Badanie autoasocjacji alkoholu oktylowegoPobieranie 12.69 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar12.69 Kb.
Spektroskopia Molekularna
Ćwiczenie 1A

BADANIE AUTOASOCJACJI ALKOHOLU OKTYLOWEGO

Substancja badana: oktanol (d=0.83 g/cm3)

Rozpuszczalnik: tetrachloroetylen

Skład roztworów:

Sporządzamy roztwór podstawowy: 1.5 cm3alkoholu + 30 cm3 C2Cl4.

Z tego roztworu sporządzamy kolejne:
Nr

Objętość roztworu podstawowego [cm3]

Objętość C2Cl4

[cm3]1

Roztwór podstawowy
2

8

2

3

6

4

4

4

6

5

2

8  • Obliczyć stężenia alkoholu w kolejnych próbkach, zakładając addytywność objętości.

  • Zarejestrować widma FT-IR próbek w kuwecie o grubości 0.55 mm.

  • Wyznaczyć molowy współczynnik absorpcji oktanolu.

  • Na podstawie absorpcji w maksimum obliczyć zawartość monomerów w roztworach przyjmując, że w roztworze nr 5 ich udział wynosi 100%WYMAGANIA DO ĆWICZENIA 1

ZE SPEKTROSKOPII MOLEKULARNEJ

Badanie wiązania wodorowego za pomocą spektroskopii

absorpcyjnej w podczerwieni
Literatura:


  1. Z. Kęcki - Podstawy spektroskopii molekularnej

  2. N. S. Isaacs - Fizyczna chemia organiczna

  3. Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych pod redakcją A. Rajcy

  4. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki chemicznej - pod redakcją Z. Kęckiego


UWAGA:

  • Przed przystąpieniem do ćwiczeń obowiązuje zaliczenie materiału objętego zakresem wymagań

  • Osoby nieprzygotowane nie zostaną dopuszczone do wykonywania ćwiczeń!


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna