Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
81.23 Kb. 1
czytać
Uniwersytet warszawskiUniwersytet warszawski
Zawartość: (rozdziały I, II i III + załącznik nr 1) 91 + 37 ponumerowanych stron
1.23 Mb. 15
czytać
ZatwierdzamZatwierdzam
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”
94.6 Kb. 1
czytać
Tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmTj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm
Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach wynajmowanych przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie na terenie miasta stołecznego Warszawy.”
147.84 Kb. 1
czytać
Warunki PrzetargoweWarunki Przetargowe
Usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją Modernizacja infrastruktury Miejskiego Portu Turystycznego Marina Pogoń w Szczecinie
107.93 Kb. 1
czytać
Zarząd Dróg I zieleni w gdańsku Działający w imieniu Gminy Miasta GdańskZarząd Dróg I zieleni w gdańsku Działający w imieniu Gminy Miasta Gdańsk
Prowadzony w trybie Ustawy z dn. 29. 01. 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (dalej Pzp)
379.28 Kb. 3
czytać

  1


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna