Bibliografia zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennychPobieranie 396.62 Kb.
Strona6/7
Data03.05.2016
Rozmiar396.62 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Frankiewicz Bogdan. Cmentarze wojenne na Pomorzu Zachodnim z XIX i XX wieku. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze”. Szczecin: 2002;

 • Freedman Warren. World Guide for the Jewish Traveler. NY: E.P. Dutton Inc 1984;

 • Gibson Edwin, Kingsley Ward G. Courage remembered. The story behind the construction and maintenance of the Commonwealth’s military cemeteries and memorials of the wars 1918 – 1924 and 1939 – 1945. London HMSO: 1989. ISBN 0-11-772608-7;

 • Gostinski Galman. Shteiner Dertzeilin. Paris: 1973;

 • Gutfeter Izabela. Groby żołnierzy niemieckich w Polsce. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze”. Szczecin: 2002;

 • Gutorski Andrzej. Ślady wojny. „Spotkania z zabytkami” 2001, nr 8; artykuł o cmentarzach wojennych w okolicy Piaseczna . ISSN: 0137-222X;

 • Hannelore Klijanienko-Mazurkiewicz, Anna Rakuś, Włodzimierz Iwchenko. Śladem Lwowskich Orląt. Rzeszów: 2005.

 • Jakubik Marian. Kołodziejczyk Arkadiusz. Żołnierska danina życia. Siedlce: Instytut Historii Akademii Podlaskiej. Wyd. 2 poprawione i poszerzone 2002. ISBN 83-87088-59-5;

 • Jędraszczyk Katarzyna. Cmentarz czy panteon? Konflikt wokół Cmentarza Orląt Lwowskich. Poznań: Instytut Wschodni UAM - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2004. ISBN 8386094931;

 • Katyń: Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego. Warszawa: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 2000;

 • Knercer Wiktor. Cmentarze Wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim. Warszawa: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu 1995. ISBN 83-85548-28-9;

 • Kospath-Pawłowski Edward, Mierzwiński Henryk. Groby wojenne na Podlasiu. Siedlce: Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej 1997. ISBN 83-87088-13-7;

 • Kościański Zdzisław, Wartel Zenon. Zachowane mogiły Powstańców Wielkopolskich poległych i zmarłych w czasie walk powstańczych 1918/1919. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Zarząd Główny. Poznań: TPPW. ZG 2003. ISBN 83-920103-1-0;

 • Krajeński Kazimierz. Ziemia Nowogródzka i Grodzieńska. Polskie cmentarze i groby wojenne oraz miejsca pamięci narodowej z okresu walk o niepodległość XVIII-XX w. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2004. ISBN 83-7441-012-4; Książka, którą czytelnik bierze do ręki, nie jest przewodnikiem turystycznym, ale i wbrew tytułowi nie jest informatorem o polskich cmentarzach wojennych na Nowogródczyźnie i Grodzieńszczyźnie. To książka o naszej historii, o losach ziemi, o której mówią jej mieszkańcy „myśmy zostali tutaj, u siebie, ale to Polska od nas odeszła”. Odeszła od stron rodzinnych Tadeusza Kościuszki i Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej i dziesiątków tysięcy patriotów, nie z własnej woli, ale z wyroków nieubłaganej wielkiej polityki. Mimo nieustannego znaczenia drogi do wolności przelewaną przez pokolenia krwią, cierpieniami, wywózkami, terrorem i zniewoleniem…

 • Kriegergraber im Felde und Daheim. Jahrbuch des Deutschen Werkbundes 1917. V, München: Verlag F. Bruckmann1917;

 • Kroczyński Hieronim. Cmentarze i groby wojenne w Kołobrzegu. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

 • Krukar Wojciech: Nie tylko na Chryszczatej, czyli kilka słów o cmentarzach z I wojny światowej w Beskidzie Niskim na wschód od Przełęczy Dukielskiej. „Połoniny 90/91”, Warszawa 1992;

 • Kryński Wojciech, Prażmowski Tomasz, Rymaszewski Bohdan. Kamienne echa. Groby Niemców w Polsce, wyd. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków;

 • Kunert Andrzej Krzysztof. Żołnierskie epitafia 1914-1918, 1918-1921, 1939-1945 t.1. Warszawa: 1999.

 • Lis Marek. By nie zatarł ich czas. Śladami mogił i cmentarzy wojennych I wojny światowej w powiatach sandomierskim, opatowskim i staszowskim. Sandomierz: PAIR Myjak Press, 2001. ISBN 83-86436-57-3;

 • Maleszyk R.: Cmentarze wojenne z okresu pierwszej wojny światowej na Lubelszczyźnie, „Annales Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”, sectio F Historia, vol. LII/LIII, 1997/1998;

 • Mansfield N. Class Conflict and Village War Memorials 1914-24. W: Rural History vol 6, no 1. 1995;

 • McIntyre Colin. Monuments of War. How to read a War Memorial Robert Hale. 1990. ISBN: 0 7090 4027 X

 • Michalski Sergiusz. Public Monuments. Art in Political Bondage 1870-1997 London: 1998;

 • Nicieja Stanisław Sławomir. Cmentarz Obrońców Lwowa. Wrocław: Ossolineum 1990. ISBN 83-04-03676-2;

 • Nicieja Stanisław Sławomir. Panteon Orląt lwowskich 1918-1992 powstanie, unicestwienie, odbudowa. Warszawa: Fundacja „Straż Mogił Polskich Bohaterów” 1992;

 • Nicieja Stanisław Sławomir. Tam gdzie lwowskie śpią Orlęta. Warszawa: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 2001. ISBN 83-905590-5-6;

 • Niemieckie groby wojenne w Polsce. Warszawa: Fundacja „Pamięć” 1998;

 • Oettingen Urszula. Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim. Warszawa, Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1988. ISBN 83-01-08333-6;

 • Oettingen Urszula. Grób Herwina: przyczynek do losów miejsc pochówków żołnierzy I Brygady Legionów Polskich. Kielce: „Jedność” 2001. ISBN 83-7224-388-3; tu: http://www.strzelec.tbg.net.pl/index.php?name=CmodsDownload&file=index&req=getit&lid=11 można pobrać całość w formacie PDF;

 • Orłowski Edward. Cmentarz wojskowy z okresu I wojny światowej w Komańczy. Komańcza 1998;

 • Orżyński Jarosław. Przywrócić pamięć. „Spotkania z zabytkami” 2001, nr 9; o kwaterze wojennej na cmentarzu ewangelickim w Piotrkowie Trybunalskim

 • Polski Adam. Pamięć dla pokoju: cmentarze I wojny światowej w gminie Fajsławice województwo lubelskie. Fajsławice : Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic 1996. ISBN83-903918-1-3;

 • Przewodnik po Cmentarzu Obrońców Lwowa. Warszawa: Redakcja „Sybiracy” 1999. Przedruk, oryginał: Lwów: nakładem Straży Mogił Polskich Bohaterów we Lwowie, 1939;

 • Przewoźnik Andrzej. Działania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenia Polski i poza granicami kraju. W: Materiały z II Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 12-13 czerwca 2005 roku;

 • Rajtar Steve. War Monuments, Museums and Library Collections of 20th Century Conflicts. A Directory of United States Sites. New York City, USA: 2002. ISBN 0786412313;

 • Scott M. R. Ypres Salient. Cemeteries and Memorials of the Salient Gliddon Books. 1992. ISBN 0-947893-28-8;

 • Siemińska Dominika. Badania archeologiczne cmentarzy na terenie obozu jenieckiego w Gross Born- Rederidtz (Kłomino, gm. Borne Sulinowo) W: Materiały z II Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 12-13 czerwca 2005 roku;

 • Smyczyńska Lidia. Cmentarz Obronców Lwowa: Mortui Sunt Ut Liberi Vivamus. Warszawa: Bis Press 2001. ISBN: 8391329526

 • Sozański Jarosław. Polskie cmentarze wojskowe (z lat 1919-1920) na Łotwie. Riga: Ambasada RP 1995;

 • Spaliny Andrzej (red. i oprac. Graficzne). Charków, Katyń, Miednoje. Polskie cmentarze wojenne. Wyd. 2. Gdynia: ASP Rymsza 2000. ISBN 83-914184-2-1;

 • Studzinski Adam. Przewodnik po polskich cmentarzach wojennych we Włoszech: Monte Cassino, Loreto, Bolonia, Casamassima: Przewodnik z pełnym spisem poległych i dokładnym rozmieszczeniem grobów na 50 rocznice bitwy o Monte Cassino. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fulmen 1994;

 • Swat Tadeusz. Gloria victis. Mogiły poległych z okresu powstania styczniowego 1863-1864 roku na ziemiach polskich. Pruszków: Wydawnictwo Ajaks 2004. ISBN 83-88773-67-4; Książka przypomina ponad czterysta miejsc pamięci narodowej dotyczących Powstania 1863-1864. Autor objaśnia szczegóły walk powstańczych, wymienia nazwiska dowódców powstańczych partii, często nazwiska poległych, lokalnych bohaterów;

 • Szczerbańska E., Cmentarz Obrońców Lwowa i działalność tow. Straży Mogił Polskich Bohaterów, W: Orlętom — Przewodnik po cmentarzu Obrońców Lwowa. Lwów: 1934;

 • Świderski Maciej. Austriackie cmentarze i kwatery wojenne w Zawierciu i okolicach 1914-1918. Zawiercie: Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” 1997. ISBN 83-902833-5-2;

 • Świderski Maciej. Cmentarze wojenne na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej z lat 1914-1918;

 • Świderski Maciej. Jest nadzieja. „Spotkania z zabytkami” 1997, nr 11; o cmentarzu w Kotowicach koło Zawiercia ;

 • Tomala Mieczysław. Niemieckie groby wojenne w Polsce. Warszawa;

 • Turski Marcin, Dziubińska Jolanta: Cmentarz niemal zapomniany (Tajemniczy cmentarz niedaleko Kraśnika). „Spotkania z zabytkami”. Warszawa: 2006, nr 2. ISSN: 0137-222X;

 • W szesnastą rocznicę. Lublin: „Commet” 1990 Przedruk fotooffsetowy, oryginał: Lwów: Towarzystwo Straży Mogił Polskich Bohaterów we Lwowie, 1934. - Tytuł okładki: Orlętom Straż Mogił Polskich Bohaterów. Przewodnik po Cmentarzu Obrońców Lwowa;

 • Walasek Lidia, Wójcik Kamila. Upamiętnienia żołnierzy niemieckich poległych w I wojnie światowej. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze”. Szczecin: 2002;

 • Wereszyc Jerzy (oprac.). Przewodnik po Cmentarzu Obrońców Lwowa. Warszawa: „Pokolenie”, 1989;

 • Wingralek Jan Wojciech. Tam, gdzie lwowskie śpią Orlęta... Warszawa: Instytut Lwowski, 2001. ISBN 83-903100-3-1;

 • Winter J. Sites of Memory, Sites of Mourning. The Great War in European Cultural History. Cambridge University Press 1995.

 • Woźniak Krzysztof: Groby wielkiej wojny. „Ziemia Łódzka”. Łódź: Samorząd Województwa Łódzkiego, Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Październik 2004. ISSN 1640-9337;

 • Wójcik Andrzej. Ocalony cmentarz. „Spotkania z zabytkami” 1999, nr 11; o cmentarzu wojennym w Debniku koło Krzeszowic;

 • Zgłobicki Roman. Obozy i cmentarze wojenne w Zgorzelcu. Zgorzelec: Urząd Miejski 1995;

 • Żaroń. Piotr. Wykaz cmentarzy i zmarłych żołnierzy, junaków Armii Polskiej w ZSRR i Iranie w latach 1941-1942. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek 2004. ISBN 83-7322-795-4:

  Wydawnictwa periodyczne:  1. Indruch R.: Projekt urządzenia cmentarza Obrońców Lwowa. „U mogił czuwa straż” (jednodniówka). Lwów: 25 VI 1922;

  2. Hoffman Rudolf. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? „Trybuna” 2000; nr z dn. 25 maja 2000; pełną treść artykułu można znaleźć tu: http://www.cmentarze.org ;

  3. Gębarowicz B. Rewaloryzacja cmentarzy wojennych Twierdzy Przemyśl. „Fortyfikacja” t.II, 1995;

  4. Gomzar Bogusław. Zapomniane trupy. „Nie” 1994, nr z dn. 18 sierpnia 1994; pełną treść artykułu można znaleźć tu: http://www.cmentarze.org ;

  5. Kuniczak S.: Cmentarz Obrońców Lwowa. „Biuletyn Koła Lwowian”. Londyn: 1963, nr 2; 1970, nr 1;

  6. Ławecki Waldemar: Polskie cmentarze. „Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej” nr 4. Warszawa: 2004. W całości można pobrać tu: http://www.warszawa.oia.org.pl/dat/czasopisma/9_biuletyn_4_2004.pdf

  7. Mackiewicz Józef: Nie pytajcie czy byli przyjaciółmi, czy wrogami... Cmentarze z pierwszej wojny światowej na terenie powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego. „Jaćwież” nr 8. Suwałki: Regionalna Pracownia Krajoznawcza 1998-2000. ISSN 1505-277X;

  8. Malewski Czesław, Surwiło Jerzy: Cmentarz Wojskowy na Antokolu w Wilnie. „Kurier Wileński”. Wilno: 1997;

  9. Szymczak Czesław: Groby jeńców wojennych. „Głos” 2004, Nr 49 (1063); pełną treść artykułu można znaleźć tu: http://www.cmentarze.org ;

  10. Tarczyńska Anna. Ekshumacja. „Fakty i Mity” 2004, Nr 31 (230); pełną treść artykułu można znaleźć tu: http://www.cmentarze.org ;

  VI. CMENTARZE – SZTUKA, ZAGADNIENIA ARCHITEKTONICZNE, ŚRODOWISKOWE I INNE  Wydawnictwa nieperiodyczne:

  1. Bania Zbigniew. Olszewski Andrzej Kazimierz. Klasyfikacja i Typologia nagrobków. Skrypt. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1989;

  2. Bartoszek Monika opr. Katalog zbioru. Alfons Karpiński. Z Salonu i Buduaru. Kraków: wyd. Nautilus 2003;

  3. Becker A. Les Monuments aux Morts. Mémoire de la Grand Guerre. Paris: 1988;

  4. Beneš-Buchlovan Bedřich. Knižní ilustrace Adolfa Kašpara. Praha: Šmidt, 1942;

  5. Benešová Marie. Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980. Praha: 1984.

  6. Białostocki Jan. Symbole i obrazy w świecie sztuki. PWN. Warszawa: 1982;

  7. Białostocki Jan. Sztuka cenniejsza niż złoto. Warszawa: 1974;

  8. Białostocki Jan. Vanitas. Z dziejów obrazowania idei "marności" i "przemijania" w poezji i sztuce. W: Tenże: Teoria i twórczość. O tradycji i inwencji w teorii sztuki i ikonografii. Poznań: 1961, s. 104-136;

  9. Biranowka-Kurtz Alicja. Cmentarze w przestrzeni miast. W: Materiały z II Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 12-13 czerwca 2005 roku;

  10. Borg Alan. War Memorial. From Antiquity to the Present. London: 1991. ISBN 0-85052-363-X;

  11. Bořutová Dana, Zýková Anna, Dulla Matúš. Dušan Jurkovič, Súborná výstava architetonického diela. Katalóg výstavy. Bratislava: SAS 1993. ISBN 80-900483-5-8;

  12. Bořutová Dana. Cesty hľadania seba. Folklórne inšpirácie u Blažeja Bullu a Dušana Jurkoviča. Sympózium „Slavme slavně slávu Slávov slavných“. Slovanství a česká kultura 19.stolet í . Historický ústav AV ČR, ÚDU AV ČR, ÚDU UK Praha, Plzeň 24. –26.2.2005.

  13. Bořutová Dana. Der Einfluss der ethnographischen Studien Dušan Jurkovičs auf sein architektonischens Werk. W: Moravánszky Ákos. Das entfernte Dorf. Moderne Kunst und ethnischer Artefakt. Boehlau, Wien: 2002,

  14. Bořutová Dana: Kommentár Dušan Jurkovič „Építımővészet egykor és ma“ címő cikkének margójára (Commentary in the margins of Dušan Jurkovič´s article „Architecture Yesterday and Today“. In: Haba, P. - Keserü, K. (eds.): A modernizmus kezdetei Közép-Európa építészetében. Lengyel, cseh, szlovák és magyar építészeti irások a 19 - 20. század fordulójáról.). The Beginnings of Modernism in Central European architecture. Polish, Czech, Slovak and Hungarian Architectural Writings at the Turn of the 20th Century. Budapest: Ernst Múzeum, 2005;

  15. Bořutová-Debnárová Dana. Dušan Samo Jurkovič - osobnosť a dielo. Bratislava: Pallas 1993. ISBN 80-7095-017-X;

  16. Brzustowicz Grzegorz Jacek. Genealogiczne znaczenie pyt epitafijnych elity urzędniczej Recza z XVII wieku. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

  17. Chodecka E. (red.). Z dziejów sztuki śląskiej Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Materiały seminarium z roku 1980. Katowice: 1982;

  18. Chodecka E. Miasto jako dzieło sztuki. Architektura i urbanistyka Bielska-Białej do roku 1939. Bielsko-Biała: 1994;

  19. Compton A. Charles Sargeant Jagger War and Peace Sculpture Imperial War Museum. London: 1985.

  20. Collins Judith. Eric Gill. The Complete Sculpture. 1998. ISBN 1-871569-78;

  21. Curl James Steven. A celebration of death: an introduction to some of the buildings, monuments and settings of funerary architecture in the Western European tradition Constable, London: 1980. ISBN 0-09-463000-3;

  22. Cynarski Stanisław, Cynarska Barbara. Stary cmentarz w Jaśle. Jasło: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego 1984;

  23. Czerner O., Juszkiewicz I. Cemetery art - Sztuka cmentarna - L'art de cimetiere. Documents - dokumenty - documents. Wrocław: 1995;

  24. Długosz Kazimierz. Językowo-kulturowy aspekt napisów nagrobnych. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

  25. Dulla Matúš, Moravčíková Henrieta. Kto je kto v architektúre na Slovensku. Bratislava: Meritum 1995;

  26. Dulla Matúš, Moravčíková Henrieta. Sprievodca po cintorinoch. Cemetery Guide.

  27. Haas-Nogal Małgorzata. Cmentarze w projektowaniu. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

  28. Hauser Zbigniew. Podróże po cmentarzach Ukrainy – dawnej Małopolski Wschodniej. T. 1, Województwo stanisławowskie.Warszawa : OOZK, 1998.

  29. Hoffmann Kazimierz. Historie nie tylko w kamieniu wykute. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

  30. Jurkovič Dušan, Wirth Zdenek, Irmgard. Výstava životního uměleckého díla národního umělce architekta Dušana Jurkoviče. Praha: 1945;

  31. Jurkowič Dušan. Pustevne na Radhośti. Brno 1900. Opis zespołu architektoniczno-krajobrazowego Pustelny, do którego nawiązują rozwiązania Jurkovica w okolicach Magury ;

  32. Kalita-Skwirzyńska Kazimiera. Budowle sepulkralne na Pomorzu Zachodnim. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

  33. Katalog výstavy životného umeleckého diela nádrodného umelca architekta dr h. c. Dušana Jurkowiča. Bratislava: 1947;

  34. King Alex. Memorials of the Great War in Britain. The Symbolism and Politics of Remembrance. Oxford, New York, Berg: 1998. ISBN 1-859-73988-1;

  35. Kossak Wojciech. Wspomnienia. Warszawa: PAX 1973;

  36. Krakowska Teka Konserwatorska. T. 3, Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Tłumaczenie na język angielski Piotr Krasnowolski. Kraków : Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Oddział Ochrony Zabytków : Czuwajmy, 2003;

  37. Krenz J. Architektura znaczeń. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk: 1997;

  38. Kroftová Marie. Adolf Kašpar 1877-1934. Ilustrátor, malíř, grafik. Praha: 1977;

  39. Kunert Andrzej Krzysztof (red.). Żołnierskie epitafia 1914-1918, 1918-1921, 1939-1945, t. 1. Warszawa: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 1999. ISBN: 83-905590-8-0;

  40. Lada Josef. Kronika mého života. Praha: 1973. Pamiętnik genialnego ilustratora do ”Dobrych przygód wojaka Szwejka”, w którym pisze m.in. o Adolfie Kasparze ;

  41. Łysiał Wojciech. Komemoracja, a średniowieczne pomorskie pomniki śmierci nagłej. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

  42. Majewski Marcin. Sztuka sepulkralna wnętrz kościelnych ziemi stargardzkiej XVI - XVIII wieku. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

  43. Maśliński A. Humanizm w sztuce. Antyk i człowiek. Kraków: 1978;

  44. Michałowski A.: Symbolika drzew i ich znaczenie duchowe w krajobrazie kulturowym, „Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego” 2000, nr 1, 2, 3;

  45. Michałowski Andrzej. Ochrona zabytkowych cmentarzy w Polsce. Krajobraz pisany kamieniami. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

  46. Mitarski W. Uziembło Henryk. Współczesne malarstwo polskie. Kraków: 1916;

  47. Monowska Magdalena. Pomorskie statki śmierci. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

  48. Müller W. Kogel G. Atlas architektury. t. I i II. Prószyński i S-ka. Warszawa: 2004;

  49. Murray J. Hall's Dictionary of Subjects and Symbols in Art. London: 1996.

  50. Ober Marek. Zabytkowe bramki cmentarne na Pomorzu Zachodnim. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

  51. Opęchowski Mirosław. Cmentarze żydowskie w województwie zachodniopomorskim. Problematyka ochrony konserwatorskiej. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

  52. Papuci-Władyka E. Sztuka starożytnej Grecji. PWN. Kraków: 2001;

  53. Pavel Jakub. Dĕjiny umĕní v Československu. Praha: 1978;

  54. Pevsner N. Fleming J. Honour H. Encyklopedia architektury. WAiF. Warszawa: 1992;

  55. Piecha Zenon, Piecha Romana. Dziewiętnastowieczne inskrypcje nagrobne z kościoła p.w. Wniebowziecia NP Marii (Mariackieg) w Krakowie. Kraków: 1984;

  56. Rączka J.W. Walka o polski styl narodowy w architekturze. Politechnika Krakowska. Kraków: 2001;

  57. Samek Jan, Rejduch-Samkowa Izabella. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Warszawa: 1987;

  58. Scheybal Josef Václav. Adolf Kašpar. Život a dílo. Praha: 1957;

  59. Scheybal Josef Václav. Východní Čechy v kresbách Adolfa Kašpara. Praha: 1964;

  60. Słomiński Maciej. Sztuka sepulkralna 1. poł. XX w. na przykładzie Cmentarza Centralnego
   w Szczecinie. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

  61. Soldatengraber und Kriegsdenkmaler. Wien: 1915; zbiór projektów cmentarzy

  62. Sztuka cmentarna. Sympozjum Międzynarodowe. Dokumenty. Warszawa: ICOMOS - Polski Komitet Narodowy. Muzeum Architektury we Wrocławiu 1995;

  63. Szydłowki T. Ruiny Polski. Opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej, Kraków 1919;

  64. Táborský František. Adolf Kašpar, ilustrátor, malíř, grafik. Olomouc: Promberger 1935;

  65. Thieme U. Becker F. Allgemeines Lexikon der Bildern Kunstler. Leipzig: 1929;

  66. Tomeš Josef. Český biografický slovník XX. století. 2. díl, K-P. Praha: 1999. ISBN 80-7185-246-5;

  67. Wirth Zdenek. Umĕlecká díla Dušana Jurkowiče. Praha: 1927;

  68. Wujowski T. Symbolika architektury starożytnej Grecji. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań: 1995;

  69. Zabłocka Agnieszka: Cmentarze. "Spotkania z Zabytkami" 1984, nr 2, s. 14-21;

  70. Žákavec František. Dílo Dušana Jurkovica. W: Kus dějin československé architektury, Praha: 1929;

  71. Zatloukal P. Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: 2003. ISBN 80-85227-49-5;

  72. Zielińska J. Juliusz, Wojciech, Jerzy Kossakowie. KAW. Warszawa: 1988;

  73. Zieliński Jarosław. Symbolika roślin na cmentarzach. W: Materiały z II Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 12-13 czerwca 2005 roku;

  74. Zin Wiktor: Rozważania o cmentarzach. "Spotkania z Zabytkami" 1987, nr 5, s. 11-13;

  75. Zygulski Z. jun. Broń starożytna. KAW. Warszawa: 1988;

  76. Żychowski Józef, Lach Jan, Kolber Mariusz. Właściwości fizyczno - chemiczne wód podziemnych nekropolii Polski południowo-wschodniej. W: Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. T. 1. Red. Burchard J. Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2000,. s. 249-261;

  77. Żychowski Józef, Lach Jan, Kolber Mariusz. Przestrzenna zmienność chemizmu wód podziemnych w otoczeniu nekropolii w Polsce południowej. W: Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. T. 1. Red. Burchard J. Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2000, s. 261-269;

  78. Żychowski Józef, Lach Jan, Kolber Mariusz. Zróżnicowanie zawartości lizyny i kwasu glutaminowego w wodach podziemnych na wybranych cmentarzach w Polsce południowo - wschodniej. W: Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. T. 2. Red. Burchard J. Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2002, s. 241 – 251;

  79. Żychowski Józef, Lach Jan, Kolber Mariusz. Zróżnicowanie zawartości glicyny, leucyny i izoleucyny w wodach podziemnych na cmentarzach zlokalizowanych w różnych podłożach. W: Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. T. 3. Red. Burchard J. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2005, s. 281 – 290;

  80. Żychowski Józef. Wpływ masowego grobu na zawartość wybranych związków organicznych w wodzie gruntowej. W: Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. T. 3. Red. Ziułkiewicz M. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2006;

  81. Żychowski Józef, Lach Jan, Kolber Mariusz. Wpływ podłoża z masowym pochówkiem z II wojny światowej na skład chemiczny wód gruntowych. W: Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. T. 3. Red. Ziułkiewicz M. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2006;

  82. Żychowski Józef. Wpływ masowego grobu zlokalizowanego w utworach aluwialnych na jakość środowiska przyrodniczego. W: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego Szklarska Poręba, 20-24 IX 2000 r. Wrocław: 2000 r. s.161 – 167;

  Wydawnictwa periodyczne:  1. Bergmann Ivan: Dům Dušana Jurkoviče v Luhačovicích. „Stavební listy, časopis stavebních inženýrů, architektů, techniků a stavitelů. Roč.8, č.8-9, 2002;

  2. Bořutová Dana: „Dušan Jurkovič – architekt genia loci. ”Architektúra & urbanizmu”. Nr 25, 1991/3;

  3. Bořutová Dana: Diela zvláštneho pôvodu. Architektúra Dušana Jurkoviča. HR 1997 nr 8;

  4. Bořutová Dana: Dušan Jurkovič – mýtus a kontext. „ARS”, č. 1, 1990/1991,

  5. Bořutová Dana: Dušan Jurkovič - Pramene moderného výtvarného umenia. „Ars - Pramene moderného výtvarného umienia” 1990;

  6. Bořutová Dana: Modernism and the Architectural Creed of Emil Belluš. „Ars”;

  7. Bořutová Dana: Vizie Dušana Jurkoviča. „Projekt. Revue slovenskej architektúry”. Roč.40, č.3, 1998;

  8. Brodesser Slavomír: Dušan Jurkovič - básník dřeva : k 55. výročí úmrtí československého architekta. „Vlastivědný věstník moravský”. Roč.54, č.1, 2002;

  9. Chudzimska-Uhera K.: Jan Szczepkowski, nie tylko snycerz i rzeźbiarz, „Spotkania z Zabytkami” 2004, nr 7;

  10. Ďurišová-Rubanská Jana: Dušan Jurkovič 1868-1947. Senica: Okresná knižnica 1993;

  11. Dvojjediná bradlianská motyla. Medzi dvoma výročiami Dušana Jurkoviča. „Projekt. Revue slovenskej architektúry. Roč.40, č.2, 1998;

  12. Dvořáček Bohumil: Dušan Samo Jurkovič (1868-1947). „Panorama. Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří. Sv.10, 2002;

  13. Jurkovič Dušan: Vojenské hřbitovy válečné. „Styl II (VII)”, Časopis pro architekturu, stavbu měst a umělecký průmysl, Praha: 1921-1922;

  14. Kázmerová Ľubica: Dušan Samuel Jurkovič. Národný a svetový architekt. W: Do pamäti národa. [Nap.]: Michálek, Slavomír - Krajčovičová, Natália a kol. Brat: Veda vydavateľstvo SAV 2003,

  15. Kolbuszewski Jacek: Cmentarz jako tekst kultury. „Odra” R. XXI: 1981, nr XI, s. 30-36;

  16. Kroh Antoni: Krakowskie bractwo artystyczno-grobownicze. „Polska Sztuka Ludowa” 1986, nr 3-4. ISSN 1230-6142;

  17. Mrňa Ľubomír: Dušan Jurkovič. Súborná výstava architektonického diela. Pamiatky a múzeá 1994 nr 43;

  18. Pukančíková Mária: Tretie Skalické dni. [Spomienkové podujatie venované Dušanovi Jurkovičovi, 17.9.1993.] Záhorie 1993 nr 2;

  19. Šlachta Štefan: List Dušanovi Jurkovičovi. „Architekt” Roč.43, č.24, listopad, 1997;

  20. Szmelter Iwona Małgorzata: Współczesna teoria konserwacji i restauracji dóbr kultury. Zarys zagadnień. „Ochrona zabytków”. Warszawa: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 2006, nr 2. s. 5. ISSN 0029-8247;

  21. Taborski R.: O współpracy krakowskiej „Sztuki" z wiedeńską „Secesją”. „Przegląd Humanistyczny”, nr 4, 1975;

  22. Thurso Igor: Príklad Dušana Jurkoviča. “Box” . Č.6 , 1996;

  23. Zajíčková Mária : Dielo architekta Dušana Jurkoviča na slovensko-moravskom pomedzí (k 125. výročiu narodenia). Záhorie 1993 nr 2;

  24. Zatloukal Pavel: Luhačovice. Jurkovič v lázních. „Fórum architektury & stavitelství” Č.5; 2002;

  25. Żychowski Józef, Lach Jan, Kolber Mariusz: Występowanie aminokwasów: glicyny, leucyny i izoleucyny w wodach podziemnych na cmentarzach zlokalizowanych w różnych środowiskach. „Przegląd Geologiczny. Pismo informacyjne Państwowej Służby Geologicznej”. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny 2003. T. 51, nr 11. S. 962 – 963. ISSN 0033-2151;

  Strony WWW:  1. Husáková Jana: Dušan Jurkovič a jeho hřbitovy [online]. Praha: Univerzity Karlovy Praha, Katedra pomocných věd historických a archivního studia.[online]Praga [dostęp 13 maja 2008]. Dostępne w Word Wide Web: <http://pvh.ff.cuni.cz/exkurze03/index.html>;

  VII. CMENTARZE - EWIDENCJE

  Wydawnictwa nieperiodyczne:  1. Aftek-Bugajska B. Informacje o cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej. W: Materiały I-III Zjazdu Konserwatorskiego w Halinie 1981.

  2. Antosik Helena, Kosyl Krystyna (opracowanie). Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo krakowskie. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Seria: Studia i Materiały - Cmentarze, Nr 4/17 (7);

  3. Baniukiewicz Elżbieta, Kosyl Krystyna (opracowanie). Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo rzeszowskie. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Seria: Studia i Materiały – Cmentarze, Nr 4/34 (7);
 • 1   2   3   4   5   6   7


  ©absta.pl 2016
  wyślij wiadomość

      Strona główna