Bls: Basic Life SupportPobieranie 32.84 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar32.84 Kb.
BLS: Basic Life Support - podstawowe czynności podtrzymywania życia - reanimacja wykonywana przez ratowników pierwszego kontaktu, laików, bez specjalistycznego sprzętu.

ALS: Advanced Life Support - zaawansowane czynności podtrzymywania życia - reanimacja wykonywana przez wykwalifikowany personel dysponujący odpowiednim sprzętem.

CPR: Cardio-Pulmonary Resuscitation - resuscytacja krążeniowo-oddechowa - działania zmierzające do przywrócenia krążenia i oddechu.

Zagrożenia życia:

 • Brak tętna

 • Brak oddechu

 • Silny krwotok

 • Topienie się

 • Długotrwała utrata przytomności

 • Uszkodzenie rdzenia kręgowego

Omdlenie - krótkotrwała utrata przytnoności spowodowana niedostatecznym dotlenieniem mózgu.

Pierwsza pomoc:

 • Dostarczenie świeżego powietra

 • Poluzowanie kołnierza

 • Stosowanie pozycji czterokończynnej

 • Ugniatanie przepony

Utrata przytomności jest stanem spowodowanym zaburzeniami w funkcjonowaniu mózgu, w którym to stanie poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnątrz.

Pierwsza pomoc (jeżeli nie ma innych urazów):

 • Pozycja boczna ustalona

 • Wezwanie pomocy

 • Kontrolowanie funkcji życiowych

Zatrzymanie oddechu:

Sprawdzenie oddechu - wzrokiem, słuchem, czuciem.Pierwsza pomoc (jeżeli nie oddycha):

 • 2 skuteczne wdechy w 5 próbach

 • Sprawdzenie oznak krążenia

 • Brak krążenia -> 15 uciśnięć + 2 wdechy

 • Jeżeli nie możemy wykonać oddechu zastępczego -> 100 uciśnięć/min

Wstrząs - zespół ciężkich zaburzeń ogólnoustrojowych pod wpływem urazu, krwotoku lub działania innych szkodliwych czynników, prowadzących do ostrego zmniejszenia przepływu krwi przez ważne dla życia narządy (mózg, serce, płuca, wątroba, nerki) i ich ciężkiego niedotlenienia.

Pierwsza pomoc:

 • Pozycja przeciwwstrząsowa

Epilepsja (napad drgawkowy, padaczka) - przewlekłe zaburzenie mózgu objawiające się nawracającymi napadami drgawek, którym towarzyszy utrata przytomności.

Pierwsza pomoc:

 • Zabezpieczenie poszkodowanego przed dodatkowymi zranieniami podczas ataku

 • Zapewnienie opieki do momentu odzyskania przytomności.

Zagrożenia dla ratownika:

Infekcje:

 • 15 udokumentowanych zakażeń związanych z CPR: głównie Neisseria meningitidis

 • Gruźlica

 • WZW typu B lub C, lub CMV

 • 3 przypadki zakażeń HIV przez uszkodzoną skórę

Unikanie niebezpieczeństwa zakażeń:

 • Użyj maseczki jednorazowej do sztucznego oddychania

 • Jeśli to możliwe załóż rękawiczki gumowe

 • Zastosuj ochronę na oczy np. okulary

Organizacja miejsca wypadku:

 • Ocena i analiza miejsca wypadku

 • Zapewnienie bezpieczeństwa

 • Pierwsza pomoc

Ratowanie poszkodowanego

Zapewnić bezpieczeństwo ratowanemu i ratownikowi:

 • Usuń ewentualne zagrożenia

 • Oznakuj i zabezpiecz miejsce zdarzenia

Sprawdzenie przytomności:

Jest reakcja:

Brak reakcji:

 • Wezwij pomoc

 • Udrożnij drogi oddechowe

 • Sprawdź oddech

Udrożnienie dróg oddechowych:

 • Odgięcie głowy

 • Uniesienie żuchwy

 • Jeżeli podejrzewasz uraz kręgosłupa szyjnego:

  • manewr Esmarcha (uniesienie żuchwy za kąty żychwy)

Usunięcie ciał obcych z jamy ustnej.

Sprawdzenie oddechu:

 • Obserwuj ruchy klatki piersiowej

 • Słuchaj odgłosu wydechu

 • Wyczuj wydychane powietrze

 • Sprawdzenie trwa ok.10 sekund

Oddycha:

 • Jeśli nic mu nie zagraża ułóż go w pozycji bocznej ustalonej

 • Wezwij pomoc

 • Nie zostawiaj poszkodowanego samego, okresowo sprawdzaj oddech

Nie oddycha:

Oddech zastępczy usta-usta:

 • Zatkaj nos ratowanego

 • Utrzymuj drożność dróg oddechowych

 • Obejmij swoimi ustami usta ratowanego i dobrze je uszczelnij

 • Wdmuchuj powietrze spokojnie ok. 2 sek

 • Obserwuj uniesienie klatki piersiowej jako oznakę skuteczności wykonania wdechu

 • Odsuń usta utrzymując drożność dróg oddechowych

 • Obserwuj opadanie klatki piersiowej

Oddech usta-nos:

 • Gdy wykonanie metodą usta-usta jest utrudnione

 • Krwawiące, poranione dziąsła, uraz twarzoczaszki

 • CPR w wodzie

 • CPR u dzieci

Sprawdzenie krążenia:

 • Jeżeli ratowany oddycha to ma krążenie

 • Sprawdzenie tętna wyłącznie na tętnicach głównych

 • Sprawdzenie tętna trwa około 10 sekund

Jest tętno:

Brak tętna:

 • Rozpocznij masaż zewnętrzny serca

 • Kontynuuj sztuczne oddychanie

Masaż zewnętrzny serca.

Uderzenie przedsercowe (tzw. defibrylacja mechaniczna).

 • Tylko wtedy, gdy wiemy, że ratowany choruje na serce i jesteśmy świadkami zatrzymania krążenia.

Kiedy iść po pomoc?

Idź po pomoc natychmiast:

 • Gdy więcej niż dwóch ratowników

 • Gdy jeden ratownik:

  • ratowany to dorosły z chorobą niedokrwienną serca w wywiadzie po stwierdzeniu zatrzymania oddechu

Najpierw wykonuj CPR przez minutę gdy:

 • Poszkodowany jest po urazie

 • Utonięcie

 • Zatrucie alkoholem, lekami, narkotykami

 • Dzieci

Kontynuuj CPR aż:

Tylko masaż serca:

 • Gdy nie można wykonać sztucznego oddechu

Konikopunkcja:

 • Nakłucie więzadła tarczowo-pierścieniowatego

 • Można je wykonać, gdy zmiany anatomiczne lub urazowe uniemożliwiają sztuczne oddychanie

Reanimacja niemowlęcia:

 • sprawdzenie tętna na tętnicach udowych lub ramieniowych

 • metoda wentylacji z wyboru usta-usta i nos

 • częstość oddechu: 30/min

 • częstość ucisków klatki piersiowej 120-150 /min

 • wskazaniem do CPR jest już częstość serca poniżej 100/min

Reanimacja dzieci powyżej 3 roku życia:

Łańcuch przeżycia:

W przypadku dzieci najpierw pierwsza pomoc, później wezwanie pomocyRękoczyn Heimlicha:

 • stań za ratowanymi obejmij go ramionami

 • wyczuj łuki żebrowe i kąt żebrowy i przyłóż pięść na wysokości nadbrzusza

 • silnie pociągnij do siebie- staraj się zsynchronizować z odruchami kaszlowymi ratowanego

Postępowanie w zachłyśnięciu u niemowląt:
Czas

RKO

Skurcze serca/minutę

Ilość oddechów

Noworodek

do 1 miesiąca życia

1:3

150

30

Niemowle

1 miesiąc - 1 rok

1:5

120-140
Dziecko

1 rok - 8 lat

1:5

120
Dorosły

powyżej 8 lat

2:15

100

16


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna