Bt11 i 1507 Zezwolenia i krajowe zakazyPobieranie 15.74 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar15.74 Kb.

Ministrze Nowicki

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 WarszawaBt11 i 1507 Zezwolenia i krajowe zakazy

Szanowny Panie Ministrze,

Na forum Unii Europejskiej zapadają teraz kluczowe decyzje dotyczące upraw genetycznie modyfikowanych roślin. Postanowienia te będą mieć poważne konsekwencje dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia oraz środowiska naturalnego.

Komisja Europejska zaproponowała zniesienie zakazu w Austrii, Francji, Grecji i na Węgrzech, odrzucając tym samym środki bezpieczeństwa, które przedsięwzięły te kraje przeciw wysiewowi kukurydzy MON 810 firmy Monsanto - jedynej odmiany kukurydzy dopuszczonej do uprawy komercyjnej w Unii Europejskiej. Dwadzieścia dwa kraje członkowskie odrzuciły próbę obalenia wspomnianego zakazu w Austrii i na Węgrzech. Jesteśmy Panu bardzo wdzięczni za podjęcie decyzji o głosowaniu przeciwko propozycji Komisji i ufamy, że w kolejnym poprze Pan również prawo Francji i Grecji do zachowania zakazu upraw genetycznie modyfikowanych roślin na ich terytorium.

Co więcej, Komisja Europejska złożyła propozycję dopuszczenia do uprawy dwóch kolejnych modyfikowanych genetycznie roślin (Syngenta Bt11 and Pioneer 1507). Byłyby to pierwsze przypadki dopuszczenia do uprawy genetycznie modyfikowanych roślin w Europie od 1998.

Biorąc pod uwagę, że:  • istnieje coraz więcej argumentów naukowych świadczących o tym, że GMO stanowi zagrożenie dla zdrowia i środowiska;

  • dwie odmiany roślin, których dotyczyć będzie głosowanie, zostały uznawane za wysoce kontrowersyjne. Brakuje jasnych argumentów naukowych poświadczających ich bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska naturalnego. Rośliny te zmodyfikowano w taki sposób, że produkują one toksynę zagrażającą nie tylko szkodnikom, ale także licznym gatunkom motyli i owadów pożytecznych. Są one także odporne na herbicydy, które wkrótce zostaną usunięte z rynku europejskiego;

  • istnieją liczne argumenty naukowe wskazujące, iż uprawa sztucznie stworzonych roślin odpornych na herbicydy spowoduje problemy ekologiczne na skalę europejską;

  • modyfikowane genetycznie uprawy uderzają w rolnictwo tradycyjne i ekologiczne. Nie istnieje w Unii Europejskiej prawo nakładające odpowiedzialność karną na koncerny agrochemiczne, odpowiedzialne za skażenie upraw konwencjonalnych przez zmodyfikowane genetycznie rośliny;

  • w grudniu 2008 roku wszystkie kraje członkowskie zgodnie wezwały do zmiany obowiązującego sposobu, w jaki GMO wprowadzane jest na rynek unijny. Chodzi w szczególności o poprawę oceny ryzyka ich oddziaływania na środowisko naturalne, zharmonizowania oceny ryzyka GMO i pestycydów, oraz uwzględnienia wpływu GMO na lokalne warunki społeczne i ekonomiczne;

  • propozycja Komisji, które dopuszcza uprawę odmian Syngenta Bt11 and Pioneer 1507 jest sprzeczna ze stanowiskiem większości krajów członkowskich Unii;

Wzywam Pana Ministra do glosowania przeciwko propozycji Komisji oraz do ogłoszenia publicznej deklaracji, że Polska będzie wspierać kraje, które odrzuciły uprawy GMO na swoim terytorium. Wzywam Pana także do wprowadzenia zakazu uprawy kukurydzy MON810 w naszym kraju.

Z poważaniem,Imię, Nazwisko

Miasto, Kraj

Podpis©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna