Read & Learn WikiRead & Learn Wiki
DE: Ihre Brieftasche enthält eine Menge Informationen über Sie. Diese Informationen können missbraucht werden. Benötigen Sie die Informationen in Ihrer Brieftasche täglich oder nur gelegentlich?
100.39 Kb. 1
czytać
Olimpiada języka łacińskiego lista lektur Lektury obowiązkoweOlimpiada języka łacińskiego lista lektur Lektury obowiązkowe
K. Kumaniecki "Historia kultury starożytnej Grecji I rzymu"
13.27 Kb. 1
czytać
Sekta Czym jest i jakie ma celeSekta Czym jest i jakie ma cele
Haare Kriszna, Medytacja Transcendentalna), poddanie się specyficznej psychoterapii (Kościół Scientologiczny), posłuszne wypełnianie nałożonych zadań szczególnie misyjnych
67.5 Kb. 1
czytać
X pieniądz I jego dziejeX pieniądz I jego dzieje
Nawet prymitywne społeczeństwo socjalistyczne nie mogło w swo­im funkcjonowaniu obejść się bez czegoś, co z grubsza przypominało pieniądz. Nowoczesny system gospodarczy po prostu nie mógłby istnieć bez niego
0.97 Mb. 17
czytać
Opinia z dnia 14 grudnia nadesłana przez Pana Konrada FOpinia z dnia 14 grudnia nadesłana przez Pana Konrada F
Film lekki gatunkowo, o typowym amerykańskim dążeniu do kariery,o pozytywach i negatywach takiego postępowania za wszelką cenę. Film ogólnie bardzo mi się podobał. jedynym minusem był dla mnie polski lektor
87.67 Kb. 1
czytać
Rozdział 2 Podział administracyjnyRozdział 2 Podział administracyjny
Zamierzeniem autorów skryptu jest, aby studenci kierunku administracja potrafili dostrzec najważniejsze czynniki decydujące o istniejącym lub proponowanym podziale administracyjnym i krytycznie je ocenić
138.21 Kb. 1
czytać
Historia starożytna konwersatorium PodręcznikiHistoria starożytna konwersatorium Podręczniki
Uberti M. L., Wprowadzenie do historii starożytnego Bliskiego Wschodu, Warszawa 2010
64.93 Kb. 1
czytać
Jarosław Macała Polska katolicka w myśli politycznej II rp zielona Góra 2004 WstępJarosław Macała Polska katolicka w myśli politycznej II rp zielona Góra 2004 Wstęp
Ii rp, jest problemem doniosłym I wartym zbadania. Stąd rekonstrukcja wizji „państwa katolickiego”, czy równoważnego „państwa chrześcijańskiego” albo „Polski katolickiej”, podejmowana w mojej pracy
2.13 Mb. 41
czytać
Wybrane problemy z historii kultury (Problemy kultury antycznej) 30w forma zaliczeniaWybrane problemy z historii kultury (Problemy kultury antycznej) 30w forma zaliczenia
Grecji starożytne i Rzymu starożytnego, którym przypada kluczowa rola w rozwoju kultury europejskiej i światowej. Poznanie najważniejszych cech kultury antycznej, jej wpływu na dalszy rozwój kultury europejskiej
371.95 Kb. 12
czytać
Z II sesji Rady Gminy Czernichów, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2006 r o godz. 1500 w sali narad Urzędu Gminy w CzernichowieZ II sesji Rady Gminy Czernichów, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2006 r o godz. 1500 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie
45.01 Kb. 1
czytać
Literatura przedmiotuLiteratura przedmiotu
Carcopino Jérôme, Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, przeł. M. Pąkcińska, Warszawa 1960, 19662
13.53 Kb. 1
czytać
Literatura przedmiotuLiteratura przedmiotu
Carcopino Jérôme, Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, przeł. M. Pąkcińska, Warszawa 1960, 19662
13.95 Kb. 1
czytać
Sekta Czym jest i jakie ma celeSekta Czym jest i jakie ma cele
Haare Kriszna, Medytacja Transcendentalna), poddanie się specyficznej psychoterapii (Kościół Scientologiczny), posłuszne wypełnianie nałożonych zadań szczególnie misyjnych
68.25 Kb. 1
czytać
Skrypt – mniejszości narodowe – dr Anita Adamczyk definicje: Mniejszość narodowaSkrypt – mniejszości narodowe – dr Anita Adamczyk definicje: Mniejszość narodowa
Mniejszość narodowa – grupy posiadające macierzyste państwo, charakteryzujące się ojczystym językiem, losem historycznym, obyczajami, kulturą itp. W polsce to: Niemcy, Ukraińcy, Ormianie, Litwini, Białorusini, Czesi, Słowacy
90.2 Kb. 1
czytać
Rodzaje agresji i jej przyczyny”Rodzaje agresji i jej przyczyny”
Analizując dostępną mi literaturę stwierdzam, iż wyróżnia się trzy zasadnicze źródła wytwarzające przyczyny agresywnego zachowania dzieci: osobowościowe, rodzinne, grupa rówieśnicza
24 Kb. 1
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna