Biuletyn Informacyjny S. B. M. „Mars” Warszawa ul. Mała 2 lok nr 1Pobieranie 57.91 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar57.91 Kb.

Grudzień 2015 nr 2 (22 ) rok 9 nakład: 300 szt. www.sbm-mars.waw.pl

Biuletyn Informacyjny

S.B.M. „MARS” Warszawa ul. Mała 2 lok. nr 1


 22-670-18-47  22-670-18-53

e-mail: administracja@sbm-mars.waw.pl

Remonty ostatniego półrocza.....


Pod koniec czerwca rozpoczęto prace na budynku Trembowelska 23 polegające na remoncie kapitalnym balkonów. Zakres prac polegał na skuciu istniejącej warstwy płytek wraz z klejem, wymianie obróbek blacharskich, następnie wyrównano podłoże i wykonano izolację podpłytkową oraz ułożono nowy gres. Oprócz tego odmalowano w całości balustrady balkonowe. Cały remont zamknął się kwotą 72 tys. zł. W tym miejscu Zarząd Spółdzielni składa podziękowania mieszkańcom budynku za okazaną cierpliwość i zrozumienie, ponieważ prace zostały przerwane na dwa tygodnie, ze względu na sierpniowe upały.

W budynku Szaserów 43/45 na początku czerwca, wymieniono drugie drzwi wejściowe we wszystkich klatkach schodowych oraz wszystkie drzwi wychodzące na tylni parking. Ponadto wstawiono dwa stałe przeszklenia (fix) zamiast nie używanych drzwi w dwóch wejściach skrajnych klatek. Ślusarka aluminiowa została wykonana z tzw. ciepłych profili i podwójnych wkładów szybowych tak, aby zminimalizować utratę ciepła z budynku. Koszt wymiany zamknął się kwotą 20 tys. zł. Równolegle z wymianą ślusarki zamontowano na budynku system kontroli dostępu, który objął 11 wejść/wyjść. Jest on oparty na pastylkach zbliżeniowych, którymi w wygodny sposób można otwierać istniejące drzwi. Inwestycja ta zamknęła się kwotą 9,5 tys. zł. Na uwagę w tym miejscu zasługuje fakt, że prace te zostały zasilone dodatkowo kwotą 7,5 tys. zł netto i nie pochodzącą z funduszu remontowego budynku tj. wpłat od mieszkańców. Dochód ten został wygenerowany w toku negocjacji z firmą RWE Stoen Operator za możliwość wprowadzenia dodatkowego kabla do stacji transformatorowej zlokalizowanej w wschodniej części budynku.

Kolejnym budynkiem, w którym dokonano istotnych wydatków z funduszu remontowego był budynek Sztabowa 7. Nieruchomość ta, została wyposażona w cyfrowy system monitoringu w rozdzielczości HD, który składa się z 14 kamer. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia zamknął się kwotą 9,6 tys. zł. Po uruchomionej wcześniej kontroli dostępu i modernizacji oświetlenia nocnego, jest to kolejna inwestycja, która wzmocni bezpieczeństwo mieszkańców jak również ich mienia.

W budynku Letnia 3 dokończono malowanie klatki schodowej, w sumie całość prac malarskich zamknęła się kwotą 9,4 tys. zł.


Prace planowane.


W pierwszej połowie 2016 roku największy zakres pod względem kosztowym jest planowany na bud. Radzymińska gdzie będą wymieniane zespoły napędowe małych wind wraz z olinowaniem, planowany koszt prac dla trzech dźwigów to około 75 tys. zł. Dla budynku Wileńska 61 opracowywana jest dokumentacja, a po jej opracowaniu rozpocznie się zbieranie ofert dot. termomodernizacji budynku od strony patio oraz remontu kapitalnego balkonów.

W budynku Letnia 3 do końca czerwca 2016 roku uruchomiony zostanie monitoring wizyjny. W budynku Środkowa 32 planowana jest renowacja posadzki hali garażowej wraz z wymalowaniem nowych pasów, odmalowaniem ścian i sufitów. oprócz tego zmodernizowane zostanie oświetlenie hali garażowej. Po wykonaniu tego remontu rozpoczną się konsultacje z mieszkańcami odnośnie płytek ceramicznych, które byłyby położone na istniejące lastrico w korytarzach poszczególnych pięter oraz nad nową kolorystyką ścian. W budynku Szaserów 47/49 planowana jest wymiana drugich drzwi wejściowych w holach na nowe, oraz wprowadzenie sytemu kontroli dostępu opartego na pastylkach zbliżeniowych.


Umowa dzierżawy dachu podpisana

Zarząd Spółdzielni informuję, że po negocjacjach została podpisana 10-letnia umowa dzierżawy nadbudówki windy pod anteny telekomunikacyjne na budynku Radzymińska 36/38/40. Czynsz z tego tytułu zacznie wpływać na konto funduszu remontowego budynku w momencie uruchomienia infrastruktury (czerwiec 2016). Przy obecnej stawce odpisu na fundusz remontowy w wysokości 2 zł/m2 dochód z dzierżawy odpowiada 50% obecnych wpływów tj. w przeliczeniu na lokal stawce 1zł/m2.


Nowe pomieszczenia na rowery?

W budynku przy ulicy Szaserów 47/49 istniejąca "rowerownia" jest już wykorzystana w 100%. Cześć osób z pierwszej i drugiej klatki trzyma swoje jednoślady w pomieszczeniach pod schodami, jest to możliwe i wygodne, o ile nie stoją tam wózki dziecięce, które mają pierwszeństwo. Po analizie planów budynku okazało się, że byłaby możliwość wygospodarowania drugiej "rowerowni" o podobnych parametrach jak pierwsza w pomieszczeniu centrali wentylacyjnej. Wejście do tego pomieszczenia byłoby od środka hali garażowej. Nowa centrala wentylacyjna byłaby zaś wyniesiona na dach budynku co jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w nowych budynkach. Dlatego w najbliższym czasie zwrócimy się do mieszkańców z zapytaniem o to czy taka dodatkowa powierzchnia jest im potrzebna.

W budynku Szaserów 43/45 jest pomieszczenie, dawnej bawialni, dostępne z pierwszej klatki, które też może zostać przystosowane na potrzeby 10-15 szt. rowerów. W przypadku zainteresowania ze strony mieszkańców pomieszczenie również może zostać zaadaptowane na potrzeby rowerzystów
Odczyt wodomierzy oraz przeglądy wentylacji i gazu

Informujemy, że przeglądy i odczyty będą realizowane według następującego harmonogramu:Praga Północ: 28 grudnia od godziny 16.45

Praga Południe: 29 grudnia od godziny 17.00

Szczegółowy harmonogram będzie na stronie internetowej, ogłoszeniach na klatkach oraz w formie wrzutek do skrzynek pocztowych.
Stany środków zgromadzonych na kontach funduszu remontowego budynków na 30.11.2015r.

Wileńska……………. 44 087 zł Szaserów 43/45……….. - 3052 zł

Letnia………………… 754 zł Szaserów 47/49……….. 34 658 zł

Mała………………….. 520 zł Sztabowa………………..43 749 zł

Radzymińska………. 41 087 zł Trembowelska………….. -7 370 zł

Środkowa………….. 106 571 zł Grochowska...............….53 803 zł


Wysokość kredytów pozostałych do spłacenia na dzień 02.11.2015r.

ul. Szaserów 43/45 : -157 423 zł ul. Szaserów 47/49 : -154 865 zł


Zaległości w opłatach za lokale (stan na 17.12.2015r)

Budynek

do 1 m/c

do 3 m/c

Do 6 m/c

Powyżej 6m/c

Razem

Grochowska

Liczba lokali:31226,87 zł

2


4853,59 zł

6


5435,04 zł

3


5290,23 zł

1


15805,73 zł 12

Letnia

Liczba lokali:18941,22 zł

3


1961,34 zł

3

-


-

2902,56 zł 6

Mała

Liczba lokali: 18398,32 zł

6


2088,95 zł

3


3574,25 zł

1


5728,76 zł

2


11790,28 zł 12

Radzymińska

Liczba lokali: 742321,65 zł

15


6645,42 zł

10


1492,65 zł

1


4856,86 zł

3


15316,58 zł 28

Szaserów43/45

Liczba lokali:441443,60 zł

10


3093,57 zł

4


-

2640,86 zł

1


7178,03 zł 15

Szaserów47/49

Liczba lokali:3256,29 zł

2


2718,73 zł

4


6809,06 zł

3


38098,04 zł

2


47682,12 zł 11

Sztabowa 7

Liczba lokali:29402,02 zł

5


1328,95 zł

3


3308,34 zł

3


377,40 zł

1


5416,71 zł 12

Środkowa 32

Liczba lokali:29280,36 zł

2


4349,52 zł

5


-

-

4629,88 zł 7

Trembowelska 23

Liczba lokali:81069,95 zł

3


2661,24 zł

2


-

-

3731,19 zł 5

Wileńska

Liczba lokali: 18942,58 zł

3


6174,02 zł

6


1477,87 zł

1


-

8594,47 zł

10

Razem


8082,86 zł

51

35875,33 zł

46

22097,21zł

12

56992,15 zł

9

123 047,55 zł

118 lokali

Zdrowych, wesołych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia. Niech będą one okazją do zadumy, ale i radości z rodzinnego spotkania.
Niech przyniosą wytchnienie od codziennych zmagań i trosk. Oby magia Bożego Narodzenia
przetrwała w Was jak najdłużej!

Magicznych Świąt Bożego Narodzenia życzą: Zarząd i pracownicy S.B.M "Mars".

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna