Biuro dyrektora generalnegoPobieranie 9.64 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar9.64 Kb.
BIURO DYREKTORA GENERALNEGO

Summerfield House

2 Eday Road

Aberdeen


AB15 6REData

Wasz znak

Nasz znak RC/
Pytania kierować do Richard Carey

wew.


Nr bezpośredni 01224

Fax 01224

Email richard.carey@nhs.net


Szanowni współpracownicy,
KONSULTACJA W SPRAWIE ZASAD DOTYCZĄCYCH PALENIA TYTONIU
Organizacja NHS Grampian pragnie poznać opinie wszystkich zainteresowanych stron w sprawie propozycji objęcia wszystkich obiektów i terenów NHS Grampian zakazem palenia tytoniu.
Znowelizowane zasady NHS Grampian dotyczące palenia tytoniu zakładają, że pacjentów, odwiedzających i pracowników obowiązywać będzie zakaz palenia tytoniu na terenie obiektów i terenów NHS Grampian oraz podczas korzystania z usług NHS Grampian.
NHS Grampian bierze na siebie odpowiedzialność za poprawę zdrowia swoich pracowników. Organizacja NHS Grampian jest świadoma niebezpieczeństw, jakie pociąga za sobą bierne palenie tytoniu oraz potencjalne tego skutki dla pacjentów, odwiedzających oraz pracowników. Uważamy, iż pacjenci, odwiedzający i pracownicy mają prawo do przebywania w środowisku niezanieczyszczonym dymem papierosowym.NHS Grampian wspiera osoby, które chciałby rzucić palenie.
Obecnie obowiązujące Zasady NHS Grampian dotyczące palenia tytoniu opracowano w 2006 roku w wyniku zmian w prawie, które zakazywały palenia tytoniu w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Zasady dotyczące palenia tytoniu z 2006 roku miały na celu wprowadzenie w ciągu kilku lat całkowitego zakazu palenia tytoniu we wszystkich obiektach NHS Grampian oraz zakładały, iż wydzielenie miejsc dla osób palących jest tylko rozwiązaniem tymczasowym.
Załączony dokument konsultacyjny wyjaśnia proponowane zmiany. Dokument ten jest udostępniany organizacjom ochotniczym, radom miast, grupom samopomocowym, grupom użytkowników, członkom Parlamentu Brytyjskiego oraz parlamentu Szkocji jak i osobom indywidualnym. NHS Grampian pragnie dać wszystkim możliwość skomentowania propozycji wdrażanych zmian. Jest wiele sposobów, aby to zrobić:


  • Wypełnić załączony kwestionariusz konsultacyjny i odesłać: Na adres FREEPOST, NHS Grampian lub wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres smokefreegrampian@nhs.net

  • Skontaktować się za pośrednictwem witryny internetowej www.nhsgrampian.org; klikając na logo smokefree (nie palimy) otworzyć dokument konsultacyjny i pobrać kwestionariusz

  • Uwagi prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres smokefreegrampian@nhs.net

  • Listy kierować na adres: Derek Petrie, Tobacco Control Co-ordinator, NHS Grampian Public Health Directorate, Summerfield House, 2 Eday Road, Aberdeen, AB15 6RE

Na wszystkie odpowiedzi dotyczące dokumentu konsultacyjnego oczekujemy do wtorku 31 marca 2009.


Wszystkie odpowiedzi będą traktowane poufnie. Dokument konsultacyjny i kwestionariusz są również dostępne wydrukowane dużym drukiem oraz na płycie kompaktowej (CD). Na życzenie dokumenty dostępne są również w innych formatach i wersjach językowych. Prosimy kontaktować się z zespołem NHS Grampian ds. komunikacji korporacyjnej pod numerem 01224 554400 lub na adres email grampian@nhs.net
Z poważaniem


Richard CareyDyrektor GeneralnyContinued
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna