Białogard 11. 03. 2016 z-270. 01. 2016Pobieranie 16.7 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar16.7 Kb.
Białogard 11.03.2016

Z-270.01.2016


Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę elementów

umundurowania dla pracowników Służby Leśnej nr Z.270.01.2016
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie informuje że, zakończono proces oceny ofert w postępowaniu nr Z.270.01.2016. Zgodnie z art. 92 ustawy Pzp Zamawiający informuje o wynikach.
Część nr 1 : dostawa mundurów wyjściowych

Oferta najkorzystniejsza:MODUS Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Odzieżowe

ul. Św. Trójcy 2

85-224 Bydgoszcz

Ilość punktów w kryterium cena : 85,00 pkt

Ilość punktów w kryterium okres gwarancji : 3,00 pkt

Ilość punktów w kryterium termin realizacji zamówienia: 5,00 pkt

-----------------

Razem 93,00 pkt


Oferty innych wykonawców : brak

Oferty odrzucone : brak

Wykonawcy wykluczeni : brak

Umowa może zostać zawarta : 22.03.2016


Część nr 2: dostawa mundurów terenowych
Oferta najkorzystniejsza:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Leśnictwa

SILVAPOL S.A.

ul. Węglowa 1/3

60-122 Poznań

Ilość punktów w kryterium cena : 85,00 pkt

Ilość punktów w kryterium okres gwarancji : 3,00 pkt

Ilość punktów w kryterium termin realizacji zamówienia: 5,00 pkt

-----------------

Razem 93,00 pkt


Oferty innych wykonawców:

Przedsiębiorstwo Odzieżowe Drwal

Adam Zieliński

ul. Lipowa 6

87-400 Włocławek

Ilość punktów w kryterium cena : 76,38 pkt

Ilość punktów w kryterium okres gwarancji : 0,00 pkt

Ilość punktów w kryterium termin realizacji zamówienia: 0,00 pkt

-----------------

Razem 76,38 pkt

Oferty odrzucone : brak

Wykonawcy wykluczeni: brak

Umowa może zostać zawarta : 22.03.2016
Część nr 3: dostawa pozostałej odzieży wierzchniej

Oferta najkorzystniejsza :Przedsiębiorstwo Odzieżowe Drwal

Adam Zieliński

ul. Lipowa 6

87-400 Włocławek
Ilość punktów w kryterium cena : 85,00 pkt

Ilość punktów w kryterium okres gwarancji : 0,00 pkt

Ilość punktów w kryterium termin realizacji zamówienia: 0,00 pkt

-----------------

Razem 85,00 pkt

Oferty innych wykonawców : brak

Oferty odrzucone : brak

Wykonawcy wykluczeni: brak

Umowa może zostać zawarta : 22.03.2016
Część nr 4 : dostawa koszul mundurowych
Oferta najkorzystniejsza:

Vistula Group S.A.

ul. Pilotów 10

31-462 Kraków

Ilość punktów w kryterium cena : 85,00 pkt

Ilość punktów w kryterium okres gwarancji : 5,00 pkt

Ilość punktów w kryterium termin realizacji zamówienia: 8,00 pkt

-----------------

Razem 98,00 pkt

Oferta odrzucona :

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Leśnictwa

SILVAPOL S.A.

ul. Węglowa 1/3

60-122 Poznań

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie przedłożył wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw koszul mundurowych, tym samym nie wykazał się posiadaniem wymaganego przez zamawiającego doświadczenia w realizacji zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art.89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ niniejszego postępowania

Wykonawcy wykluczeni : brak

Umowa może zostać zawarta : 22.03.2016.
Część nr 5 : dostawa nakryć głowy: czapek kapeluszy
Postępowanie w części 5 zostało unieważnione.
Uzasadnienie faktyczne:

Oferta złożona przez konsorcjum którego liderem jest:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Mitchell

Export- Import

Czesław Judziński

ul. Gałeckiego 2B

96-100 Skierniewice
przewyższała kwotę którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli :Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę ,którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna