Bachmann-medick, Doris. Cultural turns : nowe kierunki w naukach o kulturze / Doris Bachmann-Medick; przeł. Krystyna Krzemieniowa. Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. – (Disciplinae; 6) bergerPobieranie 22.15 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar22.15 Kb.
BACHMANN-MEDICK, Doris.

Cultural turns : nowe kierunki w naukach o kulturze / Doris Bachmann-Medick ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. – (Disciplinae ; 6)


BERGER, Roman

Zasada twórczości : wybór pism z lat 1984-2005 / Roman Berger ; [red. nauk. Krzysztof Droba, Stanisław Kosz]. - Katowice : Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, 2005.


BHABHA, Homi K.

The location of culture : with e new preface by the author / Homi K. Bhabha. - London ; New York : Routledge, 2008. – (Routledge Classics) / [Zakup z grantu]


BOELLSTORFF Tom 

Dojrzewanie w Second Life :  antropologia człowieka wirtualnego /  Tom Boellstorff ; przekł. Agata 


Sadza.- Kraków :  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  cop. 2012. - ( Seria Cultura)
CONCEPTS

Concepts of aesthetic education : Japanese and European perspectives / Yasuo Imai, Christoph Wulf (eds.). - Münster [etc.] : Waxmann, cop. 2007. – (European Studies in Education , ISSN 0946-6797 ; vol. 24).


CSETE, Joanne.

W poszukiwaniu równowagi : czeska polityka wobec substancji niedozwolonych / Joanne Csete. -

New York : Open Society Foundations, 2012. – (Studia nad Polityką Narkotykową )
DYDAKTYKA

Dydaktyka szkoły wyższej : skrypt przygotowany w ramach "Programu doskonalenia nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego" stanowiącego część projektu "Nowoczesny Uniwersytet - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersyetu Warszawskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki / Alicja Siemak-Tylikowska [et al.]. - [Warszawa] : Uniwersyet Warszawski, [2011].


EDUCATION

Education at a Glance :  OECD indicators / OECD. - Paris :  OECD,  2012.


EWALUACJA 

Ewaluacja w pracy socjalnej :  badania, kształcenie, praktyka / pod red. nauk. Joanny Szymanowskiej.Kraków :  Impuls,  2011.


 FIJAŁKOWSKI Adam 

Tradycja i nowatorstwo w Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komeńskiego / Adam Fijałkowski.

Warszawa :  Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,  cop. 2012.
FREIRE, Paulo

Education for critical consciousness / Paulo Freire. - Reprinted 2011 - New York ; London : Continuum, 2011. / [Zakup z grantu]


GIROUX, Henry A.

Disposable youth, racialized memories and the culture of cruelty / Henry A. Giroux. - New York ; London : Routledge, 2012. – (Framing 21st Century Social Issues) / [Zakup z grantu]


GIROUX, Henry A.

On Critical pedagogy / Henry A. Giroux. - New York ; London : Continuum, 2012. – (Critical Pedagogy Today Series) / [Zakup z grantu]


GIROUX, Henry A.

The abandoned generation : democracy beyond the culture of fear / Henry A. Giroux. - New York ; Houndmills, Basingstoke : Palgrave Macmillan, cop. 2003. / [Zakup z grantu]


GROWING

Growing gaps : educational inequality around the world / ed. by Paul Attewell, Katherine S. Newman. - New York : Oxford University Press, cop. 2010. / [Zakup z grantu]


HEWINGS, Martin.

Cambridge academic English : an integrated skills course for EAP : student's book : Advanced / Martin Hewings and Craig Thaine ; course consultant: Michael McCarthy. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012.


HISTORISCHE

Historische Anthropologie : zum Problem der Humanwissenschaften heute oder Versuche einer Neubegründung / Gunter Gebauer[et al]. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch, 1989. – (Rowohlts Enzyklopädie)


HOOKS, Bell

Teaching to transgress : education as the practice of freedom / Bell Hooks. - New York ; London : Routledge, 1994. / [Zakup z grantu]KULTUROWE

Kulturowe i edukacyjne problemy rozwoju współczesnej Azji / pod red. Joanny Marszałek-Kawy, Judyty Węgłowskiej i Ewy Kaji-Pilas. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. –(Biblioteka Azji i Pacyfiku).


KUPISIEWICZ, Czesław

Dydaktyka : podręcznik częściowo programowany / Czesław Kupisiewicz. - Wyd. 13 zm. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls, 2012. – (Pedagogika Nauce i Praktyce)


LEWANDOWICZ-NOSAL, Grażyna

Od czterech do sześciu : książki dla przedszkolaka / Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. – (Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; nr 4)LIHANOV, Al'bert Anatol'evič

Nikt / Albert Lichanow ; przekł. Walentyna Trzcińska ; [il. Marta Surowiec]. - Warszawa : Wydawnictwo "Trio", 2012.


MIĘDZY

Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece / pod red. Anny Marii Krajewskiej. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. – (Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; 3)


NOWOTNIAK Justyna

 Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej /  Justyna Nowotniak. - Wyd. 2. -Kraków :  Oficyna Wydawnicza "Impuls",  2012.


OEHLMANN, Christel Gisela.

O sztuce opowiadania : jak snuć opowieści, prawić baśnie, gawędzić i opowiadać historie : vademecum praktyka / Christel Gisela Oehlmann ; przekł. z jęz. niem. Michał Głażewski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. – (Pedagogika Waldorfska)


POZA

Poza paradygmaty : pedagogika międzykulturowa : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T. 2 / red. nauk. Ewa Ogrodzka-Mazur, Alina Szczurek-Boruta. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.


POZA

Poza paradygmaty : pedagogika wielostronna : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu. T. 1 / red. nauk. Ewa Ogrodzka-Mazur, Alina Szczurek-Boruta. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.


ROSS Alistair, DOOLY Melinda, HARTSMAR Nanny

Equalities and education in Europe : explanations and excuses for inequality / by Alistair Ross, Melinda Dooly and Nanny Hartsmar. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2012.


SAVIDAN, Patrick

Wielokulturowość / Patrick Savidan ; przeł. Ewa Kozłowska. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012. - (Terminus. Prolegomena ; 6)


SCHWALBE, Michael

Rigging the game : how inequality is reproduced in everyday life / Michael Schwalbe. - New York ; London : Oxford University Press, 2008.


SENNETT, Richard

Szacunek w świecie nierówności / Richard Sennett ; przeł. Jan Dzierzgowski. Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2012. (Spectrum)SOJA, Edward W.

Thirdspace : journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places / Edward W. Soja. – Malden : Blackwell Publishing, 2012. / [Zakup z grantu]


STACHOWICZ Katarzyna

Korczak /  Katarzyna Stachowicz.- Warszawa :  Buchmann,  cop. 2012. - ( Wielkie Biografie)


TACKLING

Tackling gender inequality, raising pupil achievement / ed. by Christine Forde. - Edinburgh : Dunedin Academic Press, cop. 2008. – (Policy and Practice in Education , ISSN 1479-6910 ; 20) / [Zakup


z grantu]
TAMBLYN, Doni

Śmiej się i ucz : 95 sposobów wykorzystania humoru do zwiększenia efektywności nauczania i szkolenia / Doni Tamblyn ; przeł. Dorota Wąsik. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009. - (Szkolenia - Wolters Kluwer Polska)


UNGEHEUER-GOŁĄB, Alicja.

Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. – (Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; 5)


UNGEHEUER-GOŁĄB, Alicja.

Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą : podręcznik / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Warszawa : Wydawnictwo SBP ; [Rzeszów] : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. – (Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; 2)


WĘCOWSKI, Marek

Sympozjon, czyli wspólne picie : początki greckiej biesiady arystokratycznej (IX-VII wiek p.n.e.) / Marek Węcowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2011. – (Parnassus)


WHITE, Harrison C.

Tożsamość i kontrola : jak wyłaniają się formacje społeczne / Harrison C. White ; przeł. Agnieszka Hałas. - Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2011. – (Współczesne Teorie Socjologiczne ; 18).


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna