Bezpłatne seminarium pnPobieranie 20.7 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar20.7 Kb.Burmistrz Jarocina, Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A
w Warszawie oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski przy honorowym patronacie Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka


oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka
mają przyjemność zaprosić na

bezpłatne seminarium pn.

Wsparcie aktywności inwestycyjnejmiast i gmin Wielkopolski ”,
które odbędzie się w Jarocinie

8 czerwca 2011 r. o godz. 10:00

w Hotelu Jarota przy ul. Sportowej 6
Seminarium poświęcone będzie m.in. zagadnieniom związanym z właściwym przygotowaniem terenów inwestycyjnych oraz ich promocją jak również pozyskiwaniem środków pomocowych na prowadzenie działań proinwestycyjnych. Omówiona zostanie działalność regionalnych Centrów Obsługi Inwestora oraz przeznaczenie Elektronicznej Bazy Ofert Inwestycyjnych.

Wykłady poprowadzą specjaliści z Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji w Warszawie, przedstawiciele Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.


Szczegółowy program seminarium wraz z kartą zgłoszeniową w załączeniu.
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli władz samorządowych oraz przedsiębiorców

do uczestnictwa!
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Beatą Godniak – tel.62 749 95 41 e-mail: referat.rgk@jarocin.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Bezpłatne seminarium „Wsparcie aktywności inwestycyjnej miast i gmin Wielkopolski”
Jarocin, 8 czerwca 2011 r. godz. 10:00

Hotel Jarota w Jarocinie, ul. Sportowa 6, sala konferencyjna


Proszę uzupełnić wszystkie pola

Instytucja

Imię i nazwisko

Stanowisko

Tel. kontaktowy

Adres e-mail

Na seminarium można zgłosić max. 2 osoby z jednej instytucji.

………………………………………… ………………………………………………………………..

Miejscowość, data Czytelny podpis

Wypełnioną kartę należy odesłać na adres e-mail: referat.rgk@jarocin.pl lub faxem na nr (62) 747-22-25

do 01.06.2011 r.
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona*.

* Zakwalifikowanie do udziału w seminarium nastąpi na podstawie kolejności zgłoszeń.

Każda osoba, która weźmie udział w seminarium otrzyma certyfikat uczestnictwa.
Program seminarium

Wsparcie aktywności inwestycyjnej miast i gmin Wielkopolski ”Jarocin, 8 czerwca 2011 r.

Hotel Jarota w Jarocinie, ul. Sportowa 6, sala konferencyjna

9:45 Rejestracja (kawa, herbata)
10.00 Powitanie uczestników

Adam Pawlicki, Burmistrz Jarocina

Jacek Gursz, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

Iwona Chojnowska-Haponik, Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
10:15 Tendencje w napływie BIZ w Polsce oraz w świecie

Iwona Chojnowska-Haponik, Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ
10:40 Wyznaczniki idealnej działki inwestycyjnej – przykłady

Adam Małecki, Departament Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ
11:00 Prawne aspekty pomocy publicznej. Analiza i przykłady programów pomocowych wybranych gmin

Marek Szostak, Departament Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ
11:30 Przerwa kawowa

11:45 Analiza i przykłady programów pomocowych wybranych gmin

Marek Szostak, Departament Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ
12:00 Praktyczne wskazówki dotyczące organizacji wizyty inwestorskiej. Symulacja pierwszego spotkania z inwestorem w gminie.

Adam Małecki Departament Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ
13:00 Lunch
13:45 Działalność Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora w Wielkopolsce – Partnera PAIiIZ

Łukasz Filipiak, Dyrektor COI, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
14:00 Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów szansą rozwoju współpracy gospodarczej Aleksandra Nowicka-Badora, Departament Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
14.15 Elektroniczna Baza Ofert Inwestycyjnych jako platforma informacyjna dla przedsiębiorców i inwestorów

Magdalena Noske, Departament Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
14:30 Przedstawienie oferty Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych mającego na celu wspieranie inicjatyw lokalnych

Agnieszka Rybacka, Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych


Organizatorzy Patronat medialny Patronat honorowy


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna