Bibliografia zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennychPobieranie 396.62 Kb.
Strona7/7
Data03.05.2016
Rozmiar396.62 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Bednarz Tomasz. Morskie cmentarzyska. Stan i ochrona miejsc katastrof morskich w polskiej strefie Bałtyku. W: Materiały z II Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 12-13 czerwca 2005 roku;

 • Chmielowski Bronisław. Cmentarz w Międzyzdrojach. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

 • Chojnicki Kazimierz. Nekropolie i pomniki pamięci w powiecie łobeskim powstałe przed 1945 rokiem . W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

 • Cohen Chester G. Jewish Cemeteries in Southern Poland. W: An Epilogue in Shtetl Finder. 1980;

 • Cyrankiewicz S. Książkowy przewodnik po cmentarzach. Kraków: 1908;

 • Czerner Marian. Mogiły na wydmach. Bezimienni wyrzuceni przez morskie fale. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

 • Florek Marek. Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Województwo tarnobrzeskie, Warszawa: 1995; Katalog sporządzony na podstawie kart cmentarzy. Obejmuje niewielką część Roztocza Zachodniego i dużą część Lasów Janowskich;

 • Gajowniczek Janusz. Historia cmentarzy dolickich. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

 • Gaweł Wiesław. Dawne cmentarze w powiecie polickim. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

 • Grodziska Karolina. Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Kraków: 1987;

 • Grodziska Karolina. Cmentarze Podgórza. Kraków: 1922;

 • Januszaniec Zbigniew. Czaplinieckie cmentarze. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

 • Kantowski Konstanty. Cmentarze sławieńskie. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

 • Kemmling Leopold A. Gryfińskie cmentarze. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

 • Kola Andrzej. Archeologia zagłady. Prace archeologiczne w miejscach ludobójstwa (Katyń, Miednoje, Ostaszków, Bełżec, Borne Sulinowo). W: Materiały z II Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 12-13 czerwca 2005 roku;

 • Krajewska Monika. A Tribe of Stones, Jewish Cemeteries in Poland. Warszawa: PWN 1993;

 • Krajewska, Monika. Czas Kamieni (Jewish Cemetery Monuments in Poland). Warszawa: Interpress, 1982;

 • Kunc Warcisław. Dla tych, którzy nie powrócili z morza. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

 • Łukasiuk Lech St.. O historii dębnowskich cmentarzy. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

 • Maczubski Tadeusz. Zasady inwentaryzacji krajoznawczej. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Krajoznawcza. Podkomisja Inwentaryzacji Krajoznawczej Polski. Warszawa, Kraków: Wydawnictwo PTTK „Kraj” 1989;

 • Olszewski Edward. Cmentarze Stargardzie. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

 • Pluciński Józef. Cmentarze Świnoujścia. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

 • Przeździecki Andrzej. Stan cmentarzy protestanckich na terenie miasta i gminy Goleniów. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

 • Szczepańska Jarosława (opracowanie). Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce, woj. Nowosądeckie. wyd. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Seria: Studia i Materiały - Cmentarze, (nr 4/24/7)

 • Uliasz Barbara. Cmentarze, kwatery i mogiły wojenne na Podkarpaciu. Rzeszów: Wydział Polityki Społecznej, Podkarpacki Urząd Wojewódzki 2004;

 • Wejman Grzegorz. Nekropolie kamieńskie. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

 • Zając Irena. Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej z terenu powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego w województwie podkarpackim. Przemyśl: San Set 2001, ISBN 83-88417-32-0;

 • Zieliński Jarosław, Nowak Grzegorz. Walory dendrologiczne cmentarzy Szczecina. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

 • Żak Piotr. Dawne cmentarze Trzebiatowa. W: Materiały z I Ogólnopolskiej konferencji „Nekropolie, kirkuty, cmentarze” Szczecin 13 czerwca 2002;

  VIII. ZASOBY ARCHIWALNE

  W państwowych archiwach w Polsce znajdują się następujące zbiory akt dotyczące Zachodniogalicyjskich Cmentarzy Wojennych:


  1. Archiwum Akt Nowych w Warszawie (1); Dział: wojsko; Kategoria: sztaby, dowództwa terytorialne; nr zespołu: 1883/0; Karta: B; Nazwa główna: „Armia Austriacka. Referat Grobownictwa Wojennego”; daty skrajne: 1914-1917; (1 j.a.; 0,01 mb; nie opracowane; bez ewidencji);

  2. Archiwum Państwowe w Krakowie (29); Dział: wojsko; Kategoria: sztaby, dowództwa terytorialne; Nr zespołu: 275/0; Karta: A i B; Nazwa główna: „Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie”; daty skrajne: 1914-1918, 1918-1923 (101 j.a.; 10,30 mb; opracowanych: 65 j.a.; 6,30 mb; bez ewidencji; inwentarz książkowy);

  3. Archiwum Państwowe w Krakowie (29); Dział: wojsko; Kategoria: sztaby, dowództwa terytorialne; Nr zespołu: 275/1; Karta: A i B; Nazwa główna: „C. i K. Komenda Wojskowa w Krakowie, Oddział Grobów Wojennych (K.u.K. Militärkommando Krakau, Kriegsgräberabtilung)”; daty skrajne: 1914-1914, 1916-1918 (24 j.a.; opracowane; inwentarz książkowy);

  Zawartość:

  29\275\1 K.k. Militärkommando Krakau, Kriegsgräberabteilung (C.k.Komenda Wojskowa w Krakowie, Oddział Grobów Wojennych) (1914) 1916-1918, sygn.GW 1-24 (korespondencja, dzienniki podawcze, wykazy zmarłych i zaginionych, mat. dot postępowania spadkowego po zmarłych żołnierzach);

  29\275\0 Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Generalnego Krakowskiego 1918-1923, sygn. GW 25-34 (korespondencja, dzienniki podawcze, indeksy, rejestry poległych, ekshumacje, składki na groby wojenne); Dokumentacja techniczna i ewidencyjna 1914-1922 (1939) (wykazy poległych i zmarłych oraz jeńców, sprawy gruntowe, plany i mapy cmentarzy);


  1. Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Bochni; Dział: zbiory i kolekcje; Kategoria: --; Nr zespołu: 212 / 0; Karta: B; Nazwa główna: „Cmentarze z okresu I wojny światowej”; Daty skrajne: 1914-1918; (1 j.a.; 0,10mb; nie opracowane; bez ewidencji; inwentarz kartkowy roboczy).

  Uwaga:

  Niewykluczone, że również wśród innych zasobów archiwalnych znajdują się dokumenty dotyczące tej tematyki. Być może, że przeszukanie następujących zbiorów przyniosłoby pozytywne rezultaty:

  Kriegsarchive Wiedeń;

  Archiwum Główne Akt Dawnych:

  (zespół, nazwa, daty skrajne)

  316/0, C.K. Komenda Miasta Lwowa, 1914-1918

  320/0, C.K. Dowództwo Operacyjne 2 Armii, 1914-1918

  322/0, C.K. Komenda Etapowa 3 Armii, 1914-1915

  333/0, Komendy Stacji Etapowych Armii Austriackich, 1914-1918

  Archiwum Państwowe w Przemyślu

  577/5,C.K. Komenda Wojskowa we Lwowie, 1914

  577/6, C.K. Komenda Twierdzy we Lwowie, 1914

  577/8, C.K. Komenda Twierdzy w Przemyślu, 1914-1915

  577/9, C.K. Komenda Linii Etapów w Ökörmezö, 1914

  577/10, Naczelnik Powiatu Jaworowskiego, 1914-1915

  577/11, Komendant Etapu Jaworów, 1914-1915

  577/12, Naczelnik Garnizonu Miasta Jaworowa, 1915

  577/14, Komendant Twierdzy Przemyśl, 1915

  577/15, Naczelnik Powiatu Przemyskiego, 1915

  577/18, Komenda Legionów Polskich, 1915-1917

  577/19, Dowództwo Polskiego Korpusu Posiłkowego, 1917-1918

  577/20, C.K. Komendant Miasta jako Komendant Twierdzy w Krakowie, 1917

  577/23, C.K. Dowództwo 2 Armii, 1918;

  Zbierkový fond Vejenského múzea vo Svidniku;

  Zbierkovy fond Vojenskeho historickeho archivu v Trnave;

  Zbierkovy fond VHU. Vojenske muzeum Svidnik Zborov;

  Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА);

  Коллекция документальных материалов „Польские легионы”. Государственный архив Киевской области. Фонд Ф-1787


  IX. BELETRYSTYKA:

  1. Adrienne Thomas. Die Katrin wird Soldat. ISBN 3442089921;

  2. Adrienne Thomas: Aufzeichnungen aus dem Ersten Weltkrieg. Ein Tagebuch. Wien: Böhlau 2004. ISBN 3-412-07704-6;

  3. Barbusse Henri. Ogień. Warszawa 1953;

  4. Cendrars Blaise. Gwiezdna wieża Eiffla. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000. ISBN 83-88459-26-0; Druga część czterotomowego cyklu autobiograficznego. Tytuł nawiązuje do tragicznej okoliczności, gdy w czasie pierwszej wojny światowej, walcząc jako ochotnik w Legii Cudzoziemskiej, Cendrars został ciężko ranny i stracił rękę. Miało to dla jego osobowości twórczej olbrzymie znaczenie; ukazuje to moment, kiedy patrząc w niebo widzi gwiazdozbiór swej utraconej dłoni. Książka powstała między 1944 a 1946 rokiem. Trzeba było trzydziestu lat, by pisarz znalazł sposób na opisanie bezlitosnej i anonimowej maszynerii konfliktu światowego; uczynił to w formie opowieści o żołnierzach z jego oddziału, o każdym z osobna, bardzo szczegółowo i z męską czułością. To wielka proza pacyfistyczna: opis bezsensownego cierpienia, okrutnych, poniżających śmierci, bezgranicznej głupoty tych, którzy kierują wojną zza biurek.

  5. Cendrars Blaise. Odcięta ręka. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1999. ISBN 83-86743-42-5;

  6. Cendrars Blaise. Od portu do portu. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1999. ISBN 83-86743-18-2;

  7. Cendrars Blaise. Rażony gromem. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1998. ISBN 83-86743-17-4;

  8. Csokor Franz Theodor. November 1918 Wien: EPHELANT Verlag , Franz Richard Reiter, 1993. ISBN: 3-900766-07-X;

  9. Cobb Humphrey. Ścieżki chwały. Warszawa: MON 1961;

  10. Dorgel Roland. Les Croix de bois. Paris: LGF - Livre de Poche, 1975. ISBN: 2253003131;

  11. Dorgelès Roland, Dupray Micheline, Rousseau Frédéric. Je t'écris de la tranchée. Correspondances de guerre, 1914-1917. Paris: 2003. ISBN: 2226141871;

  12. Dunarowski Wł. Serca zaplątane. W: Ludzie spod miedzy. Bydgoszcz: Rój 1939; Nauka 1947; Pomorze 1987;

  13. Findley Timothy. The Wars. Toronto: Penguin Books Canada Limited, 1979. ISBN: 044039239X;

  14. Flex Walter. Der Wanderer zwischen beiden Welten. München, 1918

  15. Hašek Jaroslav. Przygody dobrego wojaka Szwejka. Książka i Wiedza. Wyd. XVI. Warszawa: 1989. ISBN 8-05-11534-8;

  16. Hemingway Ernest. Pożegnanie z bronią. Warszawa: Muza, 2001. ISBN: 83-7200-751-9;

  17. Japrisot Sebastian. Bardzo długie zaręczyny. Warszawa: C&T, 2005. ISBN: 83-89064-87-1

  18. Jünger Ernst. W stalowych burzach. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 1999. ISBN 83-07-02697-0; Rodzaj osobistego pamiętnika z frontów I wojny światowej, w której autor uczestniczył jako oficer niemieckiej piechoty. Utwór ulegał licznym autorskim metamorfozom, ewoluując od młodzieńczego zachwytu nad czynem i orężem germańskiego wojownika po refleksyjny, pełen wyrazu obraz tragizmu wojny. Kolejna, trzecia wersja utworu (1923) przyczyniła się do utrwalenia opinii o Jüngerze jako apologecie militaryzmu i nacjonalizmu niemieckiego. Ten właśnie tekst był podstawą opublikowanego w 1935 roku przekładu polskiego pt. Książę piechoty. Ostatnia, kanoniczna wersja tekstu wraz z ewolucją światopoglądu pisarza zmieniła znacznie swą wymowę, stając się dziełem literackim, pozbawionym tendencji politycznych.

  19. Köppen Edlef. Heeresbericht. München: 2004. ISBN 342105777X;

  20. Kraus Karl. Die letzten Tage der Menschheit. 1919;

  21. Lernet-Holenia Alexander. Die Standarte. Wien: Paul Zsolnay Verlag, 1996. ISBN 3-552-04808-1;

  22. Marlaux Andre. Łazarz. Warszawa: PIW 1977; W obliczu masowej masakry powodowanej przez gazy bojowe zwycięża ludzka solidarność: żołnierze niemieccy zaczynają ratować zagazowanych Rosjan.

  23. Montgomery Lucy Maud. Rilla Of Ingleside. 1921. ISBN 3401022563

  24. Naglicki Maciej: Cmentarz-pomnik bitwy pod Limanową 1914. „Lektura”. Kraków: Związek Literatów Polskich. Oddział w Krakowie 1992 nr 11/12; Wiersz poświęcony cmentarzowi poległych w bitwie pod Limanową ;

  25. Passos John Dos. Trzej żołnierze. Warszawa: Wydawnictwo MON, 1966. Całość w języku angielskim znajduje się tu: http://www.eldritchpress.org/wwone/threes.html i tu: http://www.gutenberg.org/etext/6362 i jeszcze w kilku miejscach. ISBN 0-594-04743-9;

  26. Remarque Erich Maria. Czarny obelisk. Poznań: Wydanie 1, Dom Wydawniczy Rebis, 2003. ISBN: 83-7301-407-1;

  27. Remarque Erich Maria. Droga powrotna. Warszawa: Czytelnik, 1997. ISBN: 83-07-02514-1;

  28. Remarque Erich Maria. Na zachodzie bez zmian. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2004. ISBN: 83-7301-445-4; W dwa lata po niemieckim wydaniu tej książki Irena Krzywicka pisała o Remarque’u, że dla tego jednego Niemca wojna zakończyła się sukcesem – schwytał ją i opisał jak kulturę złośliwych bakterii. Sugestywna, surowa, niemal reporterska relacja z najkrwawszej wojny pozycyjnej w dziejach nie ma precedensu w ówczesnej literaturze. W przeciwieństwie do Ernsta Jüngera, który w „W stalowych burzach” pielęgnuje mit wojny jako kuźni charakteru, Remarque widzi w niej jedynie dehumanizującą machinę. Obnaża ją z naturalistyczną precyzją i konfrontuje z zacierającymi się wspomnieniami bohaterów. "– Nie jest to ani ostrzeżenie, ani wyznanie – pisał.- To obraz pokolenia, które zostało zniszczone". Powieść uznano za niedościgły do dziś manifest pacyfizmu, choć Remarque nie zawiera w niej żadnego osobistego komentarza. Beznamiętny tytuł zaczerpnięty z rutynowych depesz frontowych. Ciała w strzępach, członki porozrzucane po grząskich, cuchnących okopach, absurdalne rozkazy, chroniczny głód i niewyspanie. Pośród tego wszystkiego grupa przyjaciół ze szkolnej klasy, którzy z entuzjazmem zaciągnęli się na front, by zamiast szlachetnych wojennych cnót doświadczyć zwierzęcego strachu i cynizmu. By nie zwariować, czynią okrucieństwo przezroczystym, ale płacą za to wysoką cenę, krzepnąc w obojętności i wzgardzie;

  29. Remarque Erich Maria. Trzej towarzysze. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2002. ISBN: 83-7301-268-0;

  30. Renn Ludwig. Wojna bez bitew. Warszawa: Wyd. Ministerstwa obrony narodowej, 1964;

  31. Richert Dominik. Beste Gelegenheit zum Sterben. Meine Erlebnisse im Kriege 1914–1918. Monachuim: Edition Knesebeck & Shuler, 1989. IBSN 3-926901-15-2;

  32. Sherriff Robert Cedric. Journey's End. Heinemann Educational Books - Secondary Division 1993. ISBN: 0435232908;

  33. Sejda Kazimierz. C. K. Dezerterzy. Warszawa: Wydawnictwo Obrony Narodowej, 1987. ISBN: 83-11-07473-9;

  34. Solmssen Arthur R.G. A Princess in Berlin. Całość w języku angielskim można znaleźć tu: http://www.acamedia.info/literature/princess/A_Princess_In_Berlin.htm 1980;

  35. Trumbo Dalton. Johnny Got His Gun. Bantam Books 1984. ISBN: 0553274325; Na podstawie tej powieści powstał film Johnny poszedł na wojnę.

  36. Turek Roman. W służbie najjaśniejszego Pana. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Wyd. II. Warszawa: 1964;

  37. Wittlin Józef. Sól ziemi. Powieść o cierpliwym piechurze. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. ISBN: 83-06-00211-3;

  38. Zweig Arnold. Czas dojrzał (Die Zeit ist reif, 1958); Z cyklu Wielka wojna białych ludzi t. 1;

  39. Zweig Arnold. Intronizacja (Einsetzung eines Königs, 1937). Z cyklu Wielka wojna białych ludzi t. 6;

  40. Zweig Arnold. Młoda kobieta z roku 1914 (Junge Frau von 1914, 1931). Z cyklu Wielka wojna białych ludzi t. 2;

  41. Zweig Arnold. Spór o sierżanta Griszę. Warszawa: Czytelnik 1955; Jest rok 1917, z obozu jenieckiego na froncie wschodnim ucieka rosyjski sierżant i zostaje schwytany z fałszywymi dokumentami. Pytanie: rozstrzelać czy nie? O to właśnie toczy się tytułowy spór. Sympatycznego sierżanta Griszę rozstrzelano. „Jednostka jest w końcu wszą”. Z cyklu Wielka wojna białych ludzi t.4;

  42. Zweig Arnold. Umilkły działa (Die Feuerpause, 1954); Z cyklu Wielka wojna białych ludzi t. 5;

  43. Zweig Arnold. Wychowanie pod Verdun. (Erziehung vor Verdun, 1935); Z cyklu Wielka wojna białych ludzi t.3;

  X. MULTIMEDIA: PROGRAMY KOMPUTEROWE, NAGRANIA AUDIO I VIDEO, FILMY I PROGRAMY TV NA DVD

  A. Filmy DVD, VHS i na innych nośnikach:

  Dokumentalne :  1. 1914-1918 The Great War and the Shaping of the 20th Century.

  2. Berge in Flammen;

  3. Caporetto 1917, Dall`Isonzo al Piave I`ultimo volo delle aquile imperiali;

  4. Der Alpenkrieg - Front in Eis und Fels 1915 bis 1918

  5. Der Soldat, der sein Gedächtnis verlor. Reżyseria: von Joël Calmettes. Francja: 2004

  6. Die senkrechte Front 1914-1917; Der 1. Weltkrieg von Cortina d`Ampezzo bis zum Kleinen Lagazuoi;

  7. La Citta´Di Ghiaccio 1916-1917; Die Geschichte des Krieges auf der Marmolada;

  8. Österreich I (Teile 1-10). Produkcja: Hugo Portisch und Sepp Riff;

  9. Sperrfort Rocca Alta;

  10. Standschütze Bruggler. Produkcja: Anton Graf Bossi-Fedrigotti

  11. The First World War. The Complete Series. Reżyseria: Marcus Kiggell, Simon Rockell. Produkcja: Lewis Jonathan. Image Entertainment: 2005;

  12. Výšiny. Dielo Dušana Jurkoviča. Autorzy: Mančuška D.,Dulla Matúš, Bořutová Dana. Bratislava 1997.

  13. Westfront 1918 (Vier von der Infanterie), Reżyseria: G. W. Pabst. Niemcy: Bekannte Filme 1930;

  14. World War 1 in Color. Produkcja: Branagh Kenneth. Capital Entertainment: 2005;

  Fabularne:  1. Bardzo długie zaręczyny. Reżyseria: Jean-Pierre Jeunet, Francja 2004; Dramatyczna fabuła, wielka miłość, drastyczne sceny batalistyczne i fenomenalne zdjęcia. Pierwsza wojna światowa zbliża się do końca. Młoda Francuzka, Matylda, dowiaduje się, że jej narzeczony Manech zginął skazany przez sąd wojenny na śmierć przez pozostawienie na ziemi niczyjej, pomiędzy walczącymi wojskami Francji i Niemiec. Wierzy, jednak, że Manech wciąż żyje i rozpoczyna własne śledztwo.

  2. C. K. Dezerterzy Reżyseria: Janusz Majewski. Scenariusz: Janusz Majewski, Pavel Hajny. Polska, Węgry 1985;

  3. Czterej jeźdźcy Apokalipsy. USA 1921. Rudolf Valentino, grający francuskiego playboya, który zostaje bohaterem wojennym i na froncie spotyka się oko w oko z niemieckim krewniakiem, dzięki tej roli stał się bożyszczem tłumów ;

  4. Dobry wojak Szwejk. Scenariusz i reżyseria: Karel Steklý, Czechosłowacja 1956;

  5. Front zachodni 1918. Reżyseria: Georg Wilhelm Past.

  6. Gallipoli. Reżyseria: Peter Weir, Australia 1981; Pokazuje samobójczy atak australijskiego korpusu na tureckie umocnienia w Cieśninie Dardanelskiej. Jest 1914 rok. Australia jako część Imperium Brytyjskiego przystąpiła do I wojny światowej. Dwóch młodych sprinterów z południowej Australii, Archy Hamilton i Frank Dunne rywalizują ze sobą na lokalnych zawodach lekkoatletycznch. Obaj na ochotnika wstępują do wojska i na początku 1915 roku zostają wysłani przez Egipt do Turcji by wziąźć udział w Bitwie o Gallipoli. Wraz z zawiązującą się przyjaźnią dociera do nich prawda o naturze wojny. Przejmujący protest antywojenny. W filmie podkreślono wątki tworzących się zrębów narodowości australijskiej. Krytycy podkreślają niezwykle wierne odtworzenie realiów południowej Australii i świetną realizację scen wojennych;

  7. Johnny poszedł na wojnę. Reżyseria: Dalton Trumbo, USA 1971; Jeden z najważniejszych filmów antywojennych w historii kina. Wstrząsający! Film, który spowodował burzę w Ameryce. Film dla ludzi myślących oraz dla tych, którzy potrafią dużo znieść. Zrealizowana prostymi środkami opowieść o żołnierzu, który w wojnie traci wzrok, słuch, ręce oraz nogi, o jego cierpieniach, marzeniach, o prawie do wyboru życia i śmierci. Skazanym na egzystencję w szpitalnym łóżku, przykutym do aparatury podtrzymującej życie. To także film o bezduszności armii oraz bezsensie wojny i przemocy;

  8. Koniec podróży. Reżyseria: Simpson Michael. Scenariusz: Sherriff Robert Cedric. Wielka Brytania 1988.

  9. Melduję posłusznie. Scenariusz i reżyseria: Karel Steklý, Czechosłowacja 1956;

  10. Na Zachodzie bez zmian. Reżyseria: Dilbert Mann. Universal. USA 1979;

  11. Na zachodzie bez zmian. Reżyseria: Lewis Milestone, USA 1930;

  12. Okop. Reżyseria: William Boyd. Wielka Brytania: 1999; Rozgrywa się w czasie 48 godzin poprzedzających bitwę nad Sommą 1 lipca 1916 roku. Kameralny obraz opowiadający o życiu w okopach i wzajemnych relacjach międzyludzkich między żołnierzami, doskonale ukazuje ich emocje. Atutem jest bardzo dobra obsada aktorska.

  13. Kapitan Conan, reż Bertrand Tavernier, Francja 1996 Bałkany, front salonicki w 1918 roku, wojna się kończy, w szeregach wojsk francuskich narasta rozprzężenie. Ludzie, których ukształtowała wojna, i ktorzy byli doskonałymi żołnierzami, zupełnie nie potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości, nie potrafią zrozumieć, że to, co jeszcze niedawno było cnotą, teraz staje się zbrodnią.

  14. Sala oficerska. Reżyseria: François Dupeyron, FRANCJA 2001;

  15. Skrzydła Williama Reżyseria: A. Wellman. USA 1927;

  16. Ścieżki chwały. Reżyseria: Stanley Kubrick, Scenariusz: Stanley Kubrick, Calder Willingham. USA 1957; I wojna światowa. Pułkownik Dax (Kirk Douglas) dowodzący kompanią żołnierzy francuskich, otrzymuje rozkaz ataku na przeważające siły niemiecki. Wie, że rozkaz jest bezsensowny, jednak wykonuje go posyłając na śmierć wielu ze swoich ludzi. W końcu zarządza odwrót, za co trafia pod sąd polowy... To nie jest tak naprawdę film o wojnie, tylko o społeczeństwie, w którym liczy się wyłącznie kariera, sukces, ambicjonalne rozgrywki i „dobry wizerunek firmy”. Nie ma tu pojedynczego człowieka, są tylko „zasoby ludzkie”, które w odpowiedniej chwili można „zredukować”. Abstrakcyjne aż do bólu myślenie, obliczone wyłącznie na zysk, nie toleruje żadnej czułostkowości i sentymentów. „Jednostka jest wszą”;

  17. Towarzysze broni. Reżyseria: Jean Renoir Francja 1937. Opowiada o francuskich lotnikach w niewoli niemieckiej, w III Rzeszy i Włoszech Mussoliniego był objęty zakazem rozpowszechniania;

  18. Wesołych świąt! Reżyseria: Christian Carion. Belgia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Rumunia 2005; Wigilia Bożego Narodzenia w okopach pierwszej wojny światowej nie jest niczym przyjemnym. Tym bardziej zmęczeni wojowaniem żołnierze chcieli by zapomnieć chodź na chwilę gdzie i po co są. Tak powstaje pomysł, meczu w piłkę nożną. Szkoccy , francuscy i niemieccy żołnierze grzebią swoich zmarłych i zabierają się za grę...

  19. Wielka parada Reżyseria: King Vidor. USA 1925; Młodzieńczy idealizm żołnierzy ochotników zderzał się z dantejską rzeczywistością, główny bohater zaś wraca do domu jako inwalida;

  20. Zaginiony batalion. Reżyseria: Russell Mulcahy, USA 2001; Historia oparta na faktach. Październik 1918 roku, ostatnie tygodnie I wojny światowej. Amerykański batalion pod dowództwem byłego prawnika z Wall Street majora Charlesa Whittlesey zostaje otoczony w lasach Argonne we Francji. Ponad 500 żołnierzy znajduje się w sytuacji bez wyjścia. Śmiertelne zagrożenie stanowi nie tylko armia wroga, ale także amerykańska artyleria, której ostrzał trafia również we własne oddziały. Pierwsi żołnierze giną od kul niemieckich snajperów. Prawdziwa masakra zaczyna się, gdy batalion znajduje się w zasięgu broni maszynowej wroga. Młodzi żołnierze mają tylko dwie opcję: poddać się lub zginąć. Wybierają trzecią...

  B. Fotografie, dokumenty, nagrania na CD, DVD, VHS i na innych nośnikach:  1. Ich war an allen Fronten - Österreich-Ungarn und der 1. Weltkrieg in Tondokumentationen, ORF Shop

  2. La Grande Guerra sulle Dolomiti (1914-1918). Fra rocce e ghiacciai. Fotografie, documenti, ricordi. Luciana Palla. 2002;
 • 1   2   3   4   5   6   7


  ©absta.pl 2016
  wyślij wiadomość

      Strona główna