Biuro dr Andrzeja OlechowskiegoPobieranie 10.42 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar10.42 Kb.
Biuro dr Andrzeja Olechowskiego Agnieszka Liszka

Rzecznik Prasowy

Tel. (0-22) 520.57.58

Fax: (0-22) 520.57.57

e-mail: agnieszka.liszka@olechowski.pl

www.olechowski.pl

Warszawa, 4 października 2002Informacja prasowa
Andrzej Olechowski, kandydat na Prezydenta Warszawy przedstawił program TURBO dotyczący inwestycji w Warszawie.
Andrzej Olechowski zaprezentował szczegóły programu TURBO, który pozwoli Warszawie wejść
na ścieżkę szybkiego wzrostu i modernizacji. Kandydat na Prezydenta Warszawy przedstawił 12 kroków do normalnego miasta.

Większość projektów koncentruje się wokół usprawnienia sieci komunikacyjnej miasta. Pierwszym punktem programu TURBO jest dokończenie pierwszej linii metra. Czyli doprowadzenie metra w 2003 r. do
Dworca Gdańskiego, w 2004 do Pl. Wilsona i w 2006 r. do Huty. Koszt tej inwestycji wyniesie ok. 1300 mln. złotych i zostanie w połowie sfinansowany przez Warszawę a druga połowa będzie pochodzić ze środków centralnych i funduszy unijnych.
Kolejne kroki, które pozwolą Warszawie na polepszenie sytuacji na drogach i rozładowanie korków to budowa Obwodnicy Miejskiej, Trasy Siekierkowskiej, domknięcie Obwodnicy Śródmiejskiej i udrożnienie Al. Żwirki i Wigury. Obwodnica Miejska pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z ulic miasta. Jej budowa planowana jest na lata 2003-2007. Koszt inwestycji wyniesie ok. 2500 mln złotych , przy czym część środków będzie pochodzić z UE. Dokończenie Trasy Siekierkowskiej w latach 2003-2005, to inwestycja, której całkowity koszt w wysokości ok. 550 mln. złotych poniesie Warszawa. Domknięcie Obwodnicy Śródmiejskiej - czyli budowa trasy zbliżonej do wiedeńskiego ringu w oparciu o Trasę 1000- lecia, to projekt, który zostanie zrealizowany w latach 2004-2005 a jego koszt wyniesie ok. 700 mln. złotych. Koszt poniesie w całości Warszawa. Udrożnienie Al. Żwirki i Wigury czyli jej poszerzenie – planowane jest na lata 2003-2004.Ta inwestycja szacowana jest na PLN 90 mln i zostanie sfinansowana przez miasto.
Oprócz budowy i modernizacji sieci dróg Andrzej Olechowski proponuje rehabilitację kolei miejskiej. Modernizacja istniejącej struktury kolejowej da mieszkańcom, skazanym dziś na samochód lub autobus, możliwość wyboru innego środka transportu. Rehabilitacji poddane zostaną dwie linie - Otwocka
i Legionowska. Program obejmie odnowę lub budowę przystanków i parkingów, zapewnienie bezpieczeństwa
i czystości. Zrealizowany zostanie w latach 2003-2004. Całkowity koszt wyniesie ok. PLN 635 mln i poniesiony zostanie w połowie przez Warszawę, a w połowie przez inwestorów prywatnych. Kandydat na Prezydenta Warszawy chce również połączenia kolejowego z lotniskiem. Projekt zostanie zrealizowany w latach 2003 – 2005 jego koszt w wysokości ok. 350 mln złotych zostanie poniesiony przez prywatnych inwestorów.
Według Andrzeja Olechowskiego Warszawa potrzebuje jeszcze dwóch mostów. Proponuje on budowę Mostu Północnego pomiędzy Białołęką i Bielanami. Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2004-2007. Koszt mostu wraz z trasą wyniesie ok. 510 mln złotych. Podjęte zostaną starania o pokrycie jego części przez UE.

Drugi projekt - budowa Mostu Na Zaporze pomiędzy Wawrem i Wilanowem, planowana na lata 2005-2008- zakończy wreszcie komunikacyjną udrękę mieszkańców południowej części lewobrzeżnej Warszawy. Koszt przeprawy wraz z trasą wyniesie ok. 400 mln złotych. Tak jak w przypadku Mostu Północnego Andrzej Olechowski uważa, że istnieje możliwość częściowego finansowania tej inwestycji przez UE.


Budowa nowych tras i mostów to nie wszystko. Dlatego też w programie Andrzeja Olechowskiego znalazł się punkt Rehabilitacja ulic. Warszawskie ulice, wiadukty i tunele wymagają kompleksowej modernizacji. Na ten program mający zapewnić jezdnie i ulice o europejskim standardzie konieczne będą wydatki na poziomie 300 mln złotych rocznie przez kilka lat. Całkowity koszt poniesie Warszawa.

Program TURBO przewiduje również budowę oczyszczalni Czajka II. Ta, bezwzględnie konieczna, oczyszczalnia zostanie zbudowana w latach 2004-2006. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 900 mln złotych i zostanie pokryty w połowie przez Warszawę i w połowie ze środków UE.


Andrzej Olechowski będzie również dążyć do budowy drugiej linii metra. Dzięki dobremu zaawansowaniu prac przygotowawczych budowę drugiej linii metra będzie można rozpocząć już w 2006 roku, doprowadzić
do Dworca Wileńskiego w 2009 i zakończyć w 2011 roku. Koszt całej inwestycji wyniesie ok. 7700 mln złotych i zostanie pokryty przez inwestorów prywatnych w ramach tzw. partnerstwa prywatno-publicznego. Spłata wyniesie ok. PLN 500 mln rocznie i rozpocznie się w 2006 roku.
Podstawą realizacji programu TURBO będzie ambitny plan finansowy, który zapewni środki na modernizację Warszawy w nieznanej dotąd skali. Dlatego też Andrzej Olechowski proponuje:

  • zharmonizowanie struktury dochodów i wydatków miasta;

  • zwiększenie dochodów własnych Warszawy poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania finansami, rewaloryzację majątku, prywatyzację niektórych składników majątku;

  • zmniejszenie wydatków na zakupy poprzez ich racjonalizację i centralizację;

  • przyciągnięcie środków rządowych, europejskich i prywatnych.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna