Biografia karola wojtyłYPobieranie 18.12 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar18.12 Kb.
BIOGRAFIA KAROLA WOJTYŁY
Ojciec: Karol Wojtyła, od 1900 roku oficer armii austriackiej, później porucznik armii polskiej

Matka: Emilia Kaczorowska


1920 18 maja Karol Józef Wojtyła rodzi się w Wadowicach, zostaje ochrzczony przez kapelana wojskowego Franciszka Żaka. Mieszka z rodzicami na Rynku 2, (obecnie ul. Kościelna 7m. 4).
1926 Zaczyna uczęszczać do męskiej szkoły podstawowej „Marcina Wadowity”,

a następnie do gimnazjum gdzie zdobywa najlepsze oceny. W latach dziecięcych zaczyna się jego przyjaźń z Jerzym Klugerem, służba ołtarza, wycieczki w góry, zainteresowanie historią, wyjazdy do Kalwarii na przedstawienia Pasji


1929 Umiera jego matka. Ojciec stara się zastąpić ją synowi, przyjmując na siebie wszelkie obowiązki domowe swej żony.
1930 Przyjęty do Państwowego Gimnazjum dla chłopców „Marcin Wadowita”. Rozpoczynają się także jego spotkania ze światem teatru – głównie dzięki przyjacielowi Mieczysławowi Kotlarczykowi, który starał się zbudować teatr w oparciu o XIX- wieczną tradycję „żywego słowa”. Pierwsza pielgrzymka do Częstochowy (z ojcem).
1932 Jego brat Edmund umiera dwa lata po ukończeniu studiów medycznych zaraziwszy się w szpitalu szkarlatyną, co jest dużym ciosem emocjonalnym dla małego Karola
1933 Kończy trzecią klasę gimnazjum

Pierwsze teatralne występy w Wadowicach


Przyjęcie do Sodalicji Mariańskiej, później zostaje jej przewodniczącym

1938 Otrzymuje sakrament bierzmowania. Pielgrzymka do Częstochowy.

Zdaje egzaminy maturalne z najlepszymi ocenami

Zapisuje się na Wydział Filozofii ( kurs polonistyki) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Przenosi się wraz z ojcem do Krakowa ( ul. Tyniecka 10, mieszkanie rodziny matki Karola). W trakcie pierwszego roku studiów przyłącza się do „Studio 38”, eksperymentalnej grupy teatralnej założonej przez Tadeusza Kudlińskiego


1939 1 września Wybuch II wojna światowa

Zapisuje się na drugi rok zajęć na kursie literatury i filozofii. Profesorowie UJ usiłują prowadzić normalne zajęcia mimo okupacji, zostają jednak zwołani przez faszystów na zebranie, a następnie rozstrzelani lub wywiezieni do obozu w Sachsenhausen


Spotyka Jana Tyranowskiego, krawca, człowieka o głębokiej, karmelitańskiej duchowości, który wprowadza go w pisma Jana od Krzyża i Teresy z Avila. Uczestniczy w podziemnym teatrze kierowanym przez Tadeusza Kudlińskiego.

Aby zarobić na utrzymanie i uniknąć deportacji, pracuje w kamieniołomach w Zakrzówku. Podczas wojny mimo niebezpieczeństwa, utrzymuje kontakty z zaprzyjaźnionymi Żydami, m.in. Jerzym Klugerem i Anną Weber. Pewnego dnia uratuje Edith Schiere, która cudem uciekła z Oświęcimia, niosąc ja na plecach do pociągu


1941 Umiera ojciec Karola. Sierpień przyjmuje do swego domu rodzinę Mieczysława Kotlarczyka
Przeniesiony do fabryki chemicznej Solvay

Rozpoczyna konspiracyjne studia seminaryjne pod kuratelą abpa Sapiehy

Jest na drugim roku studiów teologicznych, pracując jednocześnie w Solvayu
1944 Potrącony przez ciężarówkę, następuje rekonwalescencja w szpitalu.

Abp Adam Stefan Sapieha przenosi go na stałe razem z innymi seminarzystami do swojej rezydencji – aż do końca wojny. Wojtyła porzuca pracę w Solvayu

Otrzymuje tonsurę

Otrzymuje pierwsze dwa święcenia niższe

Armia Czerwona wyzwala Kraków
1945 Czwarty rok studiów teologicznych

Otrzymuje dwa kolejne świecenia niższe


1946 Subdiakonat

Diakonat
1946 1 listopada Święcenia kapłańskie, podobnie jak poprzednie przyjęte z rąk abpa Sapiehy, w jego prywatnej kaplicy( przyspieszenie świeceń związane jest z decyzją o studiach doktoranckich).2 listopada prymicje w krypcie św. Leonarda na Wawelu

15 listopada wyjeżdża z Polski na studia w Rzymie

Przyjęty na uniwersytet Angelicum


1947 Zdobywa licencjat teologiczny

Razem z księdzem Starowieyskim podróżuje do Francji, Belgii i Holandii dla poznania tamtejszych metod duszpasterskich


1948 Broni pracy „ Doktryna wiary według świętego Jana od Krzyża”, następnie wyjeżdża z Rzymu

Wyznaczony na wikarego w parafii Niegowić koło Bochni

Otrzymuje tytuł magistra teologii za studia na UJ (1942- 1946) wraz z nadaniem doktoratu „suma cum laude”

1949 Przeniesiony do Krakowa na wikarego w parafii św. Floriana. Jest to czas zarówno pracy naukowej, jak i duszpasterskiej- zwłaszcza pracy z młodzieżą , która nazywa go „wujkiem”. W tym czasie rezygnuje z podjęcia stanowiska drugiego asystenta na UJ.
1950 Publikuje w „ Tygodniku Powszechnym” poezje pod pseudonimem Andrzej Jawień
Umiera kard. Adam Sapieha, wcześniej jednak zaleca on Wojtyle tymczasową rezygnację z pracy duszpasterskiej i zajęcie się wyłącznie działalnością naukową-

tę decyzję potwierdził także następca Sapiehy : abp Eugeniusz Baziak


Zdobywa habilitację, broniąc pracy „O możliwości budowania etyki chrześcijańskiej według systemu Maxa Schellera”. Przyjmuje stanowisko profesora etyki społecznej

w Seminarium Krakowskim

Wydział Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zostaje zamknięty. Katolicki Uniwersytet Lubelski proponuje mu stanowisko wykładowcy nieetatowego w instytucie Etyki, które Wojtyła przyjmuje

Zostaje mianowany docentem i zostaje mu powierzona Katedra Etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Będzie kierował katedrą aż do dnia wyboru na papieża


1958 Nominowany przez papieża Piusa XII biskupem sufraganem krakowskim

Otrzymuje sakrę biskupią z rąk abpa Baziaka, abpa Kominka i bpa F. Jopa


1960 Publikuje esej filozoficzny „Miłość i odpowiedzialność”, ( na temat wzajemnych relacji kobiety i mężczyzny w małżeństwie) oraz pod pseudonimem Stanisław Gruda sztukę „Przed sklepem jubilera”
Udaje się do Rzymu aby uczestniczyć w pracach Soboru Watykańskiego II, który rozpoczyna się 11 października 1962

Pielgrzymka do Ziemi Świętej z biskupami różnych narodowości


1964 Papieska bulla nominująca Wojtyłę Arcybiskupem Krakowskim
1965 Uroczyste zamknięcie II Soboru Watykańskiego
1967 Konsekrowany na kardynała podczas ceremonii w Kaplicy Sykstyńskiej, w czasie której zostają wręczone czerwone birety 27 nowym kardynałom , tym samym kolegium kardynalskie liczy 127 członków
Oficjalnym adresem staje się Rezydencja arcybiskupia na ul. Franciszkańskiej 3 (do tej pory mieszkał na ulicy Kanonicznej 22)
1974 Wizyta w San Giovanni Rotundo. (Był tam po raz pierwszy podczas swoich lat studenckich, gdy spotkał się z o. Pio)

1975 Pierwsze Zgromadzenie narodowe lekarzy i teologów, zwołane przez kardynała Wojtyłę w Krakowie
1976 Prowadzi rekolekcje w Watykanie w obecności papieża Pawła VI. Rozważania w tych rekolekcjach zostały wydane jako „ Znak sprzeciwu”. Wraca do Krakowa.

Wizyta w USA i Kanadzie. Kongres eucharystyczny w Filadelfii.


1978 Obecny na pogrzebie Pawła VI

25 sierpnia rozpoczyna się konklawe

26 sierpnia Jan Paweł I wybrany papieżem30 sierpnia Jan Paweł I przyjmuje kardynałów, w tym Wojtyłę na audiencji prywatnej

9 września uczestniczy w ceremonii inauguracyjnej pontyfikatu Jana Pawła I

28 września niespodziewanie zaledwie po 34 dniach pontyfikatu umiera papież Jan Paweł I

3 października Wojtyła uczestniczy w pogrzebie Jana Pawła I

14 października otwarcie konklawe mszą celebrowaną przez 110 ze 111 kardynałów, którzy wybiorą nowego papieża

15 października w pierwszym dniu konklawe nie udało się wybrać papieża, ostatni czarny dym ukazał się o 18 34

16 października metropolita krakowski, kard. Karol Wojtyła zostaje wybrany 263 następcą świętego Piotra około godz. 17 15 i przyjmuje imię Jan Paweł II.

O godz. 18 44 na placu świętego Piotra słychać głos kardynała Pericle Feliciego obwieszczającego wybór nowego papieża.17 października o godz. 9 30 po zakończonej uroczystej mszy świętej w Kaplicy Sykstyńskiej, jako nowo wybrany papież, Jan Paweł II zamyka konklawe. W czasie mszy wygłasza po łacinie swoje pierwsze orędzie jako skierowane do „ kardynałów, dzieci Kościoła Świętego i wszystkich ludzi dobrej woli”. W przemówieniu wyznacza program „ intra ecclesiale” swojego pontyfikatu opartego na realizacji wskazań Soboru Watykańskiego II.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna