Bożena PactwaPobieranie 4.08 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar4.08 Kb.

Bożena Pactwasocjolog, adiunkt w Zakładzie Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz w Katedrze Socjologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. Ks. E. Szramka w Tychach. Przedmiotem jej zainteresowania jest socjologia grup etnicznych oraz mniejszości narodowych, a w szczególności zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy religią a tożsamością narodową.

Lider, koordynator oraz członek zespołów w badaniach dotyczących aktywności na rynku pracy, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Ważniejsze publikacje:

Pactwa B., Rojek – Adamek P. (red.), Edukacja całożyciowa – kompetencje cywilizacyjne a regionalny rynek pracy, Tychy 2006

Pactwa B., Gawron G (red.)., Czynniki integracji i reintegracji zawodowej kobiet na regionalnym rynku pracy, Tychy 2008

Mucha J., Pactwa B. (red.), Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych, Tychy 2008Pactwa B., Kapralska Ł. (red), Agora czy Hyde Park. Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych, Kraków 2010


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna