Bromatologia: zarys nauki o żywności i żywieniuPobieranie 20.29 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar20.29 Kb.

Bromatologia


Bromatologia: zarys nauki o żywności i żywieniu / Henryk Gertig, Juliusz Przysławski. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2007.

Żywienie człowieka. T. 1, Podstawy nauki o żywieniu / red. nauk. Jan Gawęcki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Wybrane zagadnienia z analizy żywności i żywienia człowieka / pod red. Haliny Grajety.

Leki i pożywienie - interakcje / red. nauk. Zofia Zachwieja. Wrocław: MedPharm Polska, 2008.

Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu: praca zbiorowa / pod red. Jana Gawęckiego i Teresy Mossor-Pietraszewskiej. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2008.

Chemia żywności : praca zbiorowa. T. 1-3, Składniki żywności / pod red. Zdzisława E. Sikorskiego. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007.

Dietetyka: żywienie zdrowego i chorego człowieka / Helena Ciborowska, Anna Rudnicka. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.

Wybrane metody badania składu i wartości odżywczej żywności / pod red. Urszuli Rutkowskiej. Warszawa: PZWL, 1981.

Tabele składu i wartości odżywczej żywności = Food composition tables / Hanna Kunachowicz [i in.]. Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2005.

Żywność a zdrowie: podręcznik dla studentów / Henryk Gertig. - Warszawa: PZWL, 1996.

Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. 3 / red. nauk. Jan Gawęcki, Wojciech Roszkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Ocena wartości odżywczej żywności, żywienia i stanu odżywienia / pod red. Juliusza Przysławskiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2009.

Żywienie człowieka. T. 1, Podstawy nauki o żywieniu / red. nauk. Jan Gawęcki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Farmakokinetyka


Farmakologia kliniczna: znaczenie w praktyce medycznej / pod red. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko. Wrocław: Górnicki Wydaw. Medyczne, 2006.

Badania dostępności i równoważności biologicznej: organizacja, metodyka, jakość, dokumentacja / pod red. Adama Marca. Warszawa: Ośrodek Informacji Naukowej OINPHARMA, 2007.

Farmakokinetyka: teoria i praktyka / Tadeusz W. Hermann. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2002.

Farmakologia z farmakodynamiką


Farmakologia: podstawy farmakoterapii: podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. T. 1-2 / pod red. Wojciecha Kostowskiego i Zbigniewa S. Hermana. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2010.

Farmakodynamika: podręcznik dla studentów farmacji. T.1-2 / red. nauk. Waldemar Janiec. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.

Leki pochodzenia naturalnego


Fitoterapia i leki roślinne / red. nauk. Eliza Lamer-Zarawska, Barbara Kowal-Gierczak, Jan Niedworok. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2007.

Farmakognozja: podręcznik dla studentów farmacji / pod red. Ireny Matławskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2008.

Rośliny lecznicze w fitoterapii: kompendium roślin leczniczych uszeregowanych według zakresów stosowania na podstawie monografii opracowanych przez Komisję E Federalnego Urzędu Zdrowia RFN / zesp. red. wyd. pol. Bogusław Borkowski (red. wiodący) [et al.]. Poznań: IRiPZ, 1994.

Leki roślinne w profilaktyce i terapii / Jerzy Lutomski, Jerzy Alkiewicz. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 1993.

Patofizjologia


Patofizjologia: podręcznik dla studentów medycyny. 1-2 / pod red. Sławomira Maślińskiego i Jana Dyżewskiego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009.

Robbins patologia / Vinay Kumar, Ramzi S. Cotran, Stanley L. Robbins. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2010.

Technologia postaci leku II


Farmacja stosowana: podręcznik dla studentów farmacji / pod red. Stanisława Janickiego, Adolfa Fiebiga, Małgorzaty Szmitowskiej. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2003.

Farmacja praktyczna / red. nauk. Renata Jachowicz. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.

Toksykologia


Toksykologia współczesna / pod red. Witolda Semczuka. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2006.

Podstawy toksykologii: kompendium dla studentów szkół wyższych: praca zbiorowa / pod red. Jerzego K. Piotrowskiego. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.


Literatura uzupełniającaFarmakologia z farmakodynamiką

Kompendium farmakologii i farmakoterapii: podręcznik dla studentów medycyny / Andrzej Danysz, Włodzimierz Buczko. Wrocław: Elsevier Urban & Partner 2010.

Podstawy farmakologii: dla lekarzy, farmaceutów i studentów medycyny / pod red. Andrzeja Danysza i Zdzisława Kleinroka. Wrocław: Wydaw. VOLUMED, 1996.

Mutschler farmakologia i toksykologia: podręcznik / Ernst Mutschler [i in. . Wrocław: MedPharm Polska, 2013.

Podstawy farmakologii klinicznej / pod red. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko. Wrocław: Volumed, 1997.

Farmakologia kliniczna / H.P. Rang, M.M. Dale, J.M. Ritter. Lublin: Wydaw. Czelej, 2001.

Toksykologia

Klinika ostrych zatruć dla ratowników medycznych / pod red. Janusza Pacha. Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011.

Toksykologia środowiska: aspekty chemiczne i biochemiczne / Stanley E. Manahan. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna