Całoroczne utrzymanie Zabytkowego Parku Tarnowskich na Dzikowie w TarnobrzeguPobieranie 20.17 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar20.17 Kb.
Znak sprawy Or.VII.271.112.2012 Tarnobrzeg, dnia 15.01.2013r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Zamawiający uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.

Całoroczne utrzymanie Zabytkowego Parku Tarnowskich na Dzikowie w Tarnobrzegu

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:


Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

GARDEN” Spółka Cywilna39-442 Chmielów 506

za cenę brutto: 127 136,68 zł
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największa liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert zastosowanym w tym postępowaniu.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

W przedmiotowym postępowaniu ofertom przyznana została następująca punktacja:Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt.

1

PHU Serwis Drzewny Paweł Krupa

ul. Świerkowa 4A, 37-464 Agatówka51,81

2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „GARDEN” S.C.

39-442 Chmielów 506100,00

3

EKOTON – Zieleń i Budownictwo, Tadeusz Tabor

Alfredówka 172, 39-460 Nowa Dęba67,54

4

Biuro Projektowe Centrum Ogrodnicze, Tomasz Poździk Tom-Poz

ul. Starowiejska 35, 22-400 Zamość55,30

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „PIÓRNIK” Grzegorz Pióro

ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 121/43, 25-432 KielceOferta odrzucona

6

Zakład Usług Leśnych „ELITELAS” Krzysztof Madej

Rozalin 103, 39-460 Nowa DębaOferta odrzucona

Stosownie do dyspozycji art. 92 ust.1 pkt. 4 w związku z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający uprzejmie informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po upływie 5 dni po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.Otrzymują:

  1. PHU Serwis Drzewny Paweł Krupa, ul. Świerkowa 4A, 37-464 Agatówka

  2. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „GARDEN” S.C., 39-442 Chmielów 506

  3. EKOTON – Zieleń i Budownictwo, Tadeusz Tabor, Alfredówka 172, 39-460 Nowa Dęba

  4. Biuro Projektowe Centrum Ogrodnicze, Tomasz Poździk Tom-Poz, ul. Starowiejska 35, 22-400 Zamość

  5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „PIÓRNIK” Grzegorz Pióro, ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 121/43, 25-432 Kielce

  6. Zakład Usług Leśnych „ELITELAS” Krzysztof Madej Rozalin 103, 39-460 Nowa Dęba

  7. a/a


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna