Biuletyn ornitologicznej grupy roboczejPobieranie 91.4 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar91.4 Kb.
Lista ptaków Doliny Górnej Wisły
BIULETYN ORNITOLOGICZNEJ GRUPY ROBOCZEJ

DOLINY GÓRNEJ WISŁY NR 11b
Gatunki lęgowe gniazdujące regularnie na znacznym obszarze Polski, lęgowe w Dolinie Górnej Wisły
 1. Tachybaptus ruficollis perkozek

 2. Podiceps cristatus perkoz dwuczuby

 3. Podiceps grisegena perkoz rdzawoszyi

 4. Podiceps nigricollis zausznik

 5. Phalacrocorax carbo kormoran

 6. Botaurus stellaris bąk

 7. Ixobrychus minutus bączek

 8. Ardea cinerea czapla siwa

 9. Ciconia nigra bocian czarny

 10. Ciconia ciconia bocian biały

 11. Cygnus olor łabędź niemy

 12. Anser anser gęgawa

 13. Anas strepera krakwa

 14. Anas crecca cyraneczka

 15. Anas platyrhynchos krzyżówka

 16. Anas querquedula cyranka

 17. Anas clypeata płaskonos

 18. Aythya ferina głowienka

 19. Aythya nyroca podgorzałka

 20. Aythya fuligula czernica

 21. Bucephala clangula gągoł

 22. Pernis apivorus trzmielojad

 23. Haliaeetus albicilla bielik

 24. Circus aeruginosus błotniak stawowy

 25. Accipiter gentilis jastrząb

 26. Accipiter nisus krogulec

 27. Buteo buteo myszołów

 28. Falco tinnunculus pustułka

 29. Falco subbuteo kobuz

 30. Perdix perdix kuropatwa

 31. Coturnix coturnix przepiórka

 32. Phasianus colchicus bażant

 33. Rallus aquaticus wodnik

 34. Porzana porzana kropiatka

 35. Porzana parva zielonka

 36. Crex crex derkacz

 37. Gallinula chloropus kokoszka

 38. Fulica atra łyska

 39. Grus grus żuraw

 40. Charadrius dubius sieweczka rzeczna

 41. Charadrius hiaticula sieweczka obrożna

 42. Vanellus vanellus czajka

 43. Gallinago gallinago kszyk

 44. Scolopax rusticola słonka

 45. Limosa limosa rycyk

 46. Numenius arquata kulik wielki

 47. Tringa totanus krwawodziób

 48. Tringa ochropus samotnik

 49. Actitis hypoleucos brodziec piskliwy

 50. Larus ridibundus śmieszka

 51. Larus canus mewa pospolita

 52. Larus argentatus mewa srebrzysta

 53. Sterna hirundo rybitwa rzeczna

 54. Chlidonias niger rybitwa czarna

 55. Columba livia gołąb skalny

 56. Columba oenas siniak

 57. Columba palumbus grzywacz
 1. Streptopelia decaocto sierpówka

 2. Streptopelia turtur turkawka

 3. Cuculus canorus kukułka

 4. Tyto alba płomykówka

 5. Athene noctua pójdźka

 6. Strix aluco puszczyk

 7. Asio otus uszatka

 8. Caprimulgus europaeus lelek

 9. Apus apus jerzyk

 10. Alcedo atthis zimorodek

 11. Upupa epops dudek

 12. Jynx torquilla krętogłów

 13. Picus canus dzięcioł zielonosiwy

 14. Picus viridis dzięcioł zielony

 15. Dryocopus martius dzięcioł czarny

 16. Dendrocopos major dzięcioł duży

 17. Dendrocopos syriacus dzięcioł białoszyi

 18. Dendrocopos medius dzięcioł średni

 19. Dendrocopos minor dzięciołek

 20. Lullula arborea lerka

 21. Alauda arvensis skowronek

 22. Riparia riparia brzegówka

 23. Hirundo rustica dymówka

 24. Delichon urbicum oknówka

 25. Anthus campestris świergotek polny

 26. Anthus trivialis świergotek drzewny

 27. Anthus pratensis świergotek łąkowy

 28. Motacilla flava pliszka żółta

 29. Motacilla cinerea pliszka górska

 30. Motacilla alba pliszka siwa

 31. Troglodytes troglodytes strzyżyk

 32. Prunella modularis pokrzywnica

 33. Erithacus rubecula rudzik

 34. Luscinia luscinia słowik szary

 35. Luscinia megarhynchos słowik rdzawy

 36. Luscinia svecica podróżniczek

 37. Phoenicurus ochruros kopciuszek

 38. P. phoenicurus pleszka

 39. Saxicola rubetra pokląskwa

 40. Saxicola torquatus kląskawka

 41. Oenanthe oenanthe białorzytka

 42. Turdus merula kos

 43. Turdus pilaris kwiczoł

 44. Turdus philomelos śpiewak

 45. Turdus viscivorus paszkot

 46. Locustella naevia świerszczak

 47. Locustella fluviatilis strumieniówka

 48. Locustella luscinioides brzęczka

 49. A. schoenobaenus rokitniczka

 50. Acrocephalus palustris łozówka

 51. A. scirpaceus trzcinniczek

 52. A. arundinaceus trzciniak

 53. Hippolais icterina zaganiacz

 54. Sylvia nisoria jarzębatka

 55. Sylvia curruca piegża

 56. Sylvia communis cierniówka

 57. Sylvia borin gajówka

 58. Sylvia atricapilla kapturka

 59. Phylloscopus sibilatrix świstunka

 60. Phylloscopus collybita pierwiosnek

 61. Phylloscopus trochilus piecuszek

 62. Regulus regulus mysikrólik

 63. Regulus ignicapilla zniczek

 64. Muscicapa striata muchołówka szara

 65. Ficedula parva muchołówka mała

 66. Ficedula albicollis muchołówka białoszyja

 67. Ficedula hypoleuca muchołówka żałobna

 68. Panurus biarmicus wąsatka

 69. Aegithalos caudatus raniuszek

 70. Parus palustris sikora uboga

 71. Parus montanus czarnogłówka

 72. Parus cristatus czubatka

 73. Parus ater sosnówka

 74. Parus caeruleus modraszka

 75. Parus major bogatka

 76. Sitta europaea kowalik

 77. Certhia familiaris pełzacz leśny

 78. Certhia brachydactyla pełzacz ogrodowy

 79. Remiz pendulinus remiz

 80. Oriolus oriolus wilga

 81. Lanius collurio gąsiorek

 82. Lanius excubitor srokosz

 83. Garrulus glandarius sójka

 84. Pica pica sroka

 85. Corvus monedula kawka

 86. Corvus frugilegus gawron

 87. Corvus cornix wrona siwa

 88. Corvus corax kruk

 89. Sturnus vulgaris szpak

 90. Passer domesticus wróbel

 91. Passer montanus mazurek

 92. Fringilla coelebs zięba

 93. Serinus serinus kulczyk

 94. Carduelis chloris dzwoniec

 95. Carduelis carduelis szczygieł

 96. Carduelis spinus czyż

 97. Carduelis cannabina makolągwa

 98. Loxia curvirostra krzyżodziób świerkowy

 99. Carpodacus erythrinus dziwonia

 100. Pyrrhula pyrrhula gil

 101. C. coccothraustes grubodziób

 102. Emberiza citrinella trznadel

 103. Emberiza hortulana ortolan

 104. Emberiza schoeniclus potrzos

 105. Emberiza calandra potrzeszcz


Gatunki lęgowe tylko lokalnie albo sporadycznie w Polsce i obecnie lęgowe w Dolinie Górnej Wisły


 1. Anas acuta rożeniec

 2. Netta rufina hełmiatka

 3. Nycticorax nycticorax ślepowron

 4. Egretta garzetta czapla nadobna

 5. Ardea purpurea czapla purpurowa

 6. Recurvirostra avosetta szablodziób

 7. Larus melanocephalus mewa czarnogłowa

 8. Larus cachinnans mewa białogłowa

 9. Larus michahellis mewa romańska

 10. Chlidonias hybrida rybitwa białowąsa

 11. Chlidonias leucopterus rybitwa białoskrzydła

 12. Cinclus cinclus pluszcz

 13. Lanius minor dzierzba czarnoczelna

Gatunki dawniej lęgowe w Dolinie Górnej Wisły (przed 1950 rokiem), obecnie nielęgowe


 1. Anas penelope świstun

 2. Milvus migrans kania czarna

 3. Milvus milvus kania ruda

 4. Tetrao tetrix cietrzew

 5. Philomachus pugnax batalion

 6. Sterna albifrons rybitwa białoczelna

 7. Galerida cristata dzierlatka


Gatunki lęgowe gniazdujące regularnie na znacznym obszarze Polski, nielęgowe w Dolinie Górnej Wisły


 1. Mergus merganser nurogęś

 2. Aquila pomarina orlik krzykliwy

 3. Pandion haliaetus rybołów

 4. Circus cyaneus błotniak zbożowy

 5. Circus pygargus błotniak łąkowy

 6. Bonasa bonasia jarząbek

 7. Tetrao urogallus głuszec

 8. Bubo bubo puchacz

 9. Nucifraga caryocatactes orzechówka

 10. Turdus iliacus droździk


Gatunki lęgowe tylko lokalnie albo sporadycznie w Polsce, nielęgowe w Dolinie Górnej Wisły


 1. Podiceps auritus perkoz rogaty

 2. Egretta alba czapla biała

 3. Cygnus cygnus łabędź krzykliwy

 4. Tadorna tadorna ohar

 5. Aythya marila ogorzałka

 6. Somateria mollissima edredon

 7. Mergus serrator szlachar

 8. Circaetus gallicus gadożer

 9. Falco cherrug raróg

 10. Falco peregrinus sokół wędrowny

 11. Aquila clanga orlik grubodzioby

 12. Aquila chrysaetos orzeł przedni

 13. Hieraaetus pennatus orzełek

 14. Haematopus ostralegus ostrygojad

 15. Himantopus himantopus szczudłak

Burhinus oedicnemus kulon

Charadrius alexandrinus sieweczka morska

Charadrius morinellus mornel

 1. Calidris alpina biegus zmienny

 2. Lymnocryptes minimus bekasik

 3. Gallinago media dubelt

 4. Tringa stagnatilis brodziec pławny

 5. Tringa glareola łęczak

 6. Larus minutus mewa mała

 7. Larus fuscus mewa żółtonoga

 8. Sterna caspia rybitwa wielkodzioba

 9. Sterna sandvicensis rybitwa czubata

 10. Sterna paradisaea rybitwa popielata

 11. Glaucidium passerinum sóweczka

 12. Strix uralensis puszczyk uralski

 13. Asio flammeus sowa błotna

 14. Aegolius funereus włochatka

 15. Merops apiaster żołna

 16. Coracias garrulus kraska

 17. Dendrocopos leucotos dzięcioł białogrzbiety

Picoides tridactylus dzięcioł trójpalczasty

 1. Anthus spinoletta siwerniak

 2. Motacilla citreola pliszka cytrynowa

Prunella collaris płochacz halny

Monticola saxatilis nagórnik

 1. Turdus torquatus drozd obrożny

 2. Acrocephalus paludicola wodniczka

P.trochiloides wójcik

Phylloscopus bonelli świstunka górska

Tichodroma muraria pomurnik

 1. Lanius senator dzierzba rudogłowa

 2. Corvus corone czarnowron

 3. Carduelis flammea czeczotka

 4. Loxia pytyopsittacus krzyżodziób sosnowy


Gatunki nielęgowe w Polsce

 1. Gavia stellata nur rdzawoszyi

 2. Gavia arctica nur czarnoszyi

 3. Gavia immer lodowiec

Gavia adamsii nur białodzioby

Fulmarus glacialis fulmar

Calonectris diomedea burzyk żółtodzioby

Puffinus griseus burzyk szary

Puffinus mauretanicus burzyk balearski

Oceanites oceanicus oceannik żółtopłetwy

Hydrobates pelagicus nawałnik burzowy

O. leucorhoa nawałnik duży

Sula bassana głuptak

P. aristotelis kormoran czubaty

 1. Phalacrocorax pygmeus kormoran mały

 2. Pelecanus onocrotalus pelikan różowy

Pelecanus crispus pelikan kędzierzawy

 1. Ardeola ralloides czapla modronosa

 2. Bubulcus ibis czapla złotawa

 3. Plegadis falcinellus ibis kasztanowaty

 4. Platalea leucorodia warzęcha

 5. Phoenicopterus roseus flaming różowy

 6. Cygnus columbianus łabędź czarnodzioby

 7. Anser fabalis gęś zbożowa

 8. Anser brachyrhynchus gęś krótkodzioba

 9. Anser albifrons gęś białoczelna

 10. Anser erythropus gęś mała

 11. Branta canadensis bernikla kanadyjska

 12. Branta leucopsis bernikla białolica

 13. Branta bernicla bernikla obrożna

 14. Branta ruficollis bernikla rdzawoszyja

 15. Tadorna ferruginea kazarka rdzawa

 16. Anas discros cyranka modroskrzydła

 17. Aix galericulata mandarynka

Aythya collaris czerniczka

Somateria spectabilis turkan

Polysticta stelleri birginiak

Histrionicus histrionicus kamieniuszka

 1. Clangula hyemalis lodówka

 2. Melanitta nigra markaczka

Melanitta perspicillata uhla pstrodzioba

 1. Melanitta fusca uhla

 2. Mergus albellus bielaczek

 3. Oxyura leucocephala sterniczka

Elanus caeruleus kaniuk

 1. Haliaeetus leucoryphus bielik wschodni

Neophron percnopterus ścierwnik

Gyps fulvus sęp płowy

Aegypius monachus sęp kasztanowaty

 1. Circus macrourus błotniak stepowy

Accipiter brevipes krogulec krótkonogi

 1. Buteo rufinus kurhannik

 2. Buteo lagopus myszołów włochaty

Aquila nipalensis orzeł stepowy

 1. Aquila heliaca orzeł cesarski

 2. Falco naumanni pustułeczka

 3. Falco vespertinus kobczyk

 4. Falco columbarius drzemlik

 5. Falco eleonorae sokół skalny

Falco rusticolus białozór

Lagopus lagopus pardwa

Porzana pusilla karliczka

Grus virgo żuraw stepowy

Tetrax tetrax strepet

Chlamydotis macqueenii hubara arabska

Otis tarda drop

 1. Glareola pratincola żwirowiec łąkowy

 2. Glareola nordmanni żwirowiec stepowy

Charadrius mongolus sieweczka mongolska

Charadrius leschenaultii sieweczka pustynna

Pluvialis dominica siewka szara

Pluvialis fulva siewka złotawa

 1. Pluvialis apricaria siewka złota

 2. Pluvialis squatarola siewnica

 3. Vanellus gregarius czajka towarzyska

Vanellus leucurus czajka stepowa

 1. Calidris canutus biegus rdzawy

 2. Calidris alba piaskowiec

 3. Calidris pusilla biegus tundrowy

 4. Calidris minuta biegus malutki

 5. Calidris temminckii biegus mały

Calidris fuscicollis biegus białorzytny

Calidris bairdii biegus długoskrzydły

 1. Calidris melanotos biegus arktyczny

 2. Calidris ferruginea biegus krzywodzioby

Calidris maritima biegus morski

 1. Limicola falcinellus biegus płaskodzioby

Tryngites subruficollis biegus płowy

 1. Limosa lapponica szlamnik

 2. Numenius phaeopus kulik mniejszy

Numenius tenuirostris kulik cienkodzioby

 1. Tringa erythropus brodziec śniady

 2. Tringa nebularia kwokacz

Tringa melanoleuca brodziec piegowaty

Tringa flavipes brodziec żółtonogi

 1. Xenus cinereus terekia

Actitis macularius brodziec plamisty

 1. Arenaria interpres kamusznik

 2. Phalaropus lobatus płatkonóg szydłodzioby

Phalaropus fulicarius płatkonóg płaskodzioby

 1. Stercorarius pomarinus wydrzyk tęposterny

 2. Stercorarius parasiticus wydrzyk ostrosterny

 3. Stercorarius longicaudus wydrzyk długosterny

 4. Stercorarius skua wydrzyk wielki

 5. Larus ichthyaetus orlica

 6. Larus sabini mewa obrożna

Larus genei mewa cienkodzioba

Larus delawarensis mewa delawarska

Larus glaucoides mewa polarna

Larus hyperboreus mewa blada

 1. Larus marinus mewa siodłata

Rhodostethia rosea mewa różowa

 1. Rissa tridactyla mewa trójpalczasta

Pagophila eburnea mewa modrodzioba

 1. Sterna nilotica rybitwa krótkodzioba

Sterna dougallii rybitwa różowa

Uria aalge nurzyk

Uria lomvia nurzyk polarny

Alca torda alka

Cepphus grylle nurnik

Alle alle alczyk

Fratercula arctica maskonur

Syrrhaptes paradoxus pustynnik

Streptopelia orientalis tyrkawka wschodnia

 1. Clamator glandarius kukułka czubata

Otus scops syczek

 1. Bubo scandiacus sowa śnieżna

Surnia ulula sowa jarzębata

Strix nebulosa puszczyk mszarny

Apus melba jerzyk alpejski

Ceryle rudis rybaczek srokaty

M. calandra kalandra szara

M. leucoptera kalandra białoskrzydła

M. yeltoniensis kalandra czarna

 1. C. brachydactyla skowrończyk krótkopalcowy

 2. Eremophila alpestris górniczek

 3. Hirundo daurica jaskółka rudawa

Anthus richardi świergotek szponiasty

 1. Anthus hodgsoni świergotek tajgowy

Anthus gustavi świergotek tundrowy

 1. Anthus cervinus świergotek rdzawogardły

 2. Anthus petrosus świergotek nadmorski

 3. Bombycilla garrulus jemiołuszka

Prunella montanella płochacz syberyjski

Tarsiger cyanurus modraczek

Oenanthe isabellina białorzytka płowa

Oenanthe pleschanka białorzytka pstra

Oenanthe hispanica białorzytka rdzawa

Oenanthe deserti białorzytka pustynna

Zoothera dauma drozd pstry

Zoothera sibirica drozd ciemny

Turdus obscurus drozd oliwkowy

Turdus naumanni drozd rdzawy

Turdus ruficollis drozd różnogardły

 1. Cettia cetti wierzbówka

Locustella certhiola świerszczak melodyjny

 1. A. melanopogon tamaryszka

Acrocephalus agricola trzcinniczek kaspijski

A. dumetorum zaroślówka

Hippolais polyglotta zaganiacz szczebiotliwy

Sylvia cantillans pokrzewka wąsata

Phylloscopus borealis świstunka północna

Phylloscopus proregulus świstunka złotawa

 1. Phylloscopus inornatus świstunka żółtawa

Phylloscopus humei świstunka ałtajska

Phylloscopus schwarzi świstunka grubodzioba

Phylloscopus fuscatus świstunka brunatna

 1. Parus cyanus sikora lazurowa

Lanius isabellinus dzierzba pustynna

Lanius meridionalis dzierzba śródziemnomorska

Perisoreus infaustus sójka syberyjska

Pyrrhocorax graculus wieszczek

 1. Sturnus roseus pasterz

Petronia petronia wróbel skalny

Montifringilla nivalis śnieżka

 1. Fringilla montifringilla jer

Serinus citrinella osetnik

 1. Carduelis flavirostris rzepołuch

 2. Carduelis hornemanni czeczotka tundrowa

Loxia leucoptera krzyżodziób modrzewiowy

Pinicola enucleator łuskowiec

Junco hyemalis junko

 1. Calcarius lapponicus poświerka

 2. Plectrophenax nivalis śnieguła

E. leucocephalos trznadel białogłowy

Emberiza cirlus cierlik

Emberiza cia głuszek

Emberiza rustica trznadel czubaty

 1. Emberiza pusilla trznadelek

Emberiza aureola trznadel złotawy

E. melanocephala trznadel czarnogłowy
Przygotował Jacek Betleja

Bytom, 5.02.2005
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna