Błogosławionych, zdrowychPobieranie 20.01 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar20.01 Kb.
 • Błogosławionych,

 • zdrowych

 • Świąt

 • Bożego Narodzenia

 • oraz

 • zdrowia,

 • pomyślności

 • i sukcesów

 • w 2008 roku

 • życzą


i sponsorzy.
III RUDZKIE SYLWESTROWE ZAWODY

W  KOLARSTWIE GÓRSKIM

POD PATRONATEM PREZYDENTA RUDY ŚL. ANDRZEJA STANI
I ORGANIZATORZY:

Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śl.

Turystyczny Klub Kolarski PTTK "Tigris" w Rudzie Śl.

Zarządca Terenów Targowych Ruda Śląska,

AZS WSEiA Bytom.


II SPONSORZY STRATEGICZNI:

Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej

Ogólnopolska Sieć Sklepów „PARTNER AGD-RTV”,

Sklep "ROWERY AGD-RTV" Ruda Śl. - Godula , ul. Joanny 10


II A SPONSORZY:

"ARIS" Hurtownia Motoryzacyjna i Rowerowa w Chorzowie, Firma „AMIGO-bike” Mikołów dystrybutor „Vetty”. *

( *- lista sponsorów może ulec zmianie)
III CEL WYŚCIGU:

- sportowa rywalizacja kolarzy szosowych, przełajowych i „górali”,

- popularyzacja wyścigów kolarskich dla posiadaczy rowerów ,

- popularyzacja różnych form wypoczynku na rowerach , • promocja jedynego takiego zadaszonego obiektu w woj. śląskim ,

 • „Ruda Śląska- przyjacielem kolarzy i sportowców”.


IV MIEJSCE I TERMIN:(obok Centrum Handlowo-Rozrywkowego „PLAZA” przy ul. 1-go Maja ) w RUDZIE ŚL.-WIRKU przy ul. Niedurnego, Kupieckiej – na tych ulicach można zaparkować.

29 grudnia 2007 r (SOBOTA) godz. 900 – 1500

od godziny 900 - przyjmowanie zapisów do wyścigów,

godzina 945 – uroczyste otwarcie zawodów, odprawa techniczna.

Godziny startu poszczególnych kategorii:

955 – kat. MŁODZIK (2-3 okrążenia – ok..5500 m; czas ok. 20 min.)

13 – 14 lat

1020 –kat.JUMIOR MŁODSZY (3-4 okrążenia – ok.7000 m;

15-16 lat czas ok. 25 min.),

1045KOBIETY – start wszystkich kategorii razem, klasyfikacja oddzielna,

kat. MŁODZICZKI, kat. JUNIORKI MŁ.( 2 okrążenia – 3 500 , czas

13-14 lat 15-16 lat ok.20 min.)

kat. JUNIORKI i ELITA (3 okrążenia – ok.5 500 m, cz.ok.25 min.)

17-18 lat 19 i więcej

1110wyścigi dzieci w kat. do 9 lat i 10-12 lat (1 okrążenie – ok. 1 700 m;

czas ok. 20 min.)

1130 – kat. MASTERS I (4-5 okrążeń – 8 500 m, cz.ok.35 min.)

31-45 lat,

1210 – kat. MASTERS II (3-4 okrążenia – 7 000 m, cz.ok.25 min.)

od 46 lat wzwyż

1240 – kat. JUNIOR ( 4-5 okrążeń – ok. 8 500 m, cz.ok.35 min.)

17-18 lat

1320 – kat. ELITA ( 5-6 okrążenia – 10 000 m, cz.ok.40 min..)

mężczyźni 19-30 lat

1321 – kat. STUDENT-AZS ( 5-6 okrążenia – 10 000 m, cz.ok.40 min..)

1430-1500ceremonia zamknięcia.
 • V ZGŁOSZENIA


 • do 27 grudnia na: Zbigniew Domżalski, kom. 501 153 853,

 • w dniu zawodów : 29.12 br. w godz. 900 – 1300 w biurze Wyścigu obok Startu lub Mety (na targowisku).VI WARUNKI UCZESTNICTWA:

Startujący musi posiadać: kask sztywny , przepisowy i sprawny technicznie rower ( dowolny typ ), aktualne badania lekarskie dotyczące startu w wyścigu lub oświadczenie o dobrym stanie zdrowia (lub licencję), dowód tożsamości, agrafki dla przypięcia numeru startowego.

Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (w przypadku zgłoszeń indywidualnych).
VII ZASADY PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU:

Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki na wszystkich typach rowerów ( preferowany rower górski ).

Zwycięzcą indywidualnym w każdej kategorii wiekowej zostaje zawodnik, który na mecie uzyska najkrótszy czas przejazdu.

W przypadku małej ilości zgłoszonych zawodników w danej kategorii, mogą być one łączone.
VIII OCENA WYNIKÓW I NAGRODY:

Nagrody rzeczowe oraz dyplomy są przewidziane dla trzech

pierwszych zawodników w każdej kategorii.

Przewiduje się również nagrodę dla najstarszego zawodnika

i najmłodszego oraz nagrody pocieszenia (losowanie numerów startowych).

Pula nagród ok. 4 000 zł.


IX WPISOWE:

Opłata startowa wynosi:

2 zł – dzieci i młodzicy; 10 zł –elita i masters

5 zł - juniorzy młodsi, juniorzy, studenci, kobiety.X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

zamkniętym, w obrębie ogrodzonego Targowiska Miejskiego.

 • 1/3 trasy pod dachem, 2/3 pod „chmurką” (targowisko powyższe

jest częściowo zadaszone – mniej-więcej połowa boiska piłkarskiego).

sztywnych, istnieje możliwość wypożyczenia kasków ( ilość ograniczona),

- Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność, dzieci na odpowiedzialność i za zgodą rodziców.

- Kolarze ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.


 • Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki spowodowane

przez zawodników lub osoby towarzyszące w trakcie trwania Wyścigu.

- W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorami, których reprezentować będzie prezes TKK PTTK „TIGRIS” .W 2008 roku zapraszamy na:

2.06. – V Mistrzostwa MTB dla młodzieży szkolnej z Rudy Śl.,

31.08. – XXII Kryterium Kolarskie dla kolarzy szosowych,

7.09. – XII Otwarte Mistrzostwa Rud y Śl. w Kolarstwie Górskim,

31.12. – IV Rudzkie Sylwestrowe Zawody Kolarskie.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna