Bielsko-białAPobieranie 307.39 Kb.
Strona4/5
Data08.05.2016
Rozmiar307.39 Kb.
1   2   3   4   5

1981 r


  • Comiesięczny cykl wykładów ks. dr Franciszka PŁONKI n .t. „Moralność chrześcijańska”

  • Comiesięczne wykłady ks. dr Józefa KOZYRY n. t. „Biblijne podstawy wiary”

  • Comiesięczne wykłady doc. dr P. STECZKIEWICZA n. t. „Historia nauki społecznej Kościoła”

  • Cykl wykładów na tematy Zakonów prowadzone przez przedstawicieli poszczególnych zgromadzeń zakonnych

  • Cykl wykładów n. t.. ”Polskie misje i misjonarze”

  • Cykl prelekcji n. t. „Główne religie świata”

  • „Szkoła modlitwy” – cykl prelekcji prowadzonych przez księży Jezuitów szczególnie Ojca J. STECZKABiuletyn KIK nr 1- poświęcony historii ruchu Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce, a także naszemu Klubowi-program działalności w pierwszych miesiącach istnienia.
Biuletyn KIK nr 2 – opracowany i wydany po śmierci Ks. Kard. Stefana WYSZYŃSKIEGO, Prymasa Polski, poświęcony: Jego Osobie, Jego pracy związanej z kierowaniem Kościołem Katolickim w Polsce.
W sierpniu 1981 r. opracowano biuletyn poświęcony Ks. Kard. Stefanowi WYSZYŃSKIEMU a wydany przez „Solidarność” Podbeskidzie
1982 r  • Kontynuowano wykłady Ks. dr Franciszka PŁONKI w salce za organami kościoła Św. Mikołaja przy pełnej frekwencji

  • Kontynuowano spotkania biblijne prowadzone przez Ks. dr Józefa KOZYRĘ w jego mieszkaniu,


9.XI.1983r.

Wykład ks. dr Franciszka PŁONKI – zagadnienia wybrane z dziedziny moralności chrześcijańskiej


09.III,1984r.

Prelekcja Ojca Jacka SALIJA „ O odwadze cywilnej”


10.III.1984r.

Wykład doc. dr hab. Włodzimierza FIJAŁKOWSKIEGO n. t. „Nowe spojrzenie na erotyzm człowieka” i „Szkoła naturalnego planowania rodziny”


16.VI.1984r.

Sala audiowizualna kościoła NSPJ. Ks. prof. Dr Michał HELLER „Usprawiedliwienie wszechświata”


Comiesięczne spotkania seminaryjne sekcji Społeczno-Historycznej na temat encyklik papieskich z dziedziny Społecznej Nauki Kościoła
5.X.1984r.

Inauguracja roku akademickiego 1984/85- Studium Wiedzy Religijnej. Mszę św. odprawił

i wygłosił homilię Ks. prof. dr hab. Stanisław GRZYBEK

Wykład inauguracyjny wygłosił Ks. prof. Dr hab. Józef ŻYCIŃSKI
14.I.1985r.

Prelekcja red. Macieja KOZŁOWSKIEGO n.t. „Powstanie styczniowe – rewolucja moralna i powstanie zbrojne”16.I.1985r.

Prof. dr hab. Romuald KUKOŁOWICZ rozpoczął cykl wykładów na temat „Społeczna nauka Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II”


18.I.1985r.

Prelekcja red. Haliny BORTNOWSKIEJ-DĄBROWSKIEJ na temat „Ekumenizm

dla wszystkich”
14.III.1985r.

Prelekcja red. Andrzeja GRAJEWSKIEGO na temat „Sytuacja Kościoła Katolickiego

w niektórych krajach europejskich”
9.V.1985r.

Prelekcja red. Macieja KOZŁOWSKIEGO n.t. „Upadek Konstytucji 3 Maja”


23.V.1985r.

Wykład Ojca dr Andrzeja KŁOCZOWSKIEGO n.t. „Świadek chrześcijańskiej walki ze złem – pastor Dietrych BOENHOFER”


19.VI.1985r.

Wykład Ks. prof. dr hab. Stanisława NAGYego n.t. „Ekumenizm w świetle Soboru Watykańskiego II”


4.IX.1985r.

Wykład Matki JANINY ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame n.t. „Sobór Watykański II nowe Zielone Świątki”


12.X1985r.

Inauguracja roku akademickiego 1985/86 – Studium Wiedzy Religijnej

Wykład inauguracyjny wygłosił Ks. prof. Dr hab. Michał HELLER n.t. „Nauka a wiedza”


24.I1986r.

Wykład red. Haliny BORTNOWSKIEJ-DĄBROWSKIEJ „Postawa ekumeniczna jako owoc życia wewnętrznego człowieka”


19.III;16.IV;16.VI.1986r.

Spotkanie z uczestnikiem Nadzwyczajnego Synodu Biskupów prof. Dr Romualdem KUKOŁOWICZEM11.IV.1986r.

Sprawozdanie z Sympozjum KUL dotyczącego religioznawstwa ks. GÓRSKI


12.IV.1986r.

Ziemska ojczyzna Jezusa Chrystusa – przeźrocza i komentarz ks. dr Józef KOZYRA


18.IV.1986r.

„Historia i współczesność KUL” dr Andrzej NOWAKOWSKI


17.VI.1986r.

„Objawienia w Medżugorje” Zofia SKWARNICKA


20.X.1986r.

Spotkania Sekcji Społeczno-Historycznej poświęcone rocznicy wyboru papieża JANA PAWŁA II


17.XI .1986r.

Spotkania Sekcji Społeczno-Historycznej z JANEM PAWEŁEM II- pielgrzymem

i misjonarzem
15.XII.1986r.

Spotkania Sekcji Społeczno-Historycznej - rocznice historyczne


15.XII.1986r.

Spotkania Sekcji Społeczno-Historycznej - rocznice historyczne


15.XII.1986r.

Spotkania Sekcji Społeczno-Historycznej - rocznice historyczne


19.I.1987r.

Spotkania Sekcji Społeczno-Historycznej poświęcone 200 rocznicy urodzin

Waleriana ŁUKASIŃSKIEGO
27.II.1987r.

Odczyt Ks. Bogdana TRANDY red. „Jednoty” oraz Haliny BORTNOWSKIEJ-DĄBROWSKIEJ red. „Znaku” n.t. „Diakonia i władza w Kościele”


5.II.1987r.

Odczyt dr Andrzeja NOWAKOWSKIEGO „Z dziejów miasta i parafii Wadowice – miasta urodzin Jana Pawła II”


9.II.1987r.

„Obrona praw człowieka fundamentem pokoju” na kanwie Orędzia Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju – mec. Piotr ANDRZEJEWSKI


16.II.1987r.

„Dzieje Polaków związane z III Pielgrzymką Jana Pawła II do Ojczyzny” prowadził

Ks. Krzysztof GĘBSKI – Salwatorianin
26.II.1987r.

„Eucharystia w świetle dokumentów z Limy”- dwugłos Ks. prof. Alfons SKOWRONEK

i Ks. dr Manfred UGLORZ
16.III.1987r.

„Moje spotkanie z Polonią kanadyjską i najnowszą falą emigracji z Polski w Kanadzie”

Ks. Joachim MUSIOLIK
13.V.1987r.

Wykład Ks. prof. dr Tomasza JELONKA


25.V.1987r.

Mec. SIŁA-NOWICKI „Polskie Drogi do wolności”


21.IX.1987r.

Ks. Kardynał Stefan WYSZYŃSKI – Prymas Tysiąclecia


22.X.1987r.

Wykład n.t. „Zagadnienia ekumeniczne w Polsce” - Ks. prof. Jan HAUSE przedstawiciel

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
26.X.1987r.

Spotkanie Sekcji Społeczno-Historycznej n.t. „Październik 1956 r.”


11.XI.1987r.

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie żołnierzy poległych za Ojczyznę


18.I.1988r.

Trójgłos: „Sprawa wolności słowa” red. red. „Gościa Niedzielnego” Andrzej GRAJEWSKI, Rafał SZYMAŃSKI, Zdzisław ZWOŹNIAK


15.II.1988r.

Seminarium „Polacy w okresie Wiosny Ludów”


18.II.1988r.

„Życie codzienne w Ziemi Świętej”- prelekcja z pokazem fotografii i przeźroczy


21.III. 18.IV.1988r.,

Prelekcje n.t. „Problemy rewaloryzacji i porządkowania nazewnictwa ulic w Bielsku-Białej – p. Erwin BROŻEK


22.IV. 27.V. 24.VI.1988r.

Wieczory autorskie n.t. „Twórczość religijna poetów Podbeskidzia”-

Stanisław GOLA, Kazimierz WĘGRZYN, Mirosław BOCHENEK
17.V.1988r.

Spotkanie poświęcone Konstytucji 3 Maja


V.1988r.

„Król Stanisław August- odwaga czy tchórzostwo” –prelekcja p. Jacka Żabińskiego


9.VI.1988r.

„Jerozolima miasto trzech religii”- prelekcja dr Andrzeja SZKODY20.VI.1988r.

Prelekcja p. Piotra SZWARCA „Ameryka – Rosja uwagi o obyczaju politycznym”


X.1988r.

Prelekcja dr Jacka RADDY n.t. Jego wyjazdu i pracy w Indiach w kolonii trędowatych


15.X.1988r.

Inauguracja roku akademickiego 1988/89– Studium Wiedzy Religijnej, msza św. i wykład inauguracyjny Ks. prof. dr Tomasz JELONEK
9.II.1989r.

Odczyt Superintendenta Kościoła Metodystycznego Ks. Adama KLESZCZYŃSKIEGO N.T. „Podstawy ekumeniczne”


13.II.1989r.

„Zofia KOSSAK-SZCZUCKA” – prelekcja p. Danuty GŁOWIŃSKIEJ


20.II.1989r.

„Strajki na Górnym Śląsku w 1988 r. i ich obecne konsekwencje” – prelekcja red. Andrzeja GRAJEWSKIEGO


30.III.1989r.

„O godności kobiety w świetle nauki Jana Pawła II” – prelekcja mgr Zofii LAMERS


14.X.1989r.

Inauguracja roku akademickiego 1989/90– Studium Wiedzy Religijnej, msza św. i wykład inauguracyjny Ks. prof. dr Tomasz JELONEK
18.XI.1989r.

Spotkanie z posłami i senatorami z terenu województwa bielskiego


22.I.1990r.

Spotkanie z posłami OKP p.p. Andrzejem SIKORĄ I Januszem OKRZESIKIEM

I senatorem p. Andrzejem KRALCZYŃSKIM
9.II.1990r.

Ks. prof. Alfons SKOWRONEK – prelekcja n.t. „Czy kościoły chrześcijańskie sieją

nie-pokój”

13.II.1990r.

Ks. Wacław MACHURA – prelekcja n.t. „Moje kontakty z katolikami Ukrainy”


1.III.1990r.

Red. Andrzej GRAJEWSKI – prelekcja n.t. „ Problemy Rumunii- relacja naocznego świadka”


15.III.1990r.

Prof. dr hab. Ewa CHOJECKA –prelekcja n.t. „Dzieje pomnika Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO i Powstańca Śląskiego”


20.III.1990r.

Spotkanie z posłem Januszem OKRZESIKIEM i senatorem Andrzejem KRALCZYŃSKIM


25.IV.1990r.

Prelekcja dr Jerzego POLAKA n.t. „3 Maja w tradycji polskiej”


26.VI.1990r.

Prelekcja dr inż. Jana MALINOWSKIEGO N.T. „Świeccy w Kościele ich rola i zadania”


13.X.1990r.

Inauguracja roku akademickiego 1990/91 – Studium Wiedzy Religijnej. Msza św. i wykład inauguracyjny Ks. prof. doc. dr Tomasz JELONEK
19.X.1990r.

Wykład prof. dr hab. Ewy CHOJECKIEJ N.T. „Architektura Bielska-Białej z XIX i początku XX wieku” cz. I.


5.XI.1990r.

„Odpowiedzialność za życie i jego przekazywanie” – wykład Ks. dr Wacław GUBAŁA


6.XI.1990r.

„Aktualne zadania katolików świeckich w dziedzinie obrony życia”

Wykład: dr inż. Antoni ZIĘBA

Film i dyskusja7.XI.1990r.

„Wychowanie do miłości i odpowiedzialności w małżeństwie”

Wykład: dr Teresa OLEARCZYK

Film i dyskusja


8.XI.1990r.

„Antykoncepcja a naturalne metody planowania poczęć”

Wykład: dr Renata KOŃCZYŃSKA

Film i dyskusja


9.XI.1990r.

„Czy istnieją wskazania medyczne za przerywaniem ciąży”

Wykład: dr Czesław SZELĄG

Film i dyskusja


13.XII.1990r.

„Obrzędy kolędowe w okresie Bożego Narodzenia- prelekcja inż. Janusz FRĄCZEK


18.XII.1990r.

Encyklika Rerum Novarum – Sekcja Społeczno-Historyczna


7.II.1991r.

„Architektura Bielska-Białej w XX w.” Cz. II – odczyt prof. dr hab. Ewy CHOJECKIEJ


20.II.1991r.

„Moje wspomnienia z pobytu na Ukrainie” – prelekcja Ks. Wacław MACHURA


21.II.1991r.

Spotkanie Tadeusza MAZOWIECKIEGO ze środowiskiem KIK Bielska-Białej26.II.1991r.

Społeczna Nauka Kościoła – encykliki papieskie. Sekcja Społeczno-Historyczna


14.III.1991r.

„Czym jest dla mnie Kościół” Sekcja Ekumeniczno-Misyjna


22.IV; 16.V; 27.VI; 7.X; 12.XII.1991r.

„Rola świeckich w Kościele” Sekcja Ekumeniczno-Misyjna


23.IV.1991r.

„Encykliki Społeczne” Sekcja Społeczno-Historyczna


21.V.1991r.

„Konstytucja 3 Maja”- Sekcja Społeczno-Historyczna


10.X.1991r.

Inauguracja roku akademickiego 1991/92 – msza św. i wykład inauguracyjny

Ks. dr doc. Tomasz JELONEK


5.XI.1991r.

„Rok 1918 w Bielsku-Białej” – prelekcja dr Jerzego POLAKA


10.I.1992r.

Prelekcja n.t. „Współpraca kościołów chrześcijańskich w Europie” wygłoszona przez ks. Jana HAUSE – Dyrektora Biblioteki CHATu


14.I, 25.II, 24.III.1992r.

„Nauczanie Ojca Świętego w czasie pielgrzymek do Ojczyzny” – Sekcja Historyczno – Społeczna


24.II, 19.III, 8.IV.1992r.

„Rola świeckich w Kościele” Sekcja Ekumeniczno – Misyjna


26.VI.1992r.

„Jaka jest różnica między chrześcijanami a żydami” prelekcja Ks. dra Mieczysława MALIŃSKIEGO


30.IX, 12.XI.1992r.

„Geneza Kościoła Rzymsko-Katolickiego” – Sekcja ekumeniczno – Misyjna


10.X.1992r.

Spotkanie z posłanką p. Anną KNYSOK przewodniczącą Komisji ds. projektu Ustawy

o ochronie dziecka poczętego.

17.X.1992r.

Inauguracja roku akademickiego 1992/93 – Studium Wiedzy Religijnej. Msza św. i wykład inauguracyjny Ks. prof. doc. dr Tomasz JELONEK
10.XII.1992r.

„Pojmowanie sakramentów św. w różnych wyznaniach chrześcijańskich” – Sekcja Ekumeniczno - Misyjna


13.I.1993r.

„Pojmowanie sakramentów św. w różnych wyznaniach chrześcijańskich” – Sekcja Ekumeniczno - Misyjna


9.II.1993r.

„Muzealnictwa bielskie” prelekcja dra Jerzego POLAKA


1.III.1993r.

„Najnowsze wyniki badań archeologicznych w Izraelu” wykład prof. dr hab. Ewy CHOJECKIEJ


9.VI.1993r.

Wykład p. dr Jerzego POLAKA


29.IX.1993r.

Spotkanie z Ks. Mieczysławem KIJACZKIEM misjonarzem z Tanzanii


13.X.1993r.

„500 lecie parafii Św. Jana Chrzciciela w Komorowicach” wykład dr Jerzego POLAKA


16.X.1993r.

Inauguracja roku akademickiego 1993/94 – Studium Wiedzy Religijnej. Msza św. i wykład inauguracyjny Ks. prof. doc. dr Tomasz JELONEK
17.XI.1993r.

„Katolicyzm a życie publiczne” spotkanie z redaktorami miesięcznika WIĘŹ – Cezarym GAWRYSIEM i Tomaszem WIŚCICKIM


15.XII.1993r.

„Mała Konstytucja” – spotkanie Sekcji Historyczno – Społecznej


9.II, 10.III.1994r.

„Społeczna misja Kościoła” wykłady Ks. dr Tadeusza BORUTKI


11.IV.1994r.

„Zbawienie w ujęciu różnych wyznań chrześcijańskich” – Sekcja Ekumeniczno - Misyjna


24.V.1994r.

„Dzieje Straconki”z cyklu „Dzieje Bielska-Białej” wykład dr Jerzy POLAK


20.VI.1994r.

„Patrzę w Tatry” dźwiękowa prelekcja mgr Krystiana SZCZĘSNEGO


8.XI.1994, 11.I.1995r.

Prelekcja dr Jerzego POLAKA z cyklu „Dzieje bielska-Białej”9.I.1995r.

Prawosławie – Sekcja Ekumeniczno – Misyjna


17.I.1995r.

„Spotkanie z Ojcem Św. w Maroku” prelekcja dr Wandy ŻARNOWSKIEJ


7.II.1995r.

„Udział mieszkańców Podbeskidzia w Legionach” prelekcja dr Jerzego POLAKA i zwiedzenie wystawy w Muzeum Okręgowym


13.II.1995r.

„Eschatologia w wyznaniu prawosławnym” Sekcja Ekumeniczni – Misyjna


20.III, 19.VI, 29.XI.1995r.

„Życie wspólnoty chrześcijańskiej w świecie muzułmańskim” prelekcja p. dr Wandy ŻARNOWSKIEJ


30.V.1995r.

„Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych” spostrzeżenia p. mgr Grażyny NALEPY


21.VI.1995r.

„Malarstwo Piotra Michała BOHUMA” prelekcja dr Jerzego POLAKA


2.X.1995r.

„Św. Melchior GRODZIECKI i jego kanonizacja przez Ojca Świętego Jana Pawła II”

wykład Ks. dr Józef BUDNIAK
7.X.1995r.

Inauguracja roku akademickiego 1995/96 – Studium Wiedzy Religijnej. Msza św. i wykład inauguracyjny Ks. prof. doc. dr Tomasz JELONEK

10.X.1995r.

„Historia Katedry w Bielsku-Białej” wykład dr Jerzego POLAKA


11.÷13.X.1995r.

Dni Społeczne „Etyka w życiu społeczno – gospodarczym”


6.XI.1995r.

Encyklika „Ut unum sint” wykład Ks. dr Józefa BUDNIAKA


6.XI, 13.XII.1995r.

„Stawać się człowiekiem sumienia w oparciu o przesłanie Jana Pawła II wygłoszone w Skoczowie”- rozważania prowadzone przez Ks. dr Franciszka PŁONKĘ


15.XII.1995r.

„100 lat komunikacji Bielskiej” prelekcja dr Jerzego POLAKA i zwiedzanie wystawy okolicznościowej w Muzeum Okręgowym6.II.1996r.

Spotkanie dyskusyjne z Senatorem P. Januszem OKRZESIKIEM i mec. Andrzejem SIKORĄ

n.t. „Sytuacja polityczna w Polsce po wyborach prezydenckich”
19.II.1996r.

„Colloqium charitativum w Toruniu 1495 r” prelekcja Ks. dr Józefa BUDNIAKA


12.III, 15,V, 23.XI, 31.XII.1996r.

„Historia Polski w świetle najnowszych badań” wykład dr Jerzy POLAK


14.III.1996r.

„Okres Wielkiego postu w Kościele Katolickim i Luterańskim” spotkanie Sekcji Ekumeniczno – Misyjnej z p. Seniorową Marią WEGERT


17.IV.1996r.

„Historia grodziska „Bielsko” wykład dr inż. arch. Stanisław GAWLAS


22.IV.1996r.

Przykazania w wyznaniach rzymsko – katolickim, prawosławnym i reformowanym” – Sekcja Ekumeniczno – Misyjna


13.V, 14.X.1996r.

„Czy Kościół rzymski jest zagrożeniem dla innych chrześcijan” – Sekcja Ekumeniczno-Misyjna


9.IX.1996r.

„Kościół w Polsce na drodze do ekumenizmu” Sekcja Ekumeniczno – Misyjna


15.X.1996r.

„Wrażenia z pobytu na Ukrainie” spotkanie z mec. Andrzejem SIKORĄ


22.XI.1996r.

„Misja jezuicka w Białej” wykład dr Jerzego POLAKA


6.II.1997r.

Refleksje n.t. encykliki „Ut unum sint” przeprowadzone przez Ks. Adama KLESZCZYŃSKIEGO Rektora Wyższego Seminarium Teologicznego im. Jana ŁASKIEGO (Kościół Ewangelicko – Metodystyczny)


15.I.1997r.

„Żydzi w Bielsku - Białej” spotkanie z autorem książki dr Jerzym POLAKIEM


5.II.1997r.

Spotkanie dyskusyjne n.t. ”Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan”


20.II.1997r.

Ilustrowana prelekcja n.t. „Św. Melchior GRODZIECKI i Grodziec” p. P. WOJTOŃ


5.III.1997r.

„95 tez do sytuacji Kościoła i społeczeństwa w roku 1996” spotkanie dyskusyjne12.III.1997r.

„Polska Wyprawa Moskiewska” wykład dr Jerzego POLAKA


26.IV.1997r.

„95 Tez Kościołów Poreformacyjnych” Sekcja Ekumeniczno – Misyjna12.VI.1997r.

„II Europejskie Zgromadzenie Kościołów w Grazu” refleksja Ks. Dr Józefa BUDNIAKA


10.VII.1997r.

„Pojednanie – czyli refleksje po Kongresie w Grazu” Ks. Dr Józef BUDNIAK


22.X.1997r.

„Prawda o gospodarce II Rzeczpospolitej” prelekcja dr Jerzego POLAKA


5.XI.1997r.

„Polacy we współczesnej Mołdawii” spostrzeżenia i wrażenia uczestników Sympozjum

w Mołdawii poświęcone rodzinie

15.XI.1997r.

Inauguracja roku akademickiego 1997/98 – Studium Wiedzy Religijnej. Msza św. i wykład inauguracyjny Ks. prof. doc. dr Tomasz JELONEK
20.XI.1997r.

Spotkanie z uczestnikami pielgrzymki do Medżugorie


17.XII.1997r.

„200 rocznica utworzenia Legionów Polskich we Włoszech” wykład dr Jerzego POLAKA


11.II.1998r.

„Tradycje historyczne województwa bielskiego” wykład dr Jerzego POLAKA


20.V.1998r.

„Prasa Polska na Śląsku Cieszyńskim” wykład dr Jerzego POLAKA i zwiedzenie okolicznościowej wystawy w Muzeum Okręgowym


17.VI.1998r.

„Papieskie Dzieła Misyjne – misje Polaków na świecie” informacja p. Izabeli KARASINSKIEJ


21.X.1998r.

„Dzieje cmentarza w Białej – osoby zasłuzone” wykład dr Jerzego POLAKA


20.I.1999r.

„Z tajemnic dworu pszczyńskiego” prelekcja dr Jerzego POLAKA


10.I.1999r.

„Nadciśnienie tętnicze – przyczyny i leczenie” lek. Med. Józef GICZALA


24.II.1999r.

„Refleksje z Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan” Selcja Ekumeniczno – Misyjna


15.III.1999r.

Spotkanie z Wiceprezesem Instytutu Gen. Władysława SIKORSKIEGO w Londynie p. Aleksandrem SZKUTĄ –uczestnikiem bitwy o Monte Casino6.V.1999r.

„Wierność tradycji językowej a bunt pokoleniowy” wykład prof. dr hab. Antoniny GABRYSIOWEJ


19.X.1999r.

Wykład dr Jerzego POLAKA – Sekcja Społeczno – Historyczna


19.X.1999r.

Prelekcja historyczna dr Jerzego POLAKA – Sekcja Społeczno – Historyczna


5.I.2000r.

Dwugłos o Usprawiedliwieniu

O. prof. Zdzisław KIJAS (PAT)

Ks. Tadeusz KONIK (Kościół Ewangelicko – Augsburski)


7.IV.2000r.

„Polska dawna i przyszła w pismach Juliusza SŁOWACKIEGO” – prof. dr hab. Marek PIECHOTA


11.IV.2000r.

Wieczór poświęcony pamięci pomordowanych na Wschodzie w 60 rocznicę Katynia


12.IV.2000r.

„Pastoralny i kulturowy wymiar ekumenizmu na Śląsku Cieszyńskim” – refleksja z Ekumenicznej Sesji Naukowej


24.V.2000r.

„Gen. Felicjan SŁAWOJ – SKŁADKOWSKI – ostatni Premier II Rzeczpospolitej” wykład

dr Jerzego POLAKA
6.XII.2000r.

„Dominus IESUS’ odczyt Ks. prof. Zdzisława KIJASA


IMPREZY KULTURALNE.

21.X1.981r.

Wieczór poezji ks. Jana TWARDOWSKIEGO

Recytacja - Maja KOMOROWSKA

Fortepian – Cezary OWERKOWICZ


I-II.1984r.

Wystawa fotograficzna „Kościoły Rzymu”


1÷8.IV.1984r.

I Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Jezus Chrystus naszym pojednaniem”

X.1984r.

Wieczór poetycki „Rozmowa z Matką Makryną MIECZYSŁAWSKĄ Juliusza SŁOWACKIEGO w wykonaniu Ireny JUN


Wieczór poetycki „Rzecz o wolności słowa” Cypriana Kamila NORWIDA

w wykonaniu Haliny MIKOŁAJSKIEJ12÷21.IV.1985r.

II Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem”

Z uwagi na cenzurę, która chciała ingerować w treść imprez – cały program Tygodnia realizowany był w kościołach.

Pismem z 27.02.1985 znak SA III 6014/11/85 Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej Wydział Spraw Społeczno-Administracyjnych zawiadomił Zarząd KIK, iż podjął wiadomość o zamiarze zorganizowania Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w obiektach sakralnych miasta Bielska-Białej i Żywca, a imprezy nie służące wykonywaniu kultu winny uzyskać zezwolenie. Sprawę tą Zarząd skonsultował z J.E. Ks. Kardynałem Franciszkiem MACHARSKIM. Zarząd nie wystąpił o zezwolenie i zorganizował II Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w kościołach Bielska-Białej.

Zarząd KIK był wzywany w tej sprawie do Dyrektora Wydziału Spraw Społeczno-Administracyjnych Urzędu Wojewódzkiego


22.V.1985r.

Program poetycko-muzyczny „Wołanie do resztek sumienia” w wykonaniu:

Jerzy ZELNIK – recytacja

Cezary OWERKOWICZ – organy

Dochód przeznaczono na pomoc dla głodujących dzieci w Etiopii
28.V.1985r.

Program poetycki „Matka Ojczyzna – Maryja” w wykonaniu :

Krzysztof KOLBERGER – recytacja

Cezary OWERKOWICZ – organy


3.IX.1985r.

Program poetycko-muzyczny „Cień Krzyża” w wykonaniu:

Krzysztof KOLBERGER – recytacja

Cezary OWERKOWICZ – organy


16.IX.1985r.

Recital muzyczny w wykonaniu Piotra SZCZEPANIKA p.t. „Boga Rodzico- to ojców naszych śpiew” „Wizja 44 czyli rzecz o Powstaniu Warszawskim”


1.XI.1985r.

Monodram wg Juliusza SŁOWACKIEGO „Ta droga moja” w wykonaniu Kuby ABRAHAMOWICZA


13.X.1985r.

Wieczór poezji Maryjnej w wykonaniu Zespołu „Cantate Domino” pod kierownictwem Tadeusza CZERNIAWSKIEGO


X.1985r.

Spektakl teatralny „Za późno Cię umiłowałem” w wykonaniu Moniki ROSIEWICZ

i Krzysztofa GLOBISZA
7.IV.1986r.

Koncert inauguracyjny muzyki religijnej

Wykonawcy:

Jacek KULIG - organy

Jan WENC – tenor

5.V.1986r.

Koncert organowy, wykonawcy Julian GEMBALSKI, Michalina GROWIEC


2.VI.1986r.

Koncert muzyki i pieśni religijnej. Wykonawcy: prof. Janusz JARGOŃ i Chór ZEW


9.VI.1986r.

„Polskie Madonny” program poetycko-muzyczny Piotr SZCZEPANIK


19.IX.1986r.

Wieczór poetycki „Módlmy się poezją”

17.X.1986r.

Wieczór poetycki poświęcony św. Franciszkowi z Asyżu


21.XI.1986r.

Wieczór poetycki „Dialog z Nieskończonym”


23÷29.XI1986r.

III Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Chrystus: Drogą, Prawdą, Życiem”
19.XII.1986r.

Wieczór poetycki


16.I; 20.II; 20III; 19.VI.1987r.

Spotkania z cyklu „Modlimy się poezją”4÷17.V.1987r.

Przegląd filmów Krzysztofa ZANUSSIEGO


18.V.1987r.

Spotkanie autorskie z Krzysztofem ZANUSSIM


6.VI.1987r.

Film video Krzysztofa ZANUSSIEGO „Z dalekiego kraju”


10.X.1987r.

Ognisko w Jaworzu dla członków KIK i ich rodzin


16.X.1987r.

Modlimy się poezją „Za zasłoną” – poezja o śmierci i przemijaniu


19.X.1987r.

Wieczór poezji Czesława MIŁOSZA

Wykonawcy:

Recytacja - Zbigniew GÓRSKI aktor Teatru Wielkiego z Wrocławia

Wiolonczela – Ryszard MICHNIOWSKI
15÷21.XI.1987r.

IV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
21.II.1988r.

Teatr religijny „Kaznodzieja KOHELET” tłumaczenie Roman BRADSTAETTER

Wykonawcy:

Kuba ABRAHAMOWICZ

Współudział – Stanisław ABRAHAMOWICZ
5÷12.XI.1988r.

1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna