Brief kreatywny FirmaPobieranie 17.91 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar17.91 Kb.

Brief kreatywny


Firma:

tel.


email:

1. Zadanie dla agencjiNadrzędne / kluczowe zadanie projektu.


2. Zakres projektuPoszczególne zadania wchodzące w zakres projektu, np. identyfikacja marki, projekt strukturalny opakowania, projekt graficzny etykiety, system identyfikacji wizualnej, projekt strony internetowej, branding miejsca sprzedaży / placówki.


3. Prezentacja Firmy Misja, wizja, działalność.


4. Opis produktu / usługiPrzeznaczenie, funkcje, warunki cenowe, parametry techniczne, okres trwania, cechy wizualne, użytkowanie, historia, warianty, plany na przyszłość, cena, dystrybucja, sezonowość, sposób konsumpcji, cykl zakupowy, lojalność, wzorzec decyzyjny (proces decyzyjny, częstotliwość zakupów, inicjatorzy zakupów, wzorzec użytkowania, promocje).


5. Opis rynku Ogólna definicja rynku: Wielkość rynku, sezonowość sprzedaży, czynniki wpływające na sezonowość, wydarzenia dotyczące produktu/usługi.


6. Dotychczasowa aktywność reklamowaDlaczego zdecydowano się na komunikację? Historia reklamowa produktu, na co kładziono nacisk w reklamie, jakie było jej oddziaływanie, wnioski płynące z dotychczasowych doświadczeń.


7. Konkurencja Działania konkurencji, stopień zagrożenia, ocena skuteczności, wydatki, kanały komunikacji, strategia komunikacji.


8. Cele marketingowe i komunikacyjne kampaniiJakie wymierne cele sprzedażowe, wizerunkowe, penetracyjne, przychodowe, retencyjne, etc. chcemy osiągnąć. Jaką reakcję odbiorcy chcemy wywołać (co ma zrobić, co ma pomyśleć, jak ma zacząć postrzegać markę).


9. Grupa docelowa Jakie są grupy docelowe. Kim oni są? (demografia, psychografia, zwyczaje zakupowe, podejście do stosowania produktu/usługi).


10. Klimat przekazuElementy obowiązkowe/zalecenia komunikacyjne. Niezbędne elementy merytoryczne lub egzekucyjne, jakie muszą się znaleźć w projekcie.


11. USPJaka jest jedna rzecz, którą chcemy przekazać?

  1. Korzyść konsumenta. Najważniejsze cechy produktu lub usługi, które wyróżniają nas w stosunku do konkurencji i są najważniejsze dla wybranej grupy docelowej;

  2. Uzasadnienie. Najważniejsze argumenty uzasadniające korzyści dla klienta wobec oferty konkurencji.


12. Budżet W jakim przedziale finansowym się poruszamy?


13. Harmonogram.


14. Osoba odpowiedzialna po stronie Klienta za komunikację ze Stämpfli.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna