Bielsko-białAPobieranie 307.39 Kb.
Strona2/5
Data08.05.2016
Rozmiar307.39 Kb.
1   2   3   4   5

Powołanie Oddziału w Kętach.28.I.1984 r.

Pierwsze spotkanie opłatkowe członków Klubu w bibliotece parafii Opatrzności Bożej.

Warunki były bardzo skromne, ale przy dużej frekwencji, mimo ciasnoty , atmosfera spotkania była wspaniała.


05.III.1984 r.

Walne Zgromadzenie sprawozdawcze członków KIK.
Lato 1984 r.

Sekcja Rodzin zorganizowała obozy letnie dla dzieci członków KIK


15÷30.IX.1984 r.

Dni Rodziny Katolickiej. Inauguracja w kościele Św. Mikołaja – J.E. Ks. Biskup Herbert BEDNORZ.

Codziennie w różnych kościołach odbywały się prelekcje i dyskusje na tematy związane

z rodziną, wychowaniem dzieci, walce z zagrożeniami rodzin tj. alkoholizmem, narkomanią , postawami rodzicielskimi wobec dzieci, obroną życia nienarodzonych.

Zakończenie w kościele Opatrzności Bożej – J.E. Ks. Kard. Franciszek MACHARSKI


25.IX.1984 r.

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków KIK.

Wybór nowego Zarządu: • Piotr WITKOWSKI – prezes

 • Wiktor DYRDA – wiceprezes

 • Zbigniew GEBAUER – wiceprezes

 • Janina KRÓLIKOWSKA – sekretarz

 • Teresa PIOTROWSKA – skarbnik

 • Janusz FRĄCZEK - członek

 • Zdzisław GREFFLING – członek

 • Andrzej JAKUBICZKA – członek

 • Krzysztof JONKISZ – członek

 • Wiesława SZCZEŚNIAK – członek


Komisja Rewizyjna:

 • Krystian SZEWCZYK – przewodniczący

 • Tadeusz BIAŁEK – członek

 • Małgorzata MICHALAK – członek

 • Sylwester BLACHURA – członek

Powołano nowych przewodniczących sekcji:

Życia wewnętrznego – Celinę ROMASZKAN

Kultury – Andrzeja JAKUBICZKĘ

Rodzin – Joannę BELCZYK

Ekumeniczno-Misyjnej – Krystynę MIAZGOWICZ- ŚLEZIŃSKĄ


01.X.1984r.

Rozpoczęto rozprowadzanie miesięcznych programów Klubu do gablotek parafialnych.


22.I.1985r.

Poświęcenia lokalu Klubu dokonali: Ks. Kan. Franciszek ŻEBROK

i Ks. Kan. Józef SANAK


25.I.1985r.

Pierwsze zebranie Rady Programowej KIK Bielsko-Biała i Oddziałów


Pismo J.E. Ks. Biskupa Herberta BEDNORZA Ordynariusza Diecezji Katowickiej

nr VDII-933/85 z 5.01.85 dotyczące działalności ekumenicznej Klubu, zawierające wskazówki, podziękowanie i błogosławieństwo dla Sekcji Ekumeniczno-Misyjnej30.I.1985r.

Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

W wyniku zaleceń pokontrolnych Zarząd opracował „Regulamin wewnętrzny Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej” regulujący funkcjonowanie Oddziałów. Kontrola zmierzała do unieważnienia zapisu w Statucie zezwalającego na powoływanie Oddziałów.

Powołano członków Zarządu jako łączników Oddziałów:

Cieszyn – SIKORA

Kęty – BLACHURA, JONKISZ

Oświęcim – DIETRYCH, DYRDA

Wadowice – GREFFLING, WITKOWSKI

Żywiec – GÓRECKA, ZAJĄCZKOWSKA


20.III.1985r.

Kontrola w Klubie przez Władze Wojewódzkie
15.IV.1985r.

Zarząd opracował odpowiedzi na pytania związane z mającym się odbyć Synodem

o „Misji świeckich w Wigilię Trzeciego Tysiąclecia chrześcijaństwa” oraz Europejskim Forum Narodowym Komisji Apostolstwa Świeckich (6 stron maszynopisu) i przekazał

do KIK we Wrocławiu.


15.IV.1985r.

Na posiedzeniu Zarządu podjęto inicjatywę p. KRÓLIKOWSKIEJ zorganizowanie pielgrzymki do Rzymu w 1986 r.


29.VI.1985r.

Zarząd przekazał J.E. Ks. Biskupowi Damianowi ZIMONIOWI gratulacje z okazji konsekracji biskupiej i ingresu


11.X.1985r.

Kontrola w Klubie przez Władze Wojewódzkie22.X.1985r.

Walne zebranie sprawozdawcze członków Klubu

Poszczególne Oddziały liczą:

Cieszyn - 68 członków

Kęty - 44 członków

Oświęcim – 54 członków

Wadowice – 50 członków

Żywiec – 40 członków
11.I.1986 r.

Opłatek w Kętach


14.I.1986r.

Opłatek KIK Bielsko-Biała z udziałem Ks. Bogdana KOLINKA


19.I.1986r.

Opłatek w Wadowicach


13.II.1986r.

Wystąpienie do Szpitala Zespolonego w Bielsku-Białej z ofertą pomocy w pracach pomocniczych przez 15 członków Klubu


19.II.1986r.

Spotkanie z przedstawicielami Oddziałów na temat planów pracy, preliminarzy,

regulacji prawnej KIK i obowiązków KIK wobec władz
18.V.1986r.

Spotkanie członków KIK z Bielska-Białej i Oddziałów na Stecówce


5÷6.VI.1986r.

Kontrola działalności Klubu przez Wydziały: Społeczno-Administracyjny, Finansowy id/s Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
8.VI.1986r.

Życzenia dla Ks. Kan. Emila MROCZKA z okazji 35 lecia kapłaństwa


28.VI.1986r.

Spotkanie z Oddziałami w celu omówienia wyników kontroli


1÷15.VIII.1986r.

Wakacje z Bogiem w Spytkowicach zorganizowane przez Sekcję Rodzin


4.VIII.1986r.

Zmiana przewodniczącego Sekcji Społeczno-Historycznej. Przewodniczącym sekcji został

p. Janusz CZADER


2.IX.1986r.
Powołanie Sekcji Pomocy Prawnej


12.IX.1986r.

Ks. bp Damian ZIMOŃ mianuje Asystentem Kościelnym KIKu Ks. Piotra BRZĄKALIKA


22.IX.1986r.

Zebranie organizacyjne Sekcji Pomocy Prawnej


30.IX.1986r.

Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków KIK

KIK w Bielsku-Białej liczył 179 członkówWybrano Zarząd w składzie:

  • Piotr WITKOWSKI - przewodniczący

  • Wiktor DYRDA - wiceprzewodniczący

  • Krzysztof JONKISZ – wiceprzewodniczący

  • Janina KRÓLIKOWSKA – sekretarz

  • Teresa DIETRYCH – skarbnik

  • Joanna BELCZYK – członek

  • Sylwester BLACHURA – członek

  • Mariola GÓRECKA – członek

  • Andrzej SIKORA –członek

  • Janina ZAJĄCZKOWSKA – członek

  • Zdzisław GREFFLING – członek dokooptowany 16.12.1986 r.

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

  • Jadwiga TOMCZYK – PRZEWODNICZĄCA

  • Janina MŁODOWICZ – członek

  • Tadeusz BIERNACKI – członek

  • Emil SYTY – członek11.XI.1986 r.

66 rocznica odzyskania niepodległości Polski. Złożono wieńce pod pomnikiem żołnierzy poległych podczas I wojny światowej.


3.I.1987 r.

Opłatek KIK bielsko-Biała


12.V.1987 r.

Dokooptowano do Zarządu p. Janusza FRĄCZKA, który od 23.VI.1987 r. zastąpił p. Teresę DIETRYCH w funkcji skarbnika
10.X.1987 r.

Spotkanie Prezydium Zarządu z przedstawicielami Oddziałów w Pewli Małej z udziałem Ks. Bogdana KOLINKA i Ks. Jana WOŁKA
12.I.1987 r.

Przesłano życzenia z okazji Jubileuszu 75 lecia p. Jerzemu TUROWICZOWI – REDAKTOROWI NACZELNEMU „Tygodnika Powszechnego”


31.I.1988 r.

Opłatek w Wadowicach


3.III, 17.III.1988 r.

Spotkania Zespołu Młodych


8.III.1988 r.

Rezygnacja z członka Zarządu p. Marioli GÓRECKIEJ
15.IV.1988 r.

Zarząd podejmuje decyzję o przystąpieniu Klubu do fundacji im. Pawła WŁODKOWICA


22.IX.1988 r.

Zmiana przewodniczącego Sekcji Bibliotecznej. W miejsce p. Celiny WIŚNIEWSKIEJ wybrano p. Wiktora DYRDĘ

27.IX.1988 r.

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków KIK Bielsko-Biała

Wybrano Zarząd Klubu w składzie:

  • Piotr WITKOWSKI – prezes

  • Elżbieta KRALCZYŃSKA – wiceprezes

  • Zdzisław GREFFLING –wiceprezes

  • Jadwiga TOMCZYK – skarbnik

  • Janina KRÓLIKOWSKA – sekretarz

  • Sylwester BLACHURA -członek

  • Krzysztof JONKISZ – członek

  • Stanisław KARDAŚ -członek

  • Łukasz MIZIA – członek

  • Janina ZAJĄCZKOWSKA –członek

  • Krystyna SAWŁOWICZ –dokooptowana 4.X. 1988 r.

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

  • Jacek STWORA – przewodniczący

  • Danuta KOTOWICZ – członek

  • Janina MŁODOWICZ - członek

  • Emil SYTY – członek


4.X.1988 r.

Wybrano łączników z Oddziałami:  • Cieszyn – E. KRALCZYŃSKA

  • Kęty – S. BLACHURA

  • Ochaby – E. KRALCZYŃSKA

  • Oświęcim – S. KARAŚ

  • Wadowice – J. ZAJĄCZKOWSKA

  • Żywiec – J. TOMCZYK


10.X.1988 r.
Powołano ODDZIAŁ w OCHABACH

17.X.1988 r. Naczelnik Miasta i Gminy Skoczów złożył protest

29.X.1988 r. Zarząd KIK Bielsko-Biała złożył odwołanie od protestu Naczelnika Miasta i Gminy Skoczów w Wydziale Spraw Społeczno – Administracyjnych Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

01.II.1989 r. wobec braku odpowiedzi na odwołanie, Zarząd KIK bielsko-Biała powiadomił Urząd Wojewódzki o rozpoczęciu działalności Oddziału KIK w Ochabach
6.I.1989 r.

Przesłano życzenia J.E. Ks. Kard. Franciszkowi MACHARSKIEMU z okazji 10 lecia sakry biskupiej
7.I.1989 r.

Opłatek KIK Bielsko-Biała


20.II.1989 r.

Pismo do Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej o zdjęcie z programu kin filmów, które nie mają nic wspólnego z przygotowaniem młodzieży do życia w rodzinie
7.III.1989 r.

Pismo do Podzespołu „Okrągłego Stołu” d/s Środków Masowego Przekazu w sprawie demoralizacji w TVP
15.III.1989 r.

Pismo gratulacyjne do J.E. Ks. Biskupa dr Damiana ZIMONIA z okazji wyboru na członka Rady Głównej Episkopatu Polski
1.IV.1989 r.

Tradycyjne „święcone” w Klubie


6.IV.1989 r.

Spotkanie kapelanów i prezesów Oddziałów z Zarządem KIK Bielsko-Biała
22.VI.1989 r.

Telegram gratulacyjny do Premiera Tadeusza MAZOWIECKIEGO
4.IX.1989 r.

Wizyta u J.E. Ks. Kard. Franciszka MACHARSKIEGO
21.IX.1989 r.

Otrzymujemy od Stronnictwa Demokratycznego gablotkę na ścianie budynku przed siedzibą Klubu10.X.1989 r.

Delegowanie prezesa Klubu p. mgr inż. Piotra WITKOWSKIEGO a w zastępstwie wiceprezesa p. inż. Zdzisława GREFFLINGA do Rady Porozumienia Klubów


17.X.1989 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków KIK Bielsko-Biała
8.XI.1989 r.

J.E. Ks. Biskup dr Damian ZIMOŃ mianuje Kapelanem – Asystentem Kościelnym Klubu

Ks. Kan. Zbigniewa POWADĘ
30.XI.1989 r.

Życzenia dla chóru ZEW z okazji 70 lecia istnienia
12.XII.1989 r.

Zmiany funkcyjne w Zarządzie Klubu: p. Krystyna SAWŁOWICZ zostaje skarbnikiem, natomiast p. Jadwiga TOMCZYK obejmuje funkcję księgowej po zmarłym Stanisławie CZADANKIEWICZU
17.X.1989 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków KIK Bielsko-Biała
11.I.1990 r.

Pismo z Krzemieńca z podziękowaniem za przekazane książki
26.I.1990 r.

Protest złożony na ręce Przewodniczącego ds. Radia i Telewizji p. Andrzeja DRAWICZA w sprawie emisji audycji demoralizujących szczególnie w godzinach największej oglądalności

21.II.1990 r.

Spotkanie Zarządu z przedstawicielami KIK woj. Bielskiego
20.II.1990 r.

Podziękowanie od Związku Sybiraków w Bielsku-Białej za udostępnienie lokalu na rozpoczęcie działalności
II.1990 r.

Opracowanie spisów członków KIK z podziałem na terytoria poszczególnych Samorządów Mieszkańców (26), jako przygotowanie do pomocy przez KIK w Wyborach Samorządowych


6.III.1990 r.

Informacja o KIKu przesłana do p. Richarda JAKUBOWSKIEGO do Francji w celu nawiązania współpracy z Polonią we Francji


22.III.1990 r.

Przekazanie za pośrednictwem Ks. dr Józefa KRĘTOSZA ornatu, alby i komży dla parafii rzymsko-katolickiej w Bóbrce na Ukrainie


11.IV.1990 r.

Życzenia przesłane Ks. dr Franciszkowi PŁONCE z okazji 25 lecia kapłaństwa
22.VI.1990 r.

Przesłanie 38 książek dla polskich dzieci mieszkających w Grabówce koło Krzemieńca


1÷21.VII.1990 r.

Udział 2 dzieci członków KIK w obozie letnim w Krzyżowej


27÷31.VII.1990 r.

Udział 3 członków KIK w kursie n.t. „Synod plenarny metodami aktywizującymi”

w Świętym Wojciechu koło Gdańska
2.X.1990 r.

Spotkanie Zarządu z uczestnikami kursu animatorów zespołów synodalnych


6.X.1990 r.

Ognisko dla członków KIK i ich rodzin u p.p. BELCZYKÓW


7.XI.1990 r.

List gratulacyjny i życzenia od Wojewody Bielskiego z okazji 10 lecia KIKu
9.X.1990 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków KIK bielsko-Biała
9.X.1990 r.

List otwarty KIK Bielsko-Biała do Marszałka Sejmy Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uchwalenia ustawy o ochronie życia poczętego
20.XI.1990 r.

Spotkanie Zarządu z prezesami KIK woj. Bielskiego

5.XII.1990 r.

Św. Mikołaj dla dzieci członków KIK


5.I.1991 r.

Msza św. i spotkanie opłatkowe


9.I.1991 r.

List gratulacyjny dla ks. bpa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Jana SZARKA z okazji wyboru
4.III.1991 r.

Pismo do Kancelarii Sejmu R.P. popierające senacką ustawę o ochronie prawnej dziecka poczętego
16.IX.1991 r.

Spotkanie z kandydatami na posłów i senatorów ze środowiska KIK
21.IX.1991 r.

Ognisko na działce u p.p. BELCZYKÓW


1.X.1991 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków KIK Bielsko-Biała

Wybrano Zarząd KIK w składzie:

- Piotr WITKOWSKI – prezes  • Elżbieta KRALCZYŃSKA – wiceprezes

  • Zdzisław GREFFLING – wiceprezes

  • Janina KRÓLIKOWSKA – sekretarz

  • Krystyna SAWŁOWICZ- SKARBNIK

  • Teresa DIETRYCH – zastępca skarbnika

  • Anna DALEWSKA – członek

  • Wiesława JAKUBIEC –członek

  • Krzysztof JONKISZ – członek

  • Kazimierz KAMIŃSKI – członek

  • Jan MALINOWSKI – członek

  • Krystyna MIAZGOWICZ-ŚLEZIŃSKA – członek

  • Zofia PUZOŃ - członek

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

  • Teresa PIWOWARCZYK – przewodnicząca

  • Bogdan CHROBAK – członek

  • Irena MOGILNICKA – członek


5.X.1991 r.

Ogniska u p.p. BELCZYKÓW


9.X.1991 r.

List otwarty do Marszałka Sejmu R.P. popierający senacki projekt ustawy o ochronie prawnej poczętego dziecka
25.XI.1991 r.

Spotkanie z prezesami KIKów woj. bielskiego

27.XI.1991 r.

Spotkanie z p. Seniorową Marią WEGERT


2.XII.1991 r.

List gratulacyjny przesłany ks. biskupowi Janowi ANWEILEROWI z okazji wyboru na Biskupa Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
14÷15.XII.1991 r.

Spotkanie Młodych w Krakowie n.t. „Młodzi w KIKu wobec sytuacji Kościoła w Polsce”. Uczestniczyły 2 osoby


28.I.1992 r.

Spotkanie członków Zarządu z ks. bpem Pawłem ANWEILEREM z kościoła Ewangelicko –

Augsburskiego

`

5.IV.1992 r.

Gratulacje i pozdrowienia przesłane J.E. Ks. Biskupowi Tadeuszowi RAKOCZEMU Ordynariuszowi diecezji bielsko-żywieckiej
12.V.1992 r.

Podziękowanie dla Klubu z Brahiłowa na Podolu za przekazane 4 ornaty


Druga połowa VII.1992 r.

„Wakacje z Bogiem” w Stryszawie dla dzieci członków KIK


27.IX.1992 r.

Udział w uroczystościach związanych z 53 rocznicą napaści wojsk hitlerowskich i sowieckich na Polskę


20.X.1992 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków KIK Bielsko-Biała
21. X.1992 r.

Spotkanie z Radnymi, członkami KIK . Sekcja Społeczno-Historyczna


23.XI.1992 r.

Spotkanie z prezesami KIKów diecezji Bielsko-żywieckiej


5.XII.1992 r.

„Święty Mikołaj”- Sekcja rodzin


28.XII.1992 r.

Informacja przesłana J.E. Ks. biskupowi Tadeuszowi RAKOCZEMY o jednogłośnej akceptacji KIK Bielsko-Biała wyrażającej sprzeciw wobec propozycji referendum dotyczącego Ustawy o prawnej ochronie dziecka poczętego.


11.I.1993 r.

Powstanie Zespołów Synodalnych II Krajowego Synodu Powszechnego. Opiekę nad zespołami objął Ks. dr Franciszek PŁONKA

Zespoły powstały na bazie dotychczasowych Sekcji

Składy osobowe zespołów:


I ZESPÓŁ: „Etyka w życiu społeczno-gospodarczym”

Irena DOMAGALIK

Jerzy GRUCHLIK

Janusz KRZYSZTANOWSKI

Henryk MALIK

Józef ŻEBROWSKIII ZESPÓŁ: „Kościół Katolicki w Polsce na drodze ekumenizmu”

Kazimierz JAGOSZ

Anna MOSING

Emil SYTY

I członkowie Sekcji Ekumeniczno-Misyjnej
III ZESPÓŁ: „W trosce o polską rodzinę”
Stanisław BADYOCZEK

Joanna BELCZYK

Barbara BREGUŁA

Emilia BUBIAK

Franciszek BUBIAK

Helena GÓRA

Anna KASPRZYKOWSKA

Ewa KRAL-FILIPECKA

Maria KRZYSZTANOWSKA

Anna Maria MARTYNOWICZ-WOŹNIAK

Helena PIKUŁA

Krystyna SAWŁOWICZ

Krystyna SZYMAŃSKA

Maciej OSIŃSKI


IV ZESPÓŁ: „Kościół w Polsce wobec kultury i środków społecznego przekazu”
Stanisław BADYOCZEK

Józef BORAK

Zofia LAMERS

Jan MALINOWSKI

Sabina MARTYNOWICZ

Spotkania Zespołów:

Zespół I:

1993 r. - 1.02; 1.03; 19.04; 10.05; 7.06; 6.09; 4.10; 8.11; 6.12

1994 r. - 7.02; 14.03; 6.06; 3.10;

1995 r. - 17.01; 22.02; 15.05 i 12.06 przygotowywanie sympozjum

Zespół II:

1993 r. - 10.02; 22.03; 26.04; 24.05; 28.06; 18.11; 13.12

1994 r. - 10.01; 7.02; 7.03

Zespół III:

1993 r. – 4.02; 11.03; 15.04; 17.06; 16.09; 16.12

1994 r. - 24.02; 10.03; 19.05

Zespół IV:

1993 r. - 18.03; 24.06; 7.10; 4.11; 9.12
22.VI.1993 r.

Spotkanie z Prezesami Klubów diecezji bielsko-żywieckiej


29.IX.1993 r.

Spotkanie Stowarzyszeń i Wspólnot katolickich w celu zaznaczenia naszej obecności w życiu miasta


1.X.1993 r.

Protest KIKu do Rady Miejskiej pozwalającej na zwiększenie ilości punktów sprzedaży alkoholu.


26.X.1993 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków KIK Bielsko-Biała
10.XI.1993 r.

Udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej dla upamiętnienia 75 rocznicy odzyskania Niepodległości Polski


5.XII.1993 r.

„Święty Mikołaj” dla dzieci członków KIK


19.III.1994 r.

Gratulacje przesłane chórowi ZEW z okazji 75 lecia istnienia


30.VII.1994 r.

Zgłoszenie 5 członków KIK na kandydatów na ławników Sądu Rejonowego, Sądu Wojewódzkiego, Sadu Pracy i Kolegium do Spraw Wykroczeń


29.VIII.1994 r.

List otwarty do Marszałka Sejmu RP p. Józefa OLEKSEGO w sprawie ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczypospolitą Polską


13.IX.1994 r.

Spotkanie z Radnymi Bielska-Białej członkami KIK na temat pracy nowej Rady i problemów naszego miasta


17.X.1994 r.

Spotkanie Sekcji Ekumeniczno-Misyjnej z Panią Seniorową Marią WEGERT z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego


11.XI.1994 r.

Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Legionistów


30.I.1995 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków KIK Bielsko-Biała

Wybrano Zarząd KIK w składzie:

- Piotr WITKOWSKI – prezes  • Elżbieta KRALCZYŃSKA – wiceprezes

  • Janusz FRĄCZEK – wiceprezes

  • Janina KRÓLIKOWSKA – sekretarz

  • Krystyna SAWŁOWICZ- skarbnik

  • Joanna BELCZYK - członek

  • Helena GÓRA – członek

  • Janina JĘDRASIAK –członek

  • Kazimierz KAMIŃSKI – członek

  • Krystyna MIAZGOWICZ-ŚLEZIŃSKA – członek

  • Maciej OSIŃSKI – członek

  • Teresa PIWOWARCZYK – członek


Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

  • Teresa DIETRYCH – przewodnicząca

  • Janusz CZADER– członek

  • Zofia LAMERS – członek

  • Leon MOŚCICKI – członek


6.II.1995 r.

Oświadczenie członków KIK Bielsko-Biała skierowane do Marszałków Sejmu i Senatu o uchwalenie konstytucji uwzględniającej potrzeby ludzi wierzących.


21.II.1995 r.

Spotkanie regionalne przedstawicieli Klubów z Diecezji Bielsko-Żywieckiej


28.II.1995 r.

Spotkanie z senatorem Januszem OKRZESIKIEM –członkiem KIK Bielsko-Biała n.t. „Jaka konstytucja ? Kto prezydentem RP? Układ sił politycznych, nadzieje, zagrożenia”


27.VI.1995 r.

Spotkanie z udziałem członka ZG PChD mec. Andrzejem SIKORĄ - członkiem KIK Bielsko-Biała n.t. „Prawica jednobarwna czy wielobarwna ?”


17.X.1995 r.

Oświadczenie Zarządu KIK wyrażające solidarność ze stanowiskiem Konferencji Episkopatu Polski ogłoszonym 26 sierpnia na Jasnej Górze i 16 września w Wigrach w sprawie udziału wiernych w wyborach prezydenckich i postawy moralnej kandydata na Prezydenta


11.XI.1995 r.

Złożenie kwiatów na Cmentarzu Wojska Polskiego


21.XI.1995 r.

Spotkanie regionalne przedstawicieli KIKów Diecezji Bielsko-Żywieckiej


6.XII.1995 r.

„Święty Mikołaj” dla dzieci z rodzin członków KIK Bielsko-Biała


6.I.1996 r.

Msza św. koncelebrowana przez J.E. Ks. bpa Tadeusza RAKOCZEGO i spotkanie opłatkowe


5.III.1996 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków KIK Bielsko-Biała

Oświadczenie Walnego Zebrania członków KIK Bielsko-Biała wyrażające wątpliwość czy nominacja na Ministra Edukacji Narodowej Jerzego WIATRA służy dobrze polskiej oświacie.
Zmiana w składzie członków Zarządu KIK:

Za p. Janinę JĘDRASIAK wchodzi p. Maria WIEJA


18.IV.1996 r.

Msza św. i święcone dla członków KIK z udziałem J.E. ks. bpa Tadeusza RAKOCZEGO


15.V.1996 r.

List dziękczynny do OJCA ŚWIĘTEGO za Jego pobyt w naszym mieście
16.IX.1996 r.

Informacja przesłana na ręce J.E. Ks. bpa Tadeusza RAKOCZEGO o podjęciu przez KIK

dziewięciu miesięcznych spotkań modlitewnych w intencji „Aby narodził się nowy czlowiek, by był nowy naród”
Wrzesień 1996 r.

Informacja dotycząca tematyki działalności Klubow w kontekście II Polskiego Synodu Plenarnego.

Zapytania ankietowe przesłano Klubom w:

Białymstoku, we Wrocławiu, Wołowie Śląskim, Słupsku na ręce p. LIPKI, Sosnowcu, Łodzi,

Koszalinie
28.X.1996 r.

List gratulacyjny do OJCA ŚWIĘTEGO z okazji 50 lecia kapłaństwa.
11.XI.1996 r.

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Legionistów i na grobie śp. Ks. Franciszka ŻEBROKA


Listopad 1996 r.

Podziękowanie i błogosławieństwo papieskie przesłane przez Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej za życzenia przesłane Janowi Pawłowi II z okazji 50 lecia kapłaństwa.
5.XII.1996 r.

Spotkanie dzieci rodzin KIK „ze św. Mikołajem”


18.II.1997 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków KIK Bielsko-Biała
10.III.1997r.

Spotkanie z senatorami Ziemi Bielskiej p. Januszem OKRZESIKIEM i p. Marianem

TYRNĄ n. t. Przebiegu procesu przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP
1.VII.1997 r.

Zebranie Zespołu Synodalnego (Sekcji Ekumeniczno – Misyjnej) poświęcone opracowaniu problematyki ekumenicznej w Kościele Katolickim na przełomie II i III Tysiąclecia chrześcijaństwa


Sierpień 1997 r.

Pobyt grupy Polaków z Mołdawii w Bielsku-Białej u członków KIK


2.IX.1997 r.

Spotkanie przedstawicieli KIK z O. Pawłem KUKIOŁĄ w sprawach związanych z pobytem

w Bielsku - Białej Polaków z Mołdawii
7.X. i 14.X.1997 r.

Zbiórka darów dla Polaków w Mołdawii


21.X.1997 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków KIK Bielsko-Biała

Wybrano Zarząd KIK w składzie:

- Kazimierz KAMIŃSKI – prezes  • Marek MAŚLANKA – wiceprezes

  • Grażyna NALEPA – wiceprezes

  • Maria ROMANKIEWICZ – sekretarz

  • Maria WIEJA- skarbnik

  • Joanna BEKCZYK - członek

  • Helena GÓRA – członek

  • Maria KOWALSKA –członek

  • Maria KUKUCZKA – członek

  • Krystyna MIAZGOWICZ-ŚLEZIŃSKA – członek

  • Danuta OSIŃSKA – członek

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

  • Piotr WITKOWSKI – przewodniczący

  • Zofia DĄBEK – zastępca przewodniczącego

  • Janusz CZADER– członek

  • Jerzy POLAK – członek


5.XII.1997 r.

„Św. Mikołaj” dla dzieci z rodzin KIKowców


10.XII.1997 r.

Spotkanie Sekcji Ekumeniczno – Misyjnej w sprawie przygotowania Tygodnia Modlitw

o Jedność Chrześcijan
Czerwiec 1998 r.

Przekazanie Ojcu Świętemu Anioła beskidzkiego z okazji 20 lecia Jego pontyfikatu.
19. ÷27.IX.1998 r.

Diecezjalny Kongres ruchów i stowarzyszeń Katolickich


25.X.1998 r.

Uczestnictwo w uroczystościach jubileuszowych 550 lecia istnienia Katedry św. Mikołaja


11.XI.1998 r.

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Legionistów i na grobie śp. Ks. kan. Franciszka ŻEBROKA i śp. Ks. Andrzeja SAPIŃSKIEGO


18.XI.1998 r.

Spotkanie organizacyjne Polskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców9.XII.1998 r.

Zebranie organizacyjno - założycielskie Polskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców


13.I, 10.II, 24.II.1999 r.

Spotkanie Koła Polskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców15.II.1999 r.

Spotkanie z Radnymi Sejmiku Województwa Śląskiego – p. Aliną ŚWIEŻY i mec. Andrzejem SIKORĄ


3.III.1999 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków KIK Bielsko-Biała
15.IX.1999 r.

J.E. Ks. bp Janusz ZIMNIAK poświęca kapliczkę w Katolickim Domu Opieki „Józefów”.


9.XI.1999 r.

Spotkanie z posłem AWS p. Stanisławem SZWEDEM


29.II.2000 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków KIK Bielsko-Biała
17. ÷27.IX.1998 r.

II Diecezjalny Kongres ruchów i stowarzyszeń Katolickich


20.IX.2000 r.

Spotkanie z członkami Rodziny Katyńskiej uczestniczącymi w poświęceniu cmentarzy na Wschodzie


7.X.2000 r.

J.E. Ks. bp Tadeusz RAKOCZY poświęca Świetlicę Środowiskową Dzieciątka Jezus przy Katolickim Domu Opieki „Józefów”. Nabożeństwo różańcowe. Ognisko dla dzieci i członków KIK


11.XI.2000 r.

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Legionistów i na grobie śp. Ks. kan. Franciszka ŻEBROKA i śp. Ks. Andrzeja SAPIŃSKIEGO1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna