Brm. 0012 2013. Bk projektPobieranie 38.98 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar38.98 Kb.
BRM.0012.5.3.2013.BK projekt

Protokół nr 3/2013

z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu
Data posiedzenia: 10.04.2013 roku.

Miejsce posiedzenia: sala 28 Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego

im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00

Godzina zakończenia posiedzenia: 16:00
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz

Protokołowała: Barbara Karwat-Seko


W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 10 ogółem)
Radny nieobecny – Piotr Pietrasz

oraz Goście

Wiceprezydent Miasta – Krystyna Siejna

Rektor AWF – prof. Adam Zając

Dyrektor AWF – Krzysztof Nowak

Naczelnik Wydziału Kultury – Edyta Sytniewska

Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki – Sławomir Witek

Naczelnik Wydziału Promocji Waldemar Bojarun

Naczelnik Wydziału Edukacji – Mieczysław Żyrek

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta – Katarzyna StaśPan Włodzimierz Zarodkiewicz – mieszkaniec Katowic


Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji oraz przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu Komisji z posiedzenia w dniu 06.02.2013 roku.

  3. Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.

  4. AWF Katowice – współpraca miasta z uczelnią.

  5. Korespondencja – w tym opiniowanie uchwał.

  6. Wolne wnioski.

  7. Zakończenie posiedzenia.


Ad 1.

Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz po otwarciu posiedzenia, powitaniu Zebranych przedstawił porządek obrad, który Komisja przyjęła jednogłośnie bez uwag.

Ad 2.

Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz poddał pod głosowanie protokół z posiedzenia w dniu 13 marca br., który został P.P. Radnym przedstawiony na Portalu Radnych. Protokół został przyjęty bez uwag.
Ad 3.

Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz poprosił Naczelników Wydziałów Kultury oraz Sportu i Turystyki o komentarz do informacji Prezydenta Miasta w zakresie bieżących wydarzeń kulturalnych i sportowych w mieście.
Naczelnik Edyta Sytniewska przypomniała najważniejsze wydarzenia, m.in. XV Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”, koncert kameralny z okazji 40-lecia Śląskich Trybun Kompozytorów, pokaz filmu dokumentalnego „W służbie Polsce w imię Boga” zorganizowany przez Muzeum Historii Katowic, I Dni Kultury Romskiej, 40-lecie Zespołu „Tysiąclatki” oraz liczne imprezy, spotkania autorskie, wystawy i program związany ze Świętami Wielkanocnymi. W zapowiedziach liczne koncerty w wykonaniu Filharmoników Śląskich, NOSPR-u In memoriam Witold Lutosławski, Festiwal Katowice Jazz Art, Festiwal Katowice Street Art oraz wystawy. Naczelnik wydziału polecała P.P. Radnym ofertę wydarzeń kulturalnych przygotowanych przez instytucje i placówki miasta.
Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz podziękował za komentarz proponując pytania P.P. Radnym, natomiast Przewodniczący Komisji pytał o podaną w prasie informację o rezygnacji – pana Jacka Sieradzkiego – dyrektora „Interpretacji” wynikającą z braku możliwości porozumienia się z organizatorami festiwalu.
Naczelnik Edyta Sytniewska oświadczyła, że o rzekomej rezygnacji Dyrektora dowiedzieliśmy się ze sceny na zakończenie „Interpretacji” bez formalnego i oficjalnego pisma pana Jacka Sieradzkiego. Miasto ma z Dyrektorem umowę do 2014 roku, czyli na kolejną edycję festiwalu. Przykro nam z powodu formy, ale będziemy rozmawiać w związku z ustną deklaracją, powtórzoną przez media.
Wiceprezydent Krystyna Siejna dodała, nawiązując do festiwalu i deklaracji Dyrektora: mamy ważną umowę.
Radny Marek Szczerbowski uważa, że za deklaracją słowną nie poszła formalna deklaracja, co świadczy o braku profesjonalizmu, a zatem strona miasta jest w porządku.
Naczelnik Sławomir Witek informował Komisję o odbywającym się aktualnie w Spodku turnieju tenisowym z cyklu WTA, cieszącym się dużym zainteresowaniem kibiców. W materiale dostarczonym P.P. Radnym jest oferta imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez wydział we współpracy z innymi placówkami i klubami sportowymi oraz MOSiR-em. W zapowiedziach są liczne turnieje, XX Bieg Uliczny im. Wojciecha Korfantego oraz ciekawie zapowiadający się IV Rajd rowerowy Na kole kole Nikisza, w Spodku międzynarodowa wystawa psów rasowych.

Ad4. Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz podziękował za komentarze do punktu 3. porządku obrad i poprosił – Rektora AWF profesora dra hab. Adama Zająca – o wypowiedź dotyczącą współpracy miasta i Akademii Wychowania Fizycznego dziękując również za możliwość odbycia posiedzenia w siedzibie Akademii Wychowania Fizycznego.

Rektor prof. Adam Zając podziękował za możliwość wspólnego posiedzenia wraz z Krzysztofem Nowakiem dyrektorem Klubu Sportowego AZS oraz prezesem Akademickiego Związku Sportowego AWF. Rektor oświadczył, że akademia docenia dotychczasową współpracę z miastem i Prezydentem Katowic. Program AWF od najmłodszych do seniorów poprzez promowanie zdrowego trybu życia i uczenie rekreacji. Podkreślał, że uczelnia nie tylko kształci studentów, ale też przygotowuje programy sprawnościowe, m.in. bardzo dobrze sprawdzający się projekt „od przedszkolaka do awuefiaka”, który zaszczepia najmłodszym dbanie o sprawność. Seniorom także oferujemy program wspomagający sprawność, np. zawody w pływaniu z uczestniczącymi 80-latkami oraz rekreacyjne imprezy terenowe, np. biegi poprawiające kondycję i zachęcające mieszkańców do uprawiania sportu jako recepty na zdrowie i rekreacyjny wypoczynek. Akademia kształci także zawodników uprawiających sport wyczynowy, mamy wiodący klub w dyscyplinach zimowych. Na ręce Prezydenta Miasta złożyliśmy program dotyczący sportowców KS AZS i zbliżającej się olimpiady w Soczi, gdzie połowa reprezentacji jest członkami naszego klubu. Kończąc wypowiedź zadeklarował dalszą owocną współpracę, licząc na dalszą wzajemność Prezydenta Katowic.

Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz podziękował Panu Rektorowi, a P.P. Radnym zaproponował dyskusję.

Radna Stanisława Wermińska odniosła się pozytywnie do programów uczelni uwzględniających poprawę kondycji seniorów i sprawności młodzieży. Pytała jakie warunki powinna spełniać młodzież ubiegająca się na studia w akademii. Radna interesowała się również możliwością skorzystania z basenu uczelni przez mieszkańców, czy jest ogólnodostępny, jakie wykorzystanie obiektu.

Rektor prof. Adam Zając odpowiadając na pytanie Radnej, dotyczące wykorzystania basenu i jego udostępnienia mieszkańcom, stwierdził, że jest tylko w jednej formie udostępniany śląskiej szkole pływania dla dzieci i młodzieży, a wieczorem na jedną godzinę szkółkom pływackim oraz dla szkolnych zawodów pływackich. Natomiast inna współpraca to ślizgawka na lodowisku z sąsiadującymi wokół akademii szkołami i klubami hokejowymi – oczywiście w sezonie. Młodzież ubiegająca się o start na uczelnię musi wykazywać dużą sprawność fizyczną i mieć wyniki w dyscyplinach, które uprawia i chce kontynuować na studiach. Obserwujemy młodzież w klubach, która ma preferencyjne warunku przy rekrutacji, ale zwykle jest to wieloletnia praca pod okiem trenerów i opiekunów.

Radna Stanisława Wermińska w nawiązaniu do lodowiska i treningów hokeistów zapytała, dlaczego brak zawodników w łyżwiarstwie figurowym, jak poprawić kondycję tej dyscypliny.

Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz widzi niedostatek w obiektach.

Dyrektor Krzysztof Nowak stwierdził, że baza nawet jest – lodowisko w Spodku, przy AWF-ie oraz Janów – natomiast wyczynowo jedynie trenują łyżwiarze w Oświęcimiu. Zdaniem Dyrektora brak szkolenia i mała tradycja w zakresie tej dyscypliny, zdarzały się pojedyncze sukcesy w ostatnich latach.

Radny Dariusz Łyczko interesował się powołaniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Katowicach, na jakim etapie tworzenia jest szkoła?

Dyrektor Krzysztof Nowak stwierdził, że jest dobre grono, z którym nawiązano współpracę, a spotkanie odbędzie się jutro, gdzie zapadną wiążące decyzje. środowisko sportowe, nauczyciele i Prezydent Miasta okazują dużą determinację w uruchomieniu szkoły od września bieżącego roku. Przewidywany cykl kształcenia w dyscyplinach piłka nożna, siatkówka, koszykówka. Szkoła jest dostępna nie tylko dla awuefiaków. AWF jest organem założycielskim, chętni będą pracować w klubach, naszych sekcjach, ale też włączymy dyscypliny indywidualne. Jesteśmy na etapie analizy prawnej.

Radny Józef Zawadzki podziękował za włączenie przedszkolaków do programu sportowego AWF-u i pytał o możliwości korzystania z nauki w nowej szkole dotychczas uczących się w klasach sportowych, którzy korzystają teraz np. z basenu w Pałacu Młodzieży, czy musieliby dojeżdżać na basen AWF-u?

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniała Radnemu system nauczania w Szkole Mistrzostwa Sportowego, który różni się od systemu ogólnie dostępnego w tzw. klasach sportowych z dodatkowymi godzinami zajęć w-f. W klasach mistrzostwa sportowego będzie miał 16 godzin zajęć w-f oraz inny poziom kształcenia – nie ma tożsamości klas ogólnych sportowych z klasami mistrzostwa sportowego, to jest wyższy poziom kształcenia w sporcie z pomocą w całościowym nauczaniu podjętym przez młodzież ze szkół ponad podstawowych za zgodą rodziców pod opieką kadry trenerów.

Radny Józef Zawadzki pytał, czy uczniowie mogą być zmuszani do nauki w szkole mistrzowskiej.

Wiceprezydent Krystyna Siejna podkreśliła, że będzie wybór, nikt nie może zmuszać uczniów do szkoły mistrzostwa sportowego czy klasy sportowej.

Rektor prof. Adam Zając uzupełniając temat Szkoły Mistrzostwa Sportowego stwierdził, że trzeba pójść na całość w systemie nauczania w szkole mistrzostwa, będzie to rozwój młodego sportowca zaplanowany profesjonalnie nie tylko wyczynowo. W tym systemie aspekt żywienia będzie ważnym elementem dla całościowego rozwoju, podobnie rozbudowana diagnostyka, na to potrzeba więcej środków, by było to prawidłowe szkolenie.

Wiceprezydent Krystyna Siejna, uważa, że kierując się pojęciem dobrej szkoły powinniśmy zapewnić odpowiednie warunki dla jej istnienia jako Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz poruszył sprawę terenu pod korty tenisowe, pytając czy powstaną przy udziale AWF-u.

Rektor prof. Adam Zając mówił o wstępnych rozmowach i akcesie uczelni, która chce odzyskać świetność dyscypliny z dawnych lat, gdzie Katowice miały mistrzów Polski w tenisie, a korty były jednymi z lepszych w kraju. Korty Baildonu, które sąsiadują z naszym stadionem były by dobrym połączeniem i stworzeniem szkółki dla dzieci i młodzieży, czas pokaże, co się uda zrobić.

Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz zwrócił uwagę na prywatny status kortów Baildonu i zarazem pytał o ewentualność budowy nowych w Dolinie Trzech Stawów, czy uczelnia ma jakieś plany na ten teren?

Rektor prof. Adam Zając nie określił planów uczelni związanych z terenem Doliny Trzech Stawów, gdyż ma wiedzę, że na Muchowiec, który jest atrakcyjnym terenem, jest prywatny inwestor. Uczelnia byłaby raczej zainteresowana budową na Muchowcu osiedla rekreacyjnego dla dzieci z wszystkimi możliwymi atrakcjami jak trasy rolkowe, ścieżki biegowe, place zabaw prowadzone pod opieką specjalistów z myślą zabawy i rozwoju aktywności sportowej najmłodszych.

Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz za zgodą Komisji udzielił głosu obecnemu na posiedzeniu nauczycielowi w-f Włodzimierzowi Zarodkiewiczowi, który pytał, czy była by możliwość korzystania z basenu uczelni, podobnie jak ze stadionu przy ulicy Kościuszki, w zorganizowaniu zawodów pływackich dla szkół, oczywiście nieodpłatnie.

Rektor prof. Adam Zając stwierdził, że nie ma przeszkód w zorganizowaniu eliminacji, finałów w rywalizacji międzyszkolnej na basenie AWF-u. Padła nawet propozycja ustanowienia nagród, by zmobilizować i wypatrzyć talenty.

Radny Tomasz Maśnica pytał o możliwość współpracy i pomoc ze strony uczelni przy sędziowaniu i poprowadzeniu zawodów szkolnych, gdyż jest brak kadry sędziowskiej, która chciałaby sędziować zawody szkolne za darmo.

Rektor prof. Adam Zając wyjaśniał, że ranga zawodów potrzebuje sędziów z licencją, natomiast szkolne mogły by być sędziowane przez studentów, których uczelnia kształci w tym kierunku. Możemy w ten sposób prowadzić praktyki przyszłych sędziów jako formalny trening sędziowania w szkołach.

Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz podziękował Rektorowi za czas i spotkanie z Komisją, w dalszej dyskusji będzie uczestniczył dyrektor Krzysztof Nowak.

Radny Józef Zawadzki zwrócił się z pytaniem do Dyrektora o wykorzystanie basenu uczelni i ceny biletów dla ewentualnych chętnych.

Dyrektor Krzysztof Nowak oświadczył, że basen AWF jest wykorzystany w godzinach od 6.00 rano do 24.00 wieczorem, czasu dla mieszkańców chcących skorzystać indywidualnie brak, bo od 6.00 do 8.00 trenują pływacy AZS; od 8.00 do 16.00 sekcje szkółki pływackiej, potem godzina dla pracowników uczelni; od 17.00 do 19.00 godziny dla sekcji pływackich; mamy wynajem dla grup zorganizowanych, m.in. bezpłatne dla grup oddziałów ratowniczych służb wojewódzkich i Straży Pożarnej.

Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz oświadczył, że to miasto powinno postarać się o basen dla mieszkańców w jak najbliższym czasie, bo zapotrzebowanie jest ogromne.

Radny Józef Zawadzki pytał o wysokość subwencji dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Dyrektor Krzysztof Nowak potwierdził subwencję o 100% większą niż w klasach sportowych ze względu na większą ilość godzin zajęć w-f i potrzeby zaplecza sportowego w takiej szkole, gdzie treningi wymagają więcej obiektów. Uczniowie będą korzystać z bazy sportowej AWF oraz MOSiR-u jak również szkoły.

Wiceprezydent Krystyna Siejna zwróciła również uwagę na obozy szkoleniowe, liczniejszą kadrę i związane z tym wydatki, które trzeba zapewnić Szkole Mistrzostwa Sportowego, by była z prawdziwego zdarzenia.

Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz podziękował za dyskusję .

Ad 5. W korespondencji Komisja zapoznała się z następującymi sprawami:

Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz poprosił o komentarz do projektu uchwały Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Katarzynę Staś, informowała, że sprawozdanie jest opracowaniem zawierającym szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych w 2012 roku w mieście Katowice. Sprawozdanie podzielono na trzy części; zadania, zakupy i remonty z podziałem na jednostki pomocnicze. Każda z części zawiera szczegółowy wykaz zadań rzeczowych oraz zestawienie planowanych i wykonanych wydatków wg działów. Działy kultury oraz kultury fizycznej inwestycje NOSR-u i MDK w Dębie jak również remonty obiektów sportowych na Rolnej, Alfredzie i stadionu przy Bukowej nie mają wykonania wg planowania.

Radny Marek Szczerbowski pytał, jakie sytuacje makro wystąpiły i miały wpływ na niezrealizowanie wymienionych zadań i remontów oraz jakie trendy obserwuje się w mieście w zakresie podobnych spraw.

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniała, że firma Polimex Mostostal – wieloprofilowy wykonawca miał kumulację zadań związaną z zastojem na rynku i stąd niewydolność w terminach.

Naczelnik Katarzyna Staś wskazała jedną główną inwestycję, czyli Międzynarodowe Centrum Kongresowe, które miało mieć większe zaawan- sowanie prac, a teraz jesteśmy przed ponownym przetargiem wykonawczym.

Radny Marek Szczerbowski pytał o analizę przetargów, czyli czy ceny kosztorysowe się utrzymały, czy zmalały.

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniała, że nie ma systemowej analizy, ale doświadczenia są różne, np. w inwestycjach wod-kan w cenie 60% kosztorysu, w tzw. kubatorówkach w okolicy dawnych lub większe ceny, natomiast w drogowych - + 10% kosztorysów.

Radna Stanisława Wermińska pytała jak rozumieć wykonanie remontu w 88% obiektu kultury, co z resztą kwoty przeznaczonej na ten remont.

Wiceprezydent Krystyna Siejna wyjaśniała, że pozostała kwota jest nadwyżką budżetową.

Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz poddał projekt uchwały pod głosowanie:

Komisja Kultury, Promocji i Sportu pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2012 roku. Opinia została podjęta jednomyślnie 8 głosami w obecności 8 członków Komisji.

  • Sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2012 rok:

Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz zaproponował P.P. Radnym po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem uwagi lub pytania.

Radna Stanisława Wermińska zwróciła uwagę na wynik finansowy instytucji kultury, który po wyjaśnieniu został przyjęty jako poprawny.

Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz zaproponował Komisji przyjęcie sprawozdania:

Komisja Kultury, Promocji i Sportu przyjęła do wiadomości bez uwag Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2012 rok w zakresie kompetencji Komisji.

Ad 6.

P.P. Radni nie wnieśli wniosków.


Ad 7.

Przewodniczący Komisji Andrzej Zydorowicz stwierdził wyczerpanie porządku obrad, podziękował Zebranym za udział i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji


Andrzej Zydorowicz


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna