Bank spóŁdzielczy w Końskowoli Internetowa Obsługa RachunkuPobieranie 310.68 Kb.
Strona1/6
Data30.04.2016
Rozmiar310.68 Kb.
  1   2   3   4   5   6


BANK SPÓŁDZIELCZY

w Końskowoli


Internetowa

Obsługa Rachunku

(instrukcja użytkownika)

Wersja 04

http://www.bskonskowola.pl

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie 7

Bezpieczeństwo 7

Hasło dostępu – indywidualne hasło dostępu klienta do Internet Bankingu, ustalone przez niego przy pierwszym logowaniu. Musi mieć co najmniej 8 znaków i musi w nim wystąpić co najmniej jedna duża litera, jedna mała litera i jedna cyfra 7

Konfiguracja 8

Logowanie do systemu 11

Menu główne programu 11

Zmiana hasła – umożliwia zmianę Twojego hasła dostępu do programu Internet Banking. W celu zmiany hasła musisz podać swoje stare hasło, nowe hasło i potwierdzić, powtarzając nowe hasło. Następnie kliknąć na poleceniu Wykonaj. 13

Hasła jednorazowe – polecenie umożliwia obsługę list haseł jednorazowych; szczegółowy opis znajdziesz w dalszej części instrukcji. 13

Parametry – umożliwia podanie adresu IP karty sieciowej komputera, zmianę sposobu autoryzacji operacji wykonanych przez Internet Banking; wybór rachunku głównego spośród dostępnych; wybranie odpowiedniej akcji (okna) po wykonaniu, wysłaniu lub zaakceptowaniu przelewu jednorazowego; wybór odpowiedniej strony kodowej spośród zaproponowanych przez System. 13

RACHUNKI 13

Przelewy jednorazowe 14

Przelew dowolny 14

Przelew dowolny 14

Przelew do ZUS 14

Przelew do ZUS 14

Przelew podatkowy 14

Przelew podatkowy 14

Przelew na rachunek własny 14

Przelew na rachunek własny 14

Przelew dowolny 14

Podaj datę wykonania operacji. Domyślnie System podpowiada aktualną datę, lecz użytkownik może dokonać jej zmiany (wyłącznie na datę przyszłą), posługując się listą wyboru roku, miesiąca i dnia lub korzystając z kalendarza poprzez kliknięcie na ikonkę . Musisz jednak pamiętać, by w dniu realizacji na rachunku były dostępne środki niezbędne do wykonania przelewu. Jeśli nie będzie wolnych środków przelew zostanie odrzucony chyba, że w Banku ustalono inną opcję. 14

Zaznaczenie kwadratu Dodaj odbiorcę do bazy kontrahentów rozszerza opcję i pozwala podczas wykonywania przelewu dodać nowego kontrahenta do listy kontrahentów krajowych. Należy wybrać grupę kontrahentów z rozwijalnej listy, do której chcesz go przydzielić, a następnie dodać krótki opis kontrahenta w celu szybkiej jego identyfikacji. 14

Parametr Dodaj do koszyka płatności domyślnie ustawiony na nie – taki przelew wymaga zatwierdzenia przez podanie hasła jednorazowego i trafia na listę przelewów oczekujących, skąd zostanie zrealizowany w odpowiednim czasie. Jeśli zaznaczysz na tak, wówczas przelew nie wymaga podania hasła jednorazowego i trafia na listę operacji w Koszyku płatności (patrz zakładka Koszyk płatności). Przelewy w Koszyku płatności możesz, zaznaczać/odznaczać w dowolnej konfiguracji, aby je grupowo usuwać lub akceptować za pomocą jednego hasła jednorazowego. Pozwoli to zaoszczędzić kody jednorazowe lub SMS-y z kodami. 14

Po wypełnieniu pól formularza, wybierz jedno z poleceń dostępnych w postaci przycisków: 15

Wyczyść – usunięcie wprowadzonych danych; 15

Wyczyść – usunięcie wprowadzonych danych; 15

Dalej >> - sprawdzenie przez program poprawności wprowadzonych danych. 15

Dalej >> - sprawdzenie przez program poprawności wprowadzonych danych. 15

W przypadku jakichkolwiek błędów, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, a następnie powrót do edycji danych przelewu. 15

Jeżeli formularz został wypełniony prawidłowo, nastąpi przejście do okna Przelew dowolny – krok 2/2, w którym akceptujesz przelew wprowadzając odpowiednie hasło z aktywnej listy haseł jednorazowych lub hasło przesłane sms-em (w zależności od ustaleń z Bankiem). Decyzję realizacji przelewu zatwierdzasz komendą Wykonaj lub możesz powrócić do edycji przelewu poprzez kliknięcie na przycisk Anuluj. 15

Prawidłowe zakończenie operacji wprowadzenia przelewu powinno zakończyć się wyświetleniem komunikatu: „Dyspozycja została przyjęta”. Od tej chwili, wprowadzony przelew pojawi się na liście przelewów oczekujących. Zostanie zrealizowany w wyznaczonym dniu w polu Data operacji w oknie Przelew dowolny – krok 1/2. 15

Jeśli przelew został skierowany do Koszyka płatności to czeka tam na akceptację (pojedynczą lub grupową) za pomocą hasła jednorazowego. Przelewy zaakceptowane z koszyka płatności zostają przeniesione na listę przelewów oczekujący skąd następnie są realizowane. 15

Przelew do ZUS 15

Wyczyść – usunięcie wprowadzonych danych; 17

Wyczyść – usunięcie wprowadzonych danych; 17

Dalej >> - sprawdzenie przez program poprawności wprowadzonych danych. 17

Dalej >> - sprawdzenie przez program poprawności wprowadzonych danych. 17

Jeśli przelew został skierowany do Koszyka płatności to czeka tam na akceptację (pojedynczą lub grupową) za pomocą hasła jednorazowego. Przelewy zaakceptowane z koszyka płatności zostają przeniesione na listę przelewów oczekujący skąd następnie są realizowane. 18

Przelew podatkowy do Urzędu Skarbowego 18

18


19

Wyczyść – usunięcie wprowadzonych danych; 20

Wyczyść – usunięcie wprowadzonych danych; 20

Dalej >> - sprawdzenie przez program poprawności wprowadzonych danych. 20

Dalej >> - sprawdzenie przez program poprawności wprowadzonych danych. 20

Jeśli przelew został skierowany do Koszyka płatności to czeka tam na akceptację (pojedynczą lub grupową) za pomocą hasła jednorazowego. Przelewy zaakceptowane z koszyka płatności zostają przeniesione na listę przelewów oczekujący skąd następnie są realizowane. 20

Przelew podatkowy – do innych organów podatkowych 20

Wyczyść – usunięcie wprowadzonych danych; 21

Wyczyść – usunięcie wprowadzonych danych; 21

Dalej >> - sprawdzenie przez program poprawności wprowadzonych danych. 21

Dalej >> - sprawdzenie przez program poprawności wprowadzonych danych. 21

Jeśli przelew został skierowany do Koszyka płatności to czeka tam na akceptację (pojedynczą lub grupową) za pomocą hasła jednorazowego. Przelewy zaakceptowane z koszyka płatności zostają przeniesione na listę przelewów oczekujący skąd następnie są realizowane. 21

Przelew na rachunek własny 22

Wyczyść – usunięcie wprowadzonych danych; 22

Wyczyść – usunięcie wprowadzonych danych; 22

Dalej >> - sprawdzenie przez program poprawności wprowadzonych danych. 22

Dalej >> - sprawdzenie przez program poprawności wprowadzonych danych. 22

Jeśli przelew został skierowany do Koszyka płatności to czeka tam na akceptację (pojedynczą lub grupową) za pomocą hasła jednorazowego. Przelewy zaakceptowane z koszyka płatności zostają przeniesione na listę przelewów oczekujący skąd następnie są realizowane. 22

Przelewy zdefiniowane 23

Wykonanie przelewu z listy przelewów zdefiniowanych nie wymaga autoryzacji hasłem jednorazowym (tylko dodanie, czyli zdefiniowanie przelewu wymaga autoryzacji hasłem jednorazowym); 23

Wykonanie przelewu z listy przelewów zdefiniowanych nie wymaga autoryzacji hasłem jednorazowym (tylko dodanie, czyli zdefiniowanie przelewu wymaga autoryzacji hasłem jednorazowym); 23

Wybierając przelew z listy wcześniej zdefiniowanych podajesz jedynie tytuł, kwotę i datę realizacji przelewu. 23

Wybierając przelew z listy wcześniej zdefiniowanych podajesz jedynie tytuł, kwotę i datę realizacji przelewu. 23

Przelew dowolny – służy do utworzenia nowego przelewu zdefiniowanego na dowolny rachunek. Wykonujesz podobne czynności jak przy wprowadzaniu danych i zapisywaniu przelewu jednorazowego, a także patrz opis poniżej. 23

Przelew dowolny – służy do utworzenia nowego przelewu zdefiniowanego na dowolny rachunek. Wykonujesz podobne czynności jak przy wprowadzaniu danych i zapisywaniu przelewu jednorazowego, a także patrz opis poniżej. 23

Przelew do ZUS – w oknie Przelew do ZUS zdefiniowany – krok 1/2 podajesz swoją własną krótką nazwę przelewu, która w przyszłości ułatwi odszukanie danego przelewu na liście przelewów zdefiniowanych. Postępujesz tak samo jak przy jednorazowym przelewie do ZUS, wprowadzasz dane konieczne do zrealizowania przelewu na wybrany rachunek ZUS. Patrz dokładny opis Error: Reference source not found. Zatwierdzasz dopisanie przelewu, podając hasło jednorazowe. Wykonując przelew zdefiniowany nie musisz podawać hasła jednorazowego, jest ono potrzebne jedynie w chwili definiowania i modyfikacji tego przelewu. 23

Przelew do ZUS – w oknie Przelew do ZUS zdefiniowany – krok 1/2 podajesz swoją własną krótką nazwę przelewu, która w przyszłości ułatwi odszukanie danego przelewu na liście przelewów zdefiniowanych. Postępujesz tak samo jak przy jednorazowym przelewie do ZUS, wprowadzasz dane konieczne do zrealizowania przelewu na wybrany rachunek ZUS. Patrz dokładny opis Error: Reference source not found. Zatwierdzasz dopisanie przelewu, podając hasło jednorazowe. Wykonując przelew zdefiniowany nie musisz podawać hasła jednorazowego, jest ono potrzebne jedynie w chwili definiowania i modyfikacji tego przelewu. 23

Przelew podatkowy – w oknie Przelew podatkowy zdefiniowany – krok 1/2 podajesz swoją własną krótką nazwę przelewu, która w przyszłości ułatwi odszukanie danego przelewu na liście przelewów zdefiniowanych. Postępujesz tak samo jak przy jednorazowym przelewie podatkowym, wprowadzasz dane konieczne do zrealizowania przelewu na rachunek Urzędu Skarbowego lub innego organu podatkowego. Patrz dokładny opis Przelew podatkowy do Urzędu Skarbowego lub Przelew podatkowy – do innych organów podatkowych. Zatwierdzasz dopisanie przelewu do listy przelewów zdefiniowanych, podając hasło jednorazowe. Wykonując przelew zdefiniowany system nie żąda podania hasła jednorazowego, jest ono potrzebne jedynie w chwili definiowania i modyfikacji tego przelewu. 23

Przelew podatkowy – w oknie Przelew podatkowy zdefiniowany – krok 1/2 podajesz swoją własną krótką nazwę przelewu, która w przyszłości ułatwi odszukanie danego przelewu na liście przelewów zdefiniowanych. Postępujesz tak samo jak przy jednorazowym przelewie podatkowym, wprowadzasz dane konieczne do zrealizowania przelewu na rachunek Urzędu Skarbowego lub innego organu podatkowego. Patrz dokładny opis Przelew podatkowy do Urzędu Skarbowego lub Przelew podatkowy – do innych organów podatkowych. Zatwierdzasz dopisanie przelewu do listy przelewów zdefiniowanych, podając hasło jednorazowe. Wykonując przelew zdefiniowany system nie żąda podania hasła jednorazowego, jest ono potrzebne jedynie w chwili definiowania i modyfikacji tego przelewu. 23

Przelewy oczekujące 24

Zlecenia 25

Wpisz kwotę zlecenia w polu Kwota 25

Wpisz kwotę zlecenia w polu Kwota 25

Podaj datę pierwszej wypłaty i jednocześnie dzień miesiąca każdej wypłaty w polu Data następnej realizacji 25

Podaj datę pierwszej wypłaty i jednocześnie dzień miesiąca każdej wypłaty w polu Data następnej realizacji 25

Ustal długość w miesiącach okresu pomiędzy kolejnymi realizacjami zlecenia w polu Skok (co ile miesięcy) 25

Ustal długość w miesiącach okresu pomiędzy kolejnymi realizacjami zlecenia w polu Skok (co ile miesięcy) 25

Podaj datę końca realizacji zlecenia, czyli Datę ostatniej realizacji 25

Podaj datę końca realizacji zlecenia, czyli Datę ostatniej realizacji 25

Historia 26

Operacje wykonane 26

Operacje wykonane 26

Blokady środków 26

Blokady środków 26

Wyciągi 26

Wyciągi 26

Operacje wykonane 26

podanie dat brzegowych („Od:”, „Do:”); 27

podanie dat brzegowych („Od:”, „Do:”); 27

określenie zakresu kwot („Od kwoty; Do kwoty”); 27

określenie zakresu kwot („Od kwoty; Do kwoty”); 27

określenie rodzaju operacji: „wszystkie”, „obciążenia rachunku”, „uznania rachunku”, „wpłaty kasowe”, „prowizje”; 27

określenie rodzaju operacji: „wszystkie”, „obciążenia rachunku”, „uznania rachunku”, „wpłaty kasowe”, „prowizje”; 27

określenie liczby wyświetlanych pozycji na stronie (10,25,50,100,200). 27

określenie liczby wyświetlanych pozycji na stronie (10,25,50,100,200). 27

Zestawienie możesz eksportować w formacie PDF, CSV, XLS. 27

Zestawienie możesz eksportować w formacie PDF, CSV, XLS. 27

Blokada środków 29

Wyciągi 29

Numer wyciągu i Zakres dat (Od, Do) – przedstawia numer kolejnego wyciągu wygenerowanego w Banku za okres, w którym został sporządzony wyciąg; może w nim nie być żadnych operacji, jeśli takie w danym okresie nie były wykonywane z wybranego rachunku; 30

Numer wyciągu i Zakres dat (Od, Do) – przedstawia numer kolejnego wyciągu wygenerowanego w Banku za okres, w którym został sporządzony wyciąg; może w nim nie być żadnych operacji, jeśli takie w danym okresie nie były wykonywane z wybranego rachunku; 30

Eksport – umożliwia wybranie formatu wyciągu (PDF, MT940, VideoTEL), w jakim możesz wybrany wyciąg przeglądać lub zapisać do wskazanego pliku. Pamiętaj, że do otwarcia dokumentu zapisanego w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader lub inny umożliwiający odczyt plików w tym formacie. Format MT940 i VideoTEL jest wykorzystywany do wysyłania wyciągów do systemów księgowych małych firm. Dokładny opis formatu wyciągów znajduje się w załącznikach: ZAŁĄCZNIK 1. Struktura wyciągu w formacie VideoTel. i ZAŁĄCZNIK 2. Struktura wyciągu w formacie MT940.; 30

Eksport – umożliwia wybranie formatu wyciągu (PDF, MT940, VideoTEL), w jakim możesz wybrany wyciąg przeglądać lub zapisać do wskazanego pliku. Pamiętaj, że do otwarcia dokumentu zapisanego w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader lub inny umożliwiający odczyt plików w tym formacie. Format MT940 i VideoTEL jest wykorzystywany do wysyłania wyciągów do systemów księgowych małych firm. Dokładny opis formatu wyciągów znajduje się w załącznikach: ZAŁĄCZNIK 1. Struktura wyciągu w formacie VideoTel. i ZAŁĄCZNIK 2. Struktura wyciągu w formacie MT940.; 30

Wydruk - umożliwia wydruk danego wyciągu z listy wyciągów wygenerowanych w Banku. 30

Wydruk - umożliwia wydruk danego wyciągu z listy wyciągów wygenerowanych w Banku. 30

Kontrahenci 31

Koszyk płatności 32

LOKATY 32

KREDYTY 33

USTAWIENIA 33

Zmiana hasła 34

Hasła jednorazowe 34

Parametry 35

INNE 36


Komunikaty 36

Log zdarzeń 36

Kursy walut 36

ZAŁĄCZNIK 1. Struktura wyciągu w formacie VideoTel. 37

ZAŁĄCZNIK 2. Struktura wyciągu w formacie MT940. 37

ZAŁĄCZNIK 3. Przykładowe wydruki wyciągów Typ1 i Typ2 z kolumnami Adnotacje i Saldo. 40

41

41
  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna