Bożena Ploszka wymagania edukacyjne klasa 1 wymagania edukacyjne – klasa 1Pobieranie 295.29 Kb.
Strona1/6
Data04.05.2016
Rozmiar295.29 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Bożena Ploszka

WYMAGANIA
EDUKACYJNE


Klasa 1
WYMAGANIA EDUKACYJNE – KLASA 1


Części podręcznika

Uczeń zna


Uczeń potrafi

Słownictwo

Materiał gramatyczny


Module 0
Starter

Unit a

Nice to meet you

 • liczebniki główne;

 • nazwy państw
  i narodowości
  (np. Spain – Spanish, Italy – Italian);

 • stolice państw
  (np. Madrid, Rome, Athens)

Ocena dopuszczająca

 • zrozumieć dialog, w którym postacie się przedstawiają i odpowiedzieć
  na pytania;

 • nazywać stolice różnych państw (np. A: What’s the capital of Spain?
  B: It’s Madrid.);

Ocena dostateczna

 • na podstawie podanych informacji zapytać o dane osobowe postaci
  i odpowiedzieć na takie pytania (np. A: Where is Moira from? B: She’s from Rome, Italy. A: How old is she? B: She’s 18.);

 • wykonać proste działania matematyczne (np. Ten plus eleven equals
  twenty-one
  .)

Starter

Unit b

Favourite objects

 • przedmioty codziennego użytku (np. atlas, pencil, bike, digital camera);

 • nazwy ubrań
  (np. trousers, scarf, coat, gloves);

 • kolory (np. green, blue, red)

 • przedimek a i an;

 • liczbę mnogą rzeczownika regularną i nieregularną;

 • zaimki wskazujące this, that, these, those;

 • zaimki osobowe
  w formie dopełnienia (np. me, you, him);

 • przymiotniki dzierżawcze
  (np. my, your, his);

 • dopełniacz saksoński

Ocena dobra

 • opowiedzieć o sobie, np. jakie przedmioty znajdują się w jego plecaku, jakie
  są jego ulubione ubrania, kolory itp.

 • nazywać różne przedmioty, stosując przedimek a/ an, liczbę mnogą rzeczownika oraz zaimki wskazujące (np. a sharpener, shelves; These are skateboards and that is a bike.);

Ocena bardzo dobra

 • odpowiedzieć na różne pytania o swoich najbliższych, stosując dopełniacz saksoński i przymiotniki dzierżawcze (np. A: What colour are your father’s eyes? B: His eyes are blue.)
Starter

Unit c

Home

 • pomieszczenia
  w domu, nazwy mebli
  i sprzętów domowych (np. kitchen, bedroom, sink, cooker, pillow, armchair, bath)

 • strukturę
  there is/ there are;

 • czasownik have got
  w zdaniach twierdzących, przeczących
  i pytających;

 • przyimki miejsca
  (np. on, in, under, between)

Ocena dopuszczająca

 • z pomocą nauczyciela opisać ilustrację domu, stosując there is/ there are
  (np. There is a sofa in the living room. There aren’t any magazines on the coffee table.);

 • na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela rozmawiać o pokoju postaci, stosując przyimki miejsca (np. A: Are there any books on the desk?
  B: No, there aren’t.);

Ocena dostateczna

 • powiedzieć, jakie przedmioty posiada (np. I have got a digital camera, but
  I haven’t got a skateboard
  .)

Ocena dobra

- samodzielnie opisać ilustrację domu, stosując there is/ there are (np. There is
a sofa in the living room. There aren’t any magazines on the coffee table
.)

Ocena bardzo dobra

- na podstawie podanych informacji samodzielnie rozmawiać o pokoju postaci, stosując przyimki miejsca (np. A: Are there any books on the desk?
B: No, there aren’t.)

Starter

Unit d

Family

 • nazwy członków rodziny (np. father, sister, uncle, cousin)
Ocena dopuszczająca

 • nazywać postacie na ilustracji, stosując dopełniacz saksoński (np. Marion
  is Lyn’s aunt
  .);

 • Ocena dostateczna

 • na podstawie drzewa genealogicznego opowiedzieć o swojej rodzinie
Realizowanie wytycznych Podstawy programowej

Uwzględnianie realiów życia codziennego ucznia

 • dane osobowe ucznia;

 • ulubione ubrania, kolory itp. ucznia;

 • przedmioty, które uczeń posiada;

 • rodzina ucznia

Interdyscyplinarność

 • liczby i proste działania matematyczne (matematyka);

 • państwa i ich stolice (geografia)

Rozwijanie samodzielności

 1. Trening strategii:

 • słownictwo – grupowanie wyrazów (np. kitchen – sink, cooker, fridge)

 1. Możliwość samodzielnego powtórzenia i przećwiczenia zagadnień gramatycznych
  w sekcji Grammar Reference Section Starter Unit A-D (w Podręczniku ucznia)
  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna