Budma 2008 bumasz 2008 Program targówPobieranie 155.73 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar155.73 Kb.


BUDMA 2008

BUMASZ 2008

Program targów

Stan na dzień 14.01.200822.01.2008 – wtorek10:00-10:30Otwarcie targów BUDMA 2008 i BUMASZ 2008

łącznik 7,7A,8,8A


minister Cezary Grabarczyk
10:00-16:30

10:00-10.15


10:15-11:30

11:30-12:45

12:45-13:30


13:30-16:30


NAUKA DLA BUDOWNICTWA

Polska Platforma Technologiczna Budownictwa • Otwarcie konferencji – Elżbieta Syrda, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku; Andrzej Siemaszko, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
 • INNOWACYJNA GOSPODARKA

Możliwości aplikacji o środki na rozwój firmy


 • Instrument polityki innowacyjności

 • Wyzwania dla przedsiębiorców, samorządów i uczelni w perspektywie 2007-2013

 • Współpraca nauki i biznesu dla pozyskiwania innowacji

 • Finansowanie działalności innowacyjnej

 • Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskiwaniem środków unijnych w latach 2007-2013
 • INNOWACJE W BUDOWNICTWIE
 • Europejska Platforma technologiczna Budownictwa – innowacje w MŚP

 • Program Ramowy Komisji Europejskiej a innowacje w budownictwie

 • Przykłady innowacji w budownictwie: ACCIONA, ARUP, BOUYGUES-CONSTRUCTION, SAINT-GOBAIN, e-NVISION

 • Uroczyste wręczenie nagród laureatom II edycji konkursu fotograficznego Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa – „Człowiek i budownictwo – synergia”
 • Lunch
 • WARSZTATY EUREKABUILD – jak skomercjalizować dobry przemysł? Rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne źródłem rozwoju w budownictwie
 • Możliwości i dobre praktyki programu EUREKA

 • EurekaBuild, Eureka umbrella dla budownictwa

 • Seed capital

 • Venture capital

 • Fundusz kapitału zalążkowego dla teleinformatyki

 • Brokerage event – warsztaty EurekaBuild i BuldNova
 • organizatorzy: ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku, Krajowy Punkt Kontaktowy, MTPpaw. 5 - WTC


10:30-15:00


CENTRUM BUDOWNICTWA SPORTOWEGO

INVESTFIELD

Sztuka budowania


 • organizator: Polski Klub Infrastruktury Sportowej, MTP

 • patron medialny: dwumiesięcznik „sportplus”paw. 15, sala 403


INVESTFIELD
11:00-15:00
11:00-13:30

13:30-14:00


14:00:15:00
DNI INŻYNIERA BUDOWNICTWA
Podstawy technicznego ładu budowlanego

Warsztaty dla projektantów i wykonawców –

dyskusja panelowa (wystąpienie Ministra Infrastruktury)


 • Status prawny „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” – Stanisław Zieleniewski - ITB

 • Status prawny Polskich Norm w projektowaniu i realizacji budowy oraz produkcji wyrobów budowlanych – Janusz Opiłka - PKN

Przerwa kawowa


Szkolnictwo zawodowe w Polsce oraz w innych krajach UE – perspektywy, porównania na przykładzie Francji


 • patronat: Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 • organizatorzy: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Wielkopolska Izba Budownictwa, MTP
 • Wystąpienie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

 • Obecna sytuacja i perspektywy średniego szkolnictwa zawodowego w branży budowlanej na przykładzie Zespołu Szkół Budowlanych w Poznaniu – Zenon Kierczyński (WIB), Arkadiusz Dratwa (ZSB)

 • Wystąpienie przedstawiciela francuskiej Federacji BTP pana Gerarda Demange,

 • Podsumowanie dyskusji
 • patronat: Ministerstwo Infrastruktury i Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 • organizatorzy: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, , CUTOB-PZITB, MTPpaw. 3 - sala zielonaINVESTFIELD

11:00-16:00


VELUX POLSKA & HOERMANN - konferencja prasowa

System domu inteligentnego io-homecontrol ®paw. 15, sala 503


dla prasy branżowej
11:00-11:30


PRECZ ZE SKALÓWKĄ – przełom w przedmiarowaniu


 • organizator: ATHENASOFT Sp. z o.o.paw. 14A, sala mała11:00-16:30

11:00-11:10

11:10-11:30

11:30-12:10

12:10-12:30
12:30-13:00

13:00-13:30
13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00
15:00-15:20

15:20-15:40
15:40-16:00
16:00-16:30


INVESTFIELD

REWITALIZACJA


 • Powitanie

 • Rewitalizacja przez design – arch. Jakub Szczęsny

 • Kształcenie dla rewitalizacji: międzynarodowe warsztaty Charrette w Poznaniu – arch. D.Pazder, R.Graczyk, B.Kaźmierczak; wprowadzenie: L.Podbrez

 • Dzielnicowe Forum Rewitalizacji – Warszawa Praga – arch. Karol Lange

 • Sieć urbact House-Es – arch. Krzysztof Baczyński

 • Łąka w Nowej Hucie. Pomysł na debatę – Anna Miodyńska, Małopolski Instytut Kultury

 • Przerwa kawowa

 • Jakie wsparcie w nowym okresie programowania 2007-2013 mogą uzyskać projekty rewitalizacyjne – Jarogniew Podeszwa, F5 Konsulting Sp. z o.o.

 • Rewitalizacja osiedlowych terenów zieleni – dr Kinga Kimic, SGGW

 • Adaptacja popegeerowskiego obszaru na potrzeby Państwowej Wyzszej szkoły zawodowej w Sulechowie – Piotr Czerwiński

 • Rewitalizacja w działalności Grupy Wędrownych Architektów – dr Radosław Barek

 • Inwestowanie w nieruchomości – Marek Paczulski, King Sturge

 • Podsumowanie; losowanie nagród
 • organizatorzy: FTA, MTP

 • partnerzy: SARP, Izba Architektów RP

 • moderator: dr inż.arch. Adam Nadolny

paw. 15 - s. 402


INVESTFIELD


12:00-13:00


Konferencja prasowa Ministra Infrastruktury

paw. 14 A, sala duża


13:00-14:30


Perspektywy i uwarunkowania rozwoju przemysłu materiałów budowlanych


 • organizatorzy: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Związek Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwapaw. 3, sala niebieska


14:00-14:30


PRECZ ZE SKALÓWKĄ – przełom w przedmiarowaniu


 • organizator: ATHENASOFT Sp. z o.o.paw. 14A, sala mała14:00-15:00


Pozyskiwanie i wykorzystanie wody deszczowej.

Konferencja połączona ze szkoleniem.
 • organizator: GREENLIFEpaw. 14B, sala B

23.01.2008 – środa


9:00-17:00


Ogólnopolskie Mistrzostwa Glazurników


 • organizatorzy: Polskie Zrzeszenie Płytkarzy, MTPpaw. 3 A antresola9:00-20:00

16:00-17:00

17:00-18:00
19:00-20:00


Akcja-Kreacja. Projektowanie na żywo.
Przedsięwzięcie, które poza warstwą podstawową czyli pokazaniem jak na żywo powstaje projekt architektoniczny ma na celu promocję współczesnej architektury polskiej, zwiększenie świadomości architektonicznej społeczeństwa, propagowanie wizerunku architektury jako gałęzi sztuki, a nie tylko elementu procesu inwestycyjnego
Wykład „...” – Piotr Marciniak

Wykład „Przecena ikon” – Jarosław Trybuś
Prezentacja projektów


 • organizator: Muzeum Architektury we Wrocławiu, portal sztuka-architektury.pl, MTP

 • sponsor: SWISSPOR

hol wschodni, antresola

paw. 3, sala zielona


paw. 3, sala zielona


INVESTFIELD


10:00-13:00
10:00-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30

11:30-12:00

12:00-12:15
12:15-12:30

12:30-13:00
DNI INŻYNIERA BUDOWNICTWA


 • Powitanie – prof. Zbigniew Grabowski

 • Wystąpienie Ministra Infrastruktury

 • Wystąpienie prof. Leszka Rafalskiego, dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

 • Inwestycje drogowe w ramach programów „Infrastruktura i środowisko 2007-2013” oraz „Programu budowy dróg krajowych w latach 2008-2012” – Zbigniew Kotlarek, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

 • Realizacja programów inwestycyjnych na drogach krajowych w Wielkopolsce – szanse i zagrożenia – dyrektor oddziału GDDKiA w Poznaniu
 • Przerwa kawowa
 • Wprowadzenie – Ksawery Krassowski, prezes Izby Projektowania Budowlanego

 • Modernizacja linii kolejowych w Polsce i perspektywy budowy nowych linii przeznaczonych do dużych prędkości pociągów – Andrzej Żurkowski, dyrektor Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa

 • Inwestycje kolejowe w Wielkopolsce do 2013 r. – Paweł Neumann, PKP Przewozy Regionalne; Bogdan Bresch, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
 • organizatorzy: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, GDDKiA Oddz. w Poznaniu, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, PKP, Stowarzyszenie Inzynierów i Techników Komunikacji, MTPpaw. 3 - sala zielonaINVESTFIELD
10:00-12:00
10:00-10:30
10:30-10:50
10:50-11:10

11:10-11:30

11:30-12:00Świadectwa energetyczne


 • Stan prawny wdrożenia Dyrektywy; nowelizacja ustawy Prawo Budowlane; przepisy wykonawcze

 • Algorytmy obliczeniowe charakterystyk energetycznych budynków

 • Przykłady oceny energetycznej

 • Energooszczędne technologie w materiałach termoizolacyjnych – pani Egger, Energiesparverband, Austria

 • Doświadczenia ocen energetycznych w innych krajach Unii Europejskiej

 • Dyskusja panelowa
 • organizator: Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA, Fundacja Poszanowania Energii, MTP

 • patronat medialny: redakcja ENERGIA i BUDYNEK

 • partner: ROCKWOOLpaw. 14B, sala B


10:00-14:00


Dachy płaskie i tarasy – jak uniknąć błędów projektowych i wykonawczych.


 • organizator: ARDO, MTP

 • partner merytoryczny: DAFApaw. 10


10:00-16:00


Fundusze unijne na przedsięwzięcia budowlane


 • organizator: Fundusze Europejskie, MTPpaw. 3, sala niebieska10:00-11:30


XPLUS – seminarium + prezentacja

paw. 15, sala 40310:30-12:00


System informatyczny enova wspomagający zarządzanie firmą budowlano-usługową.


 • organizator: SONETA Sp. z o.o.


paw. 15, sala 502


IT w budownictwie
10:30-12:00


CENTRUM BUDOWNICTWA SPORTOWEGO

INVESTFIELD

Sztuka budowania


 • organizator: Polski Klub Infrastruktury Sportowej, MTPpaw. 15, sala 402


INVESTFIELD
11:00-12:00


ROTO FRANK – konferencja prasowa

paw. 3, antresolasala konf. przy centrum Prasowym


11:00-11:30


PRECZ ZE SKALÓWKĄ – przełom w przedmiarowaniu


 • organizator: ATHENASOFT Sp. z o.o.paw. 14A, sala mała11:00-13:00


Kamieniarstwo dla budownictwa.


 • organizator: Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiejpaw. 14B, sala C11:00-14:00Dyrektywa budowlana, normy zharmonizowane i co dalej?


 • Harmonizacja europejska wyrobów budowlanych a problematyka ochrony środowiska

 • Normy zharmonizowane na tle wymagań dotyczących budynków, ich środowiska wewnętrznego i zewnętrznego

 • Doswiadczenia producenta w stosowaniu norm zharmonizowanych

 • Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych a nadzór nad wykonaniem obiektów
 • organizator: Instytut Techniki Budowlanejpaw. 14B – I ptr.


11:00-16:00
11:00-11:10
11:10-11:30
11:30-11:50
11:50-12:10

12:10-12:30


12:30-12:50

12:50-13:10


13:10-13:30
13:30-13:50

13:50-14:10


14:10-14:30
14:30:14:50
14:50-16:00


Maszyny budowlane – wymagania UE – nowe wyroby


 • Otwarcie – A.T.Machniewski, dyrektor PIMB, przew. Stowarzyszenia APCEMP

 • Dyrektywa maszynowa 98/37/WE w systemie nowego podejścia – B.Piasecki, wiceprezes UDT

 • Perspektywy rynku żurawi wieżowych na Ukrainie – N.N.Andryjenko, SNT Ukraina

 • Problemy oceny hałasu emitowanego przez maszyny w aspekcie wymagań dyrektywy nowego podejścia – H.Zawadzki, pełnomocnika dyrektora ds. certyfikacji w PIMB

 • Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – A.Goreń, J.Zawadzki – Ministerstwo Gospodarki

 • Spełnienie wymagań dyrektyw UE w świetle rozwiązań konstrukcyjnych maszyn HSW – Ryszard Szuba, Huta Stalowa Wola SA
 • Przerwa kawowa
 • Nowe maszyny budowlane - Roman Kara, Huta Stalowa Wola SA

 • Tendencje rozwoju układów hydraulicznych Bosch Rexroth w maszynach budowlanych – Mirosław Markowski, Bosch Rexroth

 • Zastosowanie napędów hydraulicznych w równiarkach drogowych MISTY

 • Prezentacja wyrobów KH-KIPPER – Łukasz Karczewski, KH-KIPPER

 • Prezentacje firm: ZANAM-LEGMET, BOSCH-REXROTH, MISTA, KH-KIPPER, WIELTON

 • Lunch
 • organizator: Przemyslowy Instytut Maszyn Budowlanych, Stowarzyszenie dla Rozwoju Krajowej Produkcji Maszyn Budowlanych APCEMP, MTPpaw. 8A, sala nr 1


BUMASZ11:30-15:00
11:30-12:00
12:00-15:00TARGOWE SPOTKANIA Z ARCHITEKTURĄ
Wernisaż wystaw SARP-u
BUDMA MA DOM

Współczesne budownictwo wielorodzinne w Polsce.

 • powitanie – dr Jerzy Grochulski, prezes SARP; Sławomir Żak, prezes Krajowej Izby Architektów

 • wprowadzenie: prof. Andrzej Kiciński i mgr. Katarzyna Zaborska

 • prezentacje pracowni: DOMINO, Szczecin; Grupa 5 Architekci, Warszawa; ARC2, Wrocław; Litoborski + Marciniak, Poznań

 • dyskusja panelowa – moderator mgr. inż.arch. Hubert Trammer
 • patronat: Izba Architektów, SARP

 • organizatorzy: FTA, MTP

paw. 5 – WTCINVESTFIELD12:00-14:00


MONIER (Braas, RuppCeramika) – konferencja prasowa

paw. 6 A,

PeWuKa, antresola


12:00-13:00


AQUAPOL – bezinwazyjny system osuszania murów


 • organizator: AQUAPOL POLSKA

paw. 14B, sala 30412:00-13:30


Nowe przepisy w budownictwie


 • Prawo budowlane po zmianach: obowiązki właścicieli i użytkowników nieruchomości; nowe elementy wniosku o pozwolenie na budowę; samowola budowlana – arch. Mariola Berdysz, Fundacja Wszechnicy Budowlanej

 • Umowy o roboty budowlane – adwokaci Robert i Michał Kochaniak

 • ERP – kompleksowy system zarządzania procesem budowlanym – Grzegorz Liszczyk, BRZ Polska

 • Należności na budowie – w jaki sposób zadbać o swoje pieniądze – Krzysztof Madej, OBLIGO Sp. z o.o.
 • organizator: Fundacja Wszechnicy Budowlanej, Europejski Instytut Prawa Budowlanegopaw. 15, sala 50312:00-13:30


Zaplanuj sukces Twojej firmy

Przełom w zarządzaniu budowami przy pomocy systemu Enterprice Project Management 2007. Lepsza współpraca dzięki sprawnej kominikacji w przedsiębiorstwie budowlanym.
 • organizator: KOMAKO & Microsoftpaw. 15, sala 502


IT w budownictwie
12:00-15:00


KRYSZTAŁOWE PROFILE

Wręczenie nagród dla branży stolarki budowlanej
 • organizator: portal internetowy oknonet.plpaw. 11


12:30-13:00


Innowacyjne dachy i fasady obiektów sportowych.


 • organizator: CEO Hightex Grouppaw. 15, sala 403


13:00-15:00

13:00-13:10

13:10-13:45

13:45-14:45


14:45-15:00
CENTRUM BUDOWNICTWA SPORTOWEGO

INVESTFIELD
PIŁKARSKA POLSKA RUSZA – warunki rozwoju infrastruktury sportowej i systemu szkolenia młodzieży piłkarskiej w Polsce


 • Powitanie – Marek Zdziebłowski, Polski Klub Infrastruktury Sportowej; Jerzy Engel, Polski Związek Piłki Nożnej

 • Narodowy program szkolenia młodzieży z uzdolnieniami do gry w piłkę nożną. Omówienie założeń programu i zasad udziału miast i gmin – Jerzy Engel, Wydział Szkolenia PZPN

 • Źródła finansowania budowy i rozbudowy piłkarskiej bazy szkoleniowej przy wykorzystaniu funduszy unijnych – Wydział Funduszy Strukturalnych PZPN, Polski Klub Infrastruktury Sportowej

 • Nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania technologiczne. Koszt budowy, koszty eksploatacji średniej wielkości boiska piłkarskiego; przykłady realizacji.

Po konferencji odbędzie się krótki trening prowadzony przez Jerzego Engela dla lokalnej młodzieżowej drużyny piłkarskiej na mini-boisku w paw. 15, poziom C.

 • organizatorzy: Polski Klub Infrastruktury Sportowej, Polski Związek Piłki Nożnej, MTPpaw. 15,poziom C

PARK SPORTU

INVESTFIELD
13:00-16:30
13:00-13:30
13:30-13:50
13:50-14:10

14:10-14:30


14:30-14:50

14:50-15:10

15:10-15:30

15:30-15:50


15:50-16:10

16:10-16:30BUDUJ HOTEL – seminarium


 • Zarządzanie hotelowym projektem inwestycyjnym – Monika Nagler, doradca inwestycyjny

 • Rozwiązania telekomunikacyjne w hotelach – Tomasz Perzyna, Panasonic

 • SPA w hotelu: chwilowa moda czy rozwojowy biznes? Dlaczego warto inwestować w SPA – Adam Robak, Bionantech

 • Eksploatacja obiektów w zakresie utrzymania czystości – Roman Kurbiel, Merida

 • Bezpieczeństwo bez kompromisu: jak trudnozapalne tekstylia pomagają zapobiegać pożarom w hotelach – Tadeusz Godala, Trevira SC
 • Przerwa kawowa
 • Zastosowanie Corianu w hotelach i obiektach użyteczności publicznej – Anna Florków-Rakowska, CCI Sp. z o.o.

 • Meble w różnych standardach obiektów hotelowych – Gabriela Kucaj, Lobos

 • Niższe koszty utrzymania, wyższy standard usług. Oferta rozwiązań telekomunikacyjnych ALCATEL-LUCENTA dla hoteli – Bogdan Czaplicki, Citicom Group

 • Możliwości finansowania i współfinansowania projektów hotelarskich i turystycznych w nowych programach strukturalnych w latach 2007-2013 – Paweł Stępniak, IRC Central Poland
 • organizator: Instytut Rynku Hotelarskiegopaw. 15, sala 402


INVESTFIELD
13:00-13:30

KAMIEŃ 2007 - wręczenie nagród laureatom konkursu


 • organizator: Redakcja „Świat Kamienia”łącznik 7,7A,8,8A14:00-14:30


PRECZ ZE SKALÓWKĄ – przełom w przedmiarowaniu


 • organizator: ATHENASOFT Sp. z o.o.paw. 14A, sala mała14:00-17:00

Gala wręczenia nagród najlepszym dystrybutorom maszyn budowlanych


 • organizatorzy: Guaranty Sp. z o.o. (wydawca „Inwestora Budowlanego”), MTPKlub Wystawców14:00-17:00

Święto Przyjaciół „Profili”

Wręczenie kielni „Profilów” i Kielni „Profilów” z Gęsim Piórem dla dziennikarzy.
 • organizator: redakcja „Profile”paw. 14B, II ptr.


14:00-15:00

Prezentacja ekskluzywnych produktów budowlanych.


 • organizator: ABROAD PARTNERS, Luksemburg; WTC PoznańWTC, sala 112


17:30-19:00

Gala wręczenia nagród:


 • ZŁOTY MEDAL MTP

 • ACANTHUS AUREUS

paw. 1124.01.2008 – czwartek


10:00-12:00


Twoja firma Twoim sukcesem, czyli jak zostać przedsiębiorcą?

Warsztaty dla przedsiębiorczości i małego biznesu.
 • organizator: KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.; Roedl & Partnerpaw. 15, sala 50310:00-12:00
10:00-10:15

10:15-10:35

10:35-11:00

11:00-11:45

11:45-12:05

12:05-12:20
Bezpieczeństwo pracy w budownictwie


 • Otwarcie seminarium i wręczenie wyróżnień w konkursie BEZPIECZNA BUDOWA 2007 – Krzysztof Fiklewicz, Okręgowy Inspektor Pracy, Poznań

 • Wypadki przy pracy i zagrożenia wypadkowe w budownictwie – Krzysztof Duda, Państwowa Inspekcja Pracy

 • Pokaz metod udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach – Mirosław Warzybok, instruktor ratownictwa medycznego

 • Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe jako skutek nieuwzględniania zasad ergonomii przy organizacji i wyposażeniu w sprzęt pomocniczy stanowisk pracy w budownictwie – doc. Wiesława Horst, Politechnika Poznańska

 • Użytkowanie rusztowań w świetle projektu unijnego EUROSCAFFOLDER – Danuta Gawęcka, dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań

 • Pokaz prawidlowego przenoszenia i przemieszczania ciężarów – Roman Liszkowski, Państwowa Inspekcja Pracy
 • organizatorzy: Państwowa Inspekcja Pracy, Wielkopolska Okręgowa Izba Inzynierów Budownictwa, Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, MTP


paw. 14 A –sala duża10:00-14:00


Dachy płaskie i tarasy – jak uniknąć błędów projektowych i wykonawczych.


 • organizator: ARDO, MTP

 • partner merytoryczny: DAFApaw. 10


11:00-14:00

11:00-12:00

12:00-13:00
13:00-14:00

CENTRUM BUDOWNICTWA SPORTOWEGO


INVESTFIELD

Najważniejsze finansowanie


 • Miliony EURO na sport – nowe rozdanie

 • Zamówienia Publiczne – wpływ zmian nowelizacyjnych na przyspieszenie procedur

 • Oczekiwania samorządu terytorialnego wobec współpracy z inwestorem w świetle regulacji dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego
 • organizator: Polski Klub Infrastruktury Sportowej, MTPpaw. 15, sala 402


INVESTFIELD
11:00-13:00

DZIEŃ DEKARZA


VII Kongres Dekarzy Polskich + Pokazy Sztuki Dekarskiej


 • organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, MTP

paw. 15 – sala kongresowa11:00-16:00


DZIEŃ URBANISTY


 • Otwarcie obrad

 • Powitanie – prof. dr hab.Tadeusz Markowski,prezes TUP

 • Wystąpienie Ministra Infrastruktury

 • Wystąpienie Prezydenta m. Poznania

 • Prezentacja firm – sponsorów
 • Sesja I - PRAWO I PRZESTRZEŃ

Referaty wprowadzające: prof.dr hab. Marek Szewczyk, Wydział Prawa i Administracji UAM; arch. Grzegorz Buczek, Wydział Architektury PW; Krzysztof Cesar, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu
 • Ogłoszenie wyników XVII konkursu „Moja Wielkopolska”.
 • Sesja II – REURBANIZACJA BLOKOWISK

Referaty wprowadzające: dr inż.arch. Gabriela Rembarz, Wydział Architektury PG; Andreas Billert, Universitat Viadrina Frankfurt n/Odrą i UAM; arch. Elżbieta Janus, z-ca dyrektora MPU Poznań; dr inż.arch. Adam Nadolny, Wydział Architektury PP (Projekt Winogrady. Polsko-włoska wizja rewitalizacji osiedla).
 • Rozstrzygnięcie konkursu na projekt identyfikacji wizualnej III Kongresu Urbanistyki Polskiej.
 • patronat: Ministerstwo Infrastruktury

 • organizatorzy: Towarzystwo Urbanistów Polskich, oddział w Poznaniu, MTP

 • partnerzy: oddział SARP w Poznaniu; Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów we Wrocławiu, UAM Poznań, Politechnika Poznańska, UM Poznań.


paw.3 – sala zielona


INVESTFIELD


11:00-12:00


XPLUS – seminarium + prezentacja

paw. 15, sala 40311:00-11:30


Ogólnopolskie Mistrzostwa Glazurników (rozstrzygnięcie i wręczenie nagród)


 • organizator: Polskie Zrzeszenie Płytkarzy, MTPłącznik między

paw. 7,7A,8,8A


11:30-12:00


PERŁY CERAMIKI – wręczenie nagród + bankiet


 • organizatorzy: Redakcja "Wokół Płytek Ceramicznych", SARP, MTPłącznik między

paw. 7,7A,8,8A

12:00-13:30


Zaplanuj sukces Twojej firmy

Przełom w zarządzaniu budowami przy pomocy systemu Enterprice Project Management 2007. Lepsza współpraca dzięki sprawnej kominikacji w przedsiębiorstwie budowlanym.
 • organizator: KOMAKO & Microsoftpaw. 15, sala 502


IT w budownictwie
12:00-14:30
12:00-12:30

12:30-12:50


12:50-13:20

13:20-13:50

13:50-14:20

14:20-14:30
TARGOWY DZIEŃ AUDYTORA ENERGETYCZNEGO


 • Audytor energetyczny dziś i jutro – umocowania prawne, przepisy, zakres szkoleń; Forum TERMOMODERNIZACJA 2008

 • Doświadczenia ocen energetycznych w innych krajach Unii Europejskiej

 • Budownictwo energooszczędne i budynki pasywne

 • Finansowanie budownictwa energooszczędnego

 • Przykłady realizacji – prezentacje firm

 • Dyskusja i podsumowanie
 • organizator: Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA, Fundacja Poszanowania Energii, MTP

 • patronat medialny: redakcja ENERGIA i BUDYNEK

 • partner: BUILDDESKpaw. 14B, sale B+C


13:00-14:00


Glejt – system certyfikacji pracowników budownictwa.


 • organizator: ASSECURO Sp. z o.o.paw. 15, sala 50313:00-14:30


RZEMIEŚLNICZE FORUM BUDOWLANE


 • Otwarcie i powitanie uczestników

 • Wystąpienia gości

 • Prezentacja portalu: Platforma informacyjna EURO 2012 – Budownictwo, Inwestycje – Jerzy Miałkas, Polska Izba Przemyslowo-Handlowa Budownictwa, Oddz. Poznań

 • Planowanie przedsięwzięć budowlanych – dr inż. Tomasz Wiatr, Stowarzyszenie PROJECT MANAGEMENT POLSKA

 • Prezentacja firmy REMMERS – Chemia budowlana

 • Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu RZEMIOSŁO W BUDOWNICTWIE

 • Wręczenie odznaczeń i certyfikatów


paw. 14A – sala duża


13:00-15:30


KUPIEC ROKU - wręczenie nagród


 • organizator: Stowarzyszenie im. E.Kwiatkowskiegopaw. 5 - WTC


13:30-15:30


Ultralekkie systemy dachowe i ich następne stadium rozwoju: wykorzystanie technologii solarnych w wielkopowierzchniowych konstrukcjach pneumatycznych oraz membranowych.


 • organizator: CEO Hightex Grouppaw. 15, sala 403


15:00-19:00

DZIEŃ DYSTRYBUTORA
RANKING MAREK BUDOWLANYCH 2007


RANKING DYSTRYBUTORÓW ROKU 2007


 • organizator: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, MTPpaw. 11


17:30-19:00


BUSINESS MIXER


 • organizatorzy: Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Oddz. Poznań, WTC Poznańpaw. 5 - WTC
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna