Bibliografia zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennychPobieranie 396.62 Kb.
Strona4/7
Data03.05.2016
Rozmiar396.62 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
1915 ukazała się specjalna broszura, w której opisano wyczyny huzarów z 9 Pułku walczącego pod Limanową. Nazwa miasta trafiła również do najpoczytniejszej chyba książki o I wojnie światowej - "Przygód dobrego wojaka Szwejka" Jaroslava Haska. Szeroko też bitwę opisywała ówczesna prasa, donosząc nieraz z wielka przesadą, o austriacko-węgierskich sukcesach, jak choćby krakowski "Czas", który napisał, iż "była to największa bitwa nie tylko w tej wojnie, ale w ogóle w dziejach świata".

 • Wieliczko Mieczysław Jerzy. Walki w okolicach twierdzy przemyskiej w latach 1914-1915 na łamach prasy polskiej. Przemyśl: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 1992;

 • Witkowska Jadwiga. Pomnik Legionistów w Łososinie Górnej.Kwartalnik „Almanach Ziemi Limanowskiej”, Limanowa: Towarzystwo Miłośników Ziemi Limanowskiej 2004, nr 18. Praca nadesłana na konkurs "Nasze dziedzictwo w Zjednoczonej Europie" i nagrodzona przez redakcje "Almanachu Ziemi Limanowskiej" za ukazanie roli miejsca pamięci narodowej. Autorka, wówczas uczennica VLO w Krakowie, napisała artykuł będąc w klasie trzeciej gimnazjum w ZSS nr 4 w Limanowej;

 • Wojnarowski Edmund Józef: Wspominek wierzby Dudły. „Kurier Starosądecki”. Stary Sącz: 2006, nr 166. ISNN 1508-9290;

 • Wrzosek Mieczysław: Polskie formacje zbrojne i Polacy w armiach zaborczych w 1914 roku. „Dzieje Najnowsze”. Warszawa: 2004, nr 3. ISSN: 0419-8824;

 • Zaremba Andrzej: Bitwa Gorlicka. „Gazeta Wyborcza - Gazeta w Krakowie - Dodatek specjalny Gazeta o bitwie Gorlickiej”, Kraków: 29.04.1995;

 • Zgórniak Marian: Działania wojenne w Polsce południowej 1914-1915. „Wojskowy Przeglad Historyczny” nr 2/61. Warszawa: 1972;

 • Zgórniak Marian: Galicja w planowaniu wojennym Austrii i Austro-Węgier. Wydawnictwo UJ. Zeszyt 121. Kraków: 1997;

 • Zgórniak Marian: Terytorium Polski w planach wojennych państw centralnych i Rosji w chwili wybuchu pierwszej wojny światowej — 1914 rok. „Dzieje Najnowsze”. Warszawa: 2004, nr 3. ISSN: 0419-8824;

 • Zwierzyński St.: Bitwa pod Limanową i Sączem. Odbitka kserograficzna w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. „Magury’02”, Warszawa: 2002. ISSN 1505-4993;

 • Борисов А. Д.: Карпатская операция. „Военная мысль”. 1940, № 3;

 • Емец В. А. О роли русской армии в первый период мировой войны 1914-1918 гг. „Исторические записки”, т. 77, 1965.

 • Ляхов В. Прорыв русского фронта в 1915 году.— «Воен.-ист. журн.», 1965, № 6;

 • Яхонтов А.Н. Тяжелые дни (секретные заседания Совета Министров 16 июля - 2 сентября 1915 года.). „Архив русской революции”. XVII, 1926;

  Artykuły ze stron WWW:  1. Bem Józef. I wojna światowa w relacji kierownika szkoły powszechnej w Jastkowicach. [online] Jastkowice [dostęp 25 marca 2007]. Dostępne w Word Wide Web: <http://www.zsjastkowice.pysznica.pl/ww1.html>;

  2. Doležal Jakub, „Přechod 28. pěšího pluku („Pražských dětí“) do ruského zajetí 3. dubna 1915”, Praga: Uniwersytet im. Karola 2003. [online]Praga [dostęp 13 maja 2008]. Dostępne w Word Wide Web: <http://pvh.ff.cuni.cz/exkurze03/index.html>;

  3. Fortuna Magdalena: Bitwa Gorlicka 1915 jako fragment historii regionu w świadomości współczesnych studentów germanistyki [online]. Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa [dostęp 6 października 2005]. Dostępny w Word Wide Web: ;

  4. Kobos Piotr M.: Skazuję was na wielkość. Legenda Józefa Piłsudskiego. [online]. Internetowy Periodyk Kulturalny „Zwoje” (The Scrolls) 2 [43], 2005; [dostęp 13 lutego 2007]. Dostępny w Word Wide Web: <http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje43/text02p.htm>. ISSN 1496 – 6115; Bogato ilustrowany i ciekawy artykuł o Piłsudskim. Zawiera kalendarium życia oraz analizę legendy Marszałka; ;

  5. Krobatin Alexander von. The Opening of the Gorlice-Tarnow Offensive by Austro-Hungarian Minister of War Alexander von Krobatin, 13 May 1915. W: Source Records of the Great War, Vol. III, ed. Charles F. Horne, National Alumni 1923; [online]. [dostęp 20 czerwca 2006]. Dostępny w Word Wide Web: ;

  6. Mackensen, August von: An Account of the Opening of the Battle of Gorlice-Tarnow, 2 May 1915 [online]. [dostęp 6 października 2005]. Dostępny w Word Wide Web: ;

  7. Nicholas Romanow Grand Duke. The Gorlice-Tarnow Offensive by Russian Army Commander-in-Chief Grand Duke Nicholas, 3 June 1915. W: Source Records of the Great War, Vol. III, ed. Charles F. Horne, National Alumni 1923; [online]. [dostęp 20 czerwca 2006]. Dostępny w Word Wide Web: ;

  8. Opatrná Marie. Zástava měst Zikmundem Lucemburským a Československo Polské vyrovnání po I. Světové válce. Praga: Uniwersytet im. Karola 2003. [online]Praga [dostęp 13 maja 2008]. Dostępne w Word Wide Web: <http://pvh.ff.cuni.cz/exkurze03/index.html>;

  9. Rubacha Jarosław. Nieznane epizody wielkiej wojny. Brzesko w pierwszych miesiącach I wojny światowej. [online]. [dostęp 22 lipca 2006]. Dostępny w Word Wide Web: <http://www.brzesko.ws/_Brzesko/documents/Historia/IWW/jr_brzesko_1914.asp >;

  10. Stach Piotr. Wspomnienie wojenne. [online]. [dostęp 22 lipca 2006]. Dostępny w Word Wide Web: < http://www.trzciana.pl/historia/Iwojna/1wojna.htm >;

  11. Stasiuk Andrzej. Not a living soul around. A tour of First World War battlefields and burial grounds in Eastern Europe. [online]. [dostęp 18 kwietnia 2006]. Dostępny w Word Wide Web: < http://www.signandsight.com/features/33.html >; artykuł ukazał się w Neue Züricher Zeitung 22 stycznia 2005 ;

  12. The Opening of the Battle of Gorlice-Tarnow, 2 May 1915 - A Report from the German Official Press Headquarters [online]. [dostęp 6 października 2005]. Dostępny w Word Wide Web: ;

  13. Trnka Pavel. První světová válka v Karpatech – průlom u Gorlice. Praga: Uniwersytet im. Karola 2003. [online]Praga [dostęp 13 maja 2008]. Dostępne w Word Wide Web: <http://pvh.ff.cuni.cz/exkurze03/index.html>;

  14. Tworzydło Jan. Pamiętnik z I Wojny Światowej. [online] Draganowa [dostęp 25 kwietnia 2008]. Dostępne w Word Wide Web: http://cksit.w.interia.pl/cmentarze/teksty.htm ;

  15. Washburn Stanley. Report on Gorlice-Tarnow Offensive. W: Source Records of the Great War, Vol. III, ed. Charles F. Horne, National Alumni 1923; [online]. [dostęp 20 czerwca 2006]. Dostępny w Word Wide Web:
 • 1   2   3   4   5   6   7


  ©absta.pl 2016
  wyślij wiadomość

      Strona główna