Autorski program językowy „Discover London Londyn i jego tajemnice.”Pobieranie 70.63 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar70.63 Kb.


Autorski program językowy

Discover London -Londyn i jego tajemnice.”


realizowany przez nauczycielkę języka angielskiego mgr inż. Zofię Drygaś oraz nauczycielkę wychowania fizycznego mgr Agnieszkę Lesiak w Publicznym Gimnazjum w Grabinach.

When a man is tired of London, he is tired of life; for there is in London all that life can afford.”- Samuel Johnson

Gdy człowiek jest zmęczony Londynem, jest zmęczony życiem, bo Londyn ma wszystko, co życie może zaoferować.

Prawdziwość słów Samuel’a Johnson’a nasi uczniowie będą mieli szansę sprawdzić podczas realizacji kolejnego projektu językowego w naszym gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014, którego koordynatorem jest p. Zofia Drygaś.TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: od XI 2013r. do VI 2014r.
Projekt edukacyjno – językowy zaoferuje uczniom kontakt z żywym językiem angielskim podczas zadań językowych i nie tylko, miłe spotkania ze sztuką i kulturą oraz niezapomniane wrażenia z wizyty W Muzeum Madame Tussauds czy przejażdżki na London Eye.
Nauka języka oparta będzie na połączeniu dwóch metod: „Total Immersion” (zanurzenie w języku) oraz metody komunikatywnej rozwijającej umiejętność swobodnego porozumiewania się.

Poprzez realizację programu chcemy umożliwić uczniom praktyczne sprawdzenie swoich umiejętności językowych w naturalnych sytuacjach połączonych z poznaniem kultury kraju i bardzo atrakcyjnym zwiedzaniem.


Czy można nauczyć się języka angielskiego w Londynie? Czy można zwiedzić Londyn w czasie roku szkolnego? Czy da się pogodzić przyjemne z pożytecznym? To pytania, które nurtować nas będą podczas realizacji projektu, i na które spróbujemy odpowiedzieć podczas jego analizy.

Projekt ma również pomóc uczniom w praktycznym opanowaniu przez nich „żywego" języka, ułatwić swobodę wypowiedzi w codziennych sytuacjach w stopniu wystarczającym do swobodnego i bezproblemowego funkcjonowania w międzynarodowych środowiskach. Projekt ten ma również zapewnić rozwijanie zainteresowań naukowych uczniów, a także podnieść jakość oferty edukacyjnej szkoły przyczyniając się znacznie do lepszych wyników w nauce uczniów z jednej strony, a prestiżu i oceny szkoły z drugiej.


Zarówno wszyscy uczący się jak i lektorzy znają problem związany z przełamaniem bariery mówienia. Znamy już trochę słówek, trochę gramatyki, a nadal nic nie możemy powiedzieć. W procesie nauczania potrzebne jest nam przełamanie tej bariery – im wcześniej się to stanie tym lepiej. Wyjazd do Londynu ma właśnie być tym impulsem. Padają czasem pytania czy na 6 - 7 dniowym wyjeździe można mówić o procesie nauczania. Ankiety wypełniane przez uczniów, którzy wzięli udział w poprzednim projekcie jednoznacznie wykazały, że warsztaty językowe w Londynie były bardzo cennym uzupełnieniem procesu nauczania (uczniowie uczestniczyli w zajęciach w King Street College w Londynie).
16 – osobowa grupa gimnazjalistów wyjedzie na 6 – dniową wycieczkę do Londynu już w maju. Uczestniczyć w nim będą uczniowie przejawiający szczególne zdolności językowe oraz zainteresowanie językiem angielskim i Wielką Brytanią. Grupa uczniów wyruszy w podróż po królewskim mieście Londynie w poszukiwaniu przygód i odkrywaniu jego tajemnic.
Czy gdyby Fileas Fogg, bohater powieści „W 80 dni dookoła świata”, żył w naszych czasach, mógłby odbyć swoją podróż bez opuszczania miasta? Dziś Londyn jest najbardziej zróżnicowanym etnicznie miejscem na Ziemi - tak przynajmniej mówią. Czy zatem podróżując pomiędzy mniejszościami, można poczuć jakby okrążało się glob? Jednym z celów projektu będzie właśnie sprawdzenie tej tezy oraz odkrycie jego tajemnic.

Jednym z miejsc, które odwiedzimy będzie Charing Cross. Jest to jedna z najruchliwszych stacji, przez wiktoriański budynek przewijają się przybysze z całego globu – wystarczy popatrzeć na ich twarze, ubiór, posłuchać języków i akcentów. Londyn ich przyciąga, tworząc wielokulturową mozaikę, a Londyńczykami stają się wszyscy ci, którzy aktualnie w nim się znajdują. Może więc wcale nie trzeba uganiać się za pociągiem, wynajmować statków czy kupować słonia, by przez 80 dni przeżyć wielką przygodę, poznać ludzi ze wszystkich zakątków świata i posłuchać języków, którymi się posługują? Może wystarczy na Charing Cross wsiąść w metro, które pod ziemią łączy kipiące różnymi kulturami ulice, puby, świątynie i targowiska?


Celem wycieczki będzie również poznanie kultury brytyjskiej oraz rozwijanie zdolności językowych uczniów. Wycieczka ta będzie najlepszą okazją do użycia języka angielskiego w codziennych sytuacjach oraz w grach i zabawach. Program wycieczki obejmuje najbardziej atrakcyjne miejsca w Londynie oraz do dodatkowych miejsc poza stolicą Wielkiej Brytanii. Wycieczka za Londyn w przepiękne rejony Anglii Cotswolds i zwiedzanie miasteczka Oxford ze słynnym uniwersytetem, wyjazd do Stratford – miejsce urodzenia Williama Szekspira oraz Warwick Castle.
Gwarantujemy uczniom niezapomniane wrażenia z pobytu w Londynie (w programie m.in.: najsłynniejsze muzea i galerie, rejs po Tamizie, przejazd kołem London Eye, stadion Chelsea, Tower of London, Big Ben, Westminster Abbey, Science Museum, Tate Gallery, Muzeum Figur Woskowych, Oxford Street i wiele innych atrakcji. Mam nadzieję, że wyjazd ten pozwoli uczniom na przełamywanie barier językowych, kulturowych oraz stereotypów. Przygotowany w ten sposób wyjazd, choć wymagać będzie dość sporego zaangażowania i  stanowił będzie dla nas duże wyzwanie, będzie cennym doświadczeniem nie tylko dla mnie, ale i dla uczniów.
Wycieczka ta ma nie tylko charakter rekreacyjny i kulturoznawczy, ale i przedmiotowy i jest dobrą inwestycją w przyszłość naszych uczniów.
Realizując projekt edukacyjny pt. „Londyn i jego tajemnice” w roku szkolnym 2013/2014 pragnę również rozbudzić w moich uczniach zainteresowanie kulturą i krajem Wielkiej Brytanii, aby zmotywować ich do nauki języka angielskiego. Według mnie to właśnie nauczyciele języków obcych powinni uświadamiać uczniom życiową przydatność nauczanego przedmiotu i przybliżyć im Europę. Dlatego zdecydowałam się na realizację w/w projektu.

Podejmując się realizacji tego programu pragnę też rozwinąć w uczniach postawę ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Wiemy, że język angielski jest ważnym środkiem komunikacji na całym świecie, i że członkostwo Polski w Unii Europejskiej i procesy zachodzące od kilkunastu lat w Europie wymagają od młodych ludzi znajomości języków obcych co jest nieodzowne dla ich przyszłych karier.


Priorytetem projektu będzie stworzenie uczniom warunków do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i szlifowania języka podczas pobytu i kontaktu z londyńczykami oraz polepszenie umiejętności konwersacji poprzez zajęcia w King Street College. Kolejny cel projektu to zaznajomienie uczniów z elementami kulturowo – cywilizacyjnymi Wielkiej Brytanii podczas zwiedzania najważniejszych zabytków Londynu i okolic oraz przełamywanie wśród uczniów stereotypów kulturowych i etnicznych, jak również rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe.
Swoimi działaniami chcę również udowodnić, że szkoła wiejska nie musi być „zacofana” w stosunku do szkół miejskich i może na równi korzystać z szans jakie dało nam członkostwo we wspólnej Europie. Myślę, że najlepszym sposobem na naukę języka obcego jest kontakt z „żywym językiem” oraz szlifowanie go podczas wyjazdu do danego kraju.
Cele edukacyjne:


 • sprawdzenie praktycznej umiejętności posługiwania się językiem angielskim, kontakt z tym językiem oraz próba komunikacji w sytuacjach pozalekcyjnych,

 • zaznajomienie uczniów z elementami kulturowo – cywilizacyjnymi Wielkiej Brytanii,

 • popularyzacja nauki języka angielskiego poprzez jego praktyczne użycie, doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną,

 • zapewnienie uczniom kontaktu z językiem obcym,

 • poszerzenie doświadczeń poprzez kontakt z kulturą innych krajów,

 • kształcenie tolerancji i otwartości dla innych ludzi i kultur,

 • rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania kulturą, historią i literaturą Wielkiej Brytanii,

 • zapewnienie dostępu do materiałów autentycznych typu prasa angielska,

 • rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe.W projekcie tym uczestniczyć będą uczniowie klas gimnazjalnych i będzie realizowany w ciągu całego roku szkolnego. Realizacja jego będzie przebiegała w trzech etapach:

Etap pierwszy - praca nad projektem
Przed wyjazdem do Londynu przygotujemy się merytorycznie do naszej wyprawy podczas cyklicznych spotkań, w czasie których każdy z uczniów będzie miał przydzielone zadania, z których postara się wywiązać jak najlepiej. Pod nadzorem nauczycieli wykonywane będą foldery, gazetki i prezentacje multimedialne. Jeden uczeń będzie naszym „księgowym projektu” i opracuje nam plan finansowy, tak aby nie zabrakło nam funduszy podczas pobytu w Londynie i zwiedzając okolicę.
Uczniowie sami zdecydują jakie miejsca chcą odwiedzić, opracują harmonogram pobytu, poznają najważniejsze zabytki Londynu i okolic wirtualnie, tak aby potem byli sami przewodnikami po poszczególnych częściach miasta. Sami też znajdować będą informacje na temat godzin otwarcia obiektów, cen wstępów do poszczególnych muzeów i przygotują mini-słownik i mini-przewodnik na potrzeby wyjazdu, a wszystko w myśl zasady: zaangażuj mnie, a nauczę się.
Projekt ten pozwoli nam na swobodny wybór zarówno treści jak i formy nauki zgodnie z zainteresowaniami i umiejętnościami, będziemy stosować prezentacje w Power Point, będziemy docierać do materiałów autentycznych - „Wirtualna podróż po Wielkiej Brytanii”. Przed wyjazdem oglądać będziemy filmy w języku angielskim, wyszukiwać niezbędnych informacji w publikacjach i prasie anglojęzycznej.
To wszystko będzie niezbędne, aby przygotować się merytorycznie do II etapu projektu jakim będzie wyjazd do Londynu.

Etap drugi - wyjazd do Londynu
16 - osobowa grupa gimnazjalistów wyjedzie na 5-dniową wycieczkę do Londynu. Wyjazd ten będzie łączył elementy nauki języka angielskiego ze wspaniałą przygodą podczas zwiedzania brytyjskiej stolicy .

Wśród atrakcji znajdą się: • zwiedzanie słynnych parków (Hyde Park, Kensington Park, Regent’s Park ),

 • Trafalgar Square, Leicester Square, Globe Theatre, Covent Garden,

 • Soho, Opactwo Westminster,

 • Kew Garden’s, British Museum, Camden Town, River Thames cruise

 • Paul’s Cathedral, Science Museum, Natural History Museum,

 • zwiedzanie National Gallery, Tate Gallery,

 • przejażdżka London Eye, Chelsea Stadium tour,

 • wizyta w słynnym Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds,

 • uroczysta zmiana warty przy Buckingham Palace, Oxford Street

 • wycieczka w przepiękne rejony Anglii – Cotswolds i zwiedzanie Oxford, Stratford oraz Warwick Castle.

Uczniowie wezmą też udział w warsztatach językowych w jednej ze szkól językowych - King Street College, gdzie pod okiem fachowców szlifować będą swoje umiejętnośći językowe.

Nauka w dynamicznym, swobodnym środowisku, gdzie nikt nie czuje się jak w szkole, a zrelaksowane, ale stymulujące otoczenie pozytywnie wpływa na szybkość postępów ma spowodować, iż wypowiadać się będą z dużo większą swobodą niż w środowisku szkolnym.
Myślę, że praktyczne ćwiczenie języka angielskiego w naturalnych sytuacjach, z przewodnikami w muzeach, w hostelu, a także z Londyńczykami w sklepach, czy na ulicach będzie doskonałą szansą na wypróbowanie swoich umiejętności językowych i mobilizacja do dalszej nauki.

Etap trzeci - ewaluacja i prezentacja projektu


W celu dokonania ewaluacji programu wykorzystane zostaną różne narzędzia:

 • przeprowadzę konkurs dotyczący zagadnień kulturowych i historycznych Wielkiej Brytanii – pytania będa sformułowane w języku angielskim i dotyczyć będą wyłącznie zagadnień związanych z kulturą, geografią , ciekawostkami realioznawczymi omawianymi podczas zajęć edukacyjnych w procesie pracy nad projektem oraz nabytych podczas zwiedzania i pobytu w Londynie i okolicach,

 • narzędziem badawczym będzie ponadto ankieta ewaluacyjna skierowana do uczniów i ich rodziców oraz wywiad focusowy z grupą uczniów zaangażowanych w projekt.


Prezentacja efektów projektu


 • Uczniowie zaprezentują efekty swojej pracy po powrocie z Londynu na forum szkoły. Zostaną podzieleni na grupy zadaniowe i każda grupa zaprezentowała swój produkt finalny – będa to prezentacje multimedialne, filmy z ich pobytu ukazujące „ tajemnice Londynu”, lekcji konwersacji w King Street College, na stadionie Chelsea, foldery o modzie, ulubionych daniach Anglików.


Spodziewane efekty:
Uczniowie:

 • Rozwiną się pod względem intelektualnym i duchowym.

 • Poszerzą swoja wiedzę na temat kultury, tradycji, historii Wielkiej Brytanii.

 • Polepszą swoje umiejętnośći językowe we wszystkich obszarach -mówienie, słuchanie, rozumienie co przyczyni się do uzyskania lepszych wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.

 • Wzrośnie ich motywacja do nauki języka obcego.

 • Nabędą większego doświadczenia w wykorzystaniu ICT podczas pracy nad projektem i prezentacjami multimedialnymi.

 • Nabędą większego „obycia w świecie”, nauczą się poruszać metrem, kupować bilety, poruszać się po lotnisku tak, aby w przyszłości samemu móc polecieć do innego kraju.

 • Nauczą isię wyszukiwać niezbędne informacje przed wyjazdem do obcego kraju zarówno w prasie anglojęzycznej jak i w Internecie.

 • Projekt będzie poszerzeniem oferty edukacyjnej szkoły, a zarazem promocją jej w środowisku.

Mam nadzieję, że dzięki realizacji projektu nauka języka angielskiego stanie się dla nich ciekawsza, praca nad projektem bardziej wszechstronnie ich będzie kształcić oraz wymagać od nich będzie większego zaangażowania i kreatywności. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne podczas projektu znacznie poszerzą ich umiejętności lingwistyczne i zainteresowania.


Wyjazd ten nie będzie organizowany za pośrednictwem biura podróży czy też agencji specjalizującej się w wyjazdach szkolnych, gdyż byłoby to zbyt drogie. Przelot na miejsce przygotowywany zostanie przeze mnie samodzielnie co znacznie obniży jego koszty. Będę przewodnikiem młodzieży po Londynie, a bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i rezerwacja hostelu zostaną przygotowane przez mnie „online” co również pozwoli na oszczędności.


TECHNIKI PRACY:

W celu uzyskania założonych osiągnięć przewiduje się zastosowanie poniższych technik pracy:


- Projekt – pozwoli uczniom na swobodny wybór zarówno treści jak i formy nauki. Uczniowie sami rozdzielą pomiędzy sobą zadania zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami.


- Techniki multimedialne

• Internet – docieranie do materiałów autentycznych
- „wirtualna podróż” po Wielkiej Brytanii.
• Programy komputerowe
- programy w języku angielskim,
- tworzenie prezentacji Power Point.
• Video- prezentowanie materiałów kulturowych
- oglądanie filmów i programów w języku angielskim
• Wyszukiwanie informacji w publikacjach i prasie anglojęzycznej.

Wyjazd językowo – krajoznawczy do stolicy Wielkiej Brytanii Londynu, który stworzy wspaniałe warunki pogłębienia umiejętności językowych, jak również uwrażliwienia na kulturowe bogactwo świata oraz zmotywuje uczniów do nauki języka angielskiego.TREŚCI
Obejmują poznawanie tradycji, zwyczajów, instytucji, społeczeństwa Wielkiej Brytanii, a także norm zachowania w kontaktach z Brytyjczykami.
DZIAŁANIA:

Zajęcia dydaktyczne:


1. Wielka Brytania – szkic ogólny, charakterystyka poszczególnych krain
- Anglia
- Szkocja
- Irlandia Północna
- Walia
Wykonanie folderów reklamujących poszczególne krainy.

2. Tradycje i święta brytyjskie:


-Christmas, Halloween, Walentynki.
- Oglądanie filmów w wersji angielskiej.

3.Stworzenie publikacji multimedialnych w programie Power point –

„Niezwykłe i tajemnicze miejsca Londynu.”
„British sports celebrities”,

“British Food’,

“Our trip to London - a diary”

DOWODY PRACY:

- płyty CD ze stworzonymi przez uczniów prezentacjami Power Point („British food”, ”Our trip to London - a diary”, „British sports celebrities”...),


- folder zawierający informacje o miejscach”tajemnych” w Londynie,
- gazetka szkolna w języku angielskim poświęcona poszczególnym etapom projektu,
- fotografie,

- mini słownik polsko – angielski z podstawowymi zwrotami niezbędnymi w podróży do Wielkiej Brytanii,

- album w wersji dwujęzycznej o najważniejszych zabytkach i miejscach Londynu i okolic,

- Film z zajęć w King Street College,


- analiza ankiety ewaluacyjnej.

Ankieta ewaluacyjna dotycząca realizacji I etapu programu:

Odpowiedz na poniższe pytania zaznaczając wybraną przez siebie odpowiedź: TAK lub NIE.
1. Czy chętnie uczestniczyłeś/aś w projekcie?
TAK
NIE
2. Czy odniosłeś/aś korzyści z uczestnictwa w projekcie?
TAK
NIE
3. Czy treści były według Ciebie przedstawione w sposób zrozumiały i interesujący?
TAK
NIE
4. Czy forma prowadzenia zajęć była dla Ciebie ciekawa?
TAK
NIE
5. Czy stosowane przez nauczyciela metody pracy pozwoliły Ci aktywnie uczestniczyć w zajęciach?
TAK
NIE
6. Czy łączenie teorii z praktyką oraz stosowanie technik komputerowych i Internetu sprawiło, że omawiany materiał był dla Ciebie bardziej zrozumiały?
TAK
NIE
7. Czy w czasie zajęć mogłeś/aś samodzielnie zdobywać wiedzę?
TAK
NIE
8.Udziel krótkiej odpowiedzi:

Wymień jeden temat, którego realizacja podobała Ci się najbardziej.


……………………………………………………………………………………
Wymień zagadnienia, które sprawiały Ci najwięcej trudności.
……………………………………………………………………………………
Które tematy były Twoim zdaniem zbędne i dlaczego?
……………………………………………………………………………………
Podaj zagadnienia, o które chciałbyś/abyś wzbogacić program?

……………………………………………………………………………………............ Ankieta ewaluacyjna dotycząca realizacji II etapu programu:

Odpowiedz na poniższe pytania zakreślając wybraną przez siebie odpowiedź:
1. Wyjazd na taką wycieczkę był dla Ciebie:
A. wypoczynkiem
B. przygodą
C. możliwością poznania ciekawych miejsc Londynu
2. Czy program wycieczki:
A. odpowiadał Ci
B. nie zadowalał Cię

3. Wyjazd na wycieczkę pozwolił mi:
A.poznać bliżej kolegów z innych klas
B. zobaczyć coś ciekawego
C. dowiedzieć się ciekawych rzeczy
E. sprawdzić swoje umiejętności w kontakcie z „żywym” językiem

4. Czy chciałbyś wyjechać na taką wycieczkę jeszcze raz:
A.tak
B. nie
5. Jeżeli miałbyś wpływ na organizację wycieczki to zmieniłbyś:
A.miejsce wyjazdu
B. zwiedzane obiekty
D. inne
Odpowiedź uzasadnij:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Co dała Ci taka forma wypoczynku? Z czego jesteś najbardziej zadowolony?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II ETAP REALIZACJI PROGRAMU

Londyn i jego tajemnice”- wycieczka do Londynu.


Program 6-dniowej szkolnej wycieczki do Londynu organizowanej przez mgr inż. Zofię Drygaś oraz mgr Agnieszkę Lesiak.
Program wycieczki został przygotowany z myślą o tych wszystkich, którzy uczą się języka angielskiego i chcą poznać największe atrakcje turystyczne Londynu. Praktyczne ćwiczenie języka angielskiego w naturalnych sytuacjachz przewodnikami w muzeach, a także z Londyńczykami w sklepach, czy na ulicach – to doskonała szansa na wypróbowanie swoich umiejętności językowych i mobilizacja do dalszej nauki oraz praktyczne sprawdzenie swoich umiejętności językowych w „terenie”.

Wśród atrakcji zaplanowano m. in.:

 • zwiedzanie słynnych parków (Hyde Park, Kensington Park, Regent’s Park )

 • Trafalgar Square, Leicester Square, Soho, Oxford Street, National Gallery,

 • Covent Garden, Kew Garden’s, Hyde Park ze słynnym Speaker’s Corner,

 • Katedra św. Pawła, Westminster Abbey, Buckingham Pallace, Downing Street, Parlament, Big Ben,

 • zwiedzanie Science Museum, Natural History Museum, British Museum, Tate Modern Museum,

 • wizyta w słynnym Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds,

 • River Cruise – rejs po Tamizie,

 • London Eye,, Chelsea tour

 • Tower Bridge, Tower of London.

 • King Street college

 • Cotswolds (Oxford, Stratford, Warwick Castle) - wycieczka za Londyn.


Program zwiedzania:

Dzień 1 (czwartek).

Wyjazd w godzinach porannych. Przelot z Krakowa do Wielkiej Brytanii. Zakwaterowanie, następnie zwiedzanie centrum Londynu – • Oxford Street,

 • Trafalgar Square,

 • Leicester Square,

 • Soho.

Dzień 2 (piątek) PIĄTEK DLA KONESERÓW

Wycieczka za Londyn w przepiękne rejony Anglii Cotswolds i zwiedzanie miasteczka Oxford ze słynnym uniwersytetem, wyjazd do Stratford – miejsce urodzenia Williama Szekspira oraz Warwick Castle. Przyjazd do Londynu w godzinach wieczornych.Dzień 3 (sobota) SOBOTA Z KLASYKĄ

Zwiedzanie miasta - dzielnice Holborn i Charing Cross. Holborn- zaciszna i dystyngowana dzielnica Londynu skrywająca perły architektury ukryte w krużgankach i zaułkach. Niezwykła atmosfera Temple, budowli wzniesionej dla zakonu templariuszy, miesza się tu z powagą budynku Sądów Królewskich. • Buckingham Palace – londyńska rezydencja królowej, uroczysta zmiana warty,

 • Łuk Wellingtona,

 • Whitehall,

 • Opactwo Westminsterskie – miejsce spoczynku angielskich władców od XIII w, a także koronacji i ślubów królewskich,

 • Downing Street – oficjalna rezydencja premierów brytyjskich,

 • Parlament oraz Big Ben.

 • Wieczorem przejażdżka London Eye – największym kołem obserwacyjnym na świecie, Hyde Park.

 • Zwiedzanie Science Museum, Natural History Museum.

Dzień 4 (niedziela) Let's admire

Stojąc na Trafalgar Square, mając za sąsiadów admiralicję, rodzinę królewską, siedzibę rządu i kościoła, trudno nie zauważyć imponującego talentu architektów. Żeby nie dać się przytłoczyć monumentalnym budowlom konieczny będzie lunch w niezrównanym barze Terroirs.

Na mapie kursu pojawią się:


 • Tętniący kulturą St. Martin-in-the-Fields

 • National Gallery,British Museum

 • St. James's Park

 • Południowy brzeg Tamizy - rejs po Tamizie

 • Katedra Św. Pawła, Tower of London, Tower Bridge, Wieczór w okolicach Covent Garden.

Dzień 5 (poniedziałek) Just Perfect...

Wykwaterowanie z hostelu.

Trudno oprzeć się urokowi South Kensington – dzielnicy perfekcyjnej: wśród sal koncertowych i olśniewających muzeów ukryły się konsulaty i prywatne rezydencje, doskonałe jakby od niechcenia.Taką doskonałość łatwiej znieść pod warunkiem, że lunch czeka w surrealistycznej, hiszpańskiej restauracji Cambio de Tercio.​


 • Royal Albert Hall

 • Brompton Oratory

 • Warsztaty językowe w King Street College.

 • Chelsea tour

 • Zakup pamiątek.

Dzień 6 (wtorek) Back to Poland!

Śniadanie. Wylot do Polski w godzinach porannychCena obejmuje:

 • przelot samolotem,

 • dojazd do i z lotniska,

 • zakwaterowanie w hostelu, śniadanie

 • ubezpieczenie NNW,

 • wycieczka do Cotswolds (Oxford, Stratford, Warwick Castle),

 • bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,

 • bilety komunikacji miejskiej,

 • zajęcia w King Street College.


Program wycieczki może ulec zmianie i modyfikacji w zależnośći od potrzeb i możliwośći finansowych!

Opracowała: mgr inż. Zofia Drygaś


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna