Bibliografia zawartości monitora unii europejskiejPobieranie 70.93 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar70.93 Kb.

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI

MONITORA UNII EUROPEJSKIEJ

ZA ROK 2010
SPIS TREŚCI


BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI 1

MONITORA UNII EUROPEJSKIEJ 1

ZA ROK 2010 1

SPIS TREŚCI 1

GOSPODARKA, RYNEK 5

INNE 7

INSTYTUCJE UE 7KALENDARIUM WYDARZEŃ 8

OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA 9POLITYKA 9

135.Szczyt w Deauville. – 2010, nr 11, s. 49 - 50 10

PRACA, ZATRUDNIENIE, POLITYKA SPOŁECZNA 10

PRAWO 12

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 12

ROLNICTWO 12

UBEZPIECZENIA, ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE, ZDROWIE 15


WYKAZ SKRÓTÓW
fot. – fotografia, fotografie

il. – ilustracja, ilustracje

im. – imienia

nr – numer, numery

oprac. – opracował, opracowała

portr. – portret, portrety

Rozm. – rozmowa, rozmawiał, rozmawiała

s. – strona, strony

tab. – tabela

tł. – tłumaczył, tłumaczyławykr. – wykres


BEZPIECZEŃSTWO, OBRONNOŚĆ
2010

 1. KOZIEJ Stanisław. Perspektywy unijnej polityki bezpieczeństwa. Rozm. Zbigniew Dziedzic – 2010, nr 10, s. 58 - 61


BUDŻET UE
2010

 1. Projekt budżetu Unii na rok 2011. Propozycja Komisji Europejskiej. – 2010, nr 5, s. 27 – 28

 2. OEDENBERG de Lidia Geringer. Budżetowy wist Lewandowskiego. – 2010, nr 5, s. 28 – 29

 3. KACZMAREK Filip. Orzeźwić Europę. – 2010, nr 5, s. 29

 4. LEGUTKO Ryszard. Narzędzie spójności. – 2010, nr 5, s. 30


EDUKACJA, NAUKA, KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
2010

 1. RADZIEJOWSKA Anna. Wsparcie dla szkolnictwa wyższego. – 2010, nr 1, s. 40 – 44

 2. Co integracja dała polskiej edukacji? – 2010, nr 1, s. 77 – 80

 3. Jak sobie radzą uczelnie? – 2010, nr 1, s. 81 - 82

EKONOMIA, FINANSE
2010

 1. Ekonomiczno-społeczne efekty członkowstwa. Sześć lat Polski w Unii Europejskiej. – 2010, nr 5, s. 74 – 80

 2. CICHOCKI Marek. Zmiany są nieuniknione. Rozm. Z. Dziedzic – 2010, nr 8, s. 6 - 13

 3. BUKOWSKI Maciej. UE reformuje finanse publiczne. Rozm. Z. Dziedzic – 2010, nr 8, s. 60 - 66


FUNDUSZE, PROGRAMY
2010


 1. Wydatkowanie funduszy. Plan Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. oprc. AM – 2010, nr 1, s. 32 – 33

 2. KWIECIŃSKI Jerzy. Ostrożnie i zachowawczo. – 2010, nr 1, s. 33 – 35

 3. GĘSICKA Graźyna. Potrzebna gruntowna rewizja. – 2010, nr 1, s. 35

 4. BARAŃSKA Joanna. Fundusze europejskie w 2009 roku. – 2010, nr 1, s. 36 – 39

 5. Unijna pomoc dla zwalnianych pracowników. – 2010, nr 2, s. 64 – 66

 6. OEDENBERG de Lidia Geringer. Chwila prawdy dla Europy. – 2010, nr 3, s. 13 – 14

Strategia lizbońska i nowa strategia gospodarcza Europa 2020.

 1. KOWAL Paweł. Nowa strategia, nic rewelacyjnego. – 2010, nr 3, s. 15 – 16

Nowa strategia gospodarcza Europa 2020.

 1. Ziobro Zbigniew. Założenia niekorzystne dla Polski. – 2020, nr 3, s. 17 – 18

Nowa strategia gospodarcza Europa 2020.

 1. Polityka rozwoju i rozwój regionalny. – 2010, nr 3, s. 41 – 43

 2. KARWATOWICZ Grzegorz. – 2010, nr 3, s. 44 – 51

 3. Wadliwe przetargi. Kontrola zamówień współfinansowanych ze środków UE w 2009 r. – 2010, nr 4, s. 29 – 32

 4. KOŚCIELEWSKA Małgorzata. Dotacje unijne na szkolenia. – 2010, nr 4, s. 33 – 37

 5. CHMIELEWSKA Mazrena. Barierą jest biurokracja. Wykorzystanie funduszy europejskich. – 2010, nr 5, s. 31 – 39

 6. TURCZYK Michał, JANUS Edyta. Finansowanie najlepszych działań w firmie. Środki publiczne dla przedsiębiorstw. – 2010, nr 5, s. 40 – 42

 7. Dotacje na prace badawczo-rozwojowe. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. – 2010, nr 5, s. 43 – 47

 8. Mniej formalności. Komisja dokonuje przeglądu zasad dostępu do funduszy UE. – 2010, nr 6/7, s. 34 – 35

 9. Innowacyjne firmy szukają wsparcia. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. – 2010, nr 6/7, s. 36 – 37

 10. KARWATOWICZ Grzegorz. Standardy kontroli projektów unijnych. – 2010, nr 6/7, s. 38 – 41

 11. GROSSE Tomasz Grzegorz. Polityka spójności – czy zdążymy nadrobić stracony czas? Rozm. Zbigniew Dziedzic– 2010, nr 8, s. 40 – 48

 12. Polska strategia rozwoju regionalnego. – 2010, nr 8, s. 48 – 51

 13. SŁUGOCKI Waldemar. Polityka spójności modernizuje Polskę. Rozm. Zbigniew Dziedzic – 2010, nr 8, s. 51 – 55

 14. Polityka regionalna szansą dla Polski. – 2010, nr 8, s. 55 – 59

 15. Fundusze Unii Europejskiej. Biuletyn Specjalny. – 2010, nr 8.

 16. RYBIŃSKI Krzysztof. Polska niewłaściwie wykorzystuje środki unijne. – 2010, nr 9, s. 3 - 11

 17. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Rozm. Agnieszka Ziobro. – 2010, nr 8, s. 38 – 41

 18. WOJTOWICZ Dominika. Należy poprawić jakość projektów. Polskim samorządom brakuje myślenia strategicznego. Rozm. Zbigniew Dziedzic – 2010, nr 10, s. 33 – 37

 19. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. – 2010, nr 10, s. 38 – 42

 20. TOKARSKA Genowefa. Stawiamy na poprawę komunikacji. Rozm. Joanna Lizut – 2010, nr 10, s. 43 – 44

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej a Lubelszczyzna.

 1. SIEKIERSKI Czesław. Wykorzystanie funduszy europejskich przez polskie samorządy lokalne. – 2010, nr 10, s. 15 - 20

 2. Sektorowa czy zintegrowana, czyli jaka powinna być najlepsza strategia rozwoju polskiej wsi po roku 2013? Oprac. na podstawie Tomasz Grosse, Łukasz Hardt, Sektorowa czy zintegrowana... Warszawa 2010 r. – 2010, nr 11, s. 28-39

 3. OLEJNICZAK Karol. Fundusze strukturalne a jakość administracji centralnej. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 12, s. 35 - 39

GOSPODARKA, RYNEK2010


 1. Co po osłabieniu gospodarczym? Przedsiębiorstwa w 2010 roku – prognozy. – 2010 r., nr 1, s. 61 – 63

 2. STRZELEC-ŁOBODZIŃSKA Joanna. Racjonalne gospodarowanie. Cele polskiej polityki energetycznej są zbieżne z założeniami UE. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 1, s. 64 – 66

 3. Polityka energetyczna Polski do roku 2030. – 2010, nr 1, s. 67 – 68

 4. GOMUŁKA Stanisław. Ambitne cele, mało narzędzi. Program konsolidacji finansów publicznych. – 2010, nr 2, s. 72 – 75

 5. Zagrożenie dla strefy euro. Deficyt budżetowy i zadłużenie finansów publicznych. – 2010, nr 2, s. 76

 6. GROSSE G. Tomasz, Europa 2020 – odpowiedź na nowe wyzwania? Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 3, s. 52 – 57

 7. Strategia gospodarcza dla UE. Propozycja Komisji Europejskiej. – 2010, nr 3, s. 57 – 61

 8. BŁACHUCKI Mateusz. Pomoc publiczna w odpowiedzi na kryzys. Zmiany w prawie wspólnotowym. – 2010, nr 3, s. 62 - 65

 9. STOLARCZYK Piotr. Najlepsza byłaby równowaga. Rozm. Zbigniew Dziedzic – 2010, nr 4, s. 38 – 41

 10. Stan polskiej gospodarki – XI raport OECD. – 2010, nr 4, s. 42 – 46

 11. Czy przedsiębiorstwa uwierzyły w koniec kryzysu? – 2010, nr 4, s. 47 – 49

 12. GROSSE Tomasz Grzegorz. Przyszłość polityki spójności UE. – 2010, nr 4, s. 78 – 84

 13. HÜBNER Danuta. Spójność nie jest kosztem. – 2010, nr 4, s. 84 – 85

 14. ANTCZAK Rafał. Czas już grać w otwarte karty. Perspektywy strefy euro – możliwe są trzy scenariusze. – 2010, nr 5, s. 48 – 53

 15. Kryzys Grecji czy całej strefy euro. – 2010, nr 5, s. 54 – 55

 16. Prognozy gospodarcze dla UE na lata 2010-2011, nr 5, s. 56 – 57

 17. Obawy i szanse przedsiębiorstw w 2010 r. Zarządzanie ryzykiem. – 2010, nr 5, s. 58 – 60

 18. GROMASZEK Magdalena. Europejska spółka prywatna. Kwestie sporne w toku procesu legislacyjnego. – 2010, nr 5, s. 61 – 68

 19. KOWALEWSKI Paweł. Wspólna waluta ma swoją cenę. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 6/7, s. 42 – 47

 20. Pomoc dla firm poszkodowanych w powodzi. Projekt Ministerstwa Gospodarki. – 2010, nr 6/7, s. 48 – 49

 21. GRABOWSKA Barbara, SZEŚCIŁŁO Dawid. Wykorzystanie nowoczesnych technologii. – 2010, nr 6/7, s. 50 – 55

 22. HÜBNER Danuta. Jakiej Europy potrzebuje Polska? – 2010, nr 6/7, s. 74 – 79

 23. GROSSE Tomasz Grzegorz. Wyzwania i zagrożenia. Europejska Przestrzeń Badawcza. – 2010, nr 6/7, s. 79 – 87

 24. WAŚNIEWSKA Sylwia. Innowacyjność w Polsce. Rozm. Z. Dziedzic – 2010, nr 8, s. 67 – 72

 25. Europa zaczyna oszczędzać. – 2010, nr 8, s. 72 – 74

 26. GOMUŁKA Stanisław. Rozm. Zbigniew Dziedzic – 2010, nr 9, s. 44 – 47

 27. Model gospodarki opartej na wiedzy. – 2010, nr 9, s. 47 – 50

 28. KACZMAREK Filip. NYKIEL Mirosława. Rozm. Agnieszka Ziobro. Gospodarka oparta na wiedzy w opinii polityków. – 2010, nr 9, s. 51 – 53

 29. Polska umowa gazowa w KE. – 2010, nr 9, s. 53 – 54

Polsko-rosyjska umowa na dostawy gazu a Komisja Europejska.

 1. STEINHOFF Janusz. Problematyki gazowej nie wolno upolityczniać. – 2010, nr 10, s. 62 – 65

 2. KOWALEWSKI PAWEŁ. Do euro wiedzie droga dwukierunkowa. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 11, s 51 – 55

 3. Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro. – 2010, nr 11, s. 55 – 57

 4. KOROLEC Marcin. Wspólny rynek to proces ciągły. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 12, s. 3 – 5

 5. Awantura o unijny budżet. – 2010, nr 12, s. 40 – 41

 6. Reforma wspólnego rynku. – 2010, nr 12, s. 45 – 46

 7. Single Market Act. – 2010, nr 12, s. 46 – 49

Dokument dotyczy wprowadzenia jednolitego europejskiego prawa patentowego i jednolitych zasad własności intelektualnej.
INNE2010


 1. Europejczyk roku 2009. Nasi laureaci. – 2010, nr 1, s. 12 – 17

 2. Uczczenie ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu Europejskiego. – 2010, nr 4, s. 16 – 17

 3. SOBIERAJSKA Katarzyna. Turystyka w polityce europejskiej. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 5, s. 86 – 90

 4. Zagraniczne podróże. Dofinansowania dla obywateli krajów UE. – 2010, nr 5, s. 90 – 91

 5. Turystyka w UE i Polsce a kryzys gospodarczy. – 2010, nr 5, s. 91 - 93INSTYTUCJE UE2010

 1. FABREGAS Francisco Fernandez. Nasz priorytet to więcej Europy. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 1, s. 3 – 5

 2. WOJNA Beata. Hiszpania – przywództwo na trudne czasy? Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 1, s. 9 – 13

 3. OEDENBERG de Lidia Geringer. Pierwsza taka Prezydencja. – 2010, nr 1, s. 14 – 15

 4. ŁADA Agnieszka, TOMASZYK Mikołaj J., Rola regionów i organizacji pozarządowych. Polskie przewodnictwo w Radzie UE. – 2010, nr 2, s. 87 – 95

 5. BARAŃSKA Joanna. Co nowego w europarlamencie? - 2010, nr 3, s. 37 – 40

 6. Prezydencja belgijska w Unii Europejskiej. – 2010, nr 6/7, s. 11 – 13

 7. Łada Agnieszka. Parlament Europejski i Prezydencja po Traktacie Lizbońskim. Rozm. Z. Dziedzic – 2010, nr 8, s. 90 – 96

 8. FUKSIEWICZ Aleksander. Europejskie zmiany instytucjonalne w praktyce. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 10, s. 92 - 94

 9. Bajda Piotr.n Prezydencja węgierska skoncentruje się na Dunaju i Bałkanach. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010,nr 12, s. 9 – 14

 10. Węgry w Unii europejskiej. – 2010 nr 12, s. 14 - 16KALENDARIUM WYDARZEŃ2010

 1. Kalendarium wydarzeń : 2 luty – 28 luty. – 2010 r.,

 2. Kalendarium wydarzeń : 1-5 marca – 26 marca 2010 r.

 3. Kalendarium wydarzeń : 9 kwietnia – 28-29 kwietnia 2010 r.

 4. Kalendarium wydarzeń : 1 maja – 31 maja 2010 r.

 5. Kalendarium wydarzeń: 31 maja – 26 czerwca 2010 r. – 2010, nr 5, s. 12 – 13

 6. Kalendarium wydarzeń: 1 lipca – 23-26 lipca 2010 r. – 2010, nr 6/7, s. 18 - 19

 7. Kalendarium wydarzeń: 1-2 września – 19 września 2010 r. – 2010, nr 8, s. 28 – 29

 8. Kalendarium wydarzeń: 29 września – 16 października 2010 r. – 2010, nr 9, s. 22 – 23

 9. Kalendarium wydarzeń: 10 listopada – 29 listopada 2010 r. – 2010, nr 10, s. 21 – 22

 10. Kalendarium wydarzeń: 29 listopada – 10 grudnia 2010 r. – 2010 nr 11, s. 19 – 20

 11. Kalendarium wydarzeń: 1 stycznia – 31 stycznia 2011. – 2010 nr 12, s. 21 - 22KULTURA
2010

 1. SMOLEŃ Monika. Kultura – złożony czynnik rozwoju. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 1, s. 69 – 74

 2. Kultura w Unii Europejskiej. – 2010, nr 1, s. 74 – 76

 3. SMOLEŃ Monika. Boom inwestycyjny w kulturze. Rozm. Joanna Lizut. 2010, nr 11, s. 82 – 85

 4. Na pomoc lokalnej kulturze. Program Ministerstwa Kultury i Dizedzictwa Narodowego KULTURA +. – 2010, nr 11, s. 85 - 86OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA2010


 1. ZB

 2. SADOWSKI MACIEJ. To kwestia pieniędzy, a nie ochrony klimatu Ziemi. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010 nr 11, s. 62 – 66

 3. Szczyt klimatyczny w Cancum. – 2010, nr 11, s. 67 – 69

 4. ARSENIS KRITON. Szanse na sukces w Cancum. – 2010, nr 11, s. 70

 5. BŁASZCZYK BERNARD. Stanowisko Polski na szczyt klimatyczny. – 2010, nr 11 s. 71 – 72

 6. Śmieciową rewolucję w polskich gminach wymusza UE. – 2010 nr 11, s. 72-76

 7. KRZYCZKOWSKI Maciej. A jednak postęp. Szczyt klimatyczny w Canum. 2010, nr 12, s. 65 - 66


POLITYKA2010


 1. LISEK Krzysztof. Lepsza współpraca ze Wschodem. – 2010, nr 1, s. 16 – 17

 2. KOWAL Paweł. Polityczny program z rozmachem. – 2010, nr 1, s. 17 – 18

 3. KACA Elżbieta. Ludzka twarz unijnej polityki wschodniej. Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego. – 2010, nr 1, s. 100 – 104

 4. STANISZKIS Jadwiga. Przemyślmy nowy model rozwoju. Rozm. Zbigniew Dziedzic – 2010, nr 3, s. 3 – 9

 5. ANANICZ Andrzej. Wspólna polityka zagraniczna musi kosztować. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 4, s. 7 – 13

 6. SOBIERAJSKA Katarzyna. Sport w polityce europejskiej. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 4, s. 86 - 90

 7. REITER Janusz. Obie strony są sobie wzajemnie potrzebne. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 5, s. 7 - 11

 8. MENKISZAK Marek. Unia Europejska, Polska, Rosja… Czy droga do Moskwy prowadzi przez Brukselę? Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 5, s. 81 - 85

 9. NOWAK Alojzy Z. Wyzwania polityczne Unii. Rozm. Zbigniew Dziedzic – 2010, nr 6/7, s. 3 – 7

 10. OLEJNICZAK Wojciech. Potrzeba bezpiecznych fundamentów. – 2010, nr 6/7, s. 13 – 14

 11. KONARSKI Wawrzyniec. Etniczna Europa. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 8, s. 96 – 101

 12. BARROSO José Manuel. Orędzie o stanie Unii Europejskiej wygłoszone przez przewodniczącego Komisji Europejskiej. – 2010, nr 9, s. 24 – 29

 13. Wizja przyszłości UE przewodniczącego KE. – 2010, nr 9, s. 80 – 84

 14. GÓRALCZYK Bogdan. Europa nie rozumie procesów zachodzących w Chinach. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 10, s. 48 – 56

 15. Szczyt UE-Chiny. – 2010, nr 10, s. 56 – 57

 16. Początek wspólnej polityki energetycznej? – 2010, nr 10, s. 65 – 67

 17. CICHOCKI MAREK. Chodzi o lepszą koordynację polityki zagranicznej. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 11, s. 40 – 45

 18. Europa to nasz wspólny dom. Rosja chce być w Europie i chce być jej potrzebna. – 2010, nr 11, s. 45 – 49

Wystąpienie nowego ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce Aleksandra Aleksiejewa
 1. Szczyt w Deauville. – 2010, nr 11, s. 49 - 50

PRACA, ZATRUDNIENIE, POLITYKA SPOŁECZNA2010

 1. TARKOWSKA Elżbieta. Oblicz polskiej biedy. Raport o biedzie. – 2010, nr 2, s. 18 – 25

 2. Zasięg ubóstwa w Polsce. Raport o biedzie. – 2010, nr 2, s. 25 – 29

 3. W stolicy żyje się najlepiej. Raport o biedzie. – 2010, nr 2, s. 29 – 32

 4. ZWIERZ Izabela. Jak przeżyć miesiąc za 477 złotych? Raport o biedzie. Rozm. Magdalena Uchaniu. – 2010, nr 2, s. 32 – 34

 5. CZAPIŃSKI Janusz. Grozi nam czarny scenariusz. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 2, s. 35 - 36

 6. Bieda i wykluczenie społeczne w Unii Europejskiej. – 2010, nr 2, s. 36 – 39

 7. DOMAŃSKI Henryk. Kultura ubóstwa po polsku. Rozm. Zbigniew Dziedzic – 2010, nr 2, s. 41 – 44

 8. Bieda – opinie z regionów. – 2010, nr 2, s. 45 – 49

 9. ŻAKOWSKI Jacek. Bieda dotyka każdego. – 2010, nr 2, s. 50 – 51

 10. CZAPIŃSKI Janusz. Bieda to kwestia emocji, a nie pieniędzy. – 2010, nr 3, s. 67 – 69

 11. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym – opinie. – 2010, nr 3, s. 69 – 74

 12. OSTROWSKA Czesława. Bezpieczeństwo zatrudnienia. Zmiany w polityce dotyczące rynku pracy. – 2010, nr 4, s. 50 – 53

 13. SPYTEK-BANDURSKA Grażyna. Bezrobocie z punktu widzenia pracodawcy. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 4, s. 54 – 59

 14. Coraz więcej osób bez pracy. – 2010, nr 4, s. 59 - 61

 15. Flexicurity – elastyczne bezpieczeństwo na rynku pracy. – 2010, nr 6/7, s. 56 – 60

 16. BAJDA Piotr. O sukcesie w Unii decyduje determinacja. Kraje Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej. Rozm. Zbigniew Dziedzic – 2010, nr 6/7, s. 87 – 91

 17. MORDASIEWICZ Jeremi. Czeka nas dokończenie reformy. Rozm. Zbigniew Dziedzic – 2010, nr 8, s. 75 – 83

 18. Europejska rewolucja w emeryturach. – 2010, nr 8, s. 84 – 86

 19. SASIM Marianna. Sytuację w Polsce zmieni wprowadzenie dyrektywy powodziowej. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 9, s. 55 – 60

 20. ADAMSKA Anna. Skuteczna pomoc w przypadku katastrofy. Fundusz Pomocy Ofiarom Katastrof. – 2010, nr 9, s. 60 – 63

 21. Dyrektywa powodziowa to rewolucja dla wielu polskich gmin. – 2010, nr 9, s. 63 – 66

 22. WITKOWSKI Paweł. System zarządzania kryzysowego. Rozm. Agnieszka Ziobro – 2010, nr 67 - 69

 23. ADAMSKA Anna. Błogosławieństwo czy przekleństwo? Nowelizacja ustawy o przemocy w rodzinie. – 2010, nr 10, s. 74 – 79

 24. Konieczne są rozporządzenia. – 2010, nr 10, s. 79 – 81

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Unii Europejskiej. – 2010, nr 10, s. 81 – 85

 2. ANTCZAK Rafał. Nie potrafimy jeszcze grać na poziomie europejskim. W Polsce mamy do czynienia z konfliktem pokoleń. Rozm. Zbigniew Dziedzic – 2010, nr 11, s. 8-15

 3. THUN RÓZA. Unia Europejska nie może bać się swoich obywateli. Rozm. Joanna Lizut. – 2010, nr 11, s. 58 – 61

 4. MORDASEWICZ Jeremi. W Polsce może zabraknąć rąk do pracy. Stan obecny i perspektywy polskiego rynku pracy. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010 nr 12, s. 52 – 58

 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. – 2010, nr 12, s. 58 – 62

 6. Polityka zatrudnienia w UE i Polsce. – 2010, nr 12, s. 63 – 64

 7. IGLICKA Krystyna. Emigracja zarobkowa ma dobre i złe strony. Rozm. Agnieszka Ziobro. - 2010, nr 12, s. 67 – 70

 8. Polska emigracja. – 2010, nr 12, s. 71 - 74


PRAWO2010

 1. OPOLSKI

 2. ADAMSKA Anna. Kredyt konsumencki w nowej szacie. – 2010 nr 12, s. 74 – 83

Dotyczy projektu ustawy o kredycie konsumenckim
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ2010


 1. KAC


ROLNICTWO2010

 1. Spłaty kredytów bankowych. Poręczenia i gwarancje ARiMR. – 2010, nr 1, s. 83 – 85

 2. Produkty regionalne w Polsce. – 2010, nr 1, s. 86 – 88

 3. Ułatwienia dla rolników. Wnioski o przyznanie płatności za rok 2010. – 2010, nr 1, s. 89 – 90

 4. Działanie, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. PROW 2007-2013 – nowe zasady. – 2010, nr 2, s. 77 – 78

 5. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa. – 2010, nr 2, s. 79

 6. Restrukturyzacja sektora mleczarskiego. – 2010, nr 2, s. 80 – 81

 7. GROSSE Tomasz Grzegorz. Przyszłość strefy euro. W świetle kryzysu gospodarczego i finansowego. – 2010, nr 2, s. 82 – 86

 8. Płatności bezpośrednie. Zmiany w roku 2010. – 2010, nr 3, s. 75 – 78

 9. Kredyty preferencyjne. – 2010, nr 3, s. 79 – 82

 10. Wsparcie agroturystyki i turystyki wiejskiej. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. – 2010, nr 3, s. 83 – 85

 11. CIEŚLAK Marzena. Lokalne strategie rozwoju a program Leader. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. – 2010, nr 4, s. 62 – 67

 12. Kontrole na miejscu w 2010 roku. Prawa i obowiązki beneficjentów. – 2010, nr 4m, s. 67 – 75

 13. Płatność obszarowa. – 2010, nr 4, s. 76 – 77

 14. „Zaliczki” na finansowanie działań w rolnictwie. PROW na lata 2007-2013. – 2010, nr 5, s. 69 – 70

 15. Wsparcie na rozwój „mikroprzedsiębiorstw”. Korzystniejsze warunki. – 1010, nr 5, s. 71

 16. SZKARADEK-SIWIŃSKA Katarzyna. Żywność dla najuboższej ludności Unii. – 2010, nr 5, s. 72 - 73

 17. ŁAWNICZAK Artur. Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011. – 2010, nr 6/7, s. 61 – 64

 18. Zalesianie gruntów rolnych. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 201 – 2013. 2010, nr 6/7, s. 65 – 69

 19. Uznane organizacje producentów owoców i warzyw. Pomoc finansowa. – 2010, nr 6/7, s. 69 – 73

 20. WOJCIECHOWSKI Janusz. Siedem zasad, na których powinna opierać się WPR. – 2010, nr 8, s. 87 – 89

 21. HARDT Łukasz. Rozwój Wspólnej Polityki Rolnej. Rozm. Agnieszka Ziobro – 2010, nr 9, s. 70 – 73

 22. Wprowadzenie do Wspólnej Polityki Rolnej. – 2010, nr 9, s. 73 – 75

 23. JURGIEL Krzysztof. Równo, to znaczy więcej dla Polski. – 2010, nr 9, s. 75 – 76

 24. BABALSKI Zbigniew. Wielosektorowa realizacja polityki rolnej. – 2010, nr 9, s. 76 – 77

 25. SIEKIERSKI Czesław. WPR pozostanie kluczową polityką UE. – 2010, nr 9, s. 77 – 78

 26. CZUCHA Zdzisław. Konieczna jest modyfikacja WPR. – 2010, nr 9, s. 78 - 79


SAMORZĄDY
2010

 1. KULESZA Michał. Primadonna Europy. Polska reforma samorządowa. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 1, s. 45 – 50

 2. BOBKO Mariusz. Współpraca na szczeblu lokalnym. – 2010, nr 1, s. 51 – 56

 3. Informatyzacja a dobra administracja. oprc. BM. – 2010, nr 1, s. 57 – 60

 4. KALISZUK Adam. Środki na promocję samorządową. – 2010, nr 2, s. 67 – 71

 5. PAWŁOWSKI Jarosław. Jedna czwarta środków unijnych jest w gestii samorządów. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 10, s. 45 - 47

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
2010


 1. GROSSE Tomasz Grzegorz. Jak zwiększyć inwestycje społeczeństwa informacyjnego? – 2010, nr 1, s. 91 – 100

 2. STREŻYŃSKA Anna. Dostęp do szerokopasmowego Internetu to szansa dla polskich gmin. Rozm. A. Ziobro – 2010, nr 10, s. 5 – 11

 3. Szerokopasmowy Internet w polskich gminach. – 2010, nr 10, s. 67 – 70

 4. Europejska Agenda Cyfrowa. – 2010, nr 10, s. 70 - 73


UBEZPIECZENIA, ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE, ZDROWIE2010

 1. Kultura FIZYCZNA W Unii. – 2010, nr 4, s. 90 – 91

 2. Zarządzanie kryzysowe w kraju, regionie, gminie – sprawozdanie z debaty. – 2010, nr 10, s. 85 – 88

 3. GRONICZ Rafał. Każda sytuacja kryzysowa to lekcja, z której należy wyciągnąć wnioski. Rozm. Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 10, s. 88 – 90

 4. Zarządzanie kryzysowe w UE. – 2010, nr 10, s. 90 – 91

 5. Palący problem dopalaczy w Polsce i UE. – 2010, nr 10, s. 95 – 101

 6. FAŁEK ARTUR. Polityki cenowe do weryfikacji. Do nowelizacji ustawy o refundacji leków zobligowała nas Komisja Europejska. Rozm. Marta Pawłowska, Zbigniew Dziedzic. – 2010, nr 11, s. 77 – 81


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna