BibliografiaPobieranie 23.4 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar23.4 Kb.

Bibliografia


American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4rt ed., rev.). Washington, DC: Author.

Carson, R.C., Butcher, J.N., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Człowiek we współczesnym świecie (tom 1 i 2). Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie.

Cicchetti, D. (2002). A developmental psychopathology perspective on drug abuse. W: M.D. Glantz, Ch.R. (red.). Drug abuse. Origins & Intervention (s. 97-118). Washington: American Psychological Association.

Cicchetti, Rogosch, (2004).

Cierpiałkowska, L. (1989). Alcoholism. Self-help groups and professional therapy. Poznań-Warsaw-Rotterdam: Eburon –Delft Publisher.

Cierpiałkowska, L. (2000). Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Cierpiałkowska, L. (2003). Ryzyko zaburzeń u dzieci alkoholików. Forum Oświatowe, 1(28), s. 3-16

Cooper, M.L., Frone, M.R., Russel, M., Mudar, P. (1995). Drinking to regulate positive and negative emotions: A motivational model of alcohol use. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 990-1005.

Cloninger, R.C., Bohman, M., Sigvardsson, S. (1981). Inheritance of alcohol abuse - cross fostering analysis of adapted men. Archives of General Psychiatry. 42, 1043-1049.

Cloninger R. C. (1987a). A systematic method for clinical description and classification of personality variants. Archives of General Psychiatry. 44, 573-588.

Cloninger R. C. (1987b). Neurogenetic adaptive mechanisms in alcoholism. Science. 236, 410-416.

Galanter, M. Castańeda, R. (1999). Psychotherapy and family network therapy. W: M. Hersen, A.S. Bellack (red.). Handbook of comparative interventions for adult disorders (s. 601-625). New York: John Wiley & Sons, Inc.

Glantz, M.D., Weinberg, N.Z., Miner, L.L., Colliver, J.D. (2002). The etiology of drug abuse: Mapping the paths. W: M.D. Glantz, Ch.R. (red.). Drug abuse. Origins & Intervention (s. 3-46). Washington: American Psychological Association.

Glatt, M. (1963). Model choroby i zdrowienia. Poznań: Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy (mat. pow.).

Goodwin, . (1979). Alcoholism and heredity. Archives of General Psychiatry, 36, 57-61.

Goldman, M.S., Del Boca, F.K., Darkes, J. (2003). Teoria oczekiwań wobec alkoholu: zastosowanie neurofizjologii poznawczej. W: K. E. Leonard & H.T. Blane (red.). Picie i alkoholizm w świetle teorii psychologicznych (s. 255-306). Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Greaves, G. (1974). Toward an existential theory of drug dependence. Journal of Nervous and Mental Disease, 155, 363-365.

Graham, J.W., Marks, G., Hansen, W.B. (1991). Social influence processes affecting adolescent substance use. Journal of Applied Psychology, 76(2), 291-98.

Habrat, B., Steibarth-Chmielewska, K., Baran-Furga, H. (2002). Zaburzenia spowodowane substancjami psychoaktywnymi. W: A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka (red.), Psychiatria. Tom 2. (s. 169 - 212). Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner.

Habrat, B. (2003). Zaburzenia psychiczne spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. W: A. Bilikiewicz (red.). Psychiatria (s. 238 –269). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Heath, A.C., Bucholz, K.K., Madden, P.A.P., Dinwiddie, S.H., Slutske, W.S., Bierut, L.J., Statham, D.J., Dunne, M.P., Whitfield, J.B., Martin, N.G. (1997). Genetic and environmental contributions to alcohol dependence risk in a national twin sample: Consistency of findings in women and men. Psychological Medicine, 27, 1381-1391.

Hill, S.Y., Shen, S., Lowers, L., Locke, J. (2000). Factors predicting of adolescent drinking in families at high risk for developing alcoholism. Biological Psychiatry, 48, 265-275.

Jacob, T., Windle, M., Seilhamer, R.A., Bost, J. (1999). Adult Children of Alcoholics: Drinking, Psychiatric, and Psychosocial Status. Psychology of Addictive Behaviors, 13 (1), 3-21.

Jankowski, K. (1978). Mój Śambhala. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Jellinek, E.M. (1969). Phases of alcohol addiction. In S. Denitz, R. Dynes, A. Clarke (Eds.), Deviance. Studies in the process of stigmatization and social reaction. New York: Oxford Univ. Press, 251-263.

Jellinek, E.M. (1993). Stadia nałogu alkoholowego. W: A. Dodziuk (red.). Wybrane spojrzenia na alkoholizm i jego leczenie. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

Johnson, B.D. (1978). Once an addict, seldom an addict. Contemporary Drug Problems, 2, 35-53.

Johnson, J. L., Sher, K. J. (1991). Models of vulnerability to psychopathology in children of alcoholics. Alcohol Health & Research World, 15, 32-43.

Kendler, K.S., Prescott, C.A., Neale, M.C., Pedersen, N.L. (1997). Temperance Board registration for alcohol abuse in national sample of Swedish male twins, born 1902 to 1949. Archives of General Psychiatry, 54, 178-184.

Kooyman, M. (2002). Społeczność terapeutyczna dla uzależnionych. Warszawa: Komitet Badań ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Kutter, P. (2000). Współczesna psychoanaliza. Psychologia procesów nieświadomych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Leonard, K.E., Blane, H. T, (2003). Wprowadzenie. W: K. E. Leonard & H.T. Blane (red.). Picie i alkoholizm w świetle teorii psychologicznych (11-26). Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Meyer, R.E. (1988). Overview of the concept of alcoholism. In R.M. Rose & J.E. Barrett (eds.). Alcoholism: origins and outcome. New York: Raven Press, 1-14.

Molina, B.S.G., Chassin, L., Curran, P. (1994). A comparison of mechanisms underlying substance use for early adolescent children of alcoholics and controls. Journal of Studies on Alcohol, 55, 269-275.

Monti, R.H., Abrams, D. B., Kadden, R.M., Conney, N.L. (1994). Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu. Nowiny Psychologiczne, 3, 105-128.

McGue, M. (2003). Behawioralne i genetyczne modele picia i alkoholizmu. W: K.E. Leonard, H.T. Blane (red.). Picie i alkoholizm w świetle teorii psychologicznych (s. 461-518). Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

McGue, M. (2000). Dzieci alkoholików z perspektywy genetyki behawioralnej. W: R. Durda (red.), Alkohol a zdrowie. Badania nad dziećmi alkoholików. Nr 26. (s. 72 – 90). Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Musto, D.F. (2002). The impact of public attitudes on drug abuse research in the twentieth century. W: M.D. Glantz, Ch.R. (red.). Drug abuse. Origins & Intervention (s. 63 - 78). Washington: American Psychological Association.


Nig, J.T., Glass, J.M., Wong, M.M., Poon, E., Jester, J.M., Fitzgerald, H.E., Puttler, L.I., Adams, K.M., Zucker, R.A. (2004). Neurpsychological executive functioning in children at elevated risk for alcoholism: Findings in early adolescence. Journal of Abnormal Psychology, 13(2), 302-314.

Pandina, R.J., Johnson, V.L. (2002). Why people use, abuse, and become dependent on drugs: Progress toward a heuristic model. W: M.D. Glantz, Ch.R. (red.). Drug abuse. Origins & Intervention (s. 119-148). Washington: American Psychological Association.

Penick, E.C., Pawell, B.J., Nickel, E.J., Read, M. R, Gabrielli, W.F., Liskow, B. I. (1990). Examination of Cloninger’s Type I and Type II alcoholism with a sample of men alcoholics in treatment, Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 14, 623-629.

Pickens, R.W., Svikins, D.S., McGue, M., Lykken, D.T., Heston, L.L., Clayton, P.J. (1991). Heterogeneity in the inheritance of alcoholism: A study of male and female twins. Archives of General Psychiatry 48(1), 19-28.

Petraitis, J., Flay, B.R., Miller, T.Q. (1995). Reviewing theories of adolescent substance use: Organizing pieces in the puzzle. Psychological Bulletin, 117, 67-86.

Rogala-Obłękowska, J. (1999). Przyczyny narkomanii. Wyjaśnienia teoretyczne. Warszawa: Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Stosowanych.

Sannibale, C., Hall, W. (1998). An evaluation of Cloninger’s typology of alcohol abuse. Addiction, 93(8), 1241-1249.

Searles J. S. (1988). The role of genetics in the pathogenesis of alcoholism. Journal of Abnormal Psychology, 97 (2), 153-167.

Seligman, M.E.P., Walker, E.F., Rosenhan, D.L. (2003). Psychopatologia. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Schuckit, M.A., Irwin, M. (1989). A analysis of the clinical relevance of Type 1 and Type 2 alcoholics. British Journal of Addiction, 84, 869-876.

Schuckit, M.A. (2000a). Biological phenotypes associated with individuals at high risk for developing alcohol related disorders. Part 2. Addiction Biology, 5, 23-36.

Schuckit, M.A. (2000b). Genetics of the risk for alcoholism. The American Journal on Addictions, 9, 103-112.

Sher, K. J. (2000). Charakterystyka psychologiczna dzieci alkoholików. W: Badania nad dziećmi alkoholików. Alkohol a zdrowie (s. 164-183). Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sher, K.J., Trull, T.J., Bartholow, B.D., Vieth, A. (2003). Osobowość, a alkoholizm: teorie, metody i procesy etiologiczne. W: K.E. Leonard, H.T. Blane (red.), Picie i alkoholizm w świetle teorii psychologicznych. (s. 77 – 132). Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Smart, R. G. (1977). Perceived availability and the use of drugs. Bulletin on Narcotics, 29, 9-63.

Sloboda, Z. (2002). The prevention of drug abuse: Interrupting the paths. W: M.D. Glantz, Ch.R. (red.). Drug abuse. Origins & Intervention (s. 223 - 242). Washington: American Psychological Association.


Sobell, M.B., Sobell, L.C. (1973). Alcoholics treated by individualized behavior therapy: One year treatment outcome. Behavior Research and Therapy, 11, 599-618.

Steinglass, P. (1980). A life history model of the alcoholic family. Family Process, 19, 211-226.

Światowa Organizacja Zdrowia (1998). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków – Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne ”Vesalius”.

Świtała, J. (2005). Transmisja międzypokoleniowa alkoholizmu u mężczyzn. Poznań (niepublikowana praca doktorska).

Wegscheider-Cruse S., (1985). Choicemaking: For co-dependents, adult children and spirituality seekers. Pompano Beach, Fla: Health Communications.

Windle, M. (2000). Stan badań nad dziećmi alkoholików: aktualne koncepcje i problemy. W: R. Durda (red.), Alkohol a zdrowie. Badania nad dziećmi alkoholików. (s. 10 – 25). Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Windle, M., Davies, P.T. (2003). Teoria rozwojowa i związane z nią badania. W: K.E. Leonard, H.T. Blane (red.), Picie i alkoholizm w świetle teorii psychologicznych. (s. 209 – 254). Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wilson, R. I., Nicoll, R.A., (2002). Endocannabinoid signaling in the brain. Science, t. 269, 678-682.Zucker, R. A., Ellis, D.A., Binbham, C. R., Fitzgerald, H. E. (2000). Rozwój podtypów alkoholizmu. Rodzinne czynniki ryzyka w okresie wczesnego dzieciństwa alkoholików. W: Alkohol a zdrowie. Typologia alkoholizmu (s. 118-139). Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Yorke, C. (1970). A critical review of some psychoanalytic literature on drug addiction. British Journal of Medical Psychology, 43, 141-160.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna