaje ten, kto zaoferuje najwięcej

Aukcje odwrócone:

  • wystawia się produkty nie do sprzedania, tylko do kupienia

  • jest to swego rodzaju elektroniczna tablica ogłoszeń, gdzie prezentowane są oferty zakupu danego produktu, a licytują się między sobą osoby chcące ten produkt sprzedać

Aukcje wertykalne: aukcje branżowe, gdzie wystawia się towary z jednej branży, ewentualnie z kilku podstawowych

Aukcje horyzontalne: aukcje bardzo różnorodnych towarów z wielu branż

Dogrywki:

  • stosuje się w sytuacji, gdy kończy się czas przeznaczony na licytację, a osoby zainteresowane kupnem danego towaru w dalszym ciągu wytrwale licytują

  • w takim przypadku aukcja jest automatycznie przedłużana o ustaloną liczbę minut i kończy się, jeśli w przedłużonym czasie nie znajdą się chętni do podbijania ceny

Tabela: Ważniejsze serwisy aukcyjne na świecie i w Polsce
(Źródło: K. Olszewski, O. Krynicki, Licytowanie na ekranie, ,,PC World Komputer Online’’ z 18 lipca 2001: http://www.pcworld.pl/artykuły/9936.html)
Procedury poprzedzające czynne uczestnictwo w aukcjach i warunki płatności:

  • rejestracja w serwisie: należy podać podstawowe dane teleadresowe, wybrać niepowtarzalny login (nazwę użytkownika) i hasło

  • system aukcyjny przesyła maila z linkiem, na który należy kliknąć, aby potwierdzić rejestrację

  • czasami na adres pocztowy wysyłany jest pewien kod, który po wejściu na podaną w liście stronę należy podać wraz z hasłem

  • w niektórych przypadkach pracownicy danego serwisu weryfikują telefonicznie poprawność podanych informacji

  • koszty związane z realizacją dostawy ponosi albo nabywca (częściej), albo sprzedający – najczęściej decyduje o tym sprzedający, a sam system aukcyjny dopuszcza oba rozwiązania

  • oprócz tradycyjnych metod płatności (tj. przelewem lub za pobraniem) coraz częściej można spotkać obsługę kart kredytowych czy wirtualnych (np. Yahoo! Wallet)

  • do niedawna aukcje internetowe (zwłaszcza B2C i C2C) były darmowe; obecnie coraz więcej serwisów wprowadza opłaty (np. eBay, Allegro) – najczęściej stosuje się prowizję od zrealizowanych transakcji, która obciąża wystawiającego

  • można także pobierać opłaty za sam udział i możliwość wystawiania towarów – w tym przypadku z reguły stosowany jest ryczałt


Przykłady znanych i cenionych polskich aukcji
(Źródło: http://www.wapmagazine.pl/index.php?art=237)

Rysunek: Schemat budowy struktury serwisu aukcyjnego
Rysunek: Modelowy układ strony głównej serwisu aukcyjnego
Rysunek: Modelowy układ strony serwisu aukcyjnego prezentującej konkretny produkt
(Źródło: B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002, s. 122, 123 i 124)
SERWISY OGŁOSZENIOWE

Serwisy ogłoszeniowe – to jedna z najprostszych form e-commerce, często nie wyróżnia się ich jako osobnej kategorii handlu elektronicznego, traktując jako formę pomocniczą dla pozostałych rozwiązań

Serwisy tego typu to rodzaj elektronicznych tablic ogłoszeniowych udostępnionych w Internecie

Rozwiązania te są wykorzystywane zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne

Obecnie najbardziej popularną formą ogłoszeń są np. o pracy, czy kupna-sprzedaży

Serwisy ogłoszeniowe występują we wszystkich sektorach handlu elektronicznego

W przypadku serwisów ogłoszeniowych B2C bardziej sformalizowane są procedury zarówno rejestracji ogłoszeniodawców, jak i funkcjonowania niż ma to miejsce dla C2C, czy C2B

Serwisy ogłoszeniowe można podzielić na:

  • ogólnodostępne – zwłaszcza C2C i B2C – korzystać z nich mogą wszyscy użytkownicy Internetu

  • ograniczone do ściśle określonej grupy zarejestrowanych użytkowników (B2C i B2B)


Tabela: Najbardziej znane polskie serwisy ogłoszeniowe
(Źródło: B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, wyd. cyt., s. 129)
SKLEPY INTERNETOWE

Sklep internetowy – najpopularniejsza forma działalności e-commerce – serwis WWW umożliwiający przeglądanie, wybór i nabywanie towarów

Sklepy internetowe:

  • horyzontalne – sprzedające szeroki i płytki asortyment, przeznaczone dla szerokiej grupy odbiorców

  • wertytkalne – sprzedające wąski, ale głęboki, często niszowy asortyment, przeznaczone dla wyspecjalizowanej grupy odbiorców

W raporcie ,,eHandel B2C w Polsce’’ przygotowanym przez I-Metrię S.A. znaleziono w polskim Internecie 800 sklepów internetowych (A. Łamek, Polskie sklepy online A.D. 2001, ,,Internet’’ 2001, nr 5, s. 14)
Tabela: Dziesięć największych polskich sklepów internetowych online
(Źródło: M. Rzewuski, Z koszykiem przez Internet, ,,Pckurier’’ 2001, nr 8, wersja elektroniczna: http://www.pckurier.pl/archiwum/art.asp?id=4783)
Tabela: Krótka charakterystyka wybranych polskich sklepów internetowych
(Źródło: B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, wyd. cyt., s. 141)

Rysunek: Schemat działania sklepu B2C umożliwiającego regulowanie płatności kartami kredytowymi
Rysunek: Modelowy układ budowy pierwszej strony sklepu internetowego
Rysunek: Modelowy układ budowy strony sklepu internetowego prezentującej konkretny produkt
(Źródło: B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, wyd. cyt., s. 133, 136 i 137)
PASAŻE HANDLOWE - miejsca, gdzie zgrupowana jest oferta wielu sklepów internetowych

Ten typ handlu elektronicznego można podzielić np. według stopnia ,,wchłonięcia’’ indywidualnego sklepu przez pasaż:

  • pasaże będące zbiorem całkowicie niezależnych sklepów

  • pasaże całkowicie ,,wchłaniające’’ ofertę indywidualnego sklepu

  • pasaże mieszane – będące pewną kombinacją obu powyższych rozwiązań


Rysunek: Struktura pasażu handlowego
Rysunek: Modelowy układ budowy strony głównej pasażu handlowego
(Źródło: B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, wyd. cyt., s. 151 i 150)
Rysunek: Sklep Barnes&Noble – wejście na witrynę z portalu Yahoo! oraz poprzez bezpośrednie wpisanie adresu
WIRTUALNE RYNKI ELEKTRONICZNE B2B

Wirtualne rynki elektroniczne B2B – to internetowe miejsca wymiany towarów (produktów, półproduktów, surowców), gdzie spotykają się obie strony transakcji – kupujący i sprzedający

Wirtualne rynki internetowe:

  • są rozwiązaniami będącymi połączeniem wirtualnych katalogów, targów, serwisów aukcyjnych, ogłoszeniowych i sklepów

  • umożliwiają prowadzenie negocjacji online

  • służą zawieraniu transakcji i dostarczają cennych informacji oraz porad

  • w założeniu mają być centrami życia danej branży, miejscami, gdzie można znaleźć wszystkie potrzebne informacje istotne dla firm związanych z rynkiem (od wiadomości i przeglądu nowości po dokładne bazy danych o produktach i producentach oraz oferty pracy)

  • zmniejszają koszty poszukiwania i nabywania produktów oraz ich sprzedawania, jak również koszty działań marketingowych

Rynki horyzontalne:

  • są odpowiednikiem sklepów horyzontalnych

  • sprzedaje się na nich produkty (półprodukty, surowce) z wielu branż

  • na rynkach tych handluje się głównie dobrami finalnymi, z jakich korzystają przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarki

  • budują je albo firmy programistyczne, mające odpowiedni know how, albo wyspecjalizowani integratorzy, jak np. Commerce One (http://www.commerceone.com) czy Ariba (http://www.ariba.com). Często są to także spółki firmy programistycznej i telekomu

  • wśród światowych rozwiązań tego rodzaju można wymienić np. MRO (http://www.mro.com), czy BizBuyer (http://bizbuyer.com)

  • w Polsce do takich rynków można zaliczyć Marketplanet stworzony przez TP S.A. i Prokom S.A. oraz Xtrade – dzieło Optimusa, BRE i Commerce One

Rynki wertykalne:

  • są to rynki branżowe, gdzie sprzedaje się wiele różnorodnych produktów, ale ograniczonych do jednej, bardziej lub mniej szeroko zdefiniowanej branży

  • są one organizowane najczęściej przez:

  • konsorcja kupców – w myśl zasady ,,duży może więcej’’ – rynek daje im korzystniejszą pozycję przy negocjacjach cen czy warunków zakupu

  • konsorcja dostawców – chcące skrócić łańcuch dostaw


Tabela: Przykłady rynków branżowych na świecie i w Polsce
(Źródło: B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, wyd. cyt., s. 153)

Wyczerpujący spis światowych rynków B2B można znaleźć pod adresem:

http://www.internetb2blist.com

Wyszukiwarka / katalog polskich rynków elektronicznych mieści się m.in. w serwisach:

  • Kopernik.pl – http://www.kopernik.pl

  • E-Ocean.pl – http://www.e-ocean.pl


Inne podziały rynków wirtualnych

Podział rynków elektronicznych według Gartner Group:

  • Rynki towarowe – typowe rynki, na których handluje się produktami i usługami

  • Rynki biznesowo-usługowe – koncentrujące swą działalność na wybranych, specyficznych, wewnętrznych potrzebach przedsiębiorstw, np. logistyce czy usługach finansowych

  • Rynki zintegrowane – w pełni integrujące procesy biznesowe pomiędzy nabywcami i sprzedawcami

(Źródło: A. Kniaź, Nadchodzi wirtualny broker, ,,PCkurier 2000, nr 23 – http://www.pckurier.pl/archiwum/art.asp?id=737&rok=2000)

Podział rynków wirtualnych ze względu na podmiot, który je buduje i odgrywa na nim główną rolę:

  • Rynki kierowane przez kupujących (buyer driven marketplaces) – rynki stworzone przez duże firmy (np. General Motors, Ford, Daimler Chrysler), które były na tyle silne, aby narzucić ten sposób wymiany swym dostawcom

  • Rynki sterowane przez dostawców (supplier marketplaces) – ten rodzaj rynków w USA budują np. dostawcy z przemysłu samochodowego (Dana, Delphi Automotive Systems, Eaton, Motorola, TRW i Valeo) czy medycznego (Johnson & Johnson, GE Medical Systems, Baxter International, Abbott Laboratories oraz Medtronic)

  • Rynki kierowane przez ,,trzecią stronę’’ – budowane przez instytucje niezależne zarówno względem kupujących, jak i dostawców, np. rynek TechnologyNet stworzony dla resellerów i innych firm z branży IT

(Źródło: M. Rzewuski, Wirtualne bazary, ,,Pckurier’’ 2001, nr 2 – http://www.pckurier.pl/archiwum/art.?id=4553)
Profesorowie: Steven Kaplan z Uniwersytetu w Chicago i Mohanbir Sawney z Uniwersytetu Northwestern wyróżniają następujące rodzaje rynków elektronicznych:

  • Rynki MRO (MRO Hubsmaintenance, repair, operating: utrzymanie/konserwacja, naprawa, użytkowanie) – rynki horyzontalne służące systematycznemu dokonywaniu zakupów wkładów operacyjnych (tzn. zdolności produkcyjnych, pracy ludzkiej, spotów reklamowych, energii elektrycznej itp.). Towary i usługi wymieniane tą drogą są najczęściej niewielkiej jednostkowej wartości, jednak stanowią przeciętnie od 30% do 50% wydatków ponoszących je przedsiębiorstw. Przykłady: W.W. Grainger, Ariba, Commerce One, MRO, BizBuyer.com, Hire.com, TradeOut.com, DoveBid.com

  • Katalogi (Catalog Hubs) – rynki wertykalne, które umożliwiają systematyczne zaopatrywanie się firm we wkłady produkcyjne – tzn. towary potrzebne do produkcji (często nietypowe). Przykłady: Chemdex, SciQuest, Plasticnet.com, Testmart

  • Menedżerowie mocy (Yield Managers) – rynki horyzontalne pozwalające na okazjonalne zaopatrywanie się we wklady operacyjne. Pozwalają firmom błyskawicznie zwiększać lub zmniejszać moce przerobowe. Przykłady: Adauction.com, CapacityWeb.com, Elance, Employeease, Youtilities

  • Giełdy (Exchanges) – rynki wertykalne dające możliwość okazjonalnego zaopatrywania się we wkłady produkcyjne. Można tu kupować i sprzedawać towary potrzebne do produkcji. Transakcje odbywają się szybko i bez konieczności każdorazowego negocjowania szczegółów kontraktów i ustalania warunków. Ceny ustala się dynamicznie, poprzez negocjację w czasie realnym. Często kupujący i sprzedający nie znają nawet swej tożsamości. Przykłady: Altra Energy, e-Steel, IMX Exchange, PaperExchange

(Źródło: M. Lebiecki, Internerowe rynki B2B, ,,Modern Marketing’’ 2000, nr 9, s. 18)
Istnieją także rynki barterowe, gdzie dokonuje się wymiany bezgotówkowej

Przykłady: BigVine.com, BarterTrust.com, Lassobucks.com, Solve.com, w Polsce Barter.pl
Tabela: Dostawcy technologii e-rynków i ich udziałowcy
(Źródło: M. Rzewuski, Wirtualne bazary, ,,Pckurier’’ 2001, nr 2 – http://www.pckurier.pl/archiwum/art.asp?id=4553)

Najbardziej zanymi dostawcami technologii dla marketplace są:

  • Ariba – założyciel Ariba Network

  • Commerce One – twórca Market Site

  • Trilogy – MultiChannel Commerce

Oferują oni kompletne rozwiązania, a co za tym idzie – bardzo drogie

Dostarczają narzędzi do:

  • obsługi zamówień specjalnych

  • doradztwa podatkowego

  • dystrybucji

  • wystawiania faktur

  • płatności i tworzenia raportów

Rozwiązania tego typu najczęściej tworzone są przez partnerów, z których jeden dostarcza technologii, a drugi wiedzy o tradycyjnym rynku czy branży
Budując rynek elektroniczny należy pamiętać o kilku wymiarach tego przedsięwzięcia:

  • nawigacji

  • zawartej treści (content)

  • transakcjach

  • marketingu

  • bezpieczeństwie

  • komunikacji i społeczności

  • utrzymaniu serwisu

Serwis taki musi zawierać:

  • aktualne wiadomości z branży

  • raporty i opracowania analityczne

  • katalogi firm

  • informacje o targach, konferencjach prasowych i innych imprezach

Korzystnym jest wprowadzenie bloku porad i usług ekspertów z zakresu prawa, zarządzania, marketingu, księgowości itp.

Bardzo ważnymi elementami są te, które budują społeczność lojalnych użytkowników: np. fora dyskusyjne, czaty, grupy dyskusyjne

Ważne jest wzbogacenie struktury o serwisy ogłoszeniowe i aukcyjne

Winno się także wprowadzić możliwość powiadamiania użytkowników (email, SMS) o sytuacji na rynku, kolejnych przebiciach (w przypadku aukcji) itp.

Pamiętać należy o bezpieczeństwie i kreowaniu pozytywnego wizerunku rynku jako bezpiecznej, sprawdzonej, niezawodnej platformy wymiany
WIRTUALNE GIEŁDY

Wirtualne giełdy internetowe (e-marketplace):

  • są pewnym odpowiednikiem tradycyjnych giełd - to miejsca, gdzie dokonywane są transakcje kupna i sprzedaży

  • w odróżnieniu od rynków elektronicznych, nie ma tutaj rozgraniczenia na sprzedających i kupujących – obie strony transakcji mogą pełnić te role

Podstawowe rodzaje giełd wirtualnych:

  • platformy wirtualne – organizują handel elektroniczny w ramach jednej branży

  • giełdy horyzontalne – obejmują swoim zasięgiem różne sektory gospodarki

Rysunek: Rynek elektroniczny, a giełda wirtualna
(Źródło: B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, wyd. cyt., s. 161)
Przykładem polskiej giełdy towarowej jest Netbrokers (http://www.netbrokers.com)

Z zachodnich rozwiązań tego rodzaju jest The Patent & Licence Exchange (http://www.pl-x.com) - giełdę własności intelektualnych – patentów, licencji, technologii

Model ten stosuje się też np. na rynkach nieruchomości, towarowym czy walutowym

Giełdy B2B działają jako pośrednicy ,,kojarzący’’ potencjalnych partnerów – umożliwiają przeprowadzenie transakcji, ale same w nich nie uczestniczą ani nie reprezentują interesów kontrahentów

W tworzenie internetowych giełd B2B zaangażowali się potentaci starej ekonomii:

  • w 2004 r. rywalizujące ze sobą koncerny DaimlerChrysler, General Motors i Ford Motor utworzyły wspólną branżową giełdę internetową Convisint, na której z czasem zawierana będzie większość transakcji z dostawcami, a w przyszłości, po upływie 3-5 lat praktycznie wszystkie transakcje o wartości ok. 250 mld dolarów rocznie

  • e-giełda Transora ma obsługiwać m.in. producentów żywności i środków czystości, dostawców niezbędnych do ich wytworzenia surowców oraz sprzedające je sklepy. Jej głównymi udziałowcami są Coca-Cola i Procter&Gamble

  • w 2002 r. powstała Industria, stworzona przez koncerny DuPont i Chamdex, skupiająca firmy związane z przetwórstwem ropy naftowej i jej pochodnych

  • EMarketplaces dla firm z sektora teleinformatycznego uruchomiły wspólnie IBM, Hitachi, LG Electronics, Matsuchita, Seagate i Toschiba

(Źródło: Aukcje internetowe i wirtualne giełdy, ,,WAPmagazine’’ 2005, nr 11 – http://www.wapmagazine.pl/index.php?art.=237)
E-COMMERCE NA ŚWIECIE – DANE STATYSTYCZNE
Tabela: Broadband access in OECD countries per 100 inhabitant
Przykłady funkcjonujących rozwiązań e-commerce na świecie i w Polsce

AMAZON.COM

Amazon.com (http://www.amazon.com) jest sztandarowym przykładem firmy Nowej Ekonomii

Jest jednym z pionierów e-commerce – podobnie jak Direct Line, QVC, Dell, Levi Strauss, Tesco

Działalność firma rozpoczęła w jednym z garaży w Seattle w lipcu 1995 r.

Jej założycielem i prezesem jest JEFFREY P. BEZOS – jego osobie firma zawdzięcza najwięcej

Przez długi czas Amazon.com była księgarnią internetową, największą na świecie

Jednak od pewnego czasu spółka dywersyfikuje swą działalność poszerzając oferowany asortyment

W chwili obecnej Amazon.com jest ,,barometrem’’ koniunktury internetowej na rynku – notowania jej akcji mają wpływ na postrzeganie innych przedsiębiorstw z branży, i to nie tylko tych z USA

Spółka prowadzi cztery regionalne wersje serwisu skierowane do klientów z


Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Japonii

Nie ogranicza się tylko do serwisu www.amazon.com - inwestuje także w obiecujące przedsięwzięcia e-commerce:

  • Drugstore.com (http://www.drugstore.com) - sklep online sprzedający kosmetyki i lekarstwa

  • Ashford.com (http://www.ashford.com) - sklep z artykułami luksusowymi sprzedający drogie zegarki, perfumy, akcesoria ze skóry, okulary przeciwsłoneczne, pióra, długopisy

  • EZiba.com (http://www.eziba.com) - sklep sprzedający wyroby rękodzielnicze z całego świata

Własnością firmy jest także Internet Movie Database (http://www.imdb.com) - wyczerpująca baza danych o ponad 250 tys. filmów i programów rozrywkowych, a także około miliona informacji o obsadach i ekipach tworzących poszczególne produkcje – od 1891 do dziś

Podział oferty Amazon.com na działy:

  • Aukcje

  • Artykuły dla dzieci i niemowląt

  • Książki (tradycyjne i elektroniczne)

  • Aparaty, kamery, zdjęcia

  • Samochody – sprzedaż samochodów online przy współpracy z serwisem CarsDirect.com

  • Telefony komórkowe i akcesoria

  • Komputery

  • Oprogramowanie

  • Gry video (na PC i PlayStation)

  • Rachunek firmy – serwis umożliwiający szybkie dokonywanie zakupów na rachunek przedsiębiorstwa

  • DVD

  • Elektronika

  • Upominki

  • Zdrowie i uroda

  • W kinie – zbiór informacji o repertuarze kin we wszystkich stanach USA

  • Wyposażenie domu i kuchni

  • Muzyka

  • Wyposażenie ogrodów

  • Wyprzedaże

  • Narzędzia

  • Zabawki i gry dla dzieci

  • Filmy video VHS

  • Twoje rekomendacje

  • Twój sklep

  • ZShop

Serwis umożliwia doskonałą personalizację – zarejestrowani klienci mogą tworzyć ,,swój’’ sklep z ofertą dopasowaną do własnych, indywidualnych zainteresowań i potrzeb

Zapamiętywane są nie tylko szczegółowe dane dotyczące poprzednio dokonywanych zakupów, ale także po kliknięciu na zakładkę My Store pojawia się dokładna historia produktów, jakie oglądał internauta na stronach Amazon

Klienci mogą również tworzyć:

  • listy życzeń – listę pożądanych zakupów, która będzie pomocna, jeśli ktoś ze znajomych zechce mu zrobić prezent

  • listy ulubionych stron

  • listy swoich przyjaciół, które pozwalają np. na informowanie ich o wszelkiej aktywności tych osób w serwisie Amazon (tzn. np. napisanych recenzjach, opiniach, a także stworzonych przez nich listach życzeń)

Marketingowe sposoby przyciągania i zatrzymania klientów:

  • możliwość subskrypcji newslettera – można dokładnie wybrać zagadnienia i działy sklepu, z których maja pochodzić informacje, o jakie chce się być powiadamianym

  • Amazon.com Associates Program – program partnerski, za każdego klienta, który trafi na strony Amazon.com ze strony partnerskiej i dokona zakupu, właściciel serwisu otrzyma od 5% do 15% prowizji

  • Movers & Shakers – ranking produktów prezentowanych według działów głównych sklepu, których sprzedaż wzrosła w ciągu ostatnich 24 godzin najszybciej

  • Programy sprzedaży książek na Amazon przygotowane dla wydawnictw: Amazon.com Advantage i Amazon.com Advantage Professional (przeznaczony dla firm wydających książki specjalistyczne, często o wyższych cenach). Program działa w ten sposób, że zainteresowane wydawnictwo wysyła do Amazon kilka sztuk danej książki (od 2 do 5). Gdy pozycje te znajdują nabywców sklep wysyła maila z prośbą o uzupełnienie zapasów. Amazon w zamian za sprzedaż książek pobiera opłatę w wysokości aż 55% ceny sprzedaży

  • Możliwość sprzedaży używanych książek, także w wersjach kolekcjonerskich czy okolicznościowych (umożliwia to Amazon.com Marketplace)

  • Strony prezentujące klientów – mają oni możliwość stworzenia strony, gdzie w kilku zdaniach mogą zaprezentować siebie i swoje zainteresowania

  • Specjalna karta VISA dla klientów sklepu

  • Corporate Accounts – szybkie zakupy na rachunek firmy

  • Możliwość pobrania pełnych wersji wybranych utworów lub ich fragmentów dostępnych w formacie mp3 lub liquidaudio. W Amazon jest specjalny serwis Free Download w dziale Muzyka

  • Przywiązywanie dużej wagi do rzetelnej informacji o sprzedawanych produktach. Służy temu serwis Info Center – rodzaj pomocnika, doradcy wprowadzającego w tajniki wyrobów

  • Serwis In Theatres zawierający informacje o filmach wyświetlanych w kinach USA, oferujący także możliwość subskrypcji newslettera z repertuarem kin

  • Laboratorium fotograficzne robiące odbitki z nadesłanych przez klientów zdjęć cyfrowych (a także wywołujący filmy tradycyjne) – pierwsze 10 odbitek gratis

  • Gift Wizard – pomoc przy wyborze prezentów. Jest to lista pomysłów na upominki posortowana według płci oraz upodobań, zainteresowań, hobby, okazji itp.

  • Opcję ,,Powiadom przyjaciela o tym produkcie’’

  • Amazon Marketplace – oferta tylko dla firm z USA – możliwość aprzedaży produktów używanych tego samego rodzaju jakie aktualnie oferuje Amazon

Rysunek: Strona główna Amazon.com

EBAY


Firma eBay (http://www.ebay.com) powstała w 1995 r. Jej siedziba mieści się w San Jose w Kalifornii

Założyciele: Pierre Omidyar i Jeff Skoll

Od 1998 r. dyrektorem zarządzającym firmy jest Meg Whitman

eBay – to największy, najpopularniejszy i najbardziej lubiany na świecie serwis aukcyjny

Misja firmy: ,,Pomóc praktycznie każdemu handlować praktycznie wszystkim na Ziemi’’

EBay działa na wielu rynkach

Prowadzi wersje regionalne serwisu przeznaczone dla krajów o największym potencjale e-commerce: Australii, Austrii, Francji, Irlandii, Japonii, Kanady, Korei, Niemiec, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii

Firma nie ogranicza swej działalności jedynie do Internetu

Jest posiadaczem Butterfields Auctioneers i Kruse International, które prowadzą tradycyjne (offline) domy aukcyjne handlujące sztuką, antykami, samochodami zabytkowymi itp.

Główne kategorie, na jakie podzielony jest serwis:

  • Antyki i sztuka

  • Książki

  • Biznes, biuro i przemysł

  • Ubrania i akcesoria

  • Monety

  • Kolekcje

  • Komputery

  • Elektronika

  • Lalki i misie

  • Dom i ogród

  • Wyroby jubilerskie

  • Klejnoty i zegarki

  • Muzyka

  • Znaczki

  • Artykuły fotograficzne

  • Szkło i porcelana

  • Nieruchomości

  • Artykuły sportowe

  • Bilety i podróże

  • Zabawki i hobby

  • Oraz kategoria ,,wszystko inne’’

Serwis systematycznie przekształca się w rodzaj gigantycznego rynku elektronicznego

W 2001 r. wprowadzono eBay Stores – możliwość budowania i umieszczania sklepów elektronicznych w serwisie

Czynniki, które zadecydowały o sukcesie firmy:

  • kompletność zastosowanych rozwiązań służących zawieraniu transakcji

  • programy bezpieczeństwa budujące zaufanie do firmy

  • niższe koszty transakcji dokonywanych w eBay niż w sposób tradycyjny

  • łatwość korzystania z zastosowanych w serwisie rozwiązań

  • różnorodność dopuszczalnych sposobów płatności

  • eBay Anywhere – dostęp do serwisu m.in. przez WAP

  • programy lojalnościowe – budowa społeczności użytkowników

  • serwisy stanowiące wartość dodaną do samych zakupów – zawierające przydatne informacje istotne zarówno przed, jak i po transakcji

Serwis dba także o kreowanie właściwego wizerunku

Prowadzi własną fundację – w latach 1998 – 2001 przyznano 2 500 000 USD dotacji dla ponad 75 organizacji non-profit

Urządzane są też specjalne aukcje charytatywne mające na celu wspieranie fundacji
Rysunek: Strona główna eBay


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna